Author photoAdrian Gubčo 27.08.2020 16:25

Novinky z Eurovea City

Eurovea City, teda územie medzi Landererovou ulicou a dunajským nábrežím, bude po plnom dobudovaní kľúčovou časťou nového centra Bratislavy. Najväčším projektom je rozšírenie multifunkčného projektu Eurovea, v príprave sa však posúvajú aj ďalšie developmenty, ako je zámer Ganz House alebo výšková budova East Tower. Zónu developuje spoločnosť J&T Real Estate.

Ganz House. Zdroj: J&T Real Estate

Ganz House. Zdroj: J&T Real Estate

Najdôležitejšou novinkou je v tejto chvíli vydanie stavebného povolenia pre projekt Ganz House, ktorý vyrastie na trojuholníkovom pozemku medzi Pribinovou a Čulenovou ulicou. Donedávna sa tu nachádzal funkcionalistický objekt, známy popísanou fasádou, po jeho asanácii bolo vytvorené parkovisko. To tu však nebude nadlho – vybudovaný tu bude jeden z najelegantnejších projektov v Eurovea City.

Ganz House, oficiálne známy ako Triangel, bude tvorený dvomi základnými časťami. Na severnej, zužujúcej sa strane pozemku bude umiestnená administratívna časť, ktorá bude mať deväť podlaží, z toho dve budú ustúpené. Budova bude mať veľkorysé lobby na úrovni prvého a redukovaného druhého nadzemného podlažia, typické podlažie bude mať rozlohu takmer 1,6-tisíc metrov štvorcových. Celkovo by tu malo vzniknúť asi 10-tisíc metrov štvorcových kancelárskych priestorov vyššieho štandardu – „butikových“ priestorov.

Druhou časťou projektu je rezidenčná časť v južnej časti pozemku, orientovanej do Pribinovej ulice. Táto bude mať desať nadzemných podlaží a vznikne tu 58 bytov a 8 apartmánov. Byty by mali byť maximálne preslnené a prevetrávané, dom bude rozdelený na dve sekcie s vlastnými jadrami. To všetko svedčí o tom, že štandard bude na skutočne vysokej úrovni.

Charakter projektu dotvorí parter, ktorý bude mať výšku dvoch podlaží s vloženým mezanínom, čo budove dodá veľkomestský charakter. V strede dispozície vznikne medzi Pribinovou a Čulenovou prekrytý priestor a malé piazzety, do ktorých sa odporúča vloženie prevádzok kaviarní či reštaurácií. Do tohto priestoru budú orientované aj vstupy do administratívnej a rezidenčnej budovy. V podzemnej garáži vznikne 205 parkovacích miest a jej konštrukcia by mala umožniť výsadbu veľkých stromov na okolitých uliciach.

Napriek vydaniu stavebného povolenia sa výstavba ešte nejakú dobu nespustí. „Ganz House získal stavebné povolenie, avšak na mieste, kde vyrastie, bude zariadenie staveniska pre rozšírenie Eurovea,“ vysvetľuje Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE. „Začiatok realizácie Ganz House preto očakávame najskôr v roku 2022... Hovoriť o termíne začiatku predaja a cenovej hladine bytov v projekte Ganz House je ešte predčasné.“

Najaktuálnejšie vizualizácie ukazujú, že projekt prešiel určitými úpravami, napriek tomu ide o jednu z najelegantnejších a najpríťažlivejších plánovaných realizácii developera, ktorá štvrť Eurovea City ideálne doplní. Architektom je kancelária Compass, ktorá sa presadila v internej architektonickej súťaži. Návrh odzrkadľuje vysokú kvalitu tohto ateliéru, ktorý patrí k najaktívnejším pracoviskám, meniacim Bratislavu.

 

East Tower. Zdroj: J&T Real Estate

 

Dôležitým krokom je aj udelenie kladného záväzného stanoviska pre projekt East Tower, ktorý vznikne na východnom okraji zóny v dotyku s nájazdom na Most Apollo. Administratívna veža v tejto polohe dotvorí sériu výškových budov, ktoré sa už nachádzajú v bezprostrednom okolí, od mosta tak vznikne akási brána do bratislavského downtownu.

Posudzovaný bol v tomto prípade už upravený projekt – jeho súčasťou nie je pôvodne zamýšľané dvojpodlažné kongresové centrum. Objekt centra mal vyrásť v severnej časti námestia, ktoré vznikne postavením East Tower a zvierané bude s Landererovou 12 a Tower 115. Veža bude výškovo a hmotovo pripomínať práve Tower 115, vyznačovať sa však bude zaoblenými rohmi, ktoré jej tvar a hmotu zmäkčia.

Budova bude mať 25 nadzemných podlaží, nad ktorými bude technologická časť. Výška po atiku je 101,8 metrov. Vstup bude orientovaný do námestia, parter bude opäť dvojpodlažný a bude čiastočne prekrytý. Výrazným architektonickým prvkom veže budú šikmé stĺpy, uplatnené v parteri aj na úrovni mierne uskočeného deviateho až jednásteho podlažia. Od Košickej vznikne pergola, ktorá bude pôdorysne nadväzovať na objekt parkovacieho domu Landererovej 12.

Dominantnou funkciou budú kancelárie, ktoré budú umiestnené na druhom až 25. podlaží a dosiahnu výmeru približne 39-tisíc metrov štvorcových. Okrem nich tu vzniknú prenajímateľné priestory pre retail na úrovni prvého nadzemného podlažia, spoločne s lobby a priestorom pre cyklistov, „špecialitou“ bude reštaurácia s kapacitou 120 osôb na úrovni 25. podlažia. Táto by mala poskytovať príťažlivé výhľady na okolie prvého slovenského mrakodrapu, vznikajúceho v susednej Eurovei. Parkovanie bude umiestnené v štyroch podzemných podlažiach, umiestnených tu bude 708 parkovacích miest. Súčasťou garáže bude aj 121 stojísk pre motocykle.

Zámer danej veľkosti musí narábať s pomerne rozsiahlym posúdením vhodnosti daného riešenia, developer preto k podkladom doložil stanoviská k návrhu od troch externých architektov. Tí sa zhodli na správnosti osadenia aj riešenia budovy v danej forme a podobe. To nakoniec potvrdzuje aj Magistrát, ktorý ocenil umiestnenie vyhliadkovej reštaurácie a námestie žiada riešiť ako pobytovú plochu s možnosťou organizácie podujatí.

JTRE vybuduje aj v East Tower pomerne príťažlivý projekt, ktorý vhodne doplní celú zónu. Dá sa zhodnúť s posudkom Juraja Benetina z ateliéru Compass, že vznikne pozitívny detail v podobe „dvojičiek“ Tower 115 a East Tower, rovnako ako sa dotvorí bratislavské „City“, ako konštatuje architekt Pavol Suchánek. Autorom návrhu je kancelária GFI.

Výstavba by sa mala podľa aktuálnych predpokladov spustiť po nadobudnutí príslušných povolení. Očakávaná je medzi rokmi 2022 a 2024.

 

Výstavba Eurovey, 15.8.2020

 

Popri týchto pripravovaných projektoch samozrejme rýchlo rastie aj Eurovea II, kde pribúdajú žeriavy a postupne aj podzemné podlažia. V realizácii už je prvé podzemné podlažie nákupného centra, teda miesto, do ktorého bude rozšírená aj retailová časť projektu. Pri danom tempe sa bude už v septembri budovať prvé nadzemné podlažie a Eurovea začne doslova rásť.

Najväčšiu pozornosť však prirodzene púta výstavba základov mrakodrapu Eurovea Tower. Zreteľný je jeho pôdorys aj umiestnenie centrálneho jadra a čoskoro by sa malo pristúpiť k betonáži podzemných podlaží. Aj v kontexte Bratislavy, kde rastie veľké množstvo výškových budov, pôjde nepochybne o mimoriadne zaujímavý pohľad pre laikov i odborníkov.

Developer popri realizácii podzemných častí žiada o dôležité povolenie pre zmenu stavby pred dokončením, ktoré mu umožní prepojiť druhú etapu Eurovey s prvou zmenou dispozície niektorých nájomných jednotiek, napríklad predajne elektroniky alebo prevádzky rýchleho občerstvenia, ktorá sa rozšíri popri budúcej promenáde. Prepojené budú aj priestory podzemnej garáže a vznikne nové prepojenie súčasného multiplexu s jeho rozšírením v druhej etape.

Eurovea II, zahŕňajúca 25-tisíc metrov štvorcovej podlažnej plochy, 485 bytov a apartmánov, z toho 389 v mrakodrape Eurovea a zvyšok v Eurovea Riverside, a 40-tisíc metrov štvorcových kancelárskych priestorov, sa tak postupne stáva realitou. Okrem týchto komerčných funkcií prinesie aj rozšírenie nábrežnej promenády a parku popri Dunaji, vznik športovej zóny pod Mostom Apollo a transformáciu Pribinovej ulice na moderný mestský bulvár.

Jeho stredom by mohla výhľadovo premávať električková trať, ktorej realizáciu navrhol developer ešte pred niekoľkými rokmi. Hlavné mesto projekt analyzovalo a navrhované trasovanie – po Pribinovej a Košickej popred Slovenské národné divadlo – vyhodnotilo ako najlepšie. Proti zámeru sa však postavila časť verejnosti, vrátane Ministerstva kultúry a SND, budúcnosť trate je tak otázna. Developer sa každopádne zaviazal, že mestu daruje 10 miliónov eur, ktoré by mali byť primárne určené na jej výstavbu.

Bez ohľadu na to, či sa táto električková trať postaví, alebo nie, už v dohľadnej dobe – rozšírenie Eurovey by malo byť dokončené v roku 2022, Eurovea Tower v roku 2023 – bude táto časť mesta oveľa intenzívnejšie využívaná a navštevovaná. JTRE ju označuje za jadro nového centra Bratislavy, čo je pravdepodobne celkom presné. Eurovea je jeho vlajkovou loďou, ktorej návrh zveril svojej „dvornej“ kancelárii GFI, ktorú uprednostnil pred svetovými ateliérmi. Verejný priestor navrhuje katalánska architektka Beth Galí so svojou kanceláriou BB+GG.

 

Eurovea City bude dôležitou súčasťou nového centra Bratislavy. Zdroj: J&T Real Estate

 

Eurovea City si kladie za cieľ byť moderným dotvorením Bratislavy, ktoré bude žiť 24 hodín denne. V Eurovea Tower bude pravdepodobne nadlho gradovať prudký rozvoj mesta, ktorý zažívame (alebo sme zažívali) v posledných rokoch. Tento vývoj premenil slovenskú metropolu na mesto výškových budov s navždy zmenenou panorámou a jasne moderným a súčasným charakterom.

Zároveň odzrkadľuje vývoj bratislavského developmentu. Kým prvá etapa Eurovey, hoci prijímaná mimoriadne kladne vďaka širokému a kvalitnému nábrežnému parku (ktorý však vznikol v danom rozsahu hlavne preto, lebo ide o inundačné, teda záplavové územie), pracovala vo vzťahu k ulici, verejnej doprave a verejnému priestoru ešte pomerne konzervatívne, v druhej etape je už témou cyklodoprava, tvorba obytných ulíc alebo koľajová doprava. Ak bude mať Pribinova skutočne podobu, ako z vizualizácií, pôjde o jednu z najreprezentatívnejších bratislavských ulíc.

Eurovea City nie je bez chýb. Odmietnutie niektorých svetových návrhov (najmä od Daniela Libeskinda), zmeny v dispozícii kín (čím zanikne optický priehľad z Pribinovej k veži Skladu č. 7) alebo neveľmi presvedčivá podoba kancelárskej časti Eurovey II, ktorá sa začína príliš ponášať na Pribinovu 19, z nej stále robí nadpriemerný projekt len na bratislavské pomery, nie na stredo- či celoeurópske. S ohľadom na význam, ktorý bude v obraze metropoly mať, je to trochu škoda.

Jej vznikom však Bratislava opäť rozšíri atraktívne časti nábrežia, pešie zóny, využije sa ďalší doteraz viacmenej prázdny brownfield a zvýši sa návštevnícky potenciál mesta. Vznikom nových projektov v Eurovea City, ale aj v blízkom okolí v rámci rozvíjajúceho sa downtownu si slovenská metropola buduje svoje nové sebavedomie a obraz mesta, ktoré už nie je v tieni hlavných miest iných štátov. Svoj príbeh si píše sama, a napriek všetkým problémom sa zdá, že ten príbeh je úspešný.  

 

Pozrite si výstavbu Eurovey vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Ganz House. Zdroj: J&T Real Estate
  • Ganz House. Zdroj: J&T Real Estate
  • East Tower. Zdroj: J&T Real Estate
  • Výstavba Eurovey, 15.8.2020
  • Výstavba Eurovey, 15.8.2020
  • Eurovea II. Zdroj: J&T Real Estate
  • Eurovea City. Zdroj: J&T Real Estate

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube