Author photoAdrian Gubčo 24.06.2019 08:50

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály sa spustila

V sobotu sa oficiálna začala komplexná modernizácia električkovej trate v mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka, teda Karlovesko-dúbravskej radiály. Pôvodná trať bola naposledy kompletne rekonštruovaná v roku 1992. Pozrite si zábery z posledného dňa prevádzky v starej podobe.

Dlho očakávaný projekt sa spustil po dlhoročnej príprave, ktorá prebieha už päť rokov a nadväzuje na modernizáciu trate v mestskej časti Dúbravka. Táto bola zo strany viacerých odborníkov aj aktivistov kritizovaná, keďže okrem prostej obnovy trate priniesla len obmedzené zvýšenie komfortu pre cestujúcu verejnosť a zníženie negatívnych vplyvov na okolie.

Aktuálna časť modernizácie by sa však tomu mala vyhnúť. Podľa projektu, k najvýznamnejším benefitom bude patriť zvýšenie maximálnej premávkovej rýchlosti na 65 kilometrov za hodinu, čo prinesie celkovú úsporu na radiále vo výške troch minút, tichšiu prevádzku vďaka antivibračnej technológii a zazeleneniu trate, zlepšenie prestupu vplyvom výstavby prestupných zastávok na Molecovej a Damborského alebo zlúčenie zastávok Jurigovo námestie a Segnerova.

Modernizovaný bude 6,8 kilometra dlhý úsek od tunela na Nábreží arm. Gen. L. Svobodu po zastávku Damborského v Dúbravke, kde sa začína úsek opravený v roku 2014. Projekt je rozdelený na tri etapy. V prvej, ktorá sa spustila v sobotu a naplánovaná je do 27. septembra 2019, sa opraví časť medzi Jurigovým námestím a obratiskom Karlova Ves (vrátane obratiska), v druhej, ktorá prebehne medzi 28. septembrom a 20. decembrom 2019 sa opraví trať od obratiska Karlova Ves po zastávku Damborského. V poslednej, tretej etape, naplánovanej na leto 2020, sa obnoví trať od Molecovej po tunel.

Každopádne, už prvá etapa prinesie avizované zlepšenia – dôjde k výmene električového spodku aj zvršku, vzniku novej zastávky na Segnerovej, k zrušeniu dvojice priecestí (Segnerova-Nábělkova, Suchohradská), úprave obratiska v Karlovej Vsi tak, aby sa tu mohli otáčať aj električky z Dúbravky, ako aj odstavovať autobusy. Zastávky budú bezbariérové (pri obratisku Karlova Ves pribudnú výťahy), trať bude osvetlená LED svietidlami. Na priecestiach bude zriadená svetelná signalizácia s preferenciou električiek.

 

Posledný deň premávky na zastávke Jurigovo námestie, ktorá zanikne

 

Práce sa vo veľmi svižnom tempe rozbehli už v prvé ráno po odstavení prevádzky trate, o tomto čase je vytrhaná pôvodná trať vo veľkej časti modernizovaného úseku, odstránená dlažba z priechodov pre chodcov alebo sňaté vedenie. Ak sa stanovené tempo zachová, prvá etapa modernizácie bude veľmi skoro dokončená a cestovný komfort obyvateľov Karlovej Vsi obnovený (na vyššej úrovni).

Modernizácia totiž priniesla výrazné dopravné obmedzenia, keďže odstavená je premávka električiek v celej Dúbravke aj podstatnej časti Karlovej Vsi. Náhradné autobusy zabezpečujú premávku v zasiahnutých úsekoch od Dúbravky až po zastávku Molecova, kde bolo zriadené úvraťové obratisko pre obojsmerné električky. Toto si zároveň vyžiadalo zmenu linkovania električiek v celom meste.

Tzv. "Veľká električková zmena" priniesla koncept jednej linky na radiále, čo umožňuje zvýšiť frekvenciu spojov a zriadiť centrálny prestupový uzol na Námestí SNP a Kamennom námestí. Priemerná doba čakania na linku bude v tomto mieste 2 až 2,5 minúty, na radiálach to nebude viac ako 5 minút počas pracovného dňa a 8 minút cez víkend.

Predpokladá sa, že po skončení modernizácie sa síce opäť zvýši počet liniek, ide však o vynikajúci test do budúcnosti, keďže po zavedení jednolinkového variantu volajú odborníci už dlhšie. Veľmi použiteľný koncept to bude najmä po roku 2021, kedy Hlavné mesto plánuje nakúpiť ďalšie električky.

 

Pôvodná trať bola z veľkej časti vytrhaná už v druhý deň po spustení modernizácie. Autor: Viktória Würflová 

 

Bratislava tak zažíva ďalšie masívne dopravné obmedzenia, v tomto prípade však prinesú výrazné zlepšenie úrovne verejnej dopravy vo významnej časti mesta. Modernizácia trate v Karlovej Vsi už bola nevyhnutná a jej doterajší stav hanebný. Tak ako v roku 2014 v Dúbravke, aj tu hrozilo odstavenie prevádzky, keďže trať bola takmer v havarijnom stave.

Po ukončení modernizácie bude výsledkom rýchlejšia, pohodlnejšia a tichšia prevádzka a pre obyvateľov celej Dúbravky aj Karlovej Vsi bude električka oveľa použiteľnejším dopravným prostriedkom ako to bolo doteraz. Riešenie trate v modernizovanom úseku zároveň konečne prinesie úroveň hodnú 21. storočia a kde existuje len minimum vážnych výhrad.

Projekt je financovaný z prostriedkov Hlavného mesta a zdrojov Európskej únie, celkové náklady sú vo výške 65 miliónov eur. Zhotoviteľom je konzorcium DK Radiála.

Okrem modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály by mali podobnými zmenami prejsť aj ostatné bratislavské radiály – najmä RužinovskáVajnorská, neskôr aj Račianska. V prípade prvých dvoch musí mesto opätovne vyhodnocovať ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie, v prípade Račianskej radiály sa má tento rok vyberať zhotoviteľ projektovej dokumentácie. Prvé stavebné práce na Ružinovskej a Vajnorskej radiále by sa mali spustiť v roku 2020 (nepravdepodobné) alebo 2021.

Po plánovanom dokončení petržalskej radiály v roku 2023 bude mať Bratislava konečne základnú električkovú sieť spájajúcu centrum mesta s väčšinou mestských častí a na adekvátnej úrovni. Prichádza čas sa zamerať na zlepšenie pokrytia novorozvíjaných alebo dosiaľ neobsluhovaných častí mesta tak, aby sa z električiek skutočne stal nosný systém mestskej hromadnej dopravy.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Úvraťové obratisko za zastávkou Molecova
  • Modernizácia sa realizuje od úseku za obratiskom
  • Zastávka Jurigovo námestie v posledný deň prevádzky
  • Zastávka Segnerova sa presunie
  • Do obratiska Karlova Ves budú môcť vchádzať aj električky z Dúbravky
  • Zastávka Damborského
  • Autor: Viktória Würflová
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube