Author photoAdrian Gubčo 07.04.2022 14:34

MakFootball Arena má územné rozhodnutie

V Petržalke sa postupne hýbe povoľovanie projektu MakFootball Arena, teda novej tréningovej futbalovej haly so zázemím. Za zámerom stojí slovenský futbalový reprezentant Róbert Mak. Malo by ísť o jedno z prvých športovísk, ktoré vzniknú v rozľahlej športovej zóne na juhovýchode Petržalky. V budúcnosti môže ísť o najdôležitejšiu športovú oblasť v Bratislave.

Zdroj: FullHouse Architecture

Zdroj: FullHouse Architecture

O vzniku novej arény, umiestnenej južne od Sitnianskej, sa hovorí už od roku 2018. Zámer bol vtedy predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) a mal podobu krytej športovej haly s prislúchajúcim trojpodlažným zázemím. Odvtedy prešiel projekt úpravami. Po novom sa navrhuje výstavba trojpodlažného objektu zázemia, doplnená o hraciu plochu futbalového ihriska, v zimných mesiacoch prekrytú nafukovačkou. V takejto podobe získala aréna kladné záväzné stanovisko Hlavného mesta v marci 2021.

Po roku nastal ďalší postup, keď zámer získal aj územné rozhodnutie. V konaní sa vyskytli námietky jedine zo strany Združenia domových samospráv (teda od „aktivistu“ Marcela Slávika). MakFootball Arena sa tak približuje k výstavbe. Potrebuje totiž už „len“ stavebné povolenie. Športovisko sa v hrubých rysoch oproti projektu z konania na Magistráte nezmenilo.

Aj naďalej je areál tvorený základnými časťami – ihriskom, objektom zázemia, povrchovým parkoviskom či zelenými a pešími plochami. Hlavná časť, ihrisko a zázemie, bude vzájomne prepojená. Futbalové ihrisko bude mať dĺžku 102 metrov a šírku 62 metrov. Bude možné ho deliť a počas zimnej sezóny, kedy má byť prekryté dvojplášťovou nafukovačkou kupolovitého tvaru, bude mať k dispozícii umelé osvetlenie a komplexnú vzduchotechniku. Súčasťou ihriska je aj dvojica malých tribún.

Zázemie haly bude tvorené trojpodlažným objektom lichobežníkového tvaru s plochou strechou. Vnútri objektu zázemia sa bude na prvom podlaží nachádzať vstupná hala, recepcia, kancelárie, sociálne zariadenia pre verejnosť, obchodná jednotka so športovými potrebami a šatne pre hráčov, ako aj technické zázemie. Na druhom podlaží bude reštaurácia so zázemím, posilňovňa, resp. fitness s wellness a detský kútik. Napokon na treťom podlaží bude pokračovanie fitness, šatňa pre exteriérové ihrisko a menšie toalety, ako aj ihrisko pre minifutbal s malou tribúnou. To bude oplotené po celom obvode ako ochrana proti prekopnutiu lopty. Zo vstupného foyer, reštaurácie a detského kútika budú výhľady na veľké ihrisko.

V exteriéri vznikne pre potreby areálu 96 parkovacích miest, z toho bude časť (15 stojísk) krytá objektom zázemia. Aréna bude napojená od Sitnianskej ulice, v budúcnosti sa však očakáva v súvislosti s rozvojom zóny výstavba niekoľkých nových komunikácií. Spojenie tak bude možné aj z Dolnozemskej, kde vznikne nová križovatka.

Architektúru projektu spracúva kancelária FullHouse Architects, v spolupráci s ateliérom AML Architects pri prvotnej štúdii zámeru. Aktuálne vizualizácie aj dokumentácia pre územné rozhodnutie disponuje fasádou s predsadenou konštrukciou z perforovaného plechu. Do budúcna sa však nevylučuje ani možnosť, že by sa vizuál fasády farebne a materiálovo upravil pomocou napínavej textilnej fasády, aby lepšie nadväzovala na nafukovaciu konštrukciu veľkého ihriska.

Ak už nenastanú podobné prieťahy, aké stíhal vývoj projektu doteraz, stavebné povolenie by mohlo byť otázkou niekoľkých mesiacov. Veľmi teoreticky by tak mohla ísť MakFootballArena do výstavby už tento rok. Ak sa tak stane, realitou môže byť v priebehu roka 2024.

 

Zdroj: FullHouse Architecture

 

MakFootballArena bude v každom prípade asi prvým športoviskom v rozľahlej zóne medzi Dolnozemskou cestou, Sitnianskou ulicou, areálom Vozovne Petržalka a Orechovou cestou. V zmysle Územného plánu ide o plochu, určenú pre rozvoj športu a súvisiacich doplnkových funkcií. To všetko tu začne vznikať pravdepodobne ešte v tomto desaťročí. Využijú sa tak dnes prakticky nevyužité priestory, zarastené len náletovou zeleňou.

Najväčším a najznámejším projektom je samozrejme vybudovanie veľkého športového areálu v réžii Bratislavského samosprávneho kraja. Jeho súčasťou bude atletický štadión, hokejová hala, bazénová hala, multifunkčná hala, športová škola s vlastnou halou a internátom či parkovací dom. Umiestnené tu však budú aj exteriérové športoviská a rekreačné plochy. Veľkorysý zámer ráta so zapojením viacerých aktérov a bude pravdepodobne vznikať postupne dlhšiu dobu.

Stále však ide len o niečo vyše polovicu územia. Na zvyšných plochách majú podľa urbanistickej štúdie vzniknúť ďalšie športové a tréningové haly, vonkajšie športoviská, ale aj objekty občianskej vybavenosti alebo prechodného ubytovania. Pozemky zväčša kontrolujú firmy z developerského prostredia. Zmenu Územného plánu v tomto prípade nepovažujem za pravdepodobnú, preto sa by sa tu mal naozaj rozvinúť športový charakter územia.

Petržalka, najväčšia mestská časť s oficiálne 114-tisíc, reálnejšie však asi so 150-tisíc obyvateľmi, tak získa významné športové kapacity. Slúžiť budú aj budúcim obyvateľom, ktorí pribúdajú alebo budú pribúdať v postupne rozvíjaných masívnych developmentoch. Slnečnice, Nesto, Matadorka, Nové Lido alebo novourbanizované plochy v okolí električkovej trate prinesú Petržalke desiatky tisíc nových rezidentov. Dopyt po športoviskách narastie a nová zóna ho pomôže uspokojiť. Dosah však môže mať celomestský.

Medzičasom totiž rastie tlak na transformáciu Pasienkov, ktoré boli tradičnou športovou zónou Bratislavy. Kým kedysi išlo o okrajovú časť mesta, dnes sa stáva súčasťou širšieho centra. V situácii, kedy sa míňajú priestory pre výstavbu väčšieho počtu nových bytov v dobrom dosahu centra a verejnej dopravy, sa riedko zastavané Pasienky ponúkajú ako jedna z logických možností. V území je prítomný aj významný developer, schopný zrealizovať prestavbu veľkých celkov: J&T Real Estate. Bariérou je len Územný plán.

Táto prekážka však pravdepodobne v určitej dobe povolí a JTRE sa otvorí cesta k prestavbe série futbalových ihrísk. Športové haly by zaniknúť nemali, keďže majú odlišného vlastníka a ten ich nezamýšľa prebudovať na inú funkciu. Z Pasienkov teda športový duch celkom nevymizne, v prvom rade ale pôjde o polyfunkčnú mestskú štvrť s bývaním, pracoviskami, retailom alebo verejnými priestormi. Hlavná mestská športová zóna sa presunie inde – s najväčšou pravdepodobnosťou práve do Petržalky.

MakFootball Arena tak bude v srdci kľúčovej športovej oblasti v Bratislave. Svojou architektúrou môže nastavovať latku a byť prvým zásahom, ktorý zmení imidž lokality. Zanedbané územie sa zmení na cieľ návštev ľudí z celého mesta i zázemia. Kvalita projektu – ktorý snáď pôjde čím skôr do realizácie – by to mala odrážať.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: FullHouse Architecture
  • Zdroj: FullHouse Architecture
  • Zdroj: FullHouse Architecture

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube