Author photoAdrian Gubčo 19.03.2020 15:40

Ďalšie časti Nového Ružinova napredujú v povoľovaní

Rozšírenie úspešného rezidenčného projektu Nový Ružinov by sa mohlo čoskoro začať realizovať. Zámer od developera CZ Slovakia postupuje v povoľovaní, pričom časť budov je už v stavebnom konaní, ďalšie práve obdržali územné rozhodnutie. Zatiaľ trochu odľahlá obytná zóna sa tak postupne začne meniť na samostatnú mestskú štvrť.

Zdroj: CZ Slovakia

Zdroj: CZ Slovakia

Investor predstavil zámer prvýkrát ešte v roku 2009, kedy bol odhalený urbanistický koncept zóny Dunajské predmestie, zahŕňajúcej bývanie, kancelárie aj obchody v dosiaľ nezastavanom území v blízkosti diaľničnej križovatky Pálenisko. Ide o miesto, kde sa končí kompaktné mesto a rozkladajú sa voľné priestory, oddeľujúce ho od vonkajších štvrtí. Už v dohľadnej budúcnosti sa to ale pravdepodobne zmení.

Nový Ružinov je prvým projektom, ktorým začína mesto expandovať aj týmto smerom. Prvá fáza, pozostávajúca zo šestice bytových domov, sa začala stavať v roku 2015 a vytvorila základ zóny, okolo ktorého teraz budú pribúdať ďalšie etapy. Súčasný charakter projektu, ktorý vyzerá ako osamotený izolovaný ostrov, sa tak zmení.

Napriek odľahlosti sa totiž developerovi podarilo vypredať všetky byty a apartmány v prvej etape, teda až 296 jednotiek. Úspech ho podnietil k príprave ďalších etáp na nezastavaných pozemkoch v okolí. S postupným rastom počtu rezidentov a s prihliadnutím na vývoj okolia tu pribudne aj rozsiahlejšia občianska vybavenosť.

 

Nový dom, ktorý vyrastie západne od prvej etapy, bude mať podobný výraz ako domy vpravo v druhej etape. Zdroj: CZ Slovakia / EIA

 

Druhá etapa však napriek tomu bude najmä rezidenčná. Súbor siedmich objektov vyrastie na dnes poľnohospodársky využívanej pôde severovýchodne od prvej etapy. Dva sedempodlažné domy budú doskové a budú kopírovať líniu prístupovej cesty, zvyšných päť päťpodlažných bodových objektov bude zoskupených tak, aby vytvorili pootvorený vnútroblok, ktorý bude parkovo upravený. Druhá etapa tak bude nasledovať príklad prvej a bude stavať na silnej prítomnosti zelene.

V povoľovaní je dnes celá druhá etapa, hoci výstavba (aj predaj) sa bude realizovať na etapy. V stavebnom konaní je pätica bodových domov, ktoré sú aj oficiálne uvádzané ako bytové domy, spoločne so súvisiacou infraštruktúrou, kým dvojica doskových domov, oficiálne označovaná ako „polyfunkčný objekt dopravných služeb“, má vydané územné rozhodnutie a do stavebného konania ešte len vstúpi. Územné rozhodnutie teraz navyše získal rovnaký dom, ktorý nie je súčasťou druhej ani tretej etapy.

Zalamovaný sedempodlažný objekt dopravných služieb vznikne západne od druhej etapy, v dotyku so zanedbaným stavebným dvorom, ktorý pravdepodobne čoskoro čaká zánik. Táto časť projektu bude zároveň najbližšie k železničnej trati a vytvorí tak aspoň čiastočne určitú zvuvkovú a vizuálnu bariéru pre obyvateľov bytov v prvej časti developmentu.

Pravdepodobne už v tomto roku teda začne rásť druhá etapa Nového Ružinova, kde najprv začne rásť dvojica bytových domov so 63 bytmi a apartmánmi, neskôr pribudnú ešte tri s ďalšími 94 jednotkami. Skôr či neskôr pôjdú do výstavby aj doskové domy, kde bude v každom 40, resp. 41 administratívnych priestorov, 40/49 ubytovacích jednotiek pre sociálne služby a deväť služobných bytov.

Dá sa predpokladať, že v podobnom čase by sa mohla začať stavať aj novonavrhovaná budova, kde bude 40 administratívnych jednotiek, 40 ubytovacích jednotiek a 8 služobných bytov. Kancelárie by mali slúžiť údajne pre potreby administratívy a logistiky železničnej dopravy, kým ubytovanie bude určené pre seniorov s pobytovou formou starostlivosti. Prioritne by malo ísť o bývalých zamestnancov železníc a ich rodinných príslušníkov.

Dostavbou nových objektov sa rozšíria aj parkovo upravené plochy, na ktorých spolupracuje tak ako v minulosti Laboratórium architektúry krajiny (LABAK). Nevýhodou ostáva, že projekt disponuje pomerne veľkým počtom exteriérových parkovacích miest, v snahe o dodržanie noriem a šetrenie nákladov však ide o ekonomicky racionálne rozhodnutie.

Zatiaľ posledná známa etapa je tretia, ktorá vznikne medzi prvou časťou a Slovnaftskou ulicou a bude obsahovať trojicu objektov – dve rezidenčné so šiestimi a ôsmimi podlažiami a sedempodlažnú administratívnu budovu. Vnútroblok medzi nimi už nebude mať formu parku, ale námestia, keďže pôjde o najmestskejšie pôsobiacu časť Nového Ružinova.

 

III. etapa projektu s administratívnou budovou. Zdroj: CZ Slovakia

 

CZ Slovakia oslovilo pre návrh projektu kanceláriu Compass Architekti, a to ešte v čase, kedy architekti realizovali svoj prvý väčší development – prvú etapu Slnečnice – Viladomy. Stávka na mladých autorov sa vyplatila, z Compassu sa medzičasom stala jedna z najúspešnejších kancelárií v Bratislave, ktorá navrhuje mnohé komplexné urbanistické schémy. Skúsenosti využívajú aj pri formovaní Nového Ružinova.

Architektúrou síce nová zóna nepatrí k výnimočným, keďže v snahe o čo najväčšiu dostupnosť developer pristúpil k racionalizácii, postupne rozvíjaná urbanistická schéma sa však z dlhodobého hľadiska môže ukázať ako funkčná, zvlášť, ak pribudne aj rozsiahlejšia občianska vybavenosť a dobuduje sa dopravná infraštruktúra v okolí, predovšetkým rýchlostná cesta R7. Stále totiž ostáva problém so spojením s inými časťami mesta, ktorý je však viac mentálny ako skutočný.

Do budúcnosti by tento problém mohla prekonať električková trať, ktorá by mala viesť z centra mesta cez Mlynské nivy, prípadne Prístavnú, do Podunajských Biskupíc. Presné trasovanie ešte nie je známe, oba varianty (Mlynské nivy aj Prístavná) by však mali byť vedené v blízkosti Nového Ružinova a pravdepodobne tu aj obsahovať zastávku. Hlavné mesto sľubuje predstavenie detailov v priebehu jari.

Zásadné ešte bude, ako bude pokračovať vývoj ďalších možných projektov v širšej oblasti, a ako do procesu zasiahnu mesto či mestská časť so svojimi plánovacími kapacitami. Ak budú aj tieto postupy nastavené dobre, môže sa Nový Ružinov do budúcna stať potenciálne štvrťou s dobrou kvalitou života a príťažlivým rozšírením kompaktnej časti Bratislavy.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • II. etapa. Zdroj: CZ Slovakia
  • II. etapa. Zdroj: CZ Slovakia
  • II. etapa. Zdroj: CZ Slovakia
  • II. etapa. Zdroj: CZ Slovakia / EIA
  • III. etapa. Zdroj: CZ Slovakia
  • III. etapa. Zdroj: CZ Slovakia

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube