Author photoAdrian Gubčo 09.06.2022 16:52

Rozvoj jedného z nových centier Petržalky pokračuje, prvá etapa Kopčianky smeruje k dokončeniu

Petržalka je síce známa najmä ako najväčšie bratislavské sídlisko, zároveň ale ide o rozvíjajúcu sa oblasť, ktorá začína pripomínať samostatné mesto so svojimi štvrťami a lokálnymi centrami. Jedno z nich vzniká v susedstve Kopčianskej ulice, kde pribúda jeden projekt za druhým. Jedným z nich je aj Kopčianka, rezidenčný development od spoločnosti Metrostav Slovakia.

Kopčianka vzniká na mieste bývalých priemyselných hál a areálov Matadoru, kedysi najväčšieho priemyselného podniku v Petržalke. To ale už desaťročia neplatí, v dôsledku čoho sa priemyselná zóna západne od sídliska postupne transformuje. Tento proces sa započal ešte pred hospodárskou krízou v roku 2008, až teraz však naberá na dynamike. Novostavby sem neprinášajú len nové funkcie, ale aj väčšiu mierku alebo snahu o oživenie ulíc a verejných priestranstiev.

Projekt, aktuálne developovaný Metrostavom, zapadá do tohto kontextu. Kopčianku pôvodne rozvíjal iný developer, ktorý rozbehol aj povoľovací proces. Metrostav ho prebral už takmer vypovoľovaný, takže v koncepte urobil len minimálne zmeny, zámer premenoval a rozbehol predaj i výstavbu prvej etapy. To bolo na začiatku roka 2021. Dnes sa táto časť projektu postupne chýli k záveru, takže už viditeľne mení podobu tejto časti Petržalky.

V zmysle celkovej vízie developmentu pozostáva Kopčianka zo štvorice bytových domov v riadkovej zástavbe, kolmej na Kopčiansku ulicu. Od tej je však oddelená pásom zástavby. Jednotlivé domy sú tvorené trojicou sekcií, pričom jedna z nich je vyššia – má 12 podlaží – a zvyšné dve majú šesť podlaží. Tieto najvyššie časti šachovnicovo prestriedané tak, aby nevznikla rada rovnako vysokých objektov. Prízemie objektov je okrem komunikačných a technických priestorov tvorené komerčnými prevádzkami, na dvoroch medzi budovami sa uvažuje s pobytovými priestormi.

Prvá etapa, tvorená prvou trojicou domov v severnej časti pozemku, už má takmer finálnu podobu. „Aktuálne dokončujeme fasády objektov prvej etapy. V rámci interiérov sme ukončili  mokré procesy a prebieha realizácia štandardov podľa výberu klientov,“ popisuje aktuálny stav Lukáš Micka, Development manažér v Metrostav Slovakia. „Počas leta sa budú realizovať areálové komunikácie a spevnené plochy a tiež prvky drobnej architektúry. Na jeseň sfinalizujeme sadové úpravy vnútroblokov.“ Dokončenie výstavby sa predpokladá do konca tohto roka.

Investorovi sa podarilo vypredať veľkú časť bytov – voľných by malo byť už len sedem z celkového počtu 231 v prvej etape (niekoľko bytov však do predaja dosiaľ nasadených nebolo). Relatívny úspech by mal viesť k skorému štartu výstavby aj druhej časti projektu. V tomto prípade ale Metrostav nedisponuje všetkými potrebnými povoleniami. „Realizácia druhej etapy nemá v súčasnosti stanovený termín, nepredpokladáme ale, že to bude skôr ako v roku 2024,“ naznačuje preto Micka. S tým súvisí aj predaj zostávajúcich bytov, ktoré sa na trhu objavia „...Až po právoplatnom stavebnom povolení.“

Druhá etapa, teda dom D, priamo nadviaže na prvú trojicu a na prvý pohľad ju bude vo všetkom pripomínať. Určité rozdiely tu ale budú. „Predpokladáme, že objekt D bude architektonicky identický ako objekty z prvej etapy,“ hovorí L. Micka. „Štandard objektu D bude realizovaný vo vyššej triede A0, nakoľko sú už v platnosti prísnejšie pravidlá energetickej hospodárnosti budov. Je možné, že budú aj mierne zmeny dispozícií a štandardov v závislosti od aktuálnej trhovej situácie v čase spustenia predaja.“

Architektúru Kopčianky spracováva kancelária Pantograph. Ide o čoraz významnejšiu kanceláriu, ktorá pracuje na viacerých popredných developmentoch na Slovensku. V prípade tohto petržalského projektu však autori stavili na pomerne racionálny výraz, ktorý ozvláštňuje najmä riešenie zábradlí na loggiách, ktoré sú doplnené o murované zašikmené časti.

 

Architektúra projektu je vcelku racionálna. Zdroj: Metrostav Slovakia

 

Nanešťastie, po urbanistickej stránke nie je projekt vyriešený najšťastnejšie – danej časti by skôr prospeli bloky ako riadková zástavba. „Projekt sme kupovali s územným rozhodnutím a rozbehnutým stavebným povolením, preto sme veľké zmeny nemohli realizovať, skôr sme sa zamerali na drobné vylepšenia,“ vysvetľuje vcelku férovo developer. Kľúčová tak bude dobrá komunikácia s okolím. Projekt však bude zo všetkých strán obklopený cestami, čo do istej miery narúša lokálne väzby. Prirodzene, developer predpokladá, že vznikne aktívna komunita vďaka zeleným dvorom a parteru, využitého v prospech retailu.

Otázkou je, či sa ho podarí maximálne využiť. „Obchodné priestory predávame do osobného vlastníctva a od budúcich majiteľov zatiaľ nemáme stanovené účely obchodných prevádzok. Predpokladáme ale, že to budú najmä drobné služby pre obyvateľov lokality,“ vyslovuje predikciu Lukáš Micka. Ich atraktivitu majú zvýšiť dvory, kde vznikne „...Najmä veľa stromov a zelene, ktorá chýba v danej lokalite, ďalej samozrejme detské ihrisko, workout-ové ihrisko, altánok na komunitné posedenie, ale i odkazy na industriálnu minulosť.“

Najvýraznejším prepojením s minulou výrobou však bude susedný development – Nová Matadorka od developera OXIO a architektonických kancelárií Compass a Superatelier. Investor zamýšľa zachovať historickú petržalskú smaltovňu a doplniť ju novými objemami. Zachované fragmenty starej budovy budú určené pre komerčné alebo kultúrne účely. Metrostav to hodlá pri tvorbe svojho projektu reflektovať. „Od začiatku aktívne komunikujeme so všetkými susedmi, najmä s COMPASSOm a OXIOm, v snahe prepojiť projekty Kopčianky a Novej Matadorky, či už sadovými úpravami alebo peším prechodom medzi projektami,“ tvrdí Lukáš Micka. Nanešťastie, tieto úpravy sa nebudú týkať pozemku medzi Kopčiankou a Matadorkou, keďže tento patrí súkromnému majiteľovi.

Metrostav chce okrem sadových úprav zlepšiť aj dopravné napojenie projektu. „Na Kopčiansku ul. vybudujeme nové prepojenie. Vstup do zóny projektu Kopčianka bude realizované novou cestou, parkoviskom a tiež chodníkom s napojením aj na cyklotrasu na Kopčiansku ul. pozdĺž budovy Terra Medica,“ sľubuje. „Ďalej bude realizovaný chodník s napojením na ul. Gustáva Malého, cestné spojenie na túto ulicu technicky možné je, ale ide skôr o výhľadové napojenie nakoľko ulica je v súkromných rukách viacerých spoločností.“

Developer naznačuje, že v lokalite sa budú realizovať ďalšie zmeny. „Ďalej je možné výhľadové napojenie na novú infraštruktúru, ktorá môže potencionálne vzniknúť za objektom D na pozemkoch spoločnosti P.G.A.,“ upozorňuje Micka. Dodáva však, že obyvatelia jeho projektu budú mať každopádne k dispozícii dobré dopravné napojenie. „V čase odovzdávania bytov prvej etapy pôjde v projekte Kopčianka o uzatvorenú zónu s priamym napojením na Kopčiansku ul.,“ uzatvára.

 

Kopčianka vzniká v susedstve iných projektov, kameňom úrazu je však ich vzájomné prepojenie

 

Je zrejmé, že výstavbou Kopčianky či odhalenej časti Novej Matadorky sa rozvoj v území nekončí. Svedčia o tom rozsiahle asanácie pôvodných hál, čistenie územia, ohlasovanie plánov zo strany jednotlivých vlastníkov pozemkov a napokon aj slová developera z Metrostavu. Ide však o celkom logický vývoj – bývalý Matador sa nachádza relatívne blízko centra Bratislavy, disponuje dobrým dopravným napojením na cestnú sieť, diaľnicu či vlak, zaberá veľkú rozlohu a disponuje vcelku priaznivým územným plánom.

Je tak pravdepodobné, že veľmi skoro budú verejne predstavené aj ďalšie veľké zámery celomestského významu. Ide o jedno z tých lepších miest, kde koncentrovať výstavbu – Bratislava potrebuje byty, potrebuje využiť brownfieldy, potrebuje sa stať kompaktnejšou a takisto aj revitalizovať zanedbané oblasti. Petržalke by zas prospela väčšia diverzita typov bývania, vznik mestskejšie pôsobiacich štvrtí alebo nová vybavenosť. S výnimkou Nového Lidarozvojovej osi nie je na pravom brehu lepšie miesto pre výstavbu.

Kopčianka tak dnes môže pôsobiť ako drobný dielik bez sily zmeniť zanedbanú zónu. Tam, kde sú ale dnes zanedbané sklady, vybúrané plochy, parkoviská, neudržiavaná zeleň, pochybné prevádzky alebo rozbité cesty, môže byť už čoskoro kus lepšieho mesta. Táto transformácia pritom nebude vôbec trvať celé desaťročia, ale len roky.

 

Fotografie z 8.6.2022.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Metrostav Slovakia

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube