Author photoAdrian Gubčo 12.04.2022 14:21

Športový areál Krče odhaľuje aktualizovanú podobu

Mestská časť Záhorská Bystrica je najvýraznejšie rastúcou mestskou časťou Bratislavy. Stavebný rozvoj sa sústredí najmä v oblasti Krče južne od pôvodného jadra obce. Výraznejšia občianska vybavenosť tu dosiaľ chýba, čo chce miestna samospráva napraviť výstavbou športovo-rekreačného areálu. V uplynulých týždňoch bola odhalená jeho aktualizovaná podoba.

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica via Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica via Bratislavský samosprávny kraj

Krče boli donedávna prakticky nezastavanou oblasťou, čo sa však v priebehu prvých dvoch desaťročí 21. storočia radikálne zmenilo. Pôvodne sa tu nachádzalo v podstate len lokálne futbalové ihrisko s areálom. V súčasnosti je však do veľkej miery obstavané novou zástavbou, prevažne rodinných domov, ale postupne aj bytoviek. Ihrisko sa razom dostalo do jadra novej zóny a jeho význam narástol aj s rozšírením počtu obyvateľov Záhorskej Bystrice, ktorý je dnes oproti predošlému stavu dvojnásobný.

Mestská časť preto začala rozvíjať snahy o transformáciu okolia futbalového ihriska – k hracej ploche totiž patrí aj významná nezastavaná časť. Nejde o jednoduchú úlohu. Nevlastní totiž ani všetky pozemky. Veľké plochy sú vo vlastníctve súkromného investora, ktorý rozvíja susedný projekt Pod Vŕškami. Ten tu mal zas vybudovať základnú školu, ktorá by obsluhovala početnú populáciu novej štvrte a riešila kapacitné problémy so školami v mestskej časti. Samospráva namiesto toho preferuje vznik školy v areáli SOU energetického, ktorý sa má rekonštruovať.

Záhorská Bystrica už v priebehu minulého roka otvorene prezentovala plány na vznik areálu so „športovým, oddychovým a spoločenským využitím pre obyvateľov“. Nástrojom k tomu bola architektonická štúdia od miestneho Ateliéru Slabey, okrem viacerých športovísk – futbalového ihriska, basketbalového a beach-volejbalového ihriska, stolného tenisu, work-outu či skate-parku – obsahujúca aj amfiteáter s javiskom, psí park alebo voľný trávnik na pikniky či detské hry. Princípmi návrhu bola vysoká ekologická úroveň, orientácia na mladých či doplnenie zázemia. Obyvatelia mestskej časti mali túto štúdiu pripomienkovať.

Samospráva obdržala väčšie množstvo podnetov, na základe ktorých predstavila aktualizovaný návrh priestoru. Ako vyplýva z vizualizácií, najväčšiu plochu bude tvoriť futbalové ihrisko, ktoré však zmení orientáciu, bude mať umelú trávu a bude svojimi rozmermi spĺňať podmienky súťažných zápasov mládežníckych kategórií. Jeho súčasťou bude aj zázemie a tribúna pre divákov. Vo zvyšku areálu sa počíta s vybudovaním pump-tracku, zastrešenej športovej plochy na basketbal, street športy či spoločenské podujatia alebo reštaurácie na nároží Zárubovej a Na Krčoch s terasami a výhľadom na ihrisko či športovú plochu. V severnej časti zóny vznikne ihrisko pre beach-volejbal a stolnotenisové stoly, v západnej pri rodinných domoch work-out, ihrisko pre badminton a petang, ako aj pitná fontána a zatrávnená plocha pre pikniky a aktivity s menšími deťmi.

Koncepcia priestoru tak prešla výraznými zmenami. Najvýraznejšou úpravou je odstránenie pôvodne uvažovaného amfiteátra, ktorý mal slúžiť pre organizáciu spoločenských podujatí. „Išlo o prvotný nástrel, ktorý sme nechali pripomienkovať samotných obyvateľov Záhorskej Bystrice a vyzvali sme ich, aby sa vyjadrili, aké športoviská by si v Záhorskej Bystrici prijali a čo by uspokojilo ich potreby a potreby ich detí,“ vysvetľuje zmeny Miroslava Ryšková z Referátu komunikácie s verejnosťou v Záhorskej Bystrici. Pripomienky vyhodnocovala komisia, zložená zo zástupcov obyvateľov Záhorskej Bystrice, miestnych poslancov, zástupcov miestnych športových klubov a architektov.

Ryšková pripomína, že aj napriek tomu tu bude možnosť pre organizáciu eventov. „Miesto amfiteátru bude slúžiť kaskádovité univerzálne hľadisko, návrh počíta s prekrytou univerzálnou športovou plochou s umelým povrchom, ktorá môže slúžiť ako javisko na rôznorodé spoločenské podujatia.“ Novinkou po pripomienkach je vznik pump-tracku s asfaltovým povrchom, určeným pre cyklistov aj kolobežkárov. „Výstavbu pump tracku, jeho umiestnenie, rozmer a typ sme konzultovali s viacerými renomovanými firmami (s firmou Filipa Polca, ktorý sa venuje dizajnovaniu pump trackových areálov a tratí, aj firmou BikeIng, ktorý robili pump track v Petržalke).,“ dopĺňa M. Ryšková.

Návrh areálu každopádne nie je výsledkom architektonickej súťaže, ako to Záhorská Bystrica v minulosti zvažovala. Vedenie mestskej časti sa rozhodlo pre overeného architekta. „Naším dlhodobým zámerom je podporovať lokálnych podnikateľov a prevádzky, preto sme pri štúdii oslovili Ateliér Slabey, s ktorým máme pozitívne skúsenosti,“ zdôvodňuje hovorkyňa. „Mimo iného nám Ateliér Slabey pripravoval projekt viacúčelovej športovej haly či nadstavby materskej školy, za ktorý sme získali Európsku cenu v kategórii modernizácie verejných budov.“ Súťaž by bola podľa mestskej časti náročná z finančného a časového hľadiska a na takýto rozsah plochy by nebola ani potrebná.

Prvá fáza realizácie premeny areálu by sa mala spustiť už v priebehu tohto roka, pravdepodobne v lete. Miestne zastupiteľstvo na tento účel vyčlenilo 145-tisíc eur.

 

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica via Bratislavský samosprávny kraj

 

Je zrejmé, že ide o malú sumu a s jednotlivými fázami sa bude postupne navyšovať. Súčasťou prvej etapy budovania areálu bude vznik pump-tracku a časti zelenej plochy v západnej časti areálu. Dôvod, prečo pôjde práve o túto časť, je jednoduchý – tieto pozemky už mestská časť vlastní. „V rozpočte je vyčlenená čiastka 145.000 eur, projekt a realizácia samotného pump tracku by mala zhltnúť do 100.000 eur. Zvyšných 40-50 tisíc bude vyčlenených na terénne úpravy, na spevnené chodníky a oddeľovacieho valu,“ špecifikuje Miroslava Ryšková. „Financovanie projektu je naplánované z rozpočtu mestskej časti, primárne z poplatku za rozvoj a z príjmov mestskej časti.“

Tieto časti areálu sa tak už pravdepodobne blížia k finálnej podobe. Definitívne sa to však ukáže až po poslednom kole pripomienok, ktoré by mal k zámeru dodať Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). „MIB ako odborná organizácia môže konzultovať projekty mestských častí, čo sme využili a štúdiu pripravovaného športovo-oddychového areálu sme im zaslali na pripomienkovanie, aby bola v súlade s manuálmi hlavného mesta,“ potvrdzuje Ryšková. „Momentálne čakáme na pripomienky, ktoré s komisiou vyhodnotíme a zapracujeme“.

Záhorská Bystrica tak smeruje ku vzniku moderného športovo-rekreačného areálu, ktorý má prispieť k zvýšeniu úrovne prostredia v mestskej časti. V bratislavskom kontexte ide o mimoriadne aktívnu samosprávu, ktorá naplno využíva príjmy z poplatku za rozvoj (ktorý tu bol dosiaľ vybratý v značnom objeme) alebo externých zdrojov (eurofondov) a investuje ich do rozličných projektov. Preto sa tu rozšírila materská škola, rozširuje sa základná škola, výhľadovo sa pripravuje nová a môže sa rozvíjať aj vízia nového areálu.

Aktuálny stav vlastníctva snáď nebude problémom. Súkromný investor by totiž mohol mať mnoho dôvodov pre nesúhlas s odpredajom pozemkov. Mestská časť v priebehu minulého roka ohlásila prípravu Územného plánu zóny Krče, čoho súčasťou má byť pripravovaná stavebná uzávera. Ide o pomerne zvláštny krok, zvlášť v čase, kedy je už takmer celá zóna zastavaná a ostáva dobudovať len centrálnu časť developmentu Pod Vŕškami, nazvanú Green River. Aktuálne kroky pôsobia, ako by boli priamo proti tomuto zámeru. Investor tak nemusí byť veľmi ochotný vyhovieť miestnej samospráve, za predpokladu, že nejde o akúsi taktickú partiu.

Táto nejednoznačnosť sa samozrejme najhoršie odrazí na kvalite života miestnych obyvateľov. Veľký areál futbalového ihriska je nedostatočne využívaný a je vhodné ho nejakým spôsobom aktivovať – či už školou alebo športovo-rekreačným areálom (vhodnejšia by bola asi škola, ktorá by takto bola pohodlne pešo dostupná pre všetkých nových obyvateľov Krčov a nevznikali by také nároky na automobilovú dopravu). Bez oživenia priestoru je jeho úžitok pre miestnu komunitu minimálny.

Ak však už nová športová zóna vznikne, Krče aj Záhorskú Bystricu to posunie. Obyvatelia budú mať vcelku atraktívny priestor pre športové vyžitie a trávenie voľného času. Ak bude reštaurácia úspešná, môže sa stať obľúbeným miestnym podnikom, priestor pre relax získa aj mládež, ktorej bude v lokalite v najbližších rokoch pribúdať. Napokon bude môcť byť spokojná aj pôvodná komunita, ktorá bude môcť futbal sledovať na vyššej úrovni alebo získať priestor pre nové aktivity.

Vízia vzniku školy na tomto mieste je dnes už mŕtva a po vzniku zariadenia v areáli SOU energetického bude aj zbytočná. Nová úprava tak snáď vznikne čo najskôr – v meste je totiž priestor, ktorý nemá absolútne žiaden úžitok, jednou z najväčších chýb. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica via Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica via Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica via Bratislavský samosprávny kraj
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica via Bratislavský samosprávny kraj

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube