Author photoAdrian Gubčo 13.12.2019 12:26

Druhá časť Lakeside Office Park má nových majiteľov a čoskoro pôjde do výstavby

Výšková budova Lakeside Office Park patrila k prvým projektom svojho druhu v Bratislave a v čase dokončenia, teda v roku 2008, patrila k najreprezentatívnejším administratívnym komplexom v meste. Už vtedy sa hovorilo o rozšírení, k tomu však dôjde až teraz, potom, ako projekt získali spoločnosti Immocap a Wood & Company.

Zdroj: Lakeside Office 1

Zdroj: Lakeside Office 1

Názov Lakeside sa odvíja od polohy v dotyku so štrkoviskom Kuchajda, ktoré je čoraz populárnejšou rekreačnou a športovou lokalitou v mestskej časti Nové Mesto. V minulosti tu vzniklo jedno z prvých moderných nákupných centier Polus (dnes Vivo!), a postupne tu vyrástlo aj niekoľko developmentov. Teraz sa stavebný rozvoj opäť spúšťa, pričom rozšírenie Lakeside-u bude jednou z prvých nových realizácií.

Immocap s Wood & Company projekt získali od spoločnosti TriGránit, ktorá postavila prvý Lakeside a Polus, nateraz sa však z tunajšieho trhu stiahla. Pre druhú menovanú firmu ide o netradičnú aktivitu, keďže ide prioritne o realitný fond, čiastočne aj preto sa ale pravdepodobne spojila s ďaleko skúsenejším Immocapom.

„Pre Wood & Co. je táto spolupráca výnimočná, nakoľko sa zvyčajne zameriavame na akvizície dokončených a obsadených budov, no v tomto prípade ide o kompletný development,“ zhodnotil Martin Šmigura, investičný riaditeľ Wood & Company. „Novým elementom je aj samotné partnerstvo s Immocapom, na vzájomnú spoluprácu sa tešíme.“

Rozšírenie Lakeside-u je tvorené 12-podlažnou budovou južne od veže, s ktorou bude prepojená cez lobby a retailovú zónu, ako aj piatimi kancelárskymi podlažiami, ktoré boli pri výstavbe prvej fázy pripravené pre ďalší rozvoj komplexu. Podľa starších materiálov by malo vzniknúť približne 13,7-tisíc metrov štvorcových prenajímateľných kancelárskych plôch a 673 metrov štvorcových služieb, developeri dnes hovoria 15-tisíc metroch. Parkovanie bude lokalizované v podzemnej garáži, navrhnutých je 300 miest.

Druhá fáza bude architektúrou čiastočne nadväzovať na prvú, s ohľadom na obdobie výstavby, kedy sa už z architektúry stáva dôležitá súčasť identity veľkých firiem, by však mohla byť na vyššej úrovni. Realizácia by mala každopádne priniesť rozšírenie parkovo upravených plôch, ktoré budú umiestnené pred budovou. Za návrhom stojí kancelária Bobek Jávorka.

Projekt má dlhodobo vydané stavebné povolenie, preto je spustenie výstavby plánované už na začiatku budúceho roka. V takom prípade by development mohol byť dokončený do konca roka 2021.

 

Zdroj: Lakeside Office 1

 

Okolie Kuchajdy predstavuje územie s mimoriadnym potenciálom, daným dobrou dostupnosťou do centra mesta, vybavenosťou aj príťažlivým rekreačným charakterom. Hoci v poslednom období bola investičná aktivita v bezprostrednom okolí skôr slabšia, kedy tvorila jednu z výnimiek len výstavba bytového domu N!do (resp. prvej fázy väčšieho developmentu!), v najbližšej dobe bude lokalita v blízkosti nádrže jednou z najintenzívnejšie sa meniacich častí Bratislavy.

Druhá etapa Lakeside Office Park by totiž mohla byť v budúcnosti nasledovaná aj ďalšou kancelárskou a rezidenčnou časťou, o ktorých sa dlhodobo uvažuje. Tie by vyrástli na ploche najbližšie k Železničnej stanici Nové Mesto, resp. popri Tomášikovej ulici. Zurbanizovala by sa tak celá prázdna parcela, kde je dnes len zbytočne nevyužitý trávnik.

Ďalším projektom je Semiramis, dvojica terasových polyfunkčných domov, ktoré majú vzniknúť na ďalšej voľnej ploche pred stanicou. Opäť ide o nevhodne využitý pozemok, v tomto prípade však výnimočne absolútne odmietam výstavbu a preferujem skôr parkovú úpravu plochy, ktorá by mala slúžiť ako predstaničný verejný priestor. Oba navrhované domy by územie nevhodným spôsobom zaťažili a urbanisticky nemajú zmysel. Nanešťastie sa zdá, že v povoľovaní pozvoľna postupujú.

Najväčšiu zmenu v okolí však spôsobí až development Pasienkov, obrovský zámer z dielne developerov J&T Real Estate a Grafobal Group Development. Viaceré dnešné exteriérové športoviská majú zaniknúť a byť nahradené mestskou zástavbou, vrátane výškových dominánt. Na druhej strane, navrhované sú aj veľkorysé verejné priestranstvá smerom ku Kuchajde, s ktorej areálom sa má development prepojiť, čím vznikne atraktívna moderná lokalita. Každopádne, transformácia štvrte je závislá aj od zmien Územného plánu.

Druhá dekáda 21. storočia sa pravdepodobne bude v okolí Kuchajdy niesť v znamení horúčkovitej výstavby. Tento proces je viac než logický, keďže sa tu nachádza viacero plôch ideálnych pre development, a to v pomerne dobrej lokalite. Absolútnou výhodou je prítomnosť električkovej trate, ktorá by mala byť navyše v prvej polovici najbližšieho desaťročia komplexne zmodernizovaná.

Meniace sa okolie zvýši v budúcnosti tlak na kvalitu verejného priestoru aj dopravnej infraštruktúry. Nedávno avizovaná medzinárodná architektonická súťaž na preriešenie Kuchajdy sa nezrealizovala, kým v doprave ostávajú zatiaľ skôr v rovine úvah projekty cestného prepojenia Tomášikovej a Račianskej a električkovej tangenciály medzi Račianskou a Ružinovskou radiálou (teoreticky až Prievozskou) po Tomášikovej ulici. Aktivita je v tomto smere malá, ak vôbec nejaká.

Ak sa však mesto nezačne týmito témami zaoberať, môže nastať podobná situácia ako v downtowne, kde vývoj predbehol prípravu zo strany verejného sektoru. Snaha o riešenie pomocou brzdenia rozvoja však nie je cestou. Verejný sektor musí byť proaktívny a pripravený. V opačnom prípade sa bude vždy zaoberať len hasením kríz a nie reálnym zvyšovaním kvality života obyvateľov a obyvateliek mesta.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Lakeside Office 1
  • Zdroj: Lakeside Office 1
  • Zdroj: Lakeside Office 1
  • Zdroj: Lakeside Office 1

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube