YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 10.07.2018 13:30

Revitalizácia Námestia Slobody a Šafárikovho námestia napreduje

Okrem viacerých rekonštrukcií staromestských ulíc sa aktuálne realizujú aj revitalizácie dvoch námestí: Námestia Slobody a Šafárikovho námestia. Hoci prvé je v správe Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava druhé v správe mestskej časti Staré Mesto, z dôvodu nedostatku zdrojov, či už finančných, alebo manažérskych, sa obe priestranstvá opravujú vďaka podpore od developera HB Reavis.

Na Námestí Slobody sa momentálne pracuje na obnove povrchov, úprave zelene a príprave pre realizáciu ďalších, náročnejších prvkov rekonštrukcie. V rámci tých pribudne na námestí detské a workout ihrisko, vznikne zhromažďovací priestor v blízkosti zamýšľaného Pamätníka 17. novembra, zrealizuje sa pavilón pred Fakultou architektúry a zlepší prístup na trávnaté plochy. Najzásadnejším prvkom rekonštrukcie však bude sfunkčnenie Fontány Družba, avšak takou formou, aby sa znížili náklady na prevádzku. Vodné plochy budú prístupné vďaka bezbariérovej úprave. Mesto chce na námestí zriadiť nabíjačku elektromobilov, pribudli už stojany pre budúci bikesharing.

Rekonštrukcia Námestia Slobody bude stáť približne 900-tisíc eur, z toho 500-tisíc uhradí developer. Autorom rekonštrukcie je štúdio 2021 a LABAK, ktorí sa najlepšie umiestnili v dosiaľ jedinej mestom vyhlásenej architektonickej súťaži od roku 2014.

Zmeny sú viditeľnejšie na Šafárikovom námestí, konkrétne jeho severnej časti s názvom Landererov park. Aktuálne prebiehajú okrem prác priamo v parku aj obnovy povrchov v okolí, v duchu iných staromestských rekonštrukcií s už typickým dláždením. Ten prechádza komplexnou transformáciou, po ktorej sa rozšíria zelené plochy, obnovia povrchy (aj tu bude mlatový chodník, takže žiadne betónovanie), zrealizuje sa detské ihrisko, psí výbeh, osadí sa nový mobiliár a aj tu pribudne stanica bikesharingu. V budúcnosti by sa mala v blízkosti fontány Marína zriadiť kaviareň. Podstatná časť revitalizácie by mala byť hotová do augusta.

Investícia do parku predstavuje 400-tisíc eur, polovicu z toho platí developer. Autorom dizajnu je francúzske štúdio fb+cc, ktoré v architektonickej súťaži organizovanej samosprávou Starého Mesta získalo druhú cenu.

Obe rekonštrukcie sú potešujúce, aj keď je pravdepodobné, že bez organizačných a finančných schopností developera by sa neudiali. Hoci účasť developerov na obnove verejných priestranstiev je nielen pozitívna, ale aj žiaduca, stále nie je celkom jasný mechanizmus podpory - presne preto bol zriadený inštitút Poplatku za rozvoj, v rámci ktorého by investori prispievali na podobné zásahy a ktorý mal odstrániť šedé zóny s priestorom pre rozličné "dohody".

Pôvodná idea, s ktorou prišli sami developeri, rátala s tým, že náklady na vyvolané investície, ktoré pri stavbe vznikajú (obnova ciest, chodníkov, technickej infraštruktúry, zelene, verejnej vybavenosti) by si mohli developeri odrátať od Poplatku a zvyšné financie - ak by boli - by mala samospráva investovať podľa vopred jasnej stratégie. Peniaze by sa uhrádzali spoločne s kolaudáciou stavby, keďže realizáciu zlepšení by mali pod patronátom developeri sami, čo by bolo ďaleko efektívnejšie a nevytváralo priestor pre korupciu vo verejnom sektore.

V súčasnosti však existujú aj vyvolané investície, aj Poplatok za rozvoj, čo znižuje ochotu developerov investovať do zlepšení vo svojom okolí viac, zvýši náklady pre zákazníka a vytvára priestor pre zákulisné kroky v pozadí, vrátane "vydierania" developerov a podnikateľov. Aj preto sú obnovy Námestia Slobody a Šafárikovho námestia skôr výnimočnými situáciami vyplývajúcimi z politických plánov, ako súčasťou akejsi premyslenej stratégie postupnej obnovy verejných priestranstiev v meste.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Námestie Slobody
  • Zdroj: 2021 + LABAK
  • Landererov park
  • Landererov park
  • Rozšírený chodník pri vstupe do Landererovho parku od Gajovej ulice
  • Nový chodník na východnom okraji Landererovho parku
  • Zdroj: fb + cc

Súvisiace články

Najväčšia bratislavská fontána bude opäť fungovať, jej rekonštrukcia sa blíži k záveru

19.09.2022 09:16:27 Adrian Gubčo

Už na budúci rok snáď bude po dlhých rokoch fungovať najväčšia bratislavská fontána Družba na Námestí slobody. Hlavné mesto postupuje v jej obnove a modernizácii, ktorá je súčasťou širšej rekonštrukcie námestia. Vzniknúť by tak mohlo ďaleko atraktívnejšie priestranstvo, ktoré bude otvorené pre väčší počet užívateľov.

Čítať viac

Veľká vlna úprav verejných priestorov začína

29.03.2022 17:32:30 Adrian Gubčo

V týchto týždňoch sa v centre Bratislavy začali vo väčšej miere realizovať úpravy verejných priestranstiev, zamerané na zvýšenie ich pobytového potenciálu, funkčnosti alebo estetickej úrovne. Malo by ísť o začiatok mohutnejšej vlny zásahov, ktoré budú predchádzať jesenným komunálnym voľbám. Na konci tohto roka by tak metropola mala byť výrazne krajšia.

Čítať viac

Hlavné mesto spúšťa rekonštrukciu fontány Družba na Námestí slobody

16.11.2021 16:51:46 Adrian Gubčo

V najbližších dňoch sa spustia rekonštrukčné práce na najväčšej fontáne na Slovensku – na fontáne Družba na Námestí slobody. Zásadnejšou obnovou neprešla od svojho vzniku v roku 1980, od roku 2007 bola pre zlý stav nefunkčná. Zmeniť by sa to malo približne o rok. V priebehu budúceho roka sa zároveň obnovia rekonštrukčné práce na samotnom námestí.

Čítať viac

Ako napreduje rekonštrukcia Námestia slobody?

22.04.2021 13:02:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v poslednom období predstavuje nové a nové projekty rekonštrukcií a úprav verejných priestorov. Z minulosti však pochádzajú aj staršie zámery, ktorých realizácia zatiaľ pokrivkáva. Najvýraznejšou je rekonštrukcia Námestia slobody, výsledok jednej z mála architektonických súťaží v minulom období. Aký je jej stav?

Čítať viac

Na Námestí Slobody vznikne Pamätník demokratickej revolúcie 1989

22.11.2019 11:00:00 Adrian Gubčo

V priebehu budúceho roka by mohol na Námestí Slobody vzniknúť nový pamätník. Iniciatíva za Pamätník demokratickej revolúcie 1989 predstavila pred niekoľkými dňami návrh pripomienky na revolučné udalosti, ktorú chce Hlavné mesto podporiť a pamätník čoskoro zrealizovať.

Čítať viac

Obnova Námestia Slobody sa utlmuje

29.05.2019 09:15:00 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia jedného z najväčších a najreprezentatívnejších bratislavských námestí, Námestia Slobody, mala byť jedným z ťažiskových projektov bývalého vedenia Hlavného mesta. Pôvodné plány hovorili o postupnej revitalizácii, pričom už tento rok mala byť napríklad obnovená fontána Lipový kvet a ďalšie plochy. Aktuálne sa však zdá, že na upravené námestie si ešte počkáme.

Čítať viac

Landererov park bude čoskoro dokončený, pribudne nový pavilón

16.05.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Obnova severnej časti parku na Šafárikovom námestí, dnes známeho ako Landererov park, bola jednou z najvýraznejších úprav bratislavských verejných priestranstiev v poslednom období. Park však ešte nie je celkom dokončený – chýba dobudovať pavilón, ktorý sa povoľuje len teraz.

Čítať viac

Ďalšia fáza obnovy Námestia Slobody spustená

22.11.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

Najvýznamnejší mestský projekt revitalizácie verejného priestoru, rekonštrukcia Námestia Slobody, sa dostáva do novej fázy. Po výmene časti povrchov, vysadení nového trávnika a zelene a vybudovaní workoutového ihriska, sa teraz pripravuje obnova symbolu námestia – fontány Družba – ako aj vznik detského ihriska na mieste niekdajšieho pamätníka Klementa Gottwalda.

Čítať viac

Práce na Námestí Slobody postupujú pomaly

24.09.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Po Kmeťovom námestí a Landererovom parku sa mení aj ďalší bratislavský verejný priestor - Námestie slobody, kde sa už pred niekoľkými mesiacmi spustila jeho revitalizácia. Narozdiel od spomenutých priestranstiev, práce tu postupujú laxnejším tempom.

Čítať viac

Prvá časť obnovy Landererovho parku je dokončená

07.09.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

Po niekoľkých mesiacoch realizácie a po predchádzajúcom zdržaní je dokončená prvá časť obnovy parku v severnej časti Šafárikovho námestia, známej ako Landererov park. Jej podoba je výsledkom participačného procesu a architektonickej súťaže, na projekte participovali mestská časť Bratislava - Staré Mesto a občianske združenie Dobré M(i)esto, za ktorým stojí developer HB Reavis.

Čítať viac

Námestie Slobody sa postupne mení

22.08.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

V rámci relatívne rozsiahlej obnovy verejných priestranstiev (na bratislavské pomery), ku ktorej v meste aktuálne dochádza, patrí revitalizácia Námestia Slobody k najvýznamnejším. Rozsiahly priestor toho parkovo upraveného námestia začína získavať modernejšou podobu.

Čítať viac

Landererov park je takmer dokončený

20.08.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Revitalizácia parku na Šafárikovom námestí pod názvom Landererov park je prakticky dokončená. Prebiehajú už len posledné práce, priestor sa pripravuje na to, aby mohol od konca augusta slúžiť verejnosti.

Čítať viac

Landererov park začína naberať reálne kontúry

03.08.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Park v severnej časti Šafárikovho námestia, po novom známy ako Landererov park, už miestami začína získavať finálnu podobu, ktorú bude mať po svojej celkovej rekonštrukcii. Tá bola oficiálne spustená na konci mája, dokončená by mala byť v priebehu augusta. V budúcnosti pribudne ešte objekt kaviarne.

Čítať viac

Revitalizácia parku na Šafárikovom námestí sa konečne spúšťa

31.05.2018 11:50:00 Adrian Gubčo

Po dlhých prípravách a odkladoch sa dneškom konečne spúšťa revitalizácia parku v severnej časti Šafárikovho námestia. Park sa bude po novom volať Landererov park, investorom je mestská časť Staré Mesto a občianske združenie Dobré m(i)esto, patriace developerovi HB Reavis, podporu poskytla aj Bratislava - hlavné mesto SR.

Čítať viac

Štúdia Námestia Slobody je hotová

11.05.2018 08:00:00 Adrian Gubčo

Architektonické kancelárie 2021 a LABAK, ktoré sa v architektonickej súťaži na revitalizáciu Námestia Slobody umiestnili najlepšie, dokončili štúdiu budúceho vzhľadu námestia, ktorá rozpracovala súťažný návrh a prešla pripomienkami poroty a zástupcov Bratislavy - hlavného mesta SR. Črtá sa tak už finálna podoba tohto významného verejného priestoru.

Čítať viac

Čoskoro sa spustí ďalšia etapa obnovy Námestia Slobody

27.04.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR v spolupráci s občianskym združením Dobré m(i)esto, za ktorým stojí developer HB Reavis, v máji spustí ďalšiu etapu obnovy Námestia slobody. Na dnešnom brífingu to prezradil primátor mesta Ivo Nesrovnal

Čítať viac

Obnova Landererovho parku začína

08.03.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Staré Mesto a občianske združenie Dobré m(i)esto, založené spoločnosťou HB Reavis, spustí do konca marca prvé stavebné práce a sadové úpravy v parku na Šafárikovom námestí, ktorý získal názov Landererov park.

Čítať viac

Námestie Slobody - všetky návrhy

15.11.2017 07:15:00 Adrian Gubčo

Pozrite si všetky návrhy v ideovej architektonicko-urbanistickej a krajinárskej súťaži. Na prvých miestach sú uvedené ocenené diela, inak sú zoradené podľa poradového čísla.

Čítať viac

Súťaž na Námestie Slobody má výsledky

14.11.2017 18:30:00 Adrian Gubčo

Prvá architektonická súťaž organizovaná mestom Bratislava - hlavné mesto SR po dlhej dobe pozná svoje výsledky. Súťaž na obnovu významného Námestia Slobody však prvú cenu nepriniesla.

Čítať viac

Mesto Bratislava vyhlasuje architektonickú súťaž na Námestie Slobody

22.09.2017 11:30:00 Adrian Gubčo

Po veľmi dlhej dobe vyhlasuje mesto Bratislava prvú reálnu architektonickú súťaž, v rámci ktorej sa v spolupráci s partnerom, občianskym združením Dobré m(i)esto (za ktorým stojí developer HB Reavis), hľadá nová podoba jedného zo zásadných bratislavských verejných priestranstiev, Námestia Slobody. Uzávierka pre odovzdanie súťažných návrhov je 31.10.2017.

Čítať viac

HB Reavis pripravuje súťaž na Námestie Slobody

23.05.2017 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis pripravuje v spolupráci s mestom Bratislava a mestskou časťou Staré Mesto architektonickú súťaž na preriešenie Námestia Slobody, ako aj jeho revitalizáciu. Projekt vzniká v rámci marketingových aktivít developera, ktorý v Bratislave realizuje masívne investície v podobe obchodno-administratívnych komplexov Stanica Nivy a Twin City Tower.

Čítať viac

Bratislava potrebuje manuál tvorby verejných priestranstiev

09.03.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

Prednedávnom bolo spomínané mesto Prešov, ktoré pripravuje vytvorenie Manuálu tvorby verejných priestranstiev tak, ako to má každé mesto, ktoré koncepčne uvažuje o svojom verejnom priestore.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube