Author photoAdrian Gubčo 15.03.2021 10:34

MakFootball Arena má kladné záväzné stanovisko

Dávnejšie predstavený zámer výstavby krytej futbalovej arény, za ktorou stojí futbalista Róbert Mak, získal dôležité povolenie: Magistrát udelil projektu kladné záväzné stanovisko, vďaka čomu sa môže posunúť na územné a stavebné konanie. Malo by ísť o jedno z prvých športovísk, ktoré pribudnú na juhovýchodnom okraji Petržalky. V budúcnosti sa tu predpokladá vznik areálu celomestského významu.

Zdroj: MakFootball Arena

Zdroj: MakFootball Arena

Projekt bol predstavený už na konci roka 2018, kedy bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Naplánovaný je v území na juhovýchodnom okraji Petržalky, na zatiaľ voľnej nezastavanej ploche medzi Dolnozemskou cestou, Sitnianskou, areálom Dopravného podniku Bratislava a Orechovou cestou. V zmysle Územného plánu Hlavného mesta SR Bratislavy by tu mal vzniknúť masívny športový areál celomestského významu. Jeho realizácia by mala byť aspoň čiastočnou kompenzáciou za stratené športoviská v nedávnej minulosti, MakFootball Arena bude prvým projektom, ktorý tu vznikne.

Zámer získal od Ministerstva životného prostredia zelenú po vyše roku, ďalší viac ako rok nebolo o projekte počuť žiadne novinky. Konečne až teraz bolo vydané stanovisko, ktoré však nasvedčuje, že podoba arény doznala určité zmeny: pôvodne mala mať podobu haly z oceľových prefabrikovaných nosníkov so strechou a opláštením zo sendvičových panelov, ku ktorej by bolo pripojené zázemie zo železobetónovej monolitickej konštrukcie. Po novom však vznikne trojpodlažný objekt zázemia, ku ktorému bude pripojená hala s prekrytím v podobe dvojplášťovej nafukovačky.

Kľúčové parametre sa v princípe nemenia. Hala umožní letnú aj zimnú prevádzku, kým susedný objekt bude poskytovať zázemie pre športovcov – šatne, fitness a wellness centrum, reštauráciu, obchodnú prevádzku či strešné ihrisko. Areál bude dopravne napojený na Sitniansku ulicu, odkiaľ budú vybudované chodníky aj zriadené bude parkovisko pre 96 automobilov (z toho 15 v garáži a 81 na teréne). Na druhej strane, nepochybne výrazne to ovplyvní architektúru.

Pravdepodobne aj preto už v dokumentácii nefigurujú pôvodní architekti, teda kancelárie AML Architects a FullHouse Architects. Namiesto toho je spracovateľom dokumentácie architekt Adam Rožánek, ktorý vo FullHouse pôsobil v minulosti – dokumentáciu však predkladal v októbri 2020. Aktuálna podoba štadiónu zatiaľ predstavená nebola. Hlavné mesto malo k projektu len menej zásadné pripomienky, týkajúce sa bezbariérovosti okolitého verejného priestoru, práce so zeleňou či prípravy na klimatickú zmenu.

Zámer bol predložený na stavebný úrad v mestskej časti Petržalka so žiadosťou o územné rozhodnutie už v máji 2018, pravdepodobne však investor nebol schopný doložiť všetku potrebnú dokumentáciu. Tou by mal disponovať až teraz. Územné konanie by sa tak malo v dohľadnej dobe opäť naštartovať, po ktorom bude nasledovať stavebné konanie. Zisk povolení očakávam v optimistickom prípade v priebehu tohto roka. Realizácia by v takom prípade mohla prebehnúť v rokoch 2022-2023, keďže nejde konštrukčne o tak náročnú stavbu.

 

Športový areál Na Hrádzi, MakFootball Arena je v severnej časti areálu. Zdroj: OZ Športový areál Na Hrádzi

 

Dá sa len špekulovať, čo stojí za zmenami projektu, s veľkou pravdepodobnosťou však pôjde o ekonomické dôvody. Dvojplášťová nafukovačka bude nepochybne lacnejšia ako klasická hala. Keďže futbalový reprezentant podľa všetkého investuje do športoviska zo svojho, je daná forma riešenia pochopiteľná a slúži mu ku cti, že sa zámeru nezbavil a zrealizuje ho aspoň v takejto provizórnej forme. Teoreticky by nemuselo byť vylúčené, že sa samotná hala dobuduje neskôr, keď sa zlepší aj ekonomický výhľad.

V čase dokončenia aktuálneho projektu už bude azda jasnejšie, ako bude vyzerať okolie arény. Zámer športového areálu „Na hrádzi“ bol predstavený v priebehu minulého roka s lákavými vizualizáciami, prezentujúcimi vznik atletického štadiónu, multifunkčnej haly, zimného štadiónu, bowlingovej haly, kurtov pre tenis či plážový volejbal, priestoru pre lezecké a urbánne športy, alebo dodatočnej vybavenosti v podobe hotela a retailu. Podstatná časť územia je vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja. Podľa informácií YIM.BA, územie predstavuje už dlhšie prioritu vedenia kraja, pre ktoré má ísť do budúcna o jeden z ťažiskových projektov.

Od prestavenia koncepcie nebolo zverejnených viac detailov alebo uvažovaný harmonogram postupu prípravy zámeru. Pre Bratislavu však ide o dôležitý plán: areál v Petržalke môže vynahradiť stratu viacerých športovísk, spojených s vývojom metropoly po roku 1989. Po zmene režimu zaniklo mnoho tradičných areálov po celom meste, vrátane Petržalky. Verejnosť je k tomuto procesu vo všeobecnosti kritická, hoci treba pripomenúť, že ich zánik súvisí aj so zmenami životného štýlu a úpadkom záujmu o ich využívanie. V súčasnosti sa však opäť presadzuje zdravší životný štýl – a zvlášť po pandémii pravdepodobne záujem o športovanie ešte narastie.  

Napriek tomu sa ale môžu niektoré zóny ešte zmeniť. Týka sa to predovšetkým Pasienkov, kde by sa súčasné vonkajšie ihriská, určené predovšetkým pre futbal, mohli premeniť na kompaktnú zástavbu mestského charakteru (krytých hál by sa tento vývoj však týkať nemal). Športoviská v tejto lokalite vznikli v čase, kedy išlo o okraj mesta, dnes sú však súčasťou širšieho centra. Tlak na vznik nových bytov vedie k tomu, že sa developeri obzerajú po nových plochách – a veľké, riedko zastavené územie v okolí atraktívnej Kuchajdy je na to ideálne. 

V danom kontexte je preto vznik nového areálu v okrajovej časti Petržalky, kde nie je v dôsledku blízkosti ČOV pravdepodobne masívnejšia rezidenčná zástavba aj tak atraktívna, správny. Žiadúca by bola vyššia dynamika prípravy aj ostatných zámerov, prvý sa však už rysuje celkom konkrétne. MakFootball Arena započne transformáciu veľkého územia, ktoré nepochybne zvýši kvalitu života obyvateľov nielen Petržalky, ale aj celej Bratislavy.

 

Článok bol upravený, na projekte sa aj naďalej podieľa kancelária FullHouse Architecture.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: MakFootball Arena
  • Situácia. Zdroj: MakFootball Arena

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube