Author photoAdrian Gubčo 25.08.2021 12:48

Nové Domino získalo zelenú od mesta, zánik hanby Petržalky je o krok bližšie

Nové Domino, kontroverzný projekt na južnom okraji Petržalky, ktorý má už dlhodobo podobu opusteného skeletu v tesnej blízkosti existujúcich domov, je o krok bližšie k dostavbe. Developer Subcentro, blízky VI Group, získal kladné záväzné stanovisko od Magistrátu. Tomuto kroku predchádzali úpravy zámeru, ktoré majú znížiť negatívny vplyv obytného súboru na okolie.

Zdroj: Subcentro / VI Group

Zdroj: Subcentro / VI Group

Stanovisko mesta je ďalším pokračovaním kauzy, trvajúcej už desaťročie. Na jej začiatku bol projekt výstavby série bytových domov, ktoré začali vznikať doslova niekoľko metrov od fasád bytových domov na Jasovskej ulici. Odporcovia zo strany verejnosti vtedy namietali nielen umiestnenie, ale aj blízke vzťahy investora s vedením mestskej časti či nesúlad realizovanej stavby s textom povolení. To sa nakoniec podpísalo aj pod pozastavenie stavby, pričom opustené stavenisko v dotyku s bytovkami sa stalo hanbou celej Petržalky.

Aktivita na projekte začala ožívať v priebehu minulého roka. Developer vtedy rozbehol marketingovú kampaň, v rámci ktorej pripomínal množstvo zmien, ktoré v zámere urobil, aby zmiernil negatívne vplyvy na okolie. Pätica bodových bytových domov, radených za sebou, sa mala znížiť, domy mali mať menší objem, zmenšiť sa mal počet obytných jednotiek zo 147 na 86. Počet parkovacích miest by sa, naopak, zvýšil, aby boli uspokojené aj nároky susedov. Upraviť sa mala architektúra či technológie.

Obyvatelia, ktorí sa o kauzu zaujímali, boli v podstate bez výnimky aj naďalej proti. Developer napriek tomu očakával, že na takto upravený projekt získa kladné záväzné stanovisko. Vedenie mesta vtedy upozornilo, že existujú dve možnosti – buď povoliť upravený projekt, alebo hľadať možnosti, ako ho vyhlásiť za čiernu stavbu. V takom prípade by však mesto mohlo čeliť žalobám a súdnym sporom, development mal už totiž k dispozícii staršie kladné stanovisko. V marci tohto roku však napriek tomu Magistrát vyjadril s predloženým zámerom nesúhlas.

Nastalo tak ďalšie kolo rokovaní. Ako povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo na verejnom stretnutí v priebehu júna, ich výsledkom je dobrý kompromis. Subcentro pristúpilo na ďalšie výrazné úpravy. Aj preto oznámil, že mesto je pripravené na projekt vydať kladné záväzné stanovisko. Zverejnené bolo v uplynulých dňoch.

Ako sa píše v stanovisku, oproti pôvodnému projektu z roku 2013 sa všetky domy znížia o dve podlažia a zároveň sa zväčšia odstupové vzdialenosti zo 16,5 metrov na 22,25 metrov od existujúcich objektov na Jasovskej ulici. V každom objekte sa bude na prvom nadzemnom podlaží nachádzať občianska vybavenosť, v projekte budú len byty a nie apartmány, pričom počet bytov sa navyše výrazne zmenšil. Jedna budova bude kancelárska, zmenšil sa aj počet parkovacích miest. Takto je už Nové Domino v súlade s Územným plánom, keďže mu bola predtým napriek úpravám vyčítaná výlučne rezidenčná funkcia.

Súčasná podoba Nového Domina tak predpokladá vznik pätice päťpodlažných domov A-E. V domoch A-C bude po 16 bytov (12 dvojizbových a 4 trojizbové, pôvodný počet bytov bol 30), v dome D bude 16 bytov (12 dvojizbových a 4 trojizbové, predtým tu malo byť 29 apartmánov) a v dome E bude na druhom až piatom podlaží 20 kancelárskych jednotiek (namiesto pôvodných 28 apartmánov). Celkovo tak vznikne 64 bytov, 20 kancelárskych jednotiek a 5 obchodných priestorov oproti 147 bytom a apartmánom (2013) alebo 86 bytom (2020). Počet parkovacích miest bude 99.

Primátor aj developer vyjadrili nádej, že takto upravený projekt prinesie koniec celej kauzy. Nové Domino sa teraz posúva na povoľovanie na stavebný úrad v Petržalke. Ako rýchlo prebehne územné a stavebné konanie, nemožno v tejto chvíli odhadnúť, v optimistickom prípade pre developera by však výstavba mohla prebehnúť medzi rokmi 2022 až 2024.

 

Nové Domino - verzia ešte z roku 2018. Zdroj: Subcentro / VI Group

 

Nové Domino patrí vcelku pochopiteľne medzi najkontroverznejšie projekty v Bratislave. Pohľad na existujúci skelet naznačuje, ako blízko by domy boli k existujúcim bytovkám – a zvlášť k terasám pred domami. Zrážka mierok je šokujúca. V inom prostredí by bolo Nové Domino nevýrazným a banálnym polyfunkčným súborom, v tomto kontexte však ide o projekt, ktorý budí negatívne emócie u širokej verejnosti.

Odpor časti verejnosti ale nie je takým zásadným kritériom, podľa ktorého možno posudzovať výstavbu. Pokiaľ má developer splnené základné zákonné náležitosti, má nárok na to, aby obdržal všetky povolenia. V tomto prípade Subcentro urobilo do projektu skutočne významné zmeny – preto je výsledok rokovaní a pravdepodobne aj celej kauzy pochopiteľný. Už predošlá verzia projektu, hoci mestom odmietnutá, ukazovala výrazné ústupky. Po súčasnej úprave sa úroveň developmentu zvýšila, vďaka čomu bude lokalitu dotvárať pravdepodobne o čosi lepšie.

Najdôležitejším pokrokom je však predpokladaný skorý zánik schátraného a opusteného skeletu. Za roky, počas ktorých stál na Jasovskej, obrástol náletovou zeleňou a stal sa terčom návštev ľudí bez domova alebo potkanov. V kontexte nízkej úrovne verejného priestoru v lokalite, kde sa nachádzajú provizórne cesty bez krajníc a chodníkov, trávnaté pláne, kde sa dlhodobo plánovala výstavba línie verejnej dopravy, alebo terasy s prázdnymi prevádzkami, to len dotváralo depresívny obraz úpadku. Teraz sa to môže začať krok po kroku meniť.

Okrem Nového Domina by sa totiž mohla teoreticky už v priebehu niekoľkých mesiacov spustiť výstavba druhej etapy Petržalskej električkovej radiály. Spolu s ňou by malo konečne dôjsť k úprave Jantárovej cesty a vybudovaniu cyklotrasy a nadväzujúcich chodníkov. Po dokončení trate by sa mohol spustiť development v centrálnom koridore, keďže Územný plán to z výraznej časti aj naďalej dovoľuje. Vlastný projekt neďaleko, nakoniec, pripravuje aj Hlavné mesto. V styku Jantárovej cesty a Vyšehradskej je naplánovaný vznik nájomného bývania a parkovacieho domu.

Posun v prípade Nového Domina tak prichádza v najvyšší čas. Jedna z najzanedbanejších a najhoršie pôsobiacich častí Bratislavy sa môže začať meniť na dostupnejšiu, upravenejšiu a modernejšiu štvrť. Cestou k tomu je vznik nových projektov, ktoré povedú k odstráneniu dnes už charakteristických výjavov, typických pre lokalitu. Ruiny starých zámerov sú na prvom mieste.   

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Nové Domino - aktuálna verzia. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Nové Domino - verzia 2018. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Nové Domino - verzia 2018. Zdroj: Subcentro / VI Group
  • Nové Domino - verzia 2018. Zdroj: Subcentro / VI Group

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube