Author photoAdrian Gubčo 16.02.2022 13:17

V Podunajských Biskupiciach sa plánuje Laurin Dvor

Podunajské Biskupice sú doteraz od susedného Ružinova oddelené pásom riedko zastavaného, resp. nezastavaného územia. Mení sa to len pomaly, predsa len však pribúdajú prvé zámery, ktoré majú premeniť polia na mestskú zástavbu. Jedným z nich je aj Laurin Dvor, obytný komplex, ktorý sa plánuje na Špaldovej ulici pri vstupe do mestskej časti od Ružinova.

Situácia projektu, preferovaný variant 2. Zdroj: LeiLa, s.r.o.

Situácia projektu, preferovaný variant 2. Zdroj: LeiLa, s.r.o.

Zámer Laurin Dvor by mal vzniknúť na Špaldovej ulici, novej a zatiaľ zaslepenej komunikácii, ktorá sa odpája od Ulice Svornosti v dotyku s jej križovatkou s Popradskou ulicou. Komunikácia bola vybudovaná v rámci výstavby Obytného súboru Svornosť, dokončeného v roku 2015. Projekt si vyslúžil ocenenie odborníkov – nominovaný bol na Cenu časopisu Arch aj Cenu za architektúru (CEZAAR) za kombináciu viacerých typológií bývania v jednom projekte. Samotná Špaldová je ním však uzavretá len z jednej strany.

Až teraz prichádza s pripravovaným zámerom zmena. Spoločnosť LeiLa, s.r.o., predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) projekt výstavby šestice bytových domov, ktoré vzniknú na severnej strane ulice. Nepôjde o radové domy, ako to bolo pri susednom komplexe, na staršiu zástavbu však projekt nadviaže osadením na pozemku aj mierkou.

Šestica domov A-F totiž budú mať päť podlaží s najvyšším podlažím ustúpeným, rovnako ako najvyšší dom v Obytnom komplexe Svornosť. Na tento objekt zároveň objekt A nadviaže rešpektovaním vytýčenej stavebnej čiary Ulice Svornosti. Ďalšie objekty majú charakter samostatných domov, pričom B a C budú zasunuté oproti stavebnej čiare Špaldovej. Vznikne tak priestor pre voľnočasovú zónu s exteriérovým fitness a detským ihriskom, ako aj dvojicou bazénov. Budovy D až F budú mať zeleň v podobe ochranného valu na severnej strane. Zeleň sa má objaviť aj na strechách a fasádach objektov.

Investor plánuje v dome A vybudovať jedno- a dvojizbové byty, orientované na západ, v celkovom počte 21. K danému rozhodnutiu ho pravdepodobne motivovala blízkosť k rušnej ceste, preto budú aj tieto byty skôr určené pre mladšie ročníky. Rodinnejšie bývanie bude vo zvyšných objektoch, kde sa budú nachádzať okrem menších jednotiek aj troj- a štvorizbové byty. Tých by malo byť celkovo 65, bývanie tu tak bude komornejšie. Byty majú byť orientované na juh.

Iné funkcie sa v projekte nenavrhujú. Parkovanie bude zabezpečené prevažne v podzemí, na úrovni prvého podzemného podlažia. Nachádzať sa tu bude 97 parkovacích miest, na teréne bude ďalších 38. Z vonkajších miest bude 13 parkovacích miest určených návštevníkom komplexu. Dokumentácia zmieňuje aj umiestnenie „cyklistického centra“ medzi domami C a D, hoci nepribližuje, o čo presne ide. Trúfnem si odhadnúť, že pôjde o kryté a možno zabezpečené stojiská pre bicykle rezidentov. Developer avizuje, že projekt prepojí s cyklotrasou, vedenou popri Malom Dunaji.

Architektúra Laurinho Dvora nie je známa. Za návrhom stojí kancelária RBB Architekti, ktorá na svojom webe už takmer desaťročie neaktualizovala svoje portfólio prác. Posledným realizovaným projektom by mal byť Lesopark vo Vrakuni, ktorý síce nie je vôbec zlý, ale ani výnimočný – alebo minimálne na úrovni Svornosti. Pozitívom ostáva triezva mierka a doplnenie zelene či rekreačných plôch.

Projekt je predkladaný variantne, preferovaný variant disponuje väčším rozsahom zelene či zelenými strechami. Realizácia sa predbežne očakáva medzi októbrom 2022 a januárom 2024. Predkladateľ zámeru predpokladá, že do projektu investuje 11 miliónov eur.

 

Okolité územie disponuje veľkým potenciálom pre premenu na príjemné miesto pre život. Zdroj: Google Maps

 

Hoci treba brať Laurin Dvor s obozretnosťou, keďže podoba projektu nie je dohľadateľná, územie by mal pravdepodobne dotvoriť celkom dobre. Koniec-koncov, ide o periférnu časť Bratislavy, kde sú nároky o čosi nižšie. Základné urbanistické princípy sú nastavené charakterom pozemku aj predošlým vývojom. V tomto ohľade sa s nimi architekti a investor vyrovnali decentne. Nepredpokladám, že by malo vzniknúť niečo, čo lokalitu zásadne naruší. Obytný súbor bude slúžiť v podstate výlučne len svojim obyvateľom, nebude ale ani úplne uzavretý. Nové zelené priestranstvá budú otvorené a prístupné.

Hoci LeiLa, s.r.o., nie je na prvý pohľad prepojená na žiadneho významnejšieho developera, popis projektu veľmi pripomína zámer spoločnosti Sympatia Group, ktorá chce takisto na Špaldovej vybudovať „Biskupský dvor“. Podľa tejto známejšej firmy, v zámere s približne 80 bytmi by malo okrem dostupnejšieho bývania pribudnúť aj detské ihrisko a oddychová zóna pre obyvateľov. Odlišnosti sú v rozsahu pozemku alebo uvažovaných investíciách, inak sa ale zdá, že ide o ten istý projekt.

V každom prípade ale prejde územie výraznými zmenami. Okolie Laurinho Dvora predstavuje mimoriadny potenciál pre rozvoj rezidenčnej výstavby dostupnejšieho charakteru. Komplikáciu predstavuje Územný plán, ktorý definuje napríklad rozsiahle pozemky západne od Špaldovej ako „zmiešané územia obchodu a služieb výrobných a nevýrobných“ – v preklade teda ide o rozličné menšie fabriky, dielne, servisy a sklady. Z dlhodobého hľadiska ale existenciu takýchto areálov považujem za otáznu, keďže s uvoľnením Ulice Svornosti po otvorení rýchlostnej cesty R7 sa táto časť mesta stala atraktívnejšou pre bývanie.

Do budúcna tak očakávam vysunutie výrobných areálov do odľahlejšej polohy – možno až za okruh D4 – a zabratie priestoru obytnými areálmi. Vhodné by bolo jasné stanovisko mesta aj mestskej časti k takémuto vývoju. Ak je to želaný spôsob rozvoja, potom by mali nasledovať aj konkrétne štúdie a následne územné plány zón, aby nové developmenty nevznikali (opäť) neskoordinovane a bez akejkoľvek spoločnej logiky. Nakoniec, aj táto dnes nevzhľadná časť mesta by mohla byť skvelá. V blízkosti je predsa Malý Dunaj, ktorého nábrežia poskytujú vynikajúci potenciál pre relax a rekreáciu.

Laurin Dvor tak nemožno vnímať ako osamelý projekt na poli niekde na okraji Bratislavy. Ide o súčasť širšieho procesu transformácie nevyužívaných alebo zle využívaných plôch na mestotvorné funkcie. Tam, kde dnes „nič“ nie je, môže byť už o niekoľko rokov relatívne husto zastavaná obytná štvrť, no bez náležitej vybavenosti, infraštruktúry a aspoň minimálnej úrovne spoločných verejných priestranstiev. Tomu treba predchádzať.

Podobná situácia sa netýka len Podunajských Biskupíc, ale prakticky všetkých okrajových štvrtí. Všade rastie tlak na výstavbu, keďže nových bytov je málo, dopyt ostáva vysoký a ceny nehnuteľností rastú, čím je development pre investorov zaujímavý. Pre Bratislavu to znamená nielen krízu dostupnosti bývania, ale aj krízu plánovania. A rovnako ako prvú menovanú, aj túto treba adresovať.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Situácia projektu, preferovaný variant 2. Zdroj: LeiLa, s.r.o.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube