YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 24.06.2019 08:50

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály sa spustila

V sobotu sa oficiálna začala komplexná modernizácia električkovej trate v mestských častiach Karlova Ves a Dúbravka, teda Karlovesko-dúbravskej radiály. Pôvodná trať bola naposledy kompletne rekonštruovaná v roku 1992. Pozrite si zábery z posledného dňa prevádzky v starej podobe.

Dlho očakávaný projekt sa spustil po dlhoročnej príprave, ktorá prebieha už päť rokov a nadväzuje na modernizáciu trate v mestskej časti Dúbravka. Táto bola zo strany viacerých odborníkov aj aktivistov kritizovaná, keďže okrem prostej obnovy trate priniesla len obmedzené zvýšenie komfortu pre cestujúcu verejnosť a zníženie negatívnych vplyvov na okolie.

Aktuálna časť modernizácie by sa však tomu mala vyhnúť. Podľa projektu, k najvýznamnejším benefitom bude patriť zvýšenie maximálnej premávkovej rýchlosti na 65 kilometrov za hodinu, čo prinesie celkovú úsporu na radiále vo výške troch minút, tichšiu prevádzku vďaka antivibračnej technológii a zazeleneniu trate, zlepšenie prestupu vplyvom výstavby prestupných zastávok na Molecovej a Damborského alebo zlúčenie zastávok Jurigovo námestie a Segnerova.

Modernizovaný bude 6,8 kilometra dlhý úsek od tunela na Nábreží arm. Gen. L. Svobodu po zastávku Damborského v Dúbravke, kde sa začína úsek opravený v roku 2014. Projekt je rozdelený na tri etapy. V prvej, ktorá sa spustila v sobotu a naplánovaná je do 27. septembra 2019, sa opraví časť medzi Jurigovým námestím a obratiskom Karlova Ves (vrátane obratiska), v druhej, ktorá prebehne medzi 28. septembrom a 20. decembrom 2019 sa opraví trať od obratiska Karlova Ves po zastávku Damborského. V poslednej, tretej etape, naplánovanej na leto 2020, sa obnoví trať od Molecovej po tunel.

Každopádne, už prvá etapa prinesie avizované zlepšenia – dôjde k výmene električového spodku aj zvršku, vzniku novej zastávky na Segnerovej, k zrušeniu dvojice priecestí (Segnerova-Nábělkova, Suchohradská), úprave obratiska v Karlovej Vsi tak, aby sa tu mohli otáčať aj električky z Dúbravky, ako aj odstavovať autobusy. Zastávky budú bezbariérové (pri obratisku Karlova Ves pribudnú výťahy), trať bude osvetlená LED svietidlami. Na priecestiach bude zriadená svetelná signalizácia s preferenciou električiek.

 

Posledný deň premávky na zastávke Jurigovo námestie, ktorá zanikne

 

Práce sa vo veľmi svižnom tempe rozbehli už v prvé ráno po odstavení prevádzky trate, o tomto čase je vytrhaná pôvodná trať vo veľkej časti modernizovaného úseku, odstránená dlažba z priechodov pre chodcov alebo sňaté vedenie. Ak sa stanovené tempo zachová, prvá etapa modernizácie bude veľmi skoro dokončená a cestovný komfort obyvateľov Karlovej Vsi obnovený (na vyššej úrovni).

Modernizácia totiž priniesla výrazné dopravné obmedzenia, keďže odstavená je premávka električiek v celej Dúbravke aj podstatnej časti Karlovej Vsi. Náhradné autobusy zabezpečujú premávku v zasiahnutých úsekoch od Dúbravky až po zastávku Molecova, kde bolo zriadené úvraťové obratisko pre obojsmerné električky. Toto si zároveň vyžiadalo zmenu linkovania električiek v celom meste.

Tzv. "Veľká električková zmena" priniesla koncept jednej linky na radiále, čo umožňuje zvýšiť frekvenciu spojov a zriadiť centrálny prestupový uzol na Námestí SNP a Kamennom námestí. Priemerná doba čakania na linku bude v tomto mieste 2 až 2,5 minúty, na radiálach to nebude viac ako 5 minút počas pracovného dňa a 8 minút cez víkend.

Predpokladá sa, že po skončení modernizácie sa síce opäť zvýši počet liniek, ide však o vynikajúci test do budúcnosti, keďže po zavedení jednolinkového variantu volajú odborníci už dlhšie. Veľmi použiteľný koncept to bude najmä po roku 2021, kedy Hlavné mesto plánuje nakúpiť ďalšie električky.

 

Pôvodná trať bola z veľkej časti vytrhaná už v druhý deň po spustení modernizácie. Autor: Viktória Würflová 

 

Bratislava tak zažíva ďalšie masívne dopravné obmedzenia, v tomto prípade však prinesú výrazné zlepšenie úrovne verejnej dopravy vo významnej časti mesta. Modernizácia trate v Karlovej Vsi už bola nevyhnutná a jej doterajší stav hanebný. Tak ako v roku 2014 v Dúbravke, aj tu hrozilo odstavenie prevádzky, keďže trať bola takmer v havarijnom stave.

Po ukončení modernizácie bude výsledkom rýchlejšia, pohodlnejšia a tichšia prevádzka a pre obyvateľov celej Dúbravky aj Karlovej Vsi bude električka oveľa použiteľnejším dopravným prostriedkom ako to bolo doteraz. Riešenie trate v modernizovanom úseku zároveň konečne prinesie úroveň hodnú 21. storočia a kde existuje len minimum vážnych výhrad.

Projekt je financovaný z prostriedkov Hlavného mesta a zdrojov Európskej únie, celkové náklady sú vo výške 65 miliónov eur. Zhotoviteľom je konzorcium DK Radiála.

Okrem modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály by mali podobnými zmenami prejsť aj ostatné bratislavské radiály – najmä RužinovskáVajnorská, neskôr aj Račianska. V prípade prvých dvoch musí mesto opätovne vyhodnocovať ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie, v prípade Račianskej radiály sa má tento rok vyberať zhotoviteľ projektovej dokumentácie. Prvé stavebné práce na Ružinovskej a Vajnorskej radiále by sa mali spustiť v roku 2020 (nepravdepodobné) alebo 2021.

Po plánovanom dokončení petržalskej radiály v roku 2023 bude mať Bratislava konečne základnú električkovú sieť spájajúcu centrum mesta s väčšinou mestských častí a na adekvátnej úrovni. Prichádza čas sa zamerať na zlepšenie pokrytia novorozvíjaných alebo dosiaľ neobsluhovaných častí mesta tak, aby sa z električiek skutočne stal nosný systém mestskej hromadnej dopravy.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Úvraťové obratisko za zastávkou Molecova
  • Modernizácia sa realizuje od úseku za obratiskom
  • Zastávka Jurigovo námestie v posledný deň prevádzky
  • Zastávka Segnerova sa presunie
  • Do obratiska Karlova Ves budú môcť vchádzať aj električky z Dúbravky
  • Zastávka Damborského
  • Autor: Viktória Würflová
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR
  • Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

Súvisiace články

Aké sú ďalšie plány rozvoja električkovej siete v Bratislave?

03.12.2021 17:57:36 Adrian Gubčo

Hlavné mesto konečne rozbehlo výstavbu predĺženia Petržalskej električkovej radiály, vďaka čomu dostane najväčšie sídlisko v krajine svoju nosnú dopravnú líniu. Spustenie realizácie projektu zároveň otvorilo otázku, ako sú na tom iné zámery rozvoja električkovej siete v metropole. Po roku od posledného obdobného článku prinášam aktualizovaný prehľad známych a plánovaných projektov.

Čítať viac

Modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály je dokončená, premávka sa spustí o pár dní

23.10.2020 18:25:31 Adrian Gubčo

Vedenie Bratislavy, Bratislavského samosprávneho kraja, mestských častí Karlova Ves, Staré Mesto a Dúbravka a Ministerstva dopravy a výstavby SR dnes oficiálne predstavilo zmodernizovanú Dúbravsko-karloveskú električkovú radiálu. Postup prác umožňuje už v priebehu pondelka obnoviť premávku električiek na nábreží, v Karlovej Vsi i v Dúbravke.

Čítať viac

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály ide do finále

05.10.2020 15:05:00 Adrian Gubčo

Jeden z najväčších projektov rozvoja verejnej dopravy v Bratislave v posledných rokoch sa definitívne chýli k záveru. Hlavné mesto už požiadalo Bratislavský samosprávny kraj o vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby štvrtej etapy modernizácie trate medzi tunelom a Molecovou ulicou. Po doterajšom meškaní sa zdá, že by sa avizovaný termín spustenia trate na konci októbra mal stíhať.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači je takmer dokončená, Karlova Ves dostala nový termín

24.08.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto by malo v dohľadnej dobe dokončiť obnovu dvojice úsekov električkových tratí. Prvou z nich bude relatívne krátky úsek v Rači, kde bola rekonštrukcia vykonaná v dôsledku havarijného stavu trate, ohrozujúcom premávku. Ako druhý bude dokončený veľký projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý čelí viacerým problémom, vrátane meškania.

Čítať viac

Posledná etapa modernizácie Karloveskej radiály bude asi meškať

13.08.2020 16:04:00 Adrian Gubčo

Projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorý sa rozbehol v lete minulého roka, je stíhaný problémami. Všetky tri doteraz ukončené etapy sa stretli s meškaním, ako aj viacerými stavebnými nedostatkami. Posledná, štvrtá etapa, už mala prebiehať hladko, najnovšie sa však ukazuje, že sa pravdepodobne oneskorí aj táto. Informáciu priniesol portál iMHD.sk.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály napreduje

03.07.2020 12:49:00 Adrian Gubčo

Momentálne najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v Bratislave postupuje rýchlym tempom. Obnovená trať v úseku medzi vyústením tunela na nábreží a prestupnou zastávkou na Molecovej ulici sa stáva realitou a na viacerých úsekoch sa pokladajú koľaje. Ide o záverečnú etapu mohutného projektu, ktorý má zásadne zlepšiť kvalitu verejnej dopravy v západnej časti mesta.

Čítať viac

Projekty modernizácií električkových radiál napredujú

15.05.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Bratislava aj naďalej pracuje na projektoch modernizácií jednotlivých električkových radiál – Karlovesko-dúbravskej, Vajnorskej aj Ružinovskej. V prípade prvej z nich sa spustila záverečná etapa stavebných prác, pri druhej sa podpísala zmluva o dielo s projektantom. Ružinovská radiála by mala byť taktiež tesne pred podpisom.

Čítať viac

Problémy modernizácie Karloveskej radiály

27.04.2020 11:00:00 Adrian Gubčo

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály je najväčší projekt rozvoja verejnej dopravy v poslednom období a ako taký mal byť vlajkovou loďou novej kvality v prístupe k rekonštrukciám dopravnej infraštruktúry. Projekt je však stíhaný viacerými problémami, napriek tomu sa už čoskoro spustí ďalšia etapa modernizácie, spojená s uzáverou električkovej dopravy.

Čítať viac

Práce na modernizácii a opravách električkových tratí budú pokračovať napriek pandémii

01.04.2020 11:21:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto si na tento rok naplánovalo viacero investícií do skvalitnenia električkovej dopravy – okrem dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa mali zrekonštruovať aj dva úseky tratí v Starom Meste na Americkom námestí a v Rači. Ako vyzerajú tieto plány vo svetle aktuálnej situácie?

Čítať viac

Prevádzka na trati do Dúbravky sa spustí už o niekoľko dní

18.02.2020 10:15:00 Adrian Gubčo

S dvojmesačným meškaním sa v sobotu, 22. februára, konečne spustí premávka električiek do mestskej časti Dúbravka. Trať je po modernizácii už v prevádzkyschopnom stave, práce však budú pokračovať aj naďalej. Ďalšie prerušenie premávky nastane o niekoľko mesiacov, kedy sa spustí modernizácia radiály medzi Molecovou a tunelom pod Hradom.

Čítať viac

Premávka električiek v Dúbravke bude čoskoro spustená

29.01.2020 12:28:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto sa konečne priblížilo k spusteniu premávky na modernizovanej Karlovesko-dúbravskej radiále na celom úseku až do Dúbravky. Hoci trať je stavebne pripravená na prevádzku už dlhšiu dobu, prístupu električiek do mestskej časti s desiatkami tisíc obyvateľov bránil spor o pozemky pod meniarňou, ktorá je potrebná pre napájanie trate.

Čítať viac

Električky sa vracajú do Karlovej Vsi, prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály je takmer dokončená

19.12.2019 15:47:16 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Prvá etapa jedného z najvýznamnejších dopravných projektov v Bratislave v poslednom období je prakticky ukončená. Zmodernizovaná prvá časť Karlovesko-dúbravskej radiály bola dnes po určitom meškaní a s niekoľkými chýbajúcimi prvkami sprevádzkovaná. Druhá etapa sa už taktiež blíži k dokončeniu, hoci na spustenie premávky si chvíľu počkáme.

Čítať viac

Trať v Karlovej Vsi je otestovaná a čaká na spustenie

06.12.2019 15:55:00 Adrian Gubčo

Prvá etapa modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa už podľa všetkého skutočne blíži k dokončeniu. Na trati prebehli skúšky so starou aj novou električkou, Hlavné mesto spolu s Dopravným podnikom teraz čaká na povolenie k predčasnému užívaniu trate. Nepotvrdené správy hovoria o spustení prevádzky 15. decembra.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie električkovej trate v Karlovej Vsi sa kolauduje, dokončená však nie je

26.11.2019 16:30:00 Adrian Gubčo

Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je dráhovým a špeciálnym stavebným úradom zodpovedajúcim za električkové trate v Hlavnom meste, spustil proces kolaudácie prvých dvoch etáp modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Napriek tomu, trať v Karlovej Vsi má ešte ďaleko k tomu, aby bola plne dokončená a schopná prevádzky.

Čítať viac

Prvá etapa modernizácie Karloveskej radiály ide do finále

04.11.2019 16:15:00 Adrian Gubčo

Prvá časť modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály naberá finálne kontúry. Zhotoviteľ po položení koľají v celom úseku pristúpil k zhotoveniu koľajového zvršku, pričom na súvislých častiach sa už objavilo aj zazelenenie. Napriek tomu, stavba oproti pôvodným odhadom mešká, aktuálny termín dokončenia znie 17. november.

Čítať viac

Meškanie dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa predlžuje

02.10.2019 13:12:00 Adrian Gubčo

Keď bola pred začiatkom letných prázdnin spustená modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, Hlavné mesto avizovalo, že práce budú ukončené do konca septembra. Už nejakú dobu je však zrejmé, že sa tento prísľub nepodarí naplniť, preto Magistrát oznámil nový termín: prvá etapa modernizácie bude ukončená 17. novembra 2019.

Čítať viac

Ako postupuje modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály?

19.09.2019 10:00:00 Adrian Gubčo

Jedným z najvýznamnejších aktuálne rozbehnutých dopravných projektov v Bratislave je modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, dlhoočakávaný zámer, ktorý sa začal po viacerých odkladoch realizovať až v lete tohto roka. Napriek určitému omeškaniu stavba viditeľne napreduje.

Čítať viac

Hlavné mesto predstavilo projekt modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály

06.06.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy a Dopravného podniku Bratislava, spoločne so starostami dotknutných mestských častí, dnes predstavili detaily modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Realizácia dlhoočakávaného projektu sa spustí 22. júna 2019.

Čítať viac

Modernizácia Karloveskej radiály sa odsúva na leto

22.01.2019 14:00:00 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými dňami preletela médiámi správa, že dlhoočakávaná modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály je konečne na dosah ruky – prvé práce sa mali spustiť už v marci. Počas včerajšej tlačovej konferencie však Hlavné mesto túto informáciu dementovalo. Aká je nakoniec situácia?

Čítať viac

Súťaž na zhotoviteľa modernizácie trate v Karlovej Vsi má víťaza

14.11.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Portál iMHD.sk dnes informoval, že sú známe výsledky súťaže na zhotoviteľa modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Víťazom sa stalo konzorcium DK Radiála, ktoré ponúklo realizáciu úseku za cenu vyše 65 miliónov eur.

Čítať viac

Hlavné mesto plánuje masívny rozvoj koľajovej dopravy

24.08.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR dnes v rámci tlačového brífingu ohlásila plány, týkajúce sa rozvoja koľajovej dopravy v podobe električkových tratí. Primátor mesta Ivo Nesrovnal predstavil zámery, ktoré majú zväčšiť električkovú sieť a zlepšiť dopravnú situáciu v metropole.

Čítať viac

Bratislava potrebuje kvalitnú električkovú dopravu, robí pre to málo

01.08.2018 12:30:00 Adrian Gubčo

Už nejakú dobu je ako všeobecný fakt daný úzus, že nosným systémom verejnej dopravy (NS MHD) v Bratislave sú električky. To by sa malo odzrkadľovať v dynamickom rozvoji tohto dopravného systému a veľkú podporu rozvoju električkovej dopravy vyjadruje aj Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Aká je teda súčasná situácia v rozvoji električkovej dopravy a modernizovania tratí?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube