Author photoAdrian Gubčo 03.02.2020 15:28

Novinky zo Stanice Nivy: Nové značky a zmeny v okolí

Výstavba projektu Stanica Nivy rýchlo napreduje a smeruje k svojmu otvoreniu pravdepodobne v októbri tohto roku. V súvislosti s tým developer HB Reavis ohlasuje príchod nových značiek, ale postupne sa aj púšťa do úprav okolia. Aké zmeny prinesie vznik tohto obrovského komplexu, pozostávajúceho z autobusovej stanice, nákupného centra, tržnice a kancelárií?

Keďže Stanica Nivy už z veľkej časti dosiahla štádium hrubej stavby, podstatná časť prác sa preniesla na realizáciu fasád, a to zo všetkých strán budovy. Najviac pokročilé sú práce z východnej strany, kde sa už črtá finálna podoba nákupného centra, ďalšou dokončenou sekciou bude pravdepodobne najviac exponovaná južná fasáda. Finálny stav sa zatiaľ zhoduje s vizualizáciami a zreteľná je snaha kombináciou rozličných materiálov obmedziť monolitický výraz stavby.

Skoršie dokončenie tejto časti fasád Stanice Nivy súvisí so snahou minimalizovať obmedzenia na Svätoplukovej ulici a dokončiť nástupný priestor pred výškovou budovou Nivy Tower, ktorá bude prvou odovzdanou časťou projektu. Do objektu sa postupne začnú sťahovať prví nájomníci, aktuálne sa už zariaďuje co-workingové centrum HubHub. Pred vežou a vstupom do nákupného centra (a autobusovej stanice) už bola vysadená zeleň a dokončuje sa landscaping.

Zvonka neviditeľnými sú práce na streche a v interiéri centra, v tomto smere však možno konštatovať, že dokončené boli všetky konštrukcie, Stanica Nivy je plne prestrešená a postupne sa spúšťa zariaďovanie priestorov. Inštalované sú eskalátory a pracuje sa na realizácii vstupov do nákupného centra.

Pri danom tempe prác sa dá predpokladať, že už na jar bude odhalený definitívny vzhľad podstatnej časti Stanice Nivy. S ohľadom na jej prémiovú polohu v rámci nového centra Bratislavy sú na jej výzor kladené tie najvyššie požiadavky. Či sa ich podarí naplniť a nevytvoriť na mieste, kde je žiadaná kvalitná mestská štruktúra, skôr nepriateľský uzavretý objekt, zostáva stále predmetom diskusie.

 

Prvou dokončenou časťou verejných priestranstiev je okolie vstupu do Nivy Tower

 

Pre celkové vyznenie projektu bude zásadné, ako sa bude Stanica Nivy správať k okolitému verejnému priestoru. Výstavba projektu prináša radikálne zásahy do okolitých ciest, predovšetkým do ulice Mlynské nivy meniacej sa na „bulvár“, ale aj do Šagátovej či Páričkovej. Prvé zo zmien sú už viditeľné a v budúcnosti by mohli zlepšiť kvalitu pešieho či cyklistického pohybu.

Najviditeľnejšou je prestavba ulice Mlynské nivy, kde vzniká podzemný kruhový objazd, ktorého hrubá stavba je dokončená a čoskoro prebehne zásyp prístupových rámp. Po tomto kroku sa pravdepodobne rozbehne realizácia vozovky aj v tejto časti ulice, keďže z veľkej časti je už zhotovená v priestore medzi križovatkou s Karadžičovou a vstupom do rampy, najmä z južnej strany budúcej mestskej triedy. Výsledná podoba projektu by mala rešpektovať zmeny, ktoré sa do neho podarilo zapracovať v priebehu roka 2019.

Tieto zmeny vyplývajú aj z interného materiálu Magistrátu, venujúceho sa riešeniu dopravy a verejných priestranstiev v území. „Zmenšil sa rozsah ciest - znížili sme počet pruhov a vytvorili viac priestoru pre chodcov, ktorých je tam už dnes veľké množstvo, cyklistov aj zeleň,“ popisuje Peter Bubla z Oddelenia komunikácie a marketingu Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. „Na základe frekvencie chodcov v tomto priestore sme napríklad aj zväčšovali priechody pre chodcov.“

Po týchto zmenách tak budú mať chodci k dispozícii širšie chodníky, cyklisti obojsmernú segregovanú cyklotrasu na severnej strane ulice (ktorá už vzniká) a vozovka bude menej široká, čo pozitívne prispeje k zníženiu dopravnej záťaže. Problematickým však bolo riešenie križovatky Mlynské nivy – Karadžičova, ktoré je samostatnou stavbou a taktiež sa tu prejavili negatívne následky dopravného plánovania v minulosti. V tomto prípade sa to odrazilo na zrušení priechodu pre chodcov na severnom ramene križovatky.

To by však zhoršilo komfort chodcov aj cyklistov smerujúcich z novej cyklotrasy. Preto ma zaujímalo, či sa toto plánuje zmeniť, zvlášť, keď je už ostrovček vybudovaný a neobsahuje chodník k priechodu. „Áno, uvedený priechod plánujeme zriadiť, križovatka mala byť zväčšovaná o niekoľko pruhov, čo sme nakoniec zmenili a nebude sa realizovať veľké nafukovanie križovatky. Súčasťou riešenia bude aj riešenie cyklistov,“ hovorí však Peter Bubla. Upravovať sa tak bude už zrealizovaná časť stavby.

Ďalšou témou je riešenie priestoru medzi Stanicou Nivy a centrálou VÚB, kde sa okrem autobusovej zastávky nachádza aj parkovisko využívané bankou. Priestor však patrí Hlavnému mestu. Priestorovo sa tu toho veľa nezmení. „V danom priestore majú byť ako v minulosti zastávky MHD, zmeny sú tam plánované iba minimálne,“ konštatuje P. Bubla, Martina Jamrichová, Country Marketing & PR Manager HB Reavis Slovakia však spresňuje: „Priestor medzi VÚB a Stanicou prejde obnovou, budujeme tu napríklad aj novú zastávku či kanalizačné siete a odtoky, aj parkovisko. V tomto priestore pribudne aj cyklotrasa,“ Zastávka je už vo výstavbe, cyklotrasa bude mať veľký zmysel ako prepojenie trás na Mlynských nivách a Páričkovej.

Páričkova má totiž taktiež prejsť úpravami. „Na Páričkovej vybudujeme novú segregovanú cyklotrasu, zrealizujeme čiastočnú výmenu asfaltového povrchu, v časti pri parčíku položíme nové obrubníky a nový kamenný chodník,“ vymenúva zmeny M. Jamrichová. Ako dopĺňa P. Bubla, „Páričkova ulica má mať mestský charakter, t.j. má mať parkovanie, cyklotrasu a obsluhu dopravou (zóna 30).“ V minulosti sa uvažovalo o zatrolejovaní Páričkovej, podľa hovorcu mesta však toto aktuálne plánované nie je.

V neposlednom rade, vznik Stanice Nivy má byť spojený so zlepšením podmienok pre cyklistov nielen v prípade cyklotrás, ale aj parkovania bicyklov. Developer deklaruje, že v pláne je vybudovanie cyklistickej veže v priestore parčíka na Páričkovej ulici, v lokalite navyše pribudnú stanoviská zdieľaných bicyklov. „V rámci lokality pri hlavných vstupoch máme lokality na to určené a o umiestnení SlovnaftBajk stojanov budeme ďalej rokovať,“ potvrdzuje Peter Bubla.

Otázkou je, kedy budú tieto zmeny realitou. Kým pri prvej dokončenej časti verejných priestranstiev – pri Nivy Tower - je to otázka snáď niekoľkých týždňov, pri zvyšku stavieb to ešte nejakú dobu potrvá. Plány zhŕňa Peter Bubla: „Zatiaľ je v pláne spustenie všetkých dopravných stavieb naraz.“ To znamená, že nové cyklotrasy, chodníky a prepojenia môžu byť k dispozícii až na jeseň tohto roka.

 

Aktualizovaná podoba interiéru Stanice Nivy. Zdroj: HB Reavis

 

Stanica Nivy je aktuálne jedným z najväčších projektov v Bratislave, ktorý radikálne zmení bratislavský downtown a jeho fungovanie. Na mieste bývalej Autobusovej stanice Mlynské Nivy teraz vzniká polyfunkčný súbor, pozostávajúci z podzemnej autobusovej stanice o výmere 30-tisíc metrov štvorcových, trojpodlažného nákupného centra so 70-tisíc metrami štvorcovými a so strešnou záhradou, resp. parkom, a 29-podlažnej výškovej budovy Nivy Tower, ktorá je s výškou 125 metrov aktuálne najvyššou budovou na Slovensku.

Na mimoriadne nasýtenom bratislavskom retailovom trhu tak pribudne ďalšie veľké nákupné centrum. HB Reavis si je vedomý situácie, tvrdí však, že sa voči konkurencii treba vymedziť kvalitou. Atraktivite nepochybne prospieva aj istota desiatok tisíc denných návštevníkov autobusovej stanice a okolitých kancelárskych komplexov. Developer deklaruje, že nákupné centrum je už z troch štvrtín naplnené.

Okrem už predtým známych značiek ako Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius a Pull & Bear sa potvrdili aj neoverené informácie o príchode gastronomického konceptu Vapiano alebo kníhkupectva Martinus. Inditex Group bude mať v Stanici Nivy najširšie portfólio svojich značiek v krajine na ploche viac ako 7-tisíc metrov štvorcových, novinkami je Oysho a Zara Home. Poľská skupina LPP zas zaberie takmer 6-tisíc metrov štvorcových a pribudnú značky Reserved, Cropp, House, Mohito a Sinsay, pričom prvá menovaná predajňa bude dvojpodlažná.

K ďalším značkám patrí Lidl, Yeme, Alza spoločne s Alza Drive, ako aj spomínaný Martinus a Vapiano. Z iných zdrojov sa potvrdilo umiestnenie Burger Kingu, McDonaldu či Regal Burgeru. Stanica Nivy má obsahovať jednu z najväčších gastropasáží v meste, ako aj mestská tržnica, ktorá má ambíciu byť ešte populárnejšia ako open-air trhovisko Miletičova.  

Veľkorysé plány developera sú potvrdením faktu, že ide o vlajkovú loď spoločnosti na Slovensku. Tá v zahraničí často oslovuje popredné architektonické kancelárie, v tomto prípade padla voľba na expertov na retailové komplexy Benoy, ktorí sú koncepčnými architektmi, kým lokálnym partnerom je kancelária Siebert + Talaš. Na návrhu sa podieľajú aj ďalšie expertné ateliéry, venujúce sa landscapu (BDP) alebo wayfindingu (Space Syntax). Do projektu HB Reavis investuje približne 340 miliónov eur.

Po dokončení a otvorení sa tak vyplní obrovský pozemok, čím sa ďalšia časť bratislavského downtownu stane realitou. Mimoriadny nárast návštevnosti územia, ktorý nákupné centrum určite vyvolá, zmení fungovanie dopravy, maloobchodu aj života vo významnej časti mesta. Je vysoko pravdepodobné, že popri revitalizácii priestoru nebudú všetky efekty pozitívne. Ich riešenie v čo najkoršom čase sa stáva vrcholne aktuálnou témou.

 

Fotografie z 25.1.2020. Viac nájdete vo fotoalbume Stanice Nivy a Nivy Toweru

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Vstup do podzemného kruhového objazdu
  • Vznikajúca západná a južná fasáda pri druhom hlavnom vstupe do Stanice Nivy
  • Vznikajúca autobusová zastávka na Páričkovej ulici
  • Vstup do centra od Páričkovej
  • Tzv. Okruhliaky budú miestom, kde budú reštaurácie s výhľadom na ulicu
  • Dokončená časť fasády Stanice Nivy a Nivy Tower
  • Na križovatke Mlynských nív s Karadžičovou pribudne aj priechod na severnej strane ulice, hoci stavebne už vyzerá byť ostrovček takmer ukončený
  • Chodník a segregovaná cyklotrasa. Použitie asfaltu namiesto dlažby na chodníku je sklamaním
  • Páričkova dnes. Pribudnúť tu má obojsmerná segregovaná cyklotrasa
  • Zdroj: HB Reavis

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube