Author photoAdrian Gubčo 08.12.2023 12:30

Viac dostupného bývania na ceste. Mesto pokračuje v príprave projektu v Petržalke, chce komplexnú zónu

Bratislava označuje riešenie nízkej dostupnosti bývania vo forme rozvoja nájomného bývania za jednu zo svojich priorít. Preto pracuje na niekoľkých projektoch vo viacerých lokalitách. K najambicióznejším aktuálnym zámerom patrí realizácia tzv. Polyfunkčnej zóny Janíkov Dvor v Petržalke, ktorá ráta so vznikom nových bytov, služieb aj parkovacieho domu pre dochádzajúcich.

Zdroj: Architekti BKPŠ / Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Architekti BKPŠ / Metropolitný inštitút Bratislavy

Nízka dostupnosť bývania je jedným z najvýznamnejších problémov Bratislavy. Pre mnohé skupiny obyvateľov je sen o bývaní v meste nereálny, čo riešia sťahovaním sa na predmestia a následným dochádzaním. Dôsledky sú pre mesto mimoriadne negatívne – počnúc zvýšenými dopravnými zápchami, cez nižší výber daní až po deštrukciu životného prostredia. Preto je potrebné situáciu zlepšiť.

Hlavné mesto to chce dosiahnuť najmä vďaka rozvoju dostupného mestského nájomného bývania. Byty plánuje získať viacerými spôsobmi – lepším spravovaním existujúceho majetku, dohodami s developermi a predovšetkým výstavbou vlastných nových kapacít. V tomto desaťročí by mali podľa vízií Magistrátu pribudnúť tisíce bytov vo viacerých projektoch.

Jedným z nich je aj Polyfunkčná zóna Janíkov Dvor v Petržalke. Nachádza sa na južnom okraji sídliska, na nezastavaných plochách v susedstve Panónskej cesty a aktuálne realizovanej električkovej trate. To vytvára potenciál pre vznik významného prestupného bodu, ako aj vytvorenia akejsi brány do Petržalky z juhu. V súvislosti s výstavbou privátneho projektu Slnečnice od Cresco Real Estate je tu skutočne potenciál pre vznik akéhosi lokálneho centra.

Galéria

  • Zdroj: Architekti BKPŠ / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Architekti BKPŠ / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Architekti BKPŠ / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Architekti BKPŠ / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Architekti BKPŠ / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Architekti BKPŠ / Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Axonometria. Zdroj: Architekti BKPŠ / Metropolitný inštitút Bratislavy

Na konci roka 2021 preto mesto odštartovalo dvojkolovú urbanisticko-architektonickú súťaž, v ktorej sa presadil renomovaný ateliér Architekti BKPŠ. Zvíťazil v konkurencii ďalších deviatich tímov vďaka najefektívnejšie riešenému konceptu, zohľadňujúcemu požiadavky mesta a odbornej poroty.

Autori sústredili prakticky všetky požadované funkcie do jednej komplexnej stavby. Tvorená je nižším P+R parkovacím domom a vyššou budovou s občianskou vybavenosťou v parteri, škôlkou a strediskom pre seniorov na nižších poschodiach, a nájomným bývaním na vyšších poschodiach. Porotcov toto riešenie oslovilo ako vhodný spôsob prepájania jednotlivých sociálnych vrstiev aj rozšírenia rozsahu verejných priestorov.

Súčasťou projektu bude 104 bytov na 17 podlažiach. Rezidenčné jednotky budú určené predovšetkým pre potrebné profesie, mladé rodiny alebo seniorov. Materská škola bude určená pre 80 detí a prevádzka opatrovateľskej služby pre 40 klientov. Pridružený parkovací dom bude obsahovať približne 470 miest pre autá a stojiská pre 100 bicyklov. K ďalšej občianskej vybavenosti patria verejné toalety, obchody a priestory pre služby typu reštaurácie či kaderníctva.

V rámci developmentu má vzniknúť aj rozsiahly verejný priestor, ktorého dominantou bude námestie a oddychové zóny pre všetky vekové kategórie. Pre mládež sú naplánované športové ihriská, pre seniorov oddychové oázy so zeleňou. V centrálnej časti budú prepojené obchodné prevádzky s pobytovým námestím so stromoradím. Uvažované sú aj vodné plochy a zeleň umiestnená v otvorenej fasáde parkovacieho domu.

V čase vyhlásenie výsledkov predpokladal organizátor súťaže, Metropolitný inštitút Bratislavy, že príprava dokumentácie potrvá približne dva roky, termíny však špecifikovať nechcel. Dnes je mesto trochu otvorenejšie. „Máme ukončenú architektonickú súťaž projektu, prebieha príprava architektonicko-ekonomických prieskumov a rozborov. Predpokladáme, že s realizáciou projektu sa začne v roku 2027,“ skonštatoval hovorca Magistrátu Peter Bubla.

V takom prípade by mohol byť projekt dokončený v roku 2029, teoreticky v roku 2030. Rozpočet sa v čase vyhlásenia výsledkov odhadoval na 32 miliónov eur. V praxi bude pravdepodobne výrazne vyšší. Otázka zdroja financovania je dnes ešte predčasná.

 

Na juhu Petržalky by mala vzniknúť zástavba, vytvárajúca akúsi bránu do sídliska. Zdroj: Architekti BKPŠ / Metropolitný inštitút Bratislavy

 

Projekt v Janíkovom Dvore je úvodom k širšej premene zóny. Podobne to vnímajú aj architekti, ktorí pripomínajú, že sa tvarovaním budovy priamo snažili poukázať na potenciál vzniku veľkorysého južného vstupu do Petržalky. Zároveň chcú naznačiť „záver veľkej zelenej severo-južnej petržalskej osi“.

Ide o víziu, ktorá bola súčasťou v podstate už prvotných plánov na vznik sídliska a dnes pomaly smeruje k realite. Predpokladom k tomu je predovšetkým dobudovanie električkovej trate, transformácia jej okolia, predovšetkým vo väzbe na budúce zastávky, ale aj urbanizácia niektorých nevyužitých plôch. V prípade zóny Janíkov Dvor sa to týka územia naproti mestskému projektu, ktoré si pýta vznik budovy s podobnou hmotou. Podľa informácií YIM.BA sa už na jej koncepte skutočne pracuje.

Jedného dňa by tak skutočne mohla v susedstve konečnej električkovej radiály vzniknúť lokalita s bývaním, nájomnými bytmi, službami, obchodmi, vynikajúcim napojením na verejnú dopravu a kvalitnými verejnými priestormi. Prelínať sa tu budú plochy mestskej zástavby s novou štvrťou od súkromného developera. Tam, kde boli donedávna len opustené zvyšky staveniska metra, bude živá časť Bratislavy.

Podobné očakávania sa kladú aj na iné lokality, kde chce Magistrát rozvíjať nájomné bývanie. Aktívny priestor by mohol vzniknúť v susedstve uvažovaných bytov na Bazovej v Ružinove, Šustekovej v Petržalke a aj rozostavaného súboru na Muchovom námestí, opäť v Petržalke. Naopak, pokojnejší charakter by mali mať bytovky na Terchovskej v Ružinove alebo Žitavskej vo Vrakuni.

Bratislava sa chce v najbližších rokoch aktívne podieľať na zlepšovaní kvality bývania aj života v meste. Prospela by jej však omnoho rýchlejšia príprava projektov, zvlášť v lokalitách, kde nemusí meniť Územný plán. V opačnom prípade nebude schopná držať krok s dopytom po dostupných bytoch. Slovenská metropola ich potrebuje desaťtisíce, reálne ich dostane stovky.

 

(YIM.BA, SITA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube