Author photoAdrian Gubčo 29.06.2018 08:30

Pripravuje sa rozšírenie Nového Ružinova

Projekt Nový Ružinov od developera CZ Slovakia narastie. K šiestim už existujúcim alebo budovaným objektom pribudne ďalších sedem budov, ktoré vzniknú na aktuálne poľnohospodársky využívanej pôde. Informácie sa objavili v rámci posudzovania projektu na životné prostredie (EIA).

Zdroj: CZ Slovakia / EIA

Zdroj: CZ Slovakia / EIA

Nová zástavba nateraz obsadí len južnú časť existujúceho poľa, pričom bude vybudovaná nová ulica, ktorá prepojí Nový Ružinov s existujúcou štvrťou rodinných domov. Na novú ulicu budú orientované dva sedempodlažné polyfunkčné doskové domy s vybavenosťou v parteri. Svojou hmotou vytvoria intímnejšie prostredie južnejšie, kde vznikne voľnejšia štruktúra piatich päťpodlažných bodových bytových domov ("mestských víl"), ktoré budú v prízemných častiach obsahovať predovšetkým byty s predzáhradkami, ale prípadne aj priestory pre občiansku vybavenosť. Tá sa bude nachádzať pravdepodobne najmä v dotyku s menším námestíčkom, ktoré vďaka usporiadaniu jednotlivých objektov vznikne. Vnútri tohto nádvoria by už nemalo dojsť ku kolíziu s automobilovou dopravou. Navrhuje sa vybudovanie 442 parkovacích miest.

Projekt by mal celkovo obsahovať 178 bytov, resp. apartmánov, ich relatívne vysoký počet je daný regulatívmi územného plánu, predpisujúceho 30% občianskej vybavenosti. Kvôli tomu je viacero priestorov v doskových domoch kvalifikovaných ako "služobné byty" alebo "zariadenie sociálnych služieb". Existencia podobných direktívnych pomerov a indexov v rámci regulatívov územných plánov má v praxi negatívne účinky a neprináša vznik skutočne polyfunkčných priestorov a lokalít, ako si želali ich tvorcovia.

Architektom komplexu bude tak ako pri ostatných častiach Nového Ružinova architektonická kancelária Compass Architekti, ktorá je v navrhovaní veľkých urbanistických koncepcií už veľmi skúsená, najmä vďaka projektu Slnečnice, ktorý sa na Nový Ružinov skutočne v mnoho ponáša. Nebude mať jeho rozsah, no podľa mojich informácii sa čoskoro odhalia ďalšie časti tohto inak veľmi veľkého developmentu.

Výstavba samotnej druhej fázy Nového Ružinova by sa mohla začať v priebehu roka 2019, dokončená by mohla byť v roku 2022. Po tomto dátume, ako aj dobudovaní ostatných častí projektu, bude možné hovoriť o expanzii kompaktnejšej časti mesta Bratislava a počiatku stavebného zrastania Ružinova s ostatnými štvrťami a mestskými časťami.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: CZ Slovakia / EIA
  • Zdroj: CZ Slovakia / EIA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube