Author photoSimona Schreinerová 13.08.2023 16:32

Lokalita budúcnosti? Premena Východného pokračuje, nový komplex sa blíži k výstavbe

Račianska štvrť Východné sa mení na miesto vysokej investičnej aktivity. Aktuálne sa tu dokončuje pomerne veľký projekt RNDZ od VI Group, no už onedlho by ho mohla doplniť podobná zástavba v tesnej blízkosti. Obytný súbor Nad Šúrom prichádza s prísľubom vzniku obytnej štvrte, doplnenej o rekreačné plochy a vybavenosť. Zámer postupuje v povoľovaní

Zdroj: Nad Šúrom Development s.r.o. / Autor: Filo BIM Studio s.r.o.

Zdroj: Nad Šúrom Development s.r.o. / Autor: Filo BIM Studio s.r.o.

Obytný súbor Nad Šúrom by mal vyrásť v blízkosti ulice Pri Šajbách v severnej časti štvrte Východné (známej ako Rnedez). Aktuálne nevyužívaný pozemok určený na výstavbu je zo severu ohraničený skladovým areálom, z východu otorenými plochami a z juhu Račianskym potokom. V blízkosti sa nachádza Akadémia policajného zboru či zmieňovaný RNDZ. 

Navrhovateľom zámeru, ktorý má vydané rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), je spoločnosť Nad Šúrom Development. Za sebou má vlastníka z Luxemburska. Projekt musí ešte získať záväzné stanovisko Hlavného mesto, ktoré potvrdí súlad s Územným plánom. Následne by sa mohol dostať do územného konania. 

Projekt bude pozostávať z polyfunkčného obytného domu, bytového domu a administratívnej budovy. Polyfunkčný bytový dom bude mať osem podlaží a tvorený bude prevažne funkciou bývania. Celkovo sa tu má nachádzať 130 bytov. V pláne je realizácia 58 dvojizbových bytov, trojizbových má byť 50. Jednoizbových bytov bude osemnásť a v dome budú aj štyri štvorizbové byty. Byty sú naplánované na siedmich nadzemných podlažiach, z ktorých najvyššie je ustúpené.

Galéria

  • Zdroj: Nad Šúrom Development s.r.o. / Autor: Filo BIM Studio s.r.o.
  • Zdroj: Nad Šúrom Development s.r.o. / Autor: Filo BIM Studio s.r.o.
  • Zdroj: Nad Šúrom Development s.r.o. / Autor: Filo BIM Studio s.r.o.
  • Zdroj: Nad Šúrom Development s.r.o. / Autor: Filo BIM Studio s.r.o.
  • Zdroj: Nad Šúrom Development s.r.o. / Autor: Filo BIM Studio s.r.o.
  • Zdroj: Nad Šúrom Development s.r.o. / Autor: Filo BIM Studio s.r.o.
  • Situácia. Zdroj: Nad Šúrom Development s.r.o. / EIA

Občianska vybavenosť bude umiestnená na prízemí. Podľa dokumentácie bude zahŕňať detský kútik s kaviarňou pre 20 detí, jazykovú školu pre 27 žiakov, krúžky pre 18 žiakov, potraviny a zdravotné stredisko. K polyfunknému domu pripadá podzemná garáž, kde bude 157 miest.

Druhým objektom je bytový dom, ktorý nadväzuje na líniu polyfunkčnej budovy. Táto budova bude sedempodlažná s najvyšším ustúpeným podlažím. Celkovo bude v bytovom dome 26 bytov, z toho sedem jednoizbových, sedem dvojizbových a dvanásť trojizbových. 

Administratívna budova má byť pomyselne rozdelená na dve časti a bude realizovaná v dvoch etapách. Prvá časť a zároveň prvá etapa má v zmysle dokumentácie 11 nadzemných podlaží, z toho najvyššie bude ustúpené, druhá 6 podlaží, z toho najvyššie ustúpené. Budova bude mať átrium, v parteri sú navrhnuté prenajímateľné priestory. Počíta aj s umiestnením učiteľských bytov.

Zvyšok objektu bude využívaný ako kancelárske priestory. Na šiestom nadzemnom podlaží bude pobytová terasa a vegetačná strecha. Podzemné parkovisko pod cestou medzi administratívnou budovou a bytovkami bude mať 250 stojísk. Okrem podzemia bude parkovanie aj medzi objektmi v rámci obytnej ulice, pôjde o 26 parkovacích miest.

Zámer uvádza, že cieľom je vytvorenie modernej a ekologickej zóny aj pre mladé rodiny. Tá by mala byť dostatočne atraktívna, aby v nej trávili voľný čas nielen noví obyvatelia, ale aj tí súčasní. Na novovytvorených obytných uliciach sú navrhované  stredové stromové aleje a v južnej časti územia pozdĺž Račianskeho potoka bude kvetinový park. Kvetinový park bude tvoriť najmä výsadba krov a kvetov, nakoľko sa jeho časť nachádza v ochrannom pásme vedenia veľmi vysokého napätia. Zeleň pribudne nielen na streche administratívnej budovy, ale aj na bytovom dome. Investor vybuduje aj most ponad Račiansky potok. Tieto úpravy majú zatraktívniť rekreačnú lokalitu aj promenádu Rendezu.

Ulica Pri Šajbách síce má most a lávku pre chodcov, tie ale priestorovo nevyhovujú navrhovaným úpravám ulice a chodníkom pre chodcov a cyklistov. Existujúce premostenia budú asanované a nahradené predĺžením priepustu, resp. presypaným rámovým premostením, pričom mostný objekt je navrhnutý ako jeden dilatačný celok. Nový most bude zohľadňovať potreby cestnej dopravy, peších, ako aj cyklistov. Súčasťou projektu je aj základ vzniku dôležitej komunikácie Pri Šajbách/Na pántoch, vrátane cyklotrasy a chodníka.

 

Zdroj: Nad Šúrom Development s.r.o. / Autor: Filo BIM Studio s.r.o.

 

Podľa Fedora Hässlera, konateľa Nad Šúrom Development, s.r.o., je lokalita Rendez jednou z najperspektívnejších lokalít na rozvoj. Spoločnosť počíta s tým, že projekt zaujme aj mladé rodiny. Tomu prispôsobili i priestory občianskej vybavenosti, teda materskú školu či centrum voľného času. „Zloženie bytov v projekte je však, samozrejme, nastavené tak, aby si svoje nové bývanie našli aj individuálni záujemcovia, prípadne páry bez detí či dôchodcovia hľadajúci menšie bývanie oproti tomu aktuálnemu,” uviedol Hässler.

Hovoriť o konkrétnych cenách je v tejto etape predčasné, ale podľa Hässlera bude ich snahou ponúknuť záujemcom cenovo dostupné bývanie. „Vzhľadom k tomu, že projekt sa nachádza na začiatku rozvoja zaujímavého územia, je koncipovaný ako moderná mestská štvrť. Väčšinu parkovacích kapacít (93 % z celkovo 433 parkovacích miest) je umiestnených v rámci podzemného parkovania s cieľom minimalizovať statickú, ale aj dynamickú dopravu v okolí samotných budov,” vyjadril sa Hässler.

Spracovateľom dokumentácie projektu Nad Šúrom je Filo BIM Studio s.r.o. Vzhľadom na úvodné fázy prípravy projektu sa dizajn a architektúra môže podľa developera ešte meniť. Aktuálne vizualizácie tak ešte nie sú finálne a treba ich brať s nadhľadom. 

Približný začiatok výstavby je odhadovaný na júl 2024, ukončenie sa predpokladá o dva roky neskôr. V druhej polovici roka 2026 by už mali byť objekty v prevádzke. Predpokladané investičné náklady sú 85 miliónov eur.

Nový development prinesie život do zanedbaného územia. Spolu s RNDZ, ktorý má priniesť 302 bytových jednotiek, tak vzniknú základy pre rozšírenie Východného a rast významu tejto prehliadanej štvrte. Či ide skutočne o mimoriadne perspektívnu oblasť pre stavebný rozvoj, možno diskutovať. Je však celkom možné, že bývanie v tejto lokalite bude atraktívne pre ľudí bez väčších prostriedkov, no so záujmom o život priamo v Bratislave.

Lepšiemu spojeniu by mohlo dopomôcť intenzívnejšie využívanie železničnej dopravy. Osobná doprava tu bola zrušená v roku 1994. S ohľadom na súčasný aj predpokladaný budúci rozvoj územia je možno vhodné otvoriť otázku jej obnovenia.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube