Author photoAdrian Gubčo 29.09.2023 17:22

Viditeľné zlepšenia malej štvrte. Rača napreduje vo svojich projektoch a rozbieha nové

Mestská časť Rača v kontexte celej Bratislavy nepatrí medzi najväčšie, napriek tomu svojou investičnou aktivitou zatieňuje aj omnoho významnejšie samosprávy. Posledné mesiace sa nesú v znamení intenzívnych prác na viacerých projektoch. Kým niektoré sú dokončené, iné sa realizujú a ďalší sa spustí v najbližších dňoch.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Rača patrí k mestským častiam s najvýraznejšou identitou spomedzi ostatných bratislavských štvrtí. Pôvodne išlo o samostatné vinohradnícke mestečko, ktoré sa k Bratislave oficiálne pripojilo až v roku 1946 (vtedy zároveň zmenila meno, keď sa predtým volala Račišdorf). Staré jadro obce sa dosiaľ zachovalo, postupne ho však v povojnovom období obstavali nové sídliská, v posledných rokoch dopĺňané o súčasné rezidenčné developmenty.

Mestská časť rastie, čo prináša zvyšujúce sa nároky na zabezpečenie občianskej vybavenosti, ale aj vyššie nároky na verejný priestor. Samospráva sa rozhodla tieto požiadavky adresovať konkrétnymi krokmi – pripravila preto sériu projektov, ktoré sa s využitím širokej škály finančných zdrojov skutočne podarilo alebo podarí zrealizovať.

Najvýznamnejším a z podstatnej časti už dokončeným projektom je rekonštrukcia základnej školy na Plickovej ulici. Klasická typová škola z normalizačného obdobia vstúpila do 21. storočia ako zanedbaný objekt, čo napokon viedlo k jej zatvoreniu a vyradeniu zo školskej siete v rokoch 2007-2008. V priebehu nasledujúcich rokov sa vyskytlo niekoľko plánov, čo s budovou, nič z toho sa ale nezrealizovalo.

Galéria

 • Škôlka Tramín. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Škôlka Tramín. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Škôlka Tramín. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Škôlka Tramín. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Škôlka Tramín. Zdroj: Michal Drotován - starosta mestskej časti Bratislava - Rača
 • Nový školský dvor na Plickovej. Zdroj: Michal Drotován - starosta mestskej časti Bratislava - Rača
 • Park Strelkova. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Park Strelkova. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Park Strelkova. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Park Strelkova. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Park Strelkova. Zdroj: Michal Drotován / Lucia Marušicová
 • Námestie vo Východnom - koordinačná situácia. Zdroj: Michal Drotován - starosta mestskej časti Bratislava - Rača

Len pred niekoľkými rokmi sa vedenie mestskej časti rozhodlo pre obnovenie pôvodnej funkcie. Zámer podporilo aj Hlavné mesto, ktoré objekt zverilo miestnej samospráve, ktorá v spolupráci s architektonickou kanceláriou Pantograph pripravila projekt rekonštrukcie. Nemalo ísť len o banálnu opravu – škola mala dosiahnuť úroveň, presahujúcu veľkú väčšinu bratislavských vzdelávacích zariadení daného stupňa.

Po približne dvoch rokoch prác sa podarilo v lete tohto roka obnovu úspešne dokončiť. Rača v nej získala 25 tried a 10 špecializovaných učební pre 600 žiakov. Nachádza sa tu jedáleň, kuchyňa, jedna menšia telocvičňa, určená najmä na gymnastiku a jedna väčšia telocvičňa, ale aj tanečná sála. Budova je plne bezbariérová a inkluzívna, pričom študovať tu budú môcť aj žiaci s poruchou autistického spektra. Pri obnove bolo zachované umelecké dielo z roku 1972.

Za 5,6 milióna eur (z toho 2,85 milióna z eurofondov) sa mestskej časti podarilo získať v podstate úplne novú školu. Dobudovať ešte ostáva školský dvor, čo si vyžiada 662-tisíc eur, ktoré samospráva získala z grantu z Fondu rozvoja športu. Plné dokončenie sa očakáva na jar budúceho roka.

Ďalší výrazný projekt rastie na Kadnárovej v Krasňanoch. Na mieste bývalej vinárne Tramín vzniká unikátna materská škola v podobe jednopodlažnej drevostavby kruhového tvaru s priemerom približne 32 metrov, s vnútorným átriom a polointenzívnou zelenou strechou. Fasáda v átriu bude plne presklená. Vonkajšia fasáda bude tvorená metalickým obkladom z perforovaného trapézového plechu s oknami rôznych tvarov, veľkostí a polôh. Celková kapacita škôlky bude 88 detí.

Výstavba postupuje veľmi rýchlo a aktuálne sa už blíži k dokončeniu. Zrealizovaná bola hrubá stavba, zelená strecha aj osadené okná. Celková dĺžka výstavby má byť len 10 mesiacov od spustenia realizácie – kolaudovať by sa tak malo už vo februári 2024. Mestská časť bude mať vďaka novej škôlke dostatok kapacít, v prípade demografického poklesu vie objekt premeniť na inú funkciu, napríklad denné centrum pre seniorov.

Architektonicky príťažlivý projekt je opäť dielom Pantographu. Výrazne prispeje ku kvalite života obyvateľov mestskej časti (resp. račianskych rodín s malými deťmi). Paradoxne, voči zámeru bol odpor, ktorý oddialil výstavbu a dokončenie. Škôlka už mohla existovať a byť v prevádzke.

Okrem materskej školy na Kadnárovej sa opravuje materská škola na Gelnickej. Predmetom modernizácie boli najmä siete (voda a kanalizácia), projekt bol spolufinancovaný z eurofondov. Práce budú dokončené v najbližších dňoch a materská škola okamžite odovzdaná do prevádzky.

 

Škôlka Tramín na Kandárovej sa stáva realitou aj napriek odporu časti susedov. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Z projektov rozvoja verejných priestranstiev je aktuálne najvýznamnejším obnova parčíku na Strelkovej ulici. Areál v priestore medzi domami sídliska Experimentálka a električkovou traťou bol donedávna schátraný a nachádzala sa tu rovnako narušená budova bývalých jaslí. Na jar však boli čiastočne zrovnané so zemou a otvoril sa priestor pre revitalizáciu celého priestoru.

Vzniknúť má príjemné miesto, určené pre všetky vekové kategórie – špeciálne ale pre rodiny s deťmi. Tvorený bude viacerými časťami, vrátane centrálnej s prístreškom a toaletami, umiestnené tu budú hracie zostavy pre menšie aj väčšie deti a umiestnené tu budú aj fitness prvky. Realizácia počíta aj so vznikom menšieho amfiteátru. Areál bude možné využiť na organizáciu detských divadielok a podobných podujatí.

Okrem detí zámer myslí aj na ostatné skupiny obyvateľstva. Prítomné budú riešenia zamerané na vsakovanie dažďovej vody vo forme dažďových záhrad alebo priepustných materiálov. Rekonštrukcia parku má za cieľ zvýšiť biodiverzitu rastlinstva a hmyzu. Zvýšiť sa má aj bezpečnosť, čo má docieliť nové osvetlenie a možnosť uzamykania areálu.

Revitalizácia je financovaná (okrem vlastných zdrojov) z eurofondov, zameraných na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Na projekte sa to prejavilo v jeho vysoko ekologickom prevedení. Z tohto dôvodu musí zároveň parčík Rača dokončiť do konca tohto roka, s ohľadom na aktuálny stav prác to je ale reálna méta. Autorkou architektonického riešenia je Lucia Marušicová.

Druhá zmena prebehne vo Východnom. Na Dopravnej ulici v blízkosti zastávky MHD sa už v najbližších dňoch začne rekonštrukcia spevnených plôch, v dôsledku čoho tu vznikne akési námestie. Jeho realizácia prinesie zvýšenie bezpečnosti, prehľadnosti aj estetiky priestoru. Predpokladaná je obnova spevnenej plochy (hoci použitý bude asi asfalt), vysadenie niekoľkých stromov a oprava zastávky verejnej dopravy.

Nejde o dramatickú transformáciu, oproti súčasnosti sa ale situácia rozhodne zlepší. Východné je vo všeobecnosti prehliadané a každá obdobná investícia mu len pomôže. Dnes tu chýba akýsi centrálny verejný priestor, pričom najbližšie s k nemu blíži práve táto plocha. Z pohľadu komunity tak vznikne lepší referenčný bod.

 

Koordinačná situácia námestia vo Východnom. Zdroj: Michal Drotován - starosta mestskej časti Bratislava - Rača

 

Vedenie mestskej časti zhŕňa, že päť vyššie zmienených projektov tvorilo kľúčové projekty, realizované samosprávou, ktorý zmanažovanie bolo náročné. Napriek tomu sa už uvažuje o ďalších prioritách. Starosta mestskej časti Rača Michal Drotován zmieňuje ihriská na Sklabinskej, opravy verejných priestorov a chodníkov, rozbeh zariadenia pre seniorov a obnovu Kultúrneho strediska Žarnovická, Nemeckého kultúrneho domu, hasičskej zbrojnice či Koloničovej kúrie. Všetko je však podmienené dostupnosťou finančných prostriedkov.

Ak by sa podarilo ale zrealizovať aj tieto zámery, kvalita života v Rači opäť stúpne. Pre mnohých ľudí je život v tejto časti mesta príjemný. Kombinácia dostupnosti prírody, dopravného spojenia s centrom električkou, vybavenosti či tradície robí z Rače atraktívne miesto pre bývanie. Všetko nasvedčuje tomu, že v budúcnosti sa na tom nič nezmení – iba ak k lepšiemu.

 

Fotografie z 26.9.2023. Pozrite si obnovu verejných priestranstiev vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube