Author photoAdrian Gubčo 17.01.2023 10:42

Rozvoj sa nezastaví. Staré Mesto chce pokračovať v naplánovaných projektoch

Rozbehnuté rekonštrukcie ani plánované investície bratislavského Starého Mesta by sa nemali zastaviť. Zasadiť o to sa chce mestská časť aj napriek náročnému obdobiu poznamenanému zvyšovaním cien, stúpajúcou infláciou i vládnymi zásahmi do rozpočtov samospráv. Uviedol to nový prednosta miestneho úradu Tomáš Malec.

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto má po voľbách nové vedenie, ktoré nastúpilo v komplikovanom období. Okrem všeobecne zlej ekonomickej situácie je konfrontované aj s dosahom vládnych zásahov, ktoré znížia rozpočty samospráv. Napriek tomu plánuje pokračovať v prebiehajúcich projektoch. „Našim hlavným cieľom je, aby rozbehnuté rekonštrukcie a plánované investície nezastali. Budeme robiť všetko pre to, aby Staromešťania nepocítili ekonomicky ťažké časy na kvalite služieb, poskytovaných mestskou časťou," ubezpečil Malec.

Mestská časť preto začala s inventarizáciou svojho majetku. Skúma jeho využitie a zhodnocuje ekonomickú efektivitu zmlúv, pozrieť sa chce aj na efektívnosť hospodárenia organizácií naviazaných na jej rozpočet. „Veľa zdrojov vieme ušetriť spoluprácou s Hlavným mestom," poznamenal Malec. Príkladom je plánované spájanie vianočných trhov či zabezpečovanie čistenia ulíc Komunálnym podnikom Bratislavy.

Ako nový prednosta staromestského miestneho úradu chce pokračovať v dobrých projektoch či kvalitne nastavených procesoch. Zároveň však podotýka, že priestoru na zlepšenie je veľa. Zmenou prechádza napríklad už samotná komunikácia medzi jednotlivými útvarmi úradu. „S tým súvisí jasné nastavenie zodpovedností a úloh," doplnil. 

Galéria

  • Nová Panenská. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • Nová Štetinova. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • Nová Konventná. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • Knižnica Záhrebská. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • Knižnica Záhrebská. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • Prebiehajúce práce na ZŠ Dubová, 14.12.2022. Autor: Nino Belovič, YIM.BA
  • ZŠ Dubová. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Jeho prioritou je funkčný staromestský úrad, efektívny výkon zamestnancov úradu i napĺňanie priorít, s ktorými do funkcie vstúpil starosta Starého Mesta Matej Vagač. „Hlavným a najdôležitejším cieľom je zvýšenie kvality služieb poskytovaných občanom," dodal Malec.

K najvýznamnejším investičným projektom mestskej časti v poslednej dobe patrila revitalizácia Zóny Panenská, teda tzv. Evanjelickej štvrte severozápadne od historického jadra. Po rokoch príprav, spojených so vznikom prvého bratislavského manuálu verejných priestorov, sa v priebehu minulého roka zrealizovala nultá fáza v podobe opravy Soferovych schodov a začala sa realizovať prvá v podobe rekonštrukcie časti Konventnej ulice. Táto na dokončenie stále čaká. Vo výhľade bola aj rekonštrukcia Štetinovej ulice.

K ďalším naplánovaným investíciám patrila obnova Staromestskej knižnice na Záhrebskej, rekonštrukcie havarijných stavov v školách, spoluúčasť pri dostavbe ZŠ Dubová či rozširovanie kapacít materských škôl na Myjavskej a Heydukovej. Na MŠ a ZŠ na Podjavorinskej sa mala obnoviť športová infraštruktúra. Investície mali ísť aj do denného centra pre seniorov na Grösslingovej 52.

Čo sa týka budúcich projektov, volebný program aktuálneho starostu je pomerne nekonkrétny a vágny. Z konkrétnejších zámerov možno menovať zazeleňovanie mestskej časti a realizáciu dláždených chodníkov (nie je ale známe, kde), obnovu knižníc či revitalizáciu a otváranie školských dvorov aj pre verejnosť. Starosta chce taktiež podporiť rozvoj nájomného bývania a zriaďovať komunitné záhrady na nevyužívaných pozemkoch. Veľmi ambicióznou víziou je spojiť Dunaj s promenádou. Pozitívom je ale prihlásenie sa k manuálom a štandardom verejných priestorov podľa Metropolitného inštitútu Bratislavy.

Staré Mesto sa tak má podľa jeho nového vedenia citeľne zlepšiť. Súčasná situácia ukazuje, že to bude záležať nielen od jeho schopností, ale aj od spôsobu, ako výkon práce samospráv ovplyvní štát.

 

(TASR, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube