Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 08.11.2021 13:19

Rekonštrukcia prvých priestorov v Zóne Panenská je pred spustením

Jednou z najvýraznejších iniciatív mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v oblasti rozvoja verejného priestoru je revitalizácia ulíc medzi Panenskou a Zochovou. Oblasť je výnimočná existenciou vlastného manuálu – Manuálu pre Panenskú a okolie. Všetky rekonštrukcie by mali byť založené na tomto koncepčnom materiáli, pričom prvé z nich sa majú spustiť už v dohľadnej dobe.

Article Big

Táto časť Konventnej bude prvou opravenou ulicou v Zóne Panenská. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban

Vznik v tom čase unikátneho materiálu, ktorý stanovil pravidlá foriem revitalizácie verejného priestoru, súvisí s dlhodobými plánmi mesta zrekonštruovať Panenskú ulicu, historickú tepnu tzv. Evanjelickej štvrti. Na Panenskej a v okolí dnes existuje bohatá komunita aktívnych občanov, podnikateľov a združení. Na plány obnoviť ulicu bez konzultácie s verejnosťou zareagovala s odporom, čo mestskú časť podnietilo k prehodnoteniu plánov. V spolupráci s lokálnymi aktivistami došlo v rokoch 2017-2020 k vypracovaniu a schváleniu prvého bratislavského manuálu verejných priestorov.

Manuál je dnes záväzným podkladom pre rozvoj verejného priestoru v oblasti. Autorom je kancelária Ateliér Urban pod vedením architekta Ľudovíta Urbana. Autori spracovali pôvodnú koncepciu, ktorú následne premietli do podrobnejšej projektovej dokumentácie. Tá bola dokončená už v treťom štvrťroku roka 2020, čo znamená, že prichádza čas, aby sa vízie začali premietať do reality. Staré Mesto sľubuje, že sa premena Zóny Panenská skutočne blíži.  

Banner Nový Ružinov

Prvé zmeny by mali byť v lokalite viditeľné už o v priebehu niekoľkých dní až týždňov. „Tento mesiac začíname s rekonštrukciou Soferových schodov, ktoré spájajú Zámockú a Svoradovu ulicu,“ hovorí Matej Števove, hovorca a vedúci kancelárie starostky. Prísne vzaté, nejde vyslovene o súčasť územia, riešeného v rámci manuálu, ide však o prvý výraznejší zásah v aktuálnom volebnom období. Nenápadná, no dôležitá pešia spojka nadviaže na už zrekonštruovanú Škarniclovu a (čiastočne opravenú) Svoradovu ulicu. Vďaka pekne vydláždenému a vyvýšenému priechodu na Svoradovej vzniká príjemné prepojenie na zónu Panenská.

Priamo v zóne by ako prvá mala byť obnovená Konventná pri Evanjelickom lýceu. „Pôvodne bol začiatok rekonštrukcie v tejto časti naplánovaný už na začiatok septembra tohto roka,“ pripúšťa M. Števove. „Vyskytli sa však nové – pozitívne okolnosti. Po náročných rokovaniach predstaviteľov mestskej časti Staré Mesto s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS a.s.) prišlo k významnej dohode. BVS a.s. v súčinnosti s mestskou časťou komplexne zrekonštruuje kanalizačné a vodárenské inžinierske siete v tejto oblasti.“

To považuje mestská časť za dôležité, keďže obnova inžinierskych sietí bola dôležitým cieľom Starého Mesta. Ako upozorňuje hovorca, bol to zároveň aj sľub obyvateľom v rámci participačného procesu. „Vyvinuli sme maximálne úsilie aby došlo aj rekonštrukcii inžinierskych sietí v úmysle zabrániť budúcim rozkopávkam nových povrchov. Rokovania a už aj samotná projektová a realizačná príprava BVS a.s. na obnovu kanalizačných a vodárenských sietí však samotnú rekonštrukciu Konventnej mierne oddialili. Predpokladáme, že s prácami začneme v prvom štvrťroku 2022,“ zhŕňa situáciu na Konventnej Matej Števove.

Asi najväčšou otázkou je však rekonštrukcia samotnej Panenskej ulice. Pôvodne bola Panenská uvažovaná ako prvá etapa celej revitalizácie územia. S ohľadom na jej význam to dávalo zmysel, keďže je pravdepodobné, že upravená ulica by zvýšila atraktivitu oblasti a tým aj zvýšila dosah každého ďalšieho zásahu. V tejto chvíli však ešte nie celkom zrejmé, kedy k úprave dôjde. „Toto do veľkej miery záleží od schválenia finančného krytia poslancami miestneho zastupiteľstva Staré Mesto,“ konštatuje M. Števove.

V zmysle pôvodného zámeru má byť zrušené parkovanie na južnej strane ulice a jednotlivé povrchy budú vyrovnané, aby bol zaručený nerušený pohyb. Dané riešenie umožní silnejšiu aktivizáciu parteru, pričom prevádzky budú môcť zriaďovať letné terasy. Chodníky a aj parkovacie miesta majú byť vydláždené kameňom. Dobrou správou je, že Panenská bude aj v súlade s celomestským manuálom, ktorý medzičasom vypracoval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). „Áno, medzi projektovou dokumentáciou (PD) Panenská a okolie a MIB manuálom sú značné synergie. Z pohľadu materiálových riešení je PD Panenská ešte náročnejšia na kvalitu a druh navrhnutých materiálov ako manuál MIB,“ hodnotí Števove.

Ostáva tak len dúfať, že k rekonštrukcii Panenskej príde čo najskôr. Keďže v Bratislave je tradíciou verejné priestranstvá obnovovať najmä pred voľbami, pre vedenie Starého Mesta by bolo najprirodzenejšie, keby sa po Konventnej opravila na budúci rok aj celá Panenská. Išlo by o jeden z tých lepších predvolebných zásahov. Daná rekonštrukcia by totiž posunula vpred celú štvrť, ktorá sa môže stať atraktívnym rozšírením historického jadra slovenskej metropoly.

 

Panenská ulica. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban

 

Táto časť mesta, vymedzená približne Palisádami, Zámockou a Staromestskou ulicou, vyniká prítomnosťou vcelku dobre zachovanej historizujúcej zástavby, čo je v Bratislave celkom unikát. Prirodzene, od stredovekého jadra bola odtrhnutá výstavbou Staromestskej, v čoho dôsledku zanikli celé bloky domov a ulice, mimo toho však k zásadným asanáciám nedošlo. Súčasné alebo pripravované vstupy do územia sú na vcelku dobrej úrovni, keďže štvrť má vysoký status a potenciálni klienti sú ochotní priplatiť si za lepšiu architektúru.

Zlepšenie verejného priestoru by štvrť výrazne posunulo a premenilo na jednu z najkrajších častí Bratislavy. Manuál je pripravený s veľkou precíznosťou, výsledkom by tak mala byť nielen estetizácia ulíc, ale aj zlepšenie možností pešieho a cyklistického pohybu, vyšší potenciál rozvoja komerčných prevádzok, lepšia pripravenosť na klimatické zmeny a výkyvy počasia a v neposlednom rade aj reorganizácia parkovania. Komerčná sféra by nepochybne zareagovala zvýšením dynamiky otvárania nových prevádzok a konceptov. Pomôcť by to mohlo aj investorom, ktorí pripravujú napríklad rekonštrukciu Habermayerovho paláca. Krajšie prostredie by mohlo byť podnetom pre väčší záujem klientov o bývanie či umiestnenie kancelárií v objekte.

Advertising

Pre mestskú časť Staré Mesto tak ide o strategickú výzvu. Nie je však jediná, keďže podobnú starostlivosť by si zaslúžili viaceré štvrte. Ďalšou je napríklad Južné predmestie, veľká štvrť, vymedzená Hviezdoslavovym námestím a Gorkého ulicou na severe, Štúrovou na východe, Dunajom na juhu a Rybným námestím na západe. Nachádzajú sa tu viaceré kľúčové pamiatky Bratislavy, vrátane trojice najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií, sídli tu ministerstvo, univerzita, Generálna prokuratúra alebo viaceré veľvyslanectvá a sú tu aj niektoré z najobľúbenejších verejných priestranstiev. V uspokojivom stave (ako-tak) je len Hviezdoslavovo námestie a čiastočne Štúrova a Námestie Ľ. Štúra.

Prípadná komplexná rekonštrukcia ulíc či námestíčok v celom tomto území na základe kvalitnej vízie by tak mohla mať ešte výraznejší dosah, ako v prípade Panenskej. Zosilnená by bola približujúcim sa ukončením obnovy areálu Slovenskej národnej galérie alebo pripravovaným oživením kúpeľov Grössling. Napokon, čoraz zásadnejším verejným priestorom sa v širokom ponímaní stáva aj nábrežie Dunaja, preto je Južné predmestie extrémne dôležitou časťou mesta z hľadiska snáh o jeho fyzické zlepšenie.

Aj preto Staré Mesto skutočne akúsi víziu pripravuje. Už v dohľadnej dobe by mala byť údajne vyhlásená architektonická súťaž na Južné predmestie. Zadanie zatiaľ nebolo nijako verejne komunikované, pravdepodobne sa však zameria na zlepšenie prepojení medzi historickým jadrom a nábrežím, vzorové riešenia pre jednotlivé ulice, teoretické rozšírenie peších zón a doplnenie zelene, ktorá tu podľa niektorých ľudí chýba. Vyhlásenie kompetície sa očakáva ešte v tomto roku.

Bolo by načase, aby sa okrem historického jadra a rekonštrukcie jednotlivých „ikonických“ priestranstiev, spravidla námestí a parkov, začali samosprávy viac venovať aj skvalitňovaniu ostatných ulíc, jednej po druhej. Práve ulice sú v skutočnosti najdôležitejším verejným priestorom mesta a sú aj najviac využívané. Základné parametre ich kvality dosiaľ neboli definované. V dôsledku toho sú mnohé, aj v tesnom dotyku s historickým jadrom, zanedbané, obparkované a pre pohyb, či už peši, na vozíku alebo na bicykli, nepríjemné. Zlepšenie základnej kvality ulíc by Bratislavu a Staré Mesto posunuli možno viac, ako niektoré veľkorysé projekty.

Aktuálne snahy snáď prinesú odpoveď na to, ako má vyzerať dobrá a príjemná ulica. Takisto snáď uvidíme vo väčšej miere viacero menších rekonštrukcií, ktoré ale vo výsledku povedú k výraznejšiemu zlepšeniu mesta. Bratislava si to po desaťročiach zanedbávania svojho prostredia už mimoriadne zaslúži.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Panenská. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban
  • Panenská - Artforum. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban
  • Štetinova. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban
  • Podjavorinskej. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban
  • Konventná. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban

Súvisiace články

Devínska Nová Ves hľadá novú podobu okolia vodnej nádrže, hlasovať nechala verejnosť

22.11.2021 14:13:13 Adrian Gubčo

Rybník, alebo vodná nádrž v Devínskej Novej Vsi, je príťažlivým prvkom v rámci mestskej časti. Nachádza sa v mieste styku dvoch základných lokalít, tvoriacich štvrť – Starej Devínskej a Paulinského (Kolónie) – a predstavuje výrazný potenciál pre rozvoj športovo-rekreačných aktivít. Aj preto sa mestská časť rozhodla pre revitalizáciu formou súťaže návrhov. O vhodnejšom návrhu mohla hlasovať verejnosť.

Čítať viac

V lesoparku vznikla pozorovňa zvierat, pribudnú aj ďalšie zásahy

19.11.2021 17:14:52 Adrian Gubčo

V bratislavskom lesoparku bol dokončený prvý zo zásahov v rámci Živých miest, série menších úprav, ktorých cieľom je oživiť prehliadané priestranstvá. Na turistickej trase medzi Račou a Mariankou vyrástol drevený objekt, určený na pozorovanie zvierat. Pozorovňa zvierat Vydrica je prvým dokončeným z väčšieho počtu zásahov, ktoré zvýšia úroveň a rekreačný potenciál bratislavských lesov.

Čítať viac

Do realizácie ide ďalšie Živé miesto, spúšťa sa premena parčíku na Radlinského

10.11.2021 16:57:09 Adrian Gubčo

V týchto dňoch sa majú spustiť prvé práce na úprave parčíku na Radlinského ulici, v dotyku s prestupnou zastávkou Blumentál. Hlavné mesto tak štartuje realizáciu jedného zo série projektov Živé miesta, ktorých cieľom je upraviť prehliadané a zanedbané menšie priestranstvá. Zámer na Radlinského vyvolal pred niekoľkými týždňami kontroverzie kvôli údajne neprijateľnému úbytku zelene.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo Bratislavskú dlažbu

29.10.2021 14:22:50 Adrian Gubčo

Povrch verejných priestranstiev patrí ku kľúčovým prvkom, spolutvoriacim charakter a identitu mesta. V zmysle tejto myšlienky sa Hlavné mesto, spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB), podujali k vytvoreniu nového typu dlažby, unikátneho pre Bratislavu. Bratislavská dlažba má čoskoro nahradiť asfalt ako dominantný materiál chodníkov na hlavných uliciach a triedach.

Čítať viac

Vrakunský lesopark sa revitalizuje, vychádza z architektonickej štúdie

27.10.2021 16:21:13 Adrian Gubčo

Mestská časť Vrakuňa nemá v Bratislave najlepšiu povesť. Dané to je jej odľahlosťou aj výskytom sociálnych problémov v okolí Stavbárskej ulice. Zároveň však disponuje veľkou vzácnosťou: Malým Dunajom a zachovanou zeleňou v jeho okolí. Časť z nej bola v minulosti upravená na lesopark, ktorý dnes prechádza výraznejšou revitalizáciou. Táto by mala pokračovať aj v ďalších rokoch, a to podľa odbornej koncepcie.

Čítať viac

Bratislavské chodníky sa začínajú meniť, upravujú sa podľa manuálu

26.10.2021 14:37:06 Adrian Gubčo

Ak existuje nejaké heslo, spájajúce kľúčové aktivity Hlavného mesta, resp. Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), v oblasti verejného priestoru, tak je to „štandardizácia“. Mesto má záujem nastaviť jednotnú kvalitu v rozvoji verejných priestranstiev, danú existenciou manuálov a stanovením princípov a štandardov. Tie sa týkajú aj chodníkov, čo sa konečne začína v uliciach mesta prejavovať.

Čítať viac

Na nábreží má byť Hrob neznámeho vojaka, ide o ďalší chybný krok

18.10.2021 15:00:46 Adrian Gubčo

Bratislava by mala konečne získať Hrob neznámeho vojaka. Pamätník, ktorým si Slovensko uctí vojakov, padlých v ozbrojených konfliktoch, má byť dôležitým miestom národného významu, kde sa budú organizovať spomienkové slávnosti. Problémom je však jeho uvažované umiestnenie – nachádzať sa má v parku na Rázusovom nábreží. Návrh napriek tomu schválili staromestskí poslanci.

Čítať viac

Ďalšie plány Metropolitného inštitútu: Architektonické súťaže aj nové Živé miesta

15.10.2021 11:50:28 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom SR Bratislava pokračujú v oznamovaní nových plánov na zmeny v meste. Ohlásené boli dve nové architektonické súťaže, vrátane významnej kompetície, týkajúcej sa Hlavnej stanice. Okrem toho sa rozšíril aj zoznam „Živých miest“, menších verejných priestranstiev, ktoré prejdú revitalizáciou.

Čítať viac

Metropolitný inštitút pripravuje úpravy verejných priestorov, pri viacerých plánoch narazil

08.10.2021 18:09:40 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pomaly napreduje v príprave menších revitalizačných projektov prehliadaných verejných priestorov – „Živých miest“. Drobné zásahy majú zlepšiť ich stav a zvýšiť pobytový potenciál. Okrem dlho trvajúcej prípravy však vyvstal aj ďalší problém. Proti viacerým zámerom sa objavil odpor a dokonca aj petície.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavil ďalšie manuály, tentokrát venované zeleni

06.10.2021 13:20:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v príprave nových koncepčných materiálov, tvoriacich rozšírenie Manuálu verejných priestorov. Dvojica najnovších publikovaných Princípov a štandardov sa týka zelene – konkrétne usmernení pri jej výsadbe a starostlivosti o ňu. Od využívania manuálu si sľubuje správne vysádzanie stromov či dlhšiu životnosť zelene.

Čítať viac

Okolie NBS by mohlo prejsť výraznejšími zmenami

08.09.2021 18:23:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu prebiehajú pred vstupom do budovy Národnej banky Slovenska (NBS) na Ulici Imricha Karvaša zmeny. Nástup do významnej inštitúcie získa príjemnejší vzhľad, daný skvalitnením povrchu a doplnením zelene. Postupne by sa takto mali upraviť aj iné chodníky okolo budovy, najvýraznejšou zmenou by však mohla prejsť križovatka Mýtnej a Vazovovej ulice.

Čítať viac

MIB odhaľuje ďalšiu plánovanú revitalizáciu, zmenou prejde park Mudrochova v Rači

31.08.2021 13:30:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní podoby verejných priestranstiev, ktoré by sa mali v dohľadnej dobe obnoviť. Najnovším projektom je premena parku na Mudrochovej ulici v Rači, popri ktorom sa má upraviť aj okolie miestneho úradu na Kubačovej a obchodného centra Račan. Tak ako väčšina ostatných zámerov, aj tento pôjde do realizácie tesne pred voľbami, teda v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Práce na Blumentálskej sú obnovené, južná časť ulice získava definitívnu podobu

24.08.2021 15:17:58 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia ďalšej časti Blumentálskej ulici patrí k najdôležitejším zmenám verejného priestoru v réžii Starého Mesta v priebehu tohto roka. Napriek tomu sa istú dobu zdalo, že realizácia je pozastavená. Dnes sú však práce opäť obnovené a južná strana ulice získava finálny vzhľad, vďaka čomu sa mení na príjemný a bezpečný verejný priestor.

Čítať viac

MIB odhalil ďalší projekt premeny verejného priestoru, tentokrát pri Dome služieb v Dúbravke

20.08.2021 15:09:32 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) odhaľuje jeden pripravovaný projekt úprav verejných priestranstiev za druhým. Po naposledy predstavenej transformácii okolia Vozovne Krasňany či zámeru vzniku parku pri Kazanskej je to tentokrát plocha pri Dome služieb v Dúbravke. Tak ako pri ostatných revitalizáciách, aj táto sa má zrealizovať v druhej polovici roka 2022.

Čítať viac

Verejný priestor na Kazanskej prejde úpravami, vzniknúť má nový park

19.08.2021 13:35:00 Adrian Gubčo

Priestranstvo medzi Kazanskou ulicou a zdravotným strediskom Bebravská vo Vrakuni je dnes zanedbanou plochou s vysokým výskytom sociopatogénnych javov a osôb s asociálnym správaním. Pre chodcov ide o nepríťažlivú, tranzitnú plochu. Zmeniť to chce Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom a mestskou časťou Vrakuňa, ktoré tu chcú zriadiť nový park.

Čítať viac

Metropolitný inštitút ukázal budúcu podobu ďalšieho zanedbaného verejného priestoru

06.08.2021 13:30:06 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) pokračuje v odhaľovaní svojich predstáv o budúcej podobe zanedbaných verejných priestranstiev naprieč mestom. Tentokrát ukázal vizualizáciu plochy v dotyku s Vozovňou Krasňany. Na projekte pracujú kancelárie GutGut a 2ka landscape architekti, ktoré patria k pracoviskám, patriacim medzi tzv. zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Súťaž na lávky cez Chorvátske rameno má víťazov

03.08.2021 17:33:21 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, METRO a Metropolitný inštitút Bratislavy odhalili podobu štvorice lávok, ktoré preklenú Chorvátske rameno v Petržalke. Ide o výsledok architektonickej súťaže, ktorá bola vyhlásená v súvislosti s prípravou na vznik novej električkovej trate. Vďaka lávkam sa stane električková trať a zástavky lepšie prístupné a okolie Chorvátskeho ramena posilní svoj rekreačný charakter.

Čítať viac

NBS začala s obnovou priestorov pred budovou, verejné priestranstvá sa menia aj inde

03.08.2021 12:35:00 Adrian Gubčo

Národná banka Slovenska (NBS) konečne pristúpila k obnove plôch pred vstupom do tejto významnej inštitúcie. Ide o jeden z príkladov zmeneného prístupu k verejnému priestoru aj zo strany iných aktérov ako len samospráv. Medzičasom, v iných lokalitách pomaly napredujú práce na obnove ďalších priestranstiev.

Čítať viac

Vajnorská sa opravuje, komplexná rekonštrukcia je len v príprave

30.07.2021 12:07:22 Adrian Gubčo

Časť Vajnorskej ulice prechádza úpravami, ktoré sú pomerne rozsiahle. Mesto tu opravuje vozovku a chodníky, pričom v duchu nového prístupu k verejným priestorom osádza kamenné obrubníky alebo realizuje prídlažbu popri budovách. Rozsah prác vyvoláva otázky, či nie sú opravy v rozpore s plánmi na komplexnú rekonštrukciu ulice v rámci modernizácie Vajnorskej radiály.

Čítať viac

Obnova ihriska na Vazovovej sa spustila

21.07.2021 13:33:28 Adrian Gubčo

Školský dvor, patriaci k základnej škole na Vazovovej ulici v centrálnej Bratislave, nepatril k areálom v najlepšom stave. Jeho úroveň už dlhšie poburovala vedenie školy aj rodičov, čo bolo podnetom pre vytvorenie architektonickej štúdie revitalizácie priestoru. Nový školský dvor, ktorý má byť popoludní prístupný aj pre obyvateľov okolia, sa teraz začína stávať realitou.

Čítať viac

Ďalšie verejné priestranstvá prejdú zmenami

15.07.2021 17:45:32 Adrian Gubčo

Hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy štartujú jeden zámer v oblasti obnovy verejných priestranstiev za druhým. Nové projekty sa pripravujú v Starom Meste v okolí frekventovanej zastávky Zochova, ako aj v Lamači, kde sa zmení jadro pôvodnej obce. Popri nových projektoch mierne viazne realizácia už rozbehnutých, napriek tomu sa niektoré lokality už začínajú transformovať.

Čítať viac

Staré Mesto mení dlažbu na nábreží, chce do nej osadiť reklamu

08.07.2021 12:00:00 Adrian Gubčo

Už niekoľko týždňov prebieha na najexponovanejšom úseku bratislavskej nábrežnej promenády, naproti Námestiu Ľudovíta Štúra, obnova dlažby. Ide o projekt mestskej časti Staré Mesto, ktorý nadväzuje na minuloročné škandalózne umiestnenie ruského kola. Staré Mesto teraz šokuje opäť – v dlažbe má byť totiž umiestnená reklama na privátny obchodný dom.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje úpravy Hodžovho námestia a možno aj architektonickú súťaž

07.07.2021 17:20:00 Adrian Gubčo

Hodžovo námestie patrí k najvýznamnejším námestiam Bratislavy. Dôležitá križovatka viacerých významných ulíc spoločne s oficiálnym sídlom prezidentky Slovenskej republiky z neho robí jedno z jadier metropoly. Stav námestia však už nezohľadňuje súčasné požiadavky na užívateľskú prívetivosť, udržateľnosť ani reprezentatívnosť, preto tu Hlavné mesto pripravuje v dohľadnej dobe zmeny.

Čítať viac

Hlavné mesto dokončilo zásah na Trnavskom mýte

23.06.2021 11:55:00 Adrian Gubčo

Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) dokončil intervenciu na Trnavskom mýte, ktorej cieľom bolo skvalitniť verejný priestor pri zastávke MHD pred Novou tržnicou. Jej súčasťou bolo vysadenie pätice mohutných platanov a čiastočné vydláždenie povrchu. Podľa mesta to prinesie ochladenie prostredia a lepšie podmienky pre ľudí, čakajúcich na spoje MHD.

Čítať viac

Metropolitný inštitút rozbieha prípravu súťaže na Sad Janka Kráľa

18.06.2021 17:00:22 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) plánuje už na prelome rokov 2021 a 2022 vypísať urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa. V súvislosti s tým rozbieha počas tohto leta prípravné aktivity, vrátane participácie so širokou aj odbornou verejnosťou či lokálnymi aktérmi. Oslovenie verejnosti prebehne pod gesciou Sekcie mestských štúdií a participácie na MIBe.

Čítať viac

Metropolitný inštitút predstavuje ďalšie lokality pre revitalizáciu verejných priestorov

09.06.2021 15:47:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) predstavil ďalšie lokality, ktoré by mali prejsť revitalizáciou v rámci iniciatívy Živé miesta. Tá je zameraná na úpravu tradične zanedbaných či prehliadaných plôch, ktoré by sa dali relatívne jednoduchými zásahmi zmeniť na atraktívne miesta pre pobyt či rekreáciu. Významnými majú byť zásahy v okolí mestských hradieb.

Čítať viac

Verejný priestor v okolí Horského parku prechádza zmenami

07.06.2021 17:46:46 Adrian Gubčo

Horský park a jeho priľahlé okolie je obľúbenou rekreačnou lokalitou, ktorej popularita rastie zvlášť v posledných rokoch. Hlavné mesto aj mestská časť preto pristúpili k viacerým krokom, ktoré majú úroveň územia ešte zvýšiť. Tie sú spojené so stavebnými prácami aj otváraním nových priestranstiev, čím sa rekreačná zóna rozširuje.

Čítať viac

V Bratislave pribudnú zlepšenia pre chodcov, cyklistov aj verejnú dopravu

19.05.2021 16:47:03 Adrian Gubčo

V hlavnom meste v poslednom období rastie podpora alternatívnych foriem dopravy, a to už nielen vo forme proklamácií, ale aj konkrétnych fyzických krokov. Len za posledný týždeň bolo oznámených niekoľko nových projektov, ktoré síce v menšom, ale predsa len prispejú k zlepšeniu úrovne alternatívnych foriem dopravy oproti automobilom. Zamerané sú na centrum, ale aj ostatné štvrte.

Čítať viac

Záhorská Bystrica chce vytvoriť verejný priestor v zóne Krče

12.05.2021 10:54:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Záhorská Bystrica v súčasnosti prechádza búrlivým vývojom. Development v posledných rokoch zdvojnásobil počet obyvateľov kedysi malej záhorskej obce v zázemí Bratislavy. Najväčší rozvoj prežila oblasť, známa ako Krče, hoci verejných priestorov a vybavenosti tu pribudlo doteraz len málo. Onedlho by sa to malo zmeniť.

Čítať viac

Hlavné mesto upraví priestor pred Novou tržnicou

21.04.2021 17:00:19 Adrian Gubčo

Predpolie Novej tržnice na Trnavskom mýte patrí k najnehostinnejším verejným priestranstvám v Bratislave. Takmer nič na tom nezmenila ani nedávna revitalizácia, kedy bola celá plocha masívne preasfaltovaná. Čoskoro by sa to však malo zmeniť. Hlavné mesto SR Bratislava tu totiž plánuje vysadiť stromy a lokalitu zveľadiť.

Čítať viac

Staré Mesto a HB Reavis obnovia Medickú záhradu

13.04.2021 09:36:08 Adrian Gubčo

Mestská časť Staré Mesto má v správe jeden z najobľúbenejších bratislavských parkov – Medickú záhradu – tá je však už dlhé roky pomerne zanedbaná. Posledná výraznejšia rekonštrukcia prebehla v roku 2008, čo sa na jej stave podpísalo. Už v dohľadnej dobe by sa to však malo začať meniť, keďže mestská časť uzavrela zmluvu o spolupráci s developerom HB Reavis, ktorej cieľom je jej revitalizácia.

Čítať viac

Hlavné mesto priblížilo zámery v oblasti rozvoja verejných priestranstiev

31.03.2021 15:24:43 Adrian Gubčo

Primátor Hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo dnes priblížil program obnovy verejných priestranstiev v meste, nazvaný Živé miesta. Tento nadväzuje na program rekonštrukcií a intervencií, predstavený pred viac ako rokom, hoci s konkrétnejšími detailami. Mesto chce viacero zámerov zrealizovať už tento rok, niektoré sú už dokončené. V priebehu roka budú predstavené ďalšie vízie.

Čítať viac

MIB vyhlasuje architektonickú súťaž na lávky cez Chorvátske rameno

26.03.2021 17:30:35 Adrian Gubčo

Hlavné mesto, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a METRO Bratislava plánujú zlepšiť možnosti pešieho pohybu v okolí Chorvátskeho ramena. Pre tento účel by sa mala vybudovať štvorica nových premostení v predĺžení prirodzených peších ťahov. Na ich podobu bola vypísaná séria architektonických súťaží, ktorá má preriešiť aj podobu predpolia nových lávok.

Čítať viac

Metropolitný inštitút Bratislavy rozbieha nové súťaže a aktivity

25.03.2021 14:42:40 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) sa po ukončení súťaží na nájomné bývanie v Prievoze alebo zmluvné ateliéry či výberovom konaní na riaditeľa pripravuje na nové aktivity. Predstavené boli súťaže nové, ako aj plány na revitalizáciu verejných priestranstiev. Na prvých projektoch sa už postupne rozbiehajú realizačné práce.

Čítať viac

Ďalšie petržalské námestie by mohlo prejsť obnovou

08.03.2021 15:21:32 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka uvažuje nad obnovou ďalšieho verejného priestranstva. Po predstavení koncepcie revitalizácie Šrobárovho námestia a spustení občianskej participácie k obnove Námestia republiky sa teraz zamerala na Nobelovo námestie v severnej časti sídliska. S výhľadom rekonštrukcie chce teraz osloviť lokálnu verejnosť.

Čítať viac

Kde v Bratislave vzniknú nové skateparky?

03.03.2021 12:50:00 Adrian Gubčo

Skateboarding je v poslednom období prudko sa rozvíjajúci šport, ktorý láka nových a nových záujemcov. Bratislava však v tomto smere neposkytuje ideálnu infraštruktúru – profesionálnych skateparkov je tu v súčasnosti minimum a priaznivci tejto aktivity využívajú iné priestory. Už čoskoro by sa to však mohlo zmeniť. V príprave je totiž hneď niekoľko skateparkov.

Čítať viac

Metropolitný inštitút a Hlavné mesto predstavili nové lokality pre zlepšenie verejných priestranstiev

26.02.2021 13:17:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Magistrátom Hlavného mesta dnes predstavili zoznam lokalít a priestranstiev v mestských častiach, ktoré budú predmetom revitalizácií v najbližšom období. Ich umiestnenie vychádza z konzultácií s mestskými časťami a navrhovať ich budú architekti, ktorí vzišli zo súťaže na zmluvné ateliéry.

Čítať viac

Šrobárovo námestie v Petržalke prejde revitalizáciou

11.01.2021 10:37:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Petržalka pripravuje obnovu ďalšieho verejného priestoru. Zmenou by malo prejsť Šrobárovo námestie, prevažne zelená plocha v severnej časti sídliska, v blízkosti železničnej trate. Revitalizácia by sa mala dotýkať aj areálu susediacej základnej školy. Prostriedky na obnovu získala mestská časť z dotácie z Úradu vlády SR ešte v priebehu minulého roka.

Čítať viac

Metropolitný inštitút dokončil Manifest verejných priestorov, úvod k Manuálu verejných priestorov

05.10.2020 09:00:39 Adrian Gubčo

Hlavné mesto spolu so svojim Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) urobilo zásadný krok k zvyšovaniu kvality verejných priestorov koncepčným spôsobom. Expertný tím MIBu dokončil Manifest verejných priestorov, kľúčový úvod k budúcemu a dlhoočakávanému Manuálu verejných priestorov. Na materiál čoskoro nadviažu ďalšie, ktoré sa budú venovať jednotlivým aspektom verejného priestoru.

Čítať viac

Hlavné mesto pripravuje rozsiahle opravy ciest, chodníkov a verejných priestranstiev

21.02.2020 17:55:00 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy odhalilo konkrétne zámery, do ktorých chce investovať prostriedky získané vďaka finančnej podpore Vlády SR a zvýšením daní z nehnuteľností. Naplánované sú opravy ciest, chodníkov, ale aj väčšieho počtu verejných priestranstiev. Súčasťou rozsiahleho výpisu jednotlivých zámerov sú zásahy vo väčšine mestských častí.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube