Author photoAdrian Gubčo 08.11.2021 13:19

Rekonštrukcia prvých priestorov v Zóne Panenská je pred spustením

Jednou z najvýraznejších iniciatív mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v oblasti rozvoja verejného priestoru je revitalizácia ulíc medzi Panenskou a Zochovou. Oblasť je výnimočná existenciou vlastného manuálu – Manuálu pre Panenskú a okolie. Všetky rekonštrukcie by mali byť založené na tomto koncepčnom materiáli, pričom prvé z nich sa majú spustiť už v dohľadnej dobe.

Táto časť Konventnej bude prvou opravenou ulicou v Zóne Panenská. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban

Táto časť Konventnej bude prvou opravenou ulicou v Zóne Panenská. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban

Vznik v tom čase unikátneho materiálu, ktorý stanovil pravidlá foriem revitalizácie verejného priestoru, súvisí s dlhodobými plánmi mesta zrekonštruovať Panenskú ulicu, historickú tepnu tzv. Evanjelickej štvrti. Na Panenskej a v okolí dnes existuje bohatá komunita aktívnych občanov, podnikateľov a združení. Na plány obnoviť ulicu bez konzultácie s verejnosťou zareagovala s odporom, čo mestskú časť podnietilo k prehodnoteniu plánov. V spolupráci s lokálnymi aktivistami došlo v rokoch 2017-2020 k vypracovaniu a schváleniu prvého bratislavského manuálu verejných priestorov.

Manuál je dnes záväzným podkladom pre rozvoj verejného priestoru v oblasti. Autorom je kancelária Ateliér Urban pod vedením architekta Ľudovíta Urbana. Autori spracovali pôvodnú koncepciu, ktorú následne premietli do podrobnejšej projektovej dokumentácie. Tá bola dokončená už v treťom štvrťroku roka 2020, čo znamená, že prichádza čas, aby sa vízie začali premietať do reality. Staré Mesto sľubuje, že sa premena Zóny Panenská skutočne blíži.  

Prvé zmeny by mali byť v lokalite viditeľné už o v priebehu niekoľkých dní až týždňov. „Tento mesiac začíname s rekonštrukciou Soferových schodov, ktoré spájajú Zámockú a Svoradovu ulicu,“ hovorí Matej Števove, hovorca a vedúci kancelárie starostky. Prísne vzaté, nejde vyslovene o súčasť územia, riešeného v rámci manuálu, ide však o prvý výraznejší zásah v aktuálnom volebnom období. Nenápadná, no dôležitá pešia spojka nadviaže na už zrekonštruovanú Škarniclovu a (čiastočne opravenú) Svoradovu ulicu. Vďaka pekne vydláždenému a vyvýšenému priechodu na Svoradovej vzniká príjemné prepojenie na zónu Panenská.

Priamo v zóne by ako prvá mala byť obnovená Konventná pri Evanjelickom lýceu. „Pôvodne bol začiatok rekonštrukcie v tejto časti naplánovaný už na začiatok septembra tohto roka,“ pripúšťa M. Števove. „Vyskytli sa však nové – pozitívne okolnosti. Po náročných rokovaniach predstaviteľov mestskej časti Staré Mesto s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS a.s.) prišlo k významnej dohode. BVS a.s. v súčinnosti s mestskou časťou komplexne zrekonštruuje kanalizačné a vodárenské inžinierske siete v tejto oblasti.“

To považuje mestská časť za dôležité, keďže obnova inžinierskych sietí bola dôležitým cieľom Starého Mesta. Ako upozorňuje hovorca, bol to zároveň aj sľub obyvateľom v rámci participačného procesu. „Vyvinuli sme maximálne úsilie aby došlo aj rekonštrukcii inžinierskych sietí v úmysle zabrániť budúcim rozkopávkam nových povrchov. Rokovania a už aj samotná projektová a realizačná príprava BVS a.s. na obnovu kanalizačných a vodárenských sietí však samotnú rekonštrukciu Konventnej mierne oddialili. Predpokladáme, že s prácami začneme v prvom štvrťroku 2022,“ zhŕňa situáciu na Konventnej Matej Števove.

Asi najväčšou otázkou je však rekonštrukcia samotnej Panenskej ulice. Pôvodne bola Panenská uvažovaná ako prvá etapa celej revitalizácie územia. S ohľadom na jej význam to dávalo zmysel, keďže je pravdepodobné, že upravená ulica by zvýšila atraktivitu oblasti a tým aj zvýšila dosah každého ďalšieho zásahu. V tejto chvíli však ešte nie celkom zrejmé, kedy k úprave dôjde. „Toto do veľkej miery záleží od schválenia finančného krytia poslancami miestneho zastupiteľstva Staré Mesto,“ konštatuje M. Števove.

V zmysle pôvodného zámeru má byť zrušené parkovanie na južnej strane ulice a jednotlivé povrchy budú vyrovnané, aby bol zaručený nerušený pohyb. Dané riešenie umožní silnejšiu aktivizáciu parteru, pričom prevádzky budú môcť zriaďovať letné terasy. Chodníky a aj parkovacie miesta majú byť vydláždené kameňom. Dobrou správou je, že Panenská bude aj v súlade s celomestským manuálom, ktorý medzičasom vypracoval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). „Áno, medzi projektovou dokumentáciou (PD) Panenská a okolie a MIB manuálom sú značné synergie. Z pohľadu materiálových riešení je PD Panenská ešte náročnejšia na kvalitu a druh navrhnutých materiálov ako manuál MIB,“ hodnotí Števove.

Ostáva tak len dúfať, že k rekonštrukcii Panenskej príde čo najskôr. Keďže v Bratislave je tradíciou verejné priestranstvá obnovovať najmä pred voľbami, pre vedenie Starého Mesta by bolo najprirodzenejšie, keby sa po Konventnej opravila na budúci rok aj celá Panenská. Išlo by o jeden z tých lepších predvolebných zásahov. Daná rekonštrukcia by totiž posunula vpred celú štvrť, ktorá sa môže stať atraktívnym rozšírením historického jadra slovenskej metropoly.

 

Panenská ulica. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban

 

Táto časť mesta, vymedzená približne Palisádami, Zámockou a Staromestskou ulicou, vyniká prítomnosťou vcelku dobre zachovanej historizujúcej zástavby, čo je v Bratislave celkom unikát. Prirodzene, od stredovekého jadra bola odtrhnutá výstavbou Staromestskej, v čoho dôsledku zanikli celé bloky domov a ulice, mimo toho však k zásadným asanáciám nedošlo. Súčasné alebo pripravované vstupy do územia sú na vcelku dobrej úrovni, keďže štvrť má vysoký status a potenciálni klienti sú ochotní priplatiť si za lepšiu architektúru.

Zlepšenie verejného priestoru by štvrť výrazne posunulo a premenilo na jednu z najkrajších častí Bratislavy. Manuál je pripravený s veľkou precíznosťou, výsledkom by tak mala byť nielen estetizácia ulíc, ale aj zlepšenie možností pešieho a cyklistického pohybu, vyšší potenciál rozvoja komerčných prevádzok, lepšia pripravenosť na klimatické zmeny a výkyvy počasia a v neposlednom rade aj reorganizácia parkovania. Komerčná sféra by nepochybne zareagovala zvýšením dynamiky otvárania nových prevádzok a konceptov. Pomôcť by to mohlo aj investorom, ktorí pripravujú napríklad rekonštrukciu Habermayerovho paláca. Krajšie prostredie by mohlo byť podnetom pre väčší záujem klientov o bývanie či umiestnenie kancelárií v objekte.

Pre mestskú časť Staré Mesto tak ide o strategickú výzvu. Nie je však jediná, keďže podobnú starostlivosť by si zaslúžili viaceré štvrte. Ďalšou je napríklad Južné predmestie, veľká štvrť, vymedzená Hviezdoslavovym námestím a Gorkého ulicou na severe, Štúrovou na východe, Dunajom na juhu a Rybným námestím na západe. Nachádzajú sa tu viaceré kľúčové pamiatky Bratislavy, vrátane trojice najvýznamnejších kultúrnych inštitúcií, sídli tu ministerstvo, univerzita, Generálna prokuratúra alebo viaceré veľvyslanectvá a sú tu aj niektoré z najobľúbenejších verejných priestranstiev. V uspokojivom stave (ako-tak) je len Hviezdoslavovo námestie a čiastočne Štúrova a Námestie Ľ. Štúra.

Prípadná komplexná rekonštrukcia ulíc či námestíčok v celom tomto území na základe kvalitnej vízie by tak mohla mať ešte výraznejší dosah, ako v prípade Panenskej. Zosilnená by bola približujúcim sa ukončením obnovy areálu Slovenskej národnej galérie alebo pripravovaným oživením kúpeľov Grössling. Napokon, čoraz zásadnejším verejným priestorom sa v širokom ponímaní stáva aj nábrežie Dunaja, preto je Južné predmestie extrémne dôležitou časťou mesta z hľadiska snáh o jeho fyzické zlepšenie.

Aj preto Staré Mesto skutočne akúsi víziu pripravuje. Už v dohľadnej dobe by mala byť údajne vyhlásená architektonická súťaž na Južné predmestie. Zadanie zatiaľ nebolo nijako verejne komunikované, pravdepodobne sa však zameria na zlepšenie prepojení medzi historickým jadrom a nábrežím, vzorové riešenia pre jednotlivé ulice, teoretické rozšírenie peších zón a doplnenie zelene, ktorá tu podľa niektorých ľudí chýba. Vyhlásenie kompetície sa očakáva ešte v tomto roku.

Bolo by načase, aby sa okrem historického jadra a rekonštrukcie jednotlivých „ikonických“ priestranstiev, spravidla námestí a parkov, začali samosprávy viac venovať aj skvalitňovaniu ostatných ulíc, jednej po druhej. Práve ulice sú v skutočnosti najdôležitejším verejným priestorom mesta a sú aj najviac využívané. Základné parametre ich kvality dosiaľ neboli definované. V dôsledku toho sú mnohé, aj v tesnom dotyku s historickým jadrom, zanedbané, obparkované a pre pohyb, či už peši, na vozíku alebo na bicykli, nepríjemné. Zlepšenie základnej kvality ulíc by Bratislavu a Staré Mesto posunuli možno viac, ako niektoré veľkorysé projekty.

Aktuálne snahy snáď prinesú odpoveď na to, ako má vyzerať dobrá a príjemná ulica. Takisto snáď uvidíme vo väčšej miere viacero menších rekonštrukcií, ktoré ale vo výsledku povedú k výraznejšiemu zlepšeniu mesta. Bratislava si to po desaťročiach zanedbávania svojho prostredia už mimoriadne zaslúži.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Panenská. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban
  • Panenská - Artforum. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban
  • Štetinova. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban
  • Podjavorinskej. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban
  • Konventná. Zdroj: Betty Laurincová / Ateliér Urban

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube