Author photoAdrian Gubčo 15.04.2020 17:05

Rozvoj v okolí Lužnej a Bosákovej napreduje, čoskoro tu pribudne ďalší dom

Priestor v severnej časti sídliska Petržalka medzi Bosákovou ulicou a železničnou traťou je jednou z najprudšie sa rozvíjajúcich častí tejto masívnej štvrte. Jeden za druhým tu pribúdajú bytové domy, ktoré spoločne vytvárajú základ štruktúry mestských superblokov. Dom Lužná 2B bol dokončený len nedávno, Lužná 4C rastie a ďalší projekt sa už chystá zo západnej strany bloku od Bosákovej.

Lužná 4C

Lužná 4C

Developerom nových projektov v oblasti je spoločnosť Vodotika a.s., resp. s ňou prepojená firma Vodotika-MG s.r.o., ktorá tu vybudovala už väčší počet objektov, ktoré začínajú spolu vytvárať ucelenejšiu štruktúru. V podstate dobudovaná je Lužná ulica, zástavba sa teraz začína (opäť) rozvíjať pozdĺž Šustekovej a Bosákovej.

Posledným prvkom, ktorý ostávalo dokončiť na Lužnej, bol nárožný polyfunkčný dom Lužná 2B, ktorý ukončil výstavbu východnej strany nového bloku. Ide o osempodlažný dom so 42 bytmi a niekoľkými prevádzkami v parteri. Developerovi sa podarillo predať všetky jednotky, čo je dané kombináciou cien a lokality, ktorá sa nachádza v dobrej dostupnosti električkovej trate a teda aj centra mesta. Štandard nie je vysoký, projekt sa však ani neprofiloval ako luxusný.

Developer popri samotnej budove dobudováva aj okolitý verejný priestor a exteriérové parkovisko, pričom je zrejmé, že tejto téme hodlá venovať veľkú pozornosť. Na styku Lužnej a Šustekovej vzniká akési námestíčko s fontánou a umeleckým dielom. Kým v samotnom dome sa už býva, v okolí ešte prebiehajú dokončovacie práce.

Ukončenie výstavby Lužnej podnietilo developera k rozbehu aktivít na severnej strane Šustekovej. Už od leta minulého roka prebieha výstavba domu Lužná 4C, ktorý tvarovo nadväzuje na doterajší charakter zástavby na tejto strane ulice. V realizácii je už najvyššie šieste podlažie centrálnej časti budovy, hrubú stavbu tak dosiahne v priebehu niekoľkých týždňov. Pandémia koronavírusu výstavbu nezastavila.

V projekte vzniká 74 bytov a apartmánov, opäť sa vyznačujúcich priemerným štandardom a relatívne nízkymi cenami, vďaka čomu je už väčšina jednotiek vypredaná – voľné ostávajú posledné štyri byty. Vcelku dobre to vyzerá aj s predajom obchodných priestorov, voľný je jeden z ôsmich, ďalšie tri sú rezervované.

Aj v tomto prípade by malo vzniknúť nové verejné priestranstvo, čo je dané tvarom budovy, pripomínajúcim písmeno T. V rozšírenom priestore vznikne okrem povrchového parkoviska aj menší parčík, do ktorého budú orientované obchodné prevádzky.

Realitou by táto bytovka mala byť na konci roka 2021.

Developer každopádne nezaháľa a od Bosákovej ulice, v dotyku s dávnejšie dokončeným bytovým domom Albero, sa už spúšťajú výkopy pre výstavbu ďalšej budovy. Bližšie informácie, týkajúce sa počtu bytov, cien, predaja a ani vzhľadu projektu nie sú známe, dá sa však predpokladať, že tieto informácie Vodotika odhalí už v dohľadnom čase, keďže byty v Lužnej 4C pravdepodobe čoskoro dopredá.

Všetko nasvedčuje tomu, že už čoskoro dôjde k prepojeniu Šustekovej ulice s Černyševského a k dobudovaniu mohutného mestského superbloku. Vodotika disponuje pozemkami, kde môže umiestniť hneď niekoľko ďalších etáp, čo určite využije. Rýchlo sa meniaca lokalita severnej časti Petržalky, aj vo väzbe na novú električkovú trať, sa tak zmení z prázdneho a nevyužitého priestoru na aktívnu urbánnu štruktúru.

 

Lužná 2B so vznikajúcim verejným priestorom a umeleckým dielom

 

Nová zástavba v lokalite, a platí to pri každej etape, by mohla byť v podstate jedným z kvalitných bratislavských developmentov. V Petržalke vzniká tak potrebná bloková štruktúra s relatívne dostupnými bytmi, aktívnym parterom so vybavenosťou, jasným vymedzením verejných priestranstiev, rozsiahymi zelenými vnútroblokmi a triezvou mierkou. Ideálna by bola ešte azda o niečo hustejšia štruktúra, v kontexte Petržalky ale ide o pozitívny prístup.

Opakovanie však treba zdôrazniť, že pri žiadnej etape nemožno ignorovať architektúru jednotlivých budov. V lepšom prípade dosahujú architektonickej úrovne zatepenej prefabrikovanej zástavby spred roka 1989 (príp. ešte o niečo skôr), v horšom sa projektant snaží o návrat k ešte starším vzorom. Lužná 4C s oblúkmi v parteri, tympanónom a s ohľadom na lokalitu nepatrične masívnym využitím režného muriva pôsobí otrasne, čo dopĺňajú staršie etapy s desivým farebným riešením (predovšetkým Lužná 2A).

Oproti týmto domom pôsobí aj Fuxova, mohutný bytový projekt od developera J&T Real Estate, ako moderná a atraktívna architektúra, hoci inak ide o maximálne ťažkopádnu budovu. Stav a kvalita verejného priestoru v Petržalke, spoločne s architektonickou úrovňou zástavby, nevytvára veľmi príjemné mestské prostredie, pokračovanie minulých lapsusov aj v rámci novej zástavby je tak veľký problém.

Lokalita bude potrebovať projekt, ktorý nastaví kvalitatívnu latku a ukáže, že aj bez veľkých rozpočtov či najvyššieho štandardu sa dá vybudovať príťažlivá architektúra. Našťastie, príležitosť sa ponúka a ešte tento rok by mohla získať konkrétnejšie kontúry – na Šustekovej má totiž Hlavné mesto vybudovať bytový dom s nájomnými bytmi.

Jeho podoba by mala byť riešená v rámci architektonickej súťaže, ktorá má byť jednou z najväčších súťaží organizovaných tento rok Metropolitným inštitútom Bratislavy. Proti plánu síce bojujú aktivisti, v Petržalke ale ide už o folklór, ktorý nemusí automaticky znamenať pre projekt stopku – organizovať sa totiž nepochybne bude aj participačný proces, ktorý by mal takéto tendencie utlmiť.

Výsledok súťaže bude nepochybne zaujímavý, vychádzajúc z prvej súťaže na bytový dom na Terchovskej ulici, ktorej sa zúčastnilo až 76 tímov. Bude zároveň aj poučením pre (nielen tohto) developera, že niektoré veci je správne zveriť kvalitným architektom – o to viac, keď nevzniká len drobný dom skrytý v zástavbe, ale celá mestská štruktúra.

Jedna z najnovších častí Petržalky síce ostáva celkom dobrým prostredím pre život, no z architektonickej stránky je skôr hanbou. Inak to už asi v dohľadnej dobe nebude, stále je však možné doplniť štvrť kvalitnými vstupmi, ktoré budú aspoň drobnou náplasťou. Tieto lepšie projekty snáď zmenia perspektívu viacerých a pripomenú, že architektúra by nemala byť na poslednom mieste.

 

Fotografie z 5.4.2020. Pozrite si výstavbu Lužnej 2B vo fotogalérii, spoločne s fotografiami z Lužnej 4C

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Lužná 4C
  • Lužná 4C
  • Lužná 4C. Zdroj: Vodotika-MG
  • Lužná 2B
  • Lužná 2B
  • Lužná 2B, nový verejný priestor
  • Lužná 2B. Zdroj: Vodotika-MG
  • Nová výstavba na Bosákovej ulici

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube