Author photoAdrian Gubčo 21.05.2019 15:30

Polyfunkčný dom na Sasinkovej je dokončený

Ďalšia staromestská prieluka je zacelená po dokončení projektu Polyfunkčného domu Sasinkova, ktorý do atraktívnej lokality v blízkosti Medickej záhrady priniesol nové bývanie a služby. Vypĺňanie podobných dier v zástavbe by malo byť prioritou mesta, ktoré by malo investorom poskytovať v takýchto zámeroch plnú podporu.

Polyfunkčný dom Sasinkova vznikol na dlhodobo prázdnom pozemku v dotyku s budovou Okresného riaditeľstva Policajného zboru. Pôvodne sa tu nachádzala zástavba, koniec domoradia však bol asanovaný práve v súvislosti s výstavbou objektu patriaceho policajtom. Pozemok, na ktorom vznikol nový development, ostával voľný až do doku 2017.

Nový dom má päť nadzemných podlaží, čím prevyšuje starší objekt severne od neho, v kontexte gradácie smerom k vysokej budove riaditeľstva je to však akceptovateľná výška. Dominujúcou funkciou je bývanie, vzniklo tu deväť bytov, z toho šesť dvojizbových a tri štvorizbové. Aj zvonku je zrejmé, že bytový štandard bude skôr vyšší, čo dokladujú napríklad hliníkové veľkoformátové okná. Okrem toho sa tu nachádza aj strešný ateliér a obchodné priestory na prízemí.  

Architektúra budovy je triezva a jednoduchá, hoci architekti z kancelárie AVK Architects si dovolili zdôrazniť nárožie objektu jednak optickým vyvýšením budovy v podobe vysunutej časti ateliéru, za ktorou podlažie ustupuje, ako aj konštrukčným riešením vchodu, ktorý je pôdorysne ustúpený, čím vzniká väčší nástupný priestor. Nachádza sa tu aj vjazd do podzemnej garáže, kde je 18 parkovacích miest. Dá sa povedať, že pozemok bol maximálne zužitkovaný.

V danom prostredí to však nie je nič mimoriadne, v podstate sa dá aj povedať, že je to správne. Okolie netrpí nedostatkom zelene, preto je možné stavať aj hustejšie. Bývanie v centre mesta je zas vyslovene prospešné, Sasinkovu ulicu obohatí aj doplnenie občianskej vybavenosti, hoci tu pravdepodobne nevznikne obchod s produktami bežnej spotreby.

Na Sasinkovej tak vznikla budova, ktorá dobre vyplnila prieluku a čiastočne tak zacelila ranu, ktorá vznikla nevhodnými zásahmi v minulosti. Vznik takýchto developmentov v rámci mesta je mimoriadne žiaduci.

 

Zdroj: AVK Architects

 

K danému pozemku sa každopádne viaže ešte jedna podstatná poznámka – pred výstavbou projektu tu občianske združenie Vnútroblok prevádzkovalo mobilnú záhradu ako formu dočasného oživenia priestoru. Združenie chce takýmito zásahmi upozorňovať na existenciu prázdnych miest na mape mesta, kde nič nie je, hoci by mohli slúžiť ako priestor pre rozvoj komunitných vzťahov.

Bratislava skutočne disponuje veľkým množstom podobných „dier“, čo je dôsledok jej prudkého vývoja, kedy sa rýchlo transformovala z menšieho mesta na metropolu, no nie vždy sa ambiciózne plány podarilo aj uskutočniť. Dnes sa darí tieto prieluky zapĺňať len postupne, pričom najväčším problémom je legislatíva, vyžadujúca vysoké počty parkovacích miest, aj keď ich výstavba je na často malých a komplikovaných pozemkoch veľmi náročná.

Preto sú aj viacmenej v úplnom centre mesta prítomné nezastavané parcely, ktoré nemajú v podstate žiaden účinok, prípadne sú tu zriadené parkovacie plochy. To by však bolo treba zmeniť, keďže prieluky predstavujú najvhodnejší priestor pre zahusťovanie v rámci mesta. 

Aktivity o.z. Vnútroblok by mohli byť vhodnou inšpiráciou, ako tieto pozemky dočasne oživiť nenáročnými zásahmi spojenými s rozličnými verejnými funkciami – či už ide o komunitné záhrady, gastronómiu, športovanie alebo len voľné sedenie. Zároveň sa dostávame do doby, kedy by tieto aktivity nemuseli vznikať len z iniciatívy aktivistov, ale aj mesta samotného.

V tomto má opäť úlohu Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorému bude nejaký čas trvať, kým vypracuje komplexné vízie premien rozsiahlych verejných priestranstiev a mestských lokalít. Do tej doby by sa mohol zameriavať práve na lokálne intervencie – „quick wins“ – ku ktorým by mohlo patriť dočasné oživenie niektorej z mestských prieluk.

Práve takýmito drobnosťami sa stáva mesto atraktívnym, priateľskejším a otvorenejším. Základným prvkom k lepšiemu mestu tak nie sú veľké rozpočty, ale hlavne vôľa zmeniť vnímanie mestského prostredia.

 

Fotografie z 19.5.2019.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: AVK Architects

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube