YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 30.05.2022 14:43

Klingerka je definitívne dokončená: na návšteve najvyššej rezidenčnej veže Bratislavy

V bratislavskom downtowne bola dokončená ďalšia výšková budova, ktorá patrí v mnohých ohľadoch k najvýraznejším novostavbám v meste. Dané to je jej výškou, proporciami, počtom bytov alebo farebným riešením. Klingerka od J&T Real Estate tak vyvolala mnoho diskusií. Ako však vyzerá zvnútra, aký štandard bývania prináša a aká je celková kvalita tejto aktuálne najvyššej rezidenčnej budovy Slovenska?

Výstavba Klingerky začala v roku 2018 po niekoľkoročnej príprave. Developer JTRE sa počas nej stretol s určitými komplikáciami, ktoré odsunuli štart realizácie, po jej začiatku však už projekt rástol rýchlo. Hrubú stavbu dosiahol development na konci roka 2020, v priebehu roka 2021 pokračovali práce v interiéroch alebo na mohutnej fasáde. Povolenie k užívaniu dostala nižšia administratívna veža už v priebehu minulého roka, kľúčová rezidenčná časť na prelome minulého a tohto. V tejto chvíli sa začínajú odovzdávať prvé byty.

Ide o kontroverzný projekt, ktorý výrazným spôsobom zasiahol do panorámy Bratislavy a jej nového komerčného centra – downtownu. V tejto chvíli je Klingerka mimoriadne viditeľná z viacerých uhlov ako gigantická masa, ktorá sa hmotou aj farebným riešením odlišuje od ostatných bratislavských veží. Ešte mohutnejšie pôsobí z tesnej blízkosti. Osobná návšteva však ukazuje, že ide o zložitejší projekt. Aká je Klingerka naozaj?

 

Zdroj: J&T Real Estate

 

Urbanistický kontext

Klingerka sa nachádza na (súčasnom) východnom okraji vznikajúceho bratislavského downtownu. Developer pretvoril len striedmo využívaný pozemok v priemyselnej lokalite v susedstve niekdajšieho chemického areálu Gumon (predtým Chemika), prístavu a obytnej kolónie rodinných domov, nazývaných Klingerova kolónia. Pomenovaná je po bývalej Klingerovej továrni na spracovanie juty, ktorá sa nachádzala na mieste dnešného Sky Parku. Dodnes sa zachovala jej administratívna budova na Továrenskej ulici, kde je dnes pobočka banky.

Keďže v čase vzniku sa Klingerova kolónia nachádzala na okraji mesta a samotná továreň nebola až taká veľká, masívna nebola ani zástavba kolónie. Ide o sériu dvojpodlažných rodinných domov a niekoľkých menších trojpodlažných bytoviek. Kolónia prežila bez väčších zmien celé 20. storočie aj začiatok 21. storočia. Radikálne sa však začalo meniť jej okolie.

V prvom desaťročí 21. storočia sa spustila plošná asanácia niekdajších priemyselných závodov, vrátane bývalého Gumonu (a za veľmi kontroverzných okolností). Zbúrané boli vo vidine vzniku mohutných developerských projektov – napríklad na mieste Klingerky mal byť mohutný obytný blok, doplnený o tri bodové výškové budovy, hoci maximálne len s približne dvadsiatkou podlaží. Väčšie hmoty mali byť na mieste Gumonu. Tieto vízie odniesla hospodárska kríza, ktorá začala len niekoľko mesiacov po zbúraní storočnej fabriky. Za iných okolností by možno budova prežila dodnes, bola pamiatkou a príťažlivou dominanou lokality.

Namiesto toho mal ale nový developer J&T Real Estate voľné pole. Pôvodne vlastnil len plochu vymedzenú Pláteníckou, Prístavnou, Súkenníckou a Valchárskou. Citeľným obmedzením bol tak Územný plán, ktorý tu predpisoval funkciu bývania, ale aj občianskej vybavenosti. Druhým dôležitým parametrom bola svetlotechnika, keďže príliš vysoké hmoty, ktoré by boli natlačené až po severnú hranu pozemku, by zatienili rodinné domy kolónie. Tieto faktory ovplyvnili plánovanie novej podoby Klingerky.

Investor tak prišiel s konceptom dvojice elipsovitých veží so západo-východnou orientáciou, umiestnených v južnej časti pozemku. Vyššia z veží, rezidenčná, je priamo na hrane Prístavnej ulice, nižšia administratíva je obrátená do Plátenníckej ulice. Severná časť pozemku je riešená ako park. Daný koncept bol podľa developera konzultovaný s lokálnymi obyvateľmi, ktorí sa s ním stotožnili. Keďže sú veže pri pohľade zo severu pomerne tenké, preslnenie sa zásadne nenarušilo.

Mohutné domy svojou hmotou reagujú skôr na budúci ako súčasný kontext územia. Rozdiel medzi drobnou zástavbou kolónie a oboma vežami – aj tou nižšou – je radikálny. Západne od projektu vznikajú a budú vznikať aj vyššie veže. Pre ľudí, navyknutých na doterajší obraz lokality, ide o šok. Na ten si však treba vzniknúť, lebo v tejto chvíli už bude tón udávať skôr Klingerka a jej obdobne vysokí susedia. Na druhej strane, nový park je skutočne príjemným zjemnením ostrého prechodu medzi starým a novým. Vyplynul síce z nutnosti, to ale nezmenšuje jeho pozitívny dopad na začlenenie Klingerky do územia.

 

Klingerka vstupuje do lokality s výrazne menšou mierkou zástavby

 

Architektúra

Ako bolo povedané, Klingerka je tvorená dvojicou veží, 11-podlažnou administratívnou a 35-podlažnou rezidenčnou. Tá je s výškou 115 metrov aktuálne najvyššou rezidenčnou budovou na Slovensku, kým ju onedlho nepredbehne Eurovea Tower od toho istého developera. Prepojené sú trojpodlažným parkovacím domom. Do veľkej miery ide o moderný koncept „veží v parku“, kde je štandardom venovať väčšiu pozornosť architektonickému vyzneniu pred tvorbou mestského prostredia.

Autori z kancelárie GFI si boli očividne dobre vedomí, že tento projekt bude výraznou súčasťou panorámy Bratislavy. To vyvolávalo vysoké nároky na vhodné materiálové aj farebné riešenie fasády. Z hľadiska materiálu ide o prevetrávanú fasádu z hliníkových dosiek – relatívne bežný štandard pri novostavbách v centre mesta. Zaujímavý je na nej najmä spôsob inštalácie na vyššej veži, kedy sa použilo tzv. levitujúce lešenie. Z hliníkových profilov sú aj okná. Presklenie je použité na balkónoch, čo je vhodné, developer má navyše dizajnmanuál na presklenia, takže by nemalo dochádzať k znehodnocovaniu podoby budovy ľudovou tvorivosťou – čo by bolo pri súčasnej podobe Klingerky ďalšou ranou.

Farebné riešenie komplexu, kedy je na administratíve použitá oranžová a na rezidenčnej kombinácia oranžovej a bielej farby, možno prinajlepšom nazvať – nezvyčajné. Mnohí by však našli aj iné, horšie prívlastky. Architekti sa pri tvorbe farebnej schémy údajne inšpirovali prepletaním vlákien na jutovom vreci. „V prípade fasády sme testovali viacero koncepcií riešenia a táto z nich vyšla ako najvhodnejšia,“ komentuje podobu veže Peter Medľa, projektový manažér Klingerky z J&T Real Estate. Ešte dávnejšie Medľa uvázdal, že týchto koncepcií bolo až desať.

Peter Medľa si je vedomý rozpačitého prijatia projektu u verejnosti – do veľkej miery aj kvôli farbe -  s výsledkom je ale spokojný. Klingerka je skutočne výrazná. Klientov to každopádne neodradilo. Projekt som dávnejšie označil za oranžový výkričník nad Bratislavou a ani osobná návšteva ma nepresvedčila o vhodnosti daného riešenia. Najtriezvejšie tak pôsobí parkovací dom, hoci pravdou je, že nadzemný parking v danej podobe a v danej lokalite nemal nikdy vzniknúť. Developer však uprednostnil dané riešenie, aby racionalizoval náklady. V lokalite sa nachádza významné environmentálne znečistenie. To síce JTRE odstránilo, v prípade hlbokého zakladania by ale išlo o finančne ešte náročnejšiu operáciu.

Ak by rezidenčnej časti Klingerky niečo prospelo, tak to je odstránenie balkónov a ich nahradenie loggiami – alebo, ešte lepšie, úplné zrušenie exteriérových priestorov a zvýšenie rozsahu presklených plôch na fasáde. Mať balkón či loggiu vo výškovej budove v jednom z najveternejších miest Európy je nezmysel, developeri však vychádzajú z trhových prieskumov, podľa ktorých slovenský zákazník obľubuje balkón, aj keď je prakticky nevyužiteľný. Ak by Klingerka toto odstránila a premenila sa na veľkú presklenú vežu, po architektonickej stránke by si mohla omnoho polepšiť.

 

 

Byty

V rámci prehliadky som mal možnosť navšíviť viacero bytov všetkých veľkostí a na viacerých podlažiach. Projekt ich disponuje mimoriadne vysokým počtom – až 380. Nachádzajú sa medzi nimi komorné dvojizbové byty aj mohutné štvorizbové rezidencie, ktoré zvlášť na najvyšších podlažiach ponúkajú veľkorysé výhľady na centrum Bratislavy, Ružinov, prístav, Petržalku alebo Žitný ostrov. Na štandardnom podlaží sa ich nachádza 12, výnimkou je najvyššie podlažie so štyrmi veľkými bytmi a štyri podlažia pod ním s desiatimi.

Dve najvyššie podlažia sú výkladnou skriňou projektu, pričom od ostatných jednotiek sa líšia (okrem rozlohy) vyššou svetlou výškou stropov. Na 34. podlaží dosahujú podľa polohy bytov v rámci pôdorysu 2.880 alebo 2.930 milimetrov, na 35. 3.200 milimetrov. Výsledkom je tak pocit veľkorysosti. Na najvyššom podlaží je umocnený aj riešením terás, ktoré sú chránené proti vetru. Dispozície sú v prípade týchto veľkých bytov riešené relatívne dobre, za drobný nedostatok možno považovať šatníky v master bedrooms (rodičovskej spálni), ktoré majú k dispozícii lepšie výhľady ako samotné postele. Developer odporúčal úpravu, klienti ju však nevyužili.

V prípade ostatných bytov sú dispozície vcelku racionálne. Trojizbové byty vychádzajú z overeného modelu, ktorý možno vidieť vo viacerých projektoch, preto sa dá predpokldať, že hluchých miest je v nich minimum. Pri dvojizbových tu možno nájsť aj jednotky s celkom veľkými výmerami nad 60 metrov štvorcových, vďaka čomu disponujú samostatnými toaletami alebo priestorom pre jedálenský kút. Ak možno nájsť niečo, v čom Klingerka vyniká, tak sú to efektívne dispozície, lepšie ako vo viacerých nadštandardných projektoch v lokalite.

Ďalšou silnou stránkou sú samozrejme výhľady, hoci toto platí najmä v prípade bytov na vyšších podlažiach a v rezidenciách, orientovaných na východ. Zo západu je totiž komplikáciou prítomnosť kancelárskej budovy, ktorá je z nižšie položených bytov silno vnímateľná. V budúcnosti sa navyše na susednom pozemku postaví ďalšia výšková administratívna budova, čo výhľady naruší. Na druhej strane, JTRE zlepšilo kvalitu zelenej strechy parkovacieho domu oproti Panorama Towers – tu je už naozaj zelené a nie hnedá. Ide síce len o extenzívnu strechu s rozchodníkmi, očividne je však kvalitnejšie riešená. Jej podoba je údajne výsledkom intenzívneho hľadania správneho návrhu.

Umývanie okien na budove má prebiehať pomocou horolezcov. JTRE uvažovalo aj nad plošinou, toto sa však ukázalo ako nereálne. „Počas prípravy projektu pre stavebné povolenie sme zvažovali použitie plošiny na čistenie fasády, no jej výška v zaparkovanom stave už prekračovala maximálne povolenú výšku stavby v územnom rozhodnutí a v čase používania by bola ešte vyššia, preto sme od použitia plošiny upustili,“ vysvetľuje projektový manažér.

Developer ďalej zdôrazňuje, že úroveň štandardu bude na vysokej úrovni. Byty majú predprípravú na klimatizáciu, na exteriérové tienenie a predovšetkým pýchu firmy – vlastný certifikovaný systém núteného vetrania. Ten priniesol nečakaný prínos. „Projekt bol nastavený na cieľ energetického hodnotenia A1, ale vďaka použitým stavebným materiálom aj vďaka vlastnému certifikovanému riešeniu podtlakového vetrania sme dosiahli energetický certifikát A0,“ hovorí P. Medľa. V čase povoľovania stavby ešte stačilo aj hodnotenie A1.

Nadštandardným riešením oproti bežnej ponuke je tienenie pomocou špeciálnych roliet. Tie umožňujú vidieť von (dnu nie), zároveň ale zabezpečujú dostatočný tieň aj tepelnú pohodu v byte. Nevýhodou je, že rezidenti nebudú môcť používať diaľkové ovládanie roliet, k dispozícii bude len automatické. Podľa developera je to spôsobené rozsahom projektu – ak by používali ovládanie všetci, systém by to nemusel zvládnuť a obyvateľ by mohol spustiť žalúzie aj susednému bytu.

Špecifickou súčasťou Klingerky, tak ako pri viacerých projektoch JTRE, sú priečky – medzibytové aj vnútorné – zo sádrokartónu. Na Slovensku ide stále o kontroverzné riešenie, hoci sa nedá uprieť, že SDK priečky vynikajú vo zvukovej nepriezvučnosti a umožňujú vysokú flexibilitu v organizácii vnútroného priestoru. Pre staveníka zas ide o riešenie, ktoré umožňuje stavať omnoho rýchlejšie a výhodné to je aj z hľadiska konštrukčnej záťaže – tým pádom je stavba lacnejšia. Klienti si k tomuto materiálu hľadajú cestu len postupne.

Napriek tomu, Klingerka klientov má. V čase návštevy v prvej polovici mája ostávalo voľných len osem bytov z 380, čo je pre developera dobré číslo. V čase spustenia predaja boli ceny relatívne dostupné, odvtedy však radikálne narástli, čím JTRE reagovalo na situáciu na trhu aj rast atraktivity lokality. Cena je dnes uvedená len pri dvoch bytov – štvorizbových na najnižších podlažiach. Oba sa približujú k cene polmilióna eur.

Prvé byty sa začínajú odovzdávať už v týchto dňoch. Bývať sa tak začne v projekte v priebehu tohto leta. 

 

Výkladnou skriňou projektu sú byty na najvyšších podlažiach s vyššími stropmi a krásnymi výhľadmi

 

Spoločné priestory

Úroveň spoločných priestorov je ďalšou vecou, v ktorej si Klingerka vedie relatívne dobre. Dom disponuje, ako sa na bytovku daného rozsahu patrí, recepciou, hoci nie až takou veľkou, ako to je pri Panorama Towers. Tento starší development JTRE bol ale určite veľkou inšpiráciou. Developer podotýka, že sa poučil a efektívnejšie vyriešil dovoz balíkov v lobby (čo je v Panorama Towers problém najmä pred Vianocami) alebo schránky. Z lobby sa obyvateľ alebo návštevník priamo dostane k výťahom, ktorých je v dome päť.

Je to málo, aj keď štyri z nich sú vcelku kapacitné. Podľa investora by to ale nemal byť taký problém, keďže ide o najrýchlejšie výťahy v danom segmente. Cesta z prízemia na najvyššie podlažie trvá podľa môjho (približného) výpočtu 37 sekúnd, čo vôbec nie je zlé číslo. Chodby svojim riešením pripomínajú Panorama Towers, majú teda hotelový štandard s kobercami a tapetami. „Koberce sa nám veľmi osvedčili v Panorama Towers, klienti na ne pozitívne reagujú, preto ich využívame aj tu," potvrdzuje Medľa. Bývaniu v dome to dodáva domáckejší charakter.

Rezidenti budú mať k dispozícii miestnosť s odpadom na prízemí, prístupnú z lobby, garáže aj exteriéru. Umiestnená je pri vstupe do parkovacieho domu zo Súkenníckej. V ideálnom prípade by nemalo dôjsť k znečisťovaniu lobby, hoci realitu ukáže až „ostrá prevázka“. Do Súkenníckej je orientovaný aj tých zopár prevádzok, ktoré sa budú v Klingerke nachádzať. V tejto chvíli ešte developer nechcel úplne špecifikovať zloženie nájomcov, keďže priestory bude leasovať špecializovaná firma.

Hlavne rezidenti budú napokon využívať aj nový park, ktorý je tvorený sériou trávnatých zelených plôch, doplnených o chodníky, reagujúce na smery pešieho pohybu. V rámci trávnatých plôch sú umiestnené herné zóny – detské ihrisko, work-out alebo veľká zelená plocha pre loptové hry. V parku je vytvorená aj dažďová záhrada, ktorú „vybavil“ Marcel Slávik. Mobiliár pochádza od firmy mmcité, dlažba je typu Casa di Campo – teda rovnaká, ako používa Hlavné mesto pri dláždení menej významných ulíc v centre alebo významných mimo centra. Návrh parku pochádza z pera pracoviska Záhrady a závlahy.

Developer avizuje, že park bude pre verejnosť otvorený 1. júla. Dokončený vyzerá byť už teraz, tento dátum však bol zvolený s ohľadom na rast trávy. O mesiac by mala byť vo vynikajúcom stave.

Napokon, parkovací dom pripomína štandardné parkovacie domy, hoci vďaka tomu, že ide o nadzemný objekt, je presvetlený denným svetlom. Rezidenti by sa nemali miešať s parkujúcimi v kancelárskej budove.

 

Budúce lobby

 

Hodnotenie

Klingerka je obrovský projekt, ktorý mení panorámu a do istej miery aj charakter Bratislavy. V tomto komplexe expanduje downtown na východ a do tradičnej priemyselno-dopravnej lokality vstupuje súbor, ktorý z neho robí aktívnejšiu súčasť mesta. Zároveň ale nad metropolou vznikla mohutná veža, ktorá je aj v kontexte iných bratislavských výškových budov akási priveľká a mimoriadne výrazná. Ako teda hodnotiť Klingerku?

V prvom rade, ide o transformačný pozemok, ktorý bol absolútne vhodný na transformáciu. Predstavovať si túto plochu bez zástavby je nezmysel a je správne, že našla nové využitie. Takisto nie je apriori nesprávne, že nová zástavba má väčšiu mierku. Neďaleká križovatka Košická – Prístavná – Landerova by mala byť aj podľa pripravovanej štúdie výškového zónovania miestom, kde sa bude koncentrovať najvyššia zástavba v celej metropole. Preto je vhodné k nej vytvoriť postupný nástup gradovaním hmôt. 115 metrov vysoká veža je dnes síce jednou z najvyšší v meste, v budúcnosti ale bude nižšia, ako nové dominanty.

Mimoriadne dôležitá je však forma riešenia. V tomto Klingerka zlyháva na celej čiare. V akomkoľvek kontexte by išlo o prinajlepšom priemernú realizáciu, v danej situácii je to ale ešte horšie. Známy český kritik architektúry Adam Gebrian raz povedal, že dobrú architektúru spoznáte aj podľa toho, ako vyzerajú tie časti, ktoré nemajú byť viditeľné na prvý pohľad. Nanešťastie, Klingerka vyzerá zle z drvivej väčšiny pohľadov – azda s výnimkou pohľadu na severo-južnú os veže, kedy vyzerá mimoriadne tenká, hoci s nádormi balkónov, alebo z vtáčej perspektívy. Pri tých kľúčových pohľadoch sa však odhalí v plnej masívnosti.

To nevylučuje, že samotné interiéry sú na tom celkom dobre a štandard bývania môže byť relatívne dobrý – ak niekomu neprekáža obrovský počet susedov. Klingerka nie je vyslovene bývanie pre rodiny, považujem ju skôr za prechodnú stanicu pre mladých profesionálov, ktorým v istej fáze života vyhovuje ruch a dostupnosť centra mesta, ako aj nevyhnutná anonymita, vyplývajúca z rozsahu projektu. Pre týchto ľudí môže ísť o dobré a kvalitné bývanie, pričom vonkajší výraz domu je druhoradý. Nepôjde o malú skupinu, preto sa Klingerka aj výborne predáva.

JTRE síce vníma kritiku, pripomína však, že v kvalite bytov je na tom projekt dobre. „Na naše projekty sa pozeráme zvnútra von, nie naopak. Pri budove na bývanie je teda prioritou vnútorný priestor pre komfortné a zdravé bývanie,“ zhŕňa Peter Medľa. Hoci voči tomu v podstate niet čo namietnuť, nie je to zároveň také jednoduché.

Pokiaľ sa buduje takýto obrovský a výrazný projekt, je jednoducho potrebné k jeho tvorbe pristúpiť so všetkou vážnosťou, a to sa týka aj jeho dopadu na obraz mesta a lokality. Výškové budovy sú v meste ako Bratislava budované ako dominanty, čomu má zodpovedať ich architektonický štandard a zasadenie do prostredia. Klingerka ho má jednoducho príliš nízky a preto nikdy nebude príťažlivým prvkom. Práve naopak, nielen ja budem dúfať, že ju čím skôr prekryjú iné veže bratislavského downtownu. Jednou z nich bude snáď aj jej omnoho lepšia druhá a tretia etapa.

Treba však spravodlivo povedať, že aj napriek tomu má určité kvality. O Klingerke bude naozaj platiť, že ide o budovu, ktorú možno pozitívne vnímať zvnútra von – a to najmä preto, lebo ju zvnútra nebude vidno.

 

Fotografie z 10.5.2022. Pozrite si priebeh výstavby aj fotografie z interiéru vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate

Súvisiace články

Mesto veží: Aké budú najvyššie budovy v Bratislave v roku 2030

17.03.2023 16:04:53 Adrian Gubčo

Bratislava rastie do výšky. Dnes je už definitívne mestom výškových budov, pričom onedlho bude dokončený aj prvý mrakodrap. Nie je dôvod predpokladať, že by sa mal tento vývoj v najbližších rokoch zastaviť. Ku koncu tohto desaťročia tak bude panoráma v ešte väčšej miere vyplnená výškovými budovami. Ako bude vyzerať rebríček tých najvyšších?

Čítať viac

Výhľady z Klingerky, máj 2022

01.06.2022 16:45:04 Adrian Gubčo

Jedným z najvýraznejších benefitov bývania vo výškovej budove sú výhľady na zvyšok mesta. Obzvlášť to platí v prípade, že ide o najvyššiu rezidenčnú budovu - čo je v Bratislave Klingerka od developera J&T Real Estate. Čerstvo dokončená veža má 35 podlaží a 115 metrov. Umiestnená je – nateraz – mimo najvyššej koncentrácie výškových dominánt, vďaka čomu sú z jej najvyšších podlaží nerušené výhľady na celú metropolu.

Čítať viac

Prvá etapa Klingerky je dokončená

17.01.2022 17:09:00 Adrian Gubčo

Výstavba mohutného polyfunkčného developmentu Klingerka od J&T Real Estate je ukončená a projekt skolaudovaný. Komplex, pozostávajúci z nižšej administratívnej a vyššej rezidenčnej veže a doplnený o parkovací dom a park, bol vo výstavbe takmer tri roky a priniesol premenu predtým prázdnej a zanedbanej plochy. Výšková budova je aktuálne najvyššou obytnou budovou na Slovensku a jednou z dominánt bratislavského downtownu.

Čítať viac

Klingerka vstupuje do záverečnej fázy výstavby, vzniká aj nový park

14.09.2021 12:30:00 Adrian Gubčo

Mohutný projekt Klingerka od developera J&T Real Estate sa blíži k celkovému dokončeniu. Zvonka je už podstatná časť prác ukončená, výstavba sa tak sústreďuje na interiéry. Okrem toho sa pracuje aj na úprave priľahlých plôch – najmä severne od dvojice nových veží, kde vzniká nový park. Verejný priestor má zjemniť kontakt medzi pôvodnou a novou zástavbou.

Čítať viac

Klingerka odhaľuje aj zvyšok fasády

29.04.2021 13:05:00 Adrian Gubčo

Aktuálne najvyššia rezidenčná budova na Slovensku, projekt Klingerka od J&T Real Estate, začína získavať finálnu tvár. Po odstránení lešenia zo spodnej časti budovy sa začína odhaľovať aj horná časť východnej fasády. Onedlho by tak mala naplno vyznieť farebná schéma budovy, ktorá ma asociovať jutové vrece v odkaze na pôvodnú fabriku.

Čítať viac

Klingerka dosiahla plnú výšku a stala sa najvyššou rezidenčnou budovou Bratislavy

19.11.2020 15:05:00 Adrian Gubčo

Dnešným dňom Bratislava získala najvyššiu rezidenčnú a celkovo druhú najvyššiu budovu. Hrubú stavbu dosiahla rezidenčná veža, ktorá je súčasťou polyfunkčného projektu Klingerka. Developer J&T Real Estate a zhotoviteľ STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo umiestnili na vrchol budovy glajchu, ktorá má tvar cievky na nite.

Čítať viac

Klingerka začína odhaľovať fasádu

08.10.2020 11:57:00 Adrian Gubčo

Výstavba jedného z najvýraznejších súčasných bratislavských projektov pokročila do takej fázy, že začína byť zreteľná jeho budúca podoba. Na nižšej z dvojice výškových objektov prvej etapy Klingerky sa začína odhaľovať fasáda, vyššia veža by mala nasledovať čoskoro. Tá by mala v priebehu tohto mesiaca zároveň dosiahnuť plnú výšku.

Čítať viac

Klingerka je pred dosiahnutím plnej výšky

25.08.2020 15:50:00 Adrian Gubčo

Mohutný polyfunkčný komplex Klingerka, ktorého vyššia časť sa po dokončení stane na krátku dobu najvyššou rezidenčnou budovou Slovenska, sa blíži k dosiahnutiu maximálnej výšky 115 metrov. Okrem toho sa čoskoro začne odhaľovať fasáda oboch častí projektu, rezidenčnej aj kancelárskej. Po dokončení Klingerka dotvorí východnú časť bratislavského downtownu.

Čítať viac

Klingerka je v dvoch tretinách výšky

10.06.2020 16:21:00 Adrian Gubčo

Druhá najvyššia rozostavaná budova v Bratislave sa blíži k dosiahnutiu plnej výšky. Vďaka rýchlemu postupu výstavby dosahuje Klingerka od J&T Real Estate dve tretiny svojej výšky, ktorá z nej na určitú dobu spraví najvyššiu obytnú budovu na Slovensku. Okrem toho sa pravdepodobne čoskoro začne inštalovať aj obloženie fasády obytnej časti, čo nám dá predstavu o finálnom vzhľade budovy.

Čítať viac

Klingerka rastie aj napriek pandémii a stáva sa viditeľnou súčasťou panorámy

09.04.2020 12:17:00 Adrian Gubčo

Klingerka je jeden z najvýraznejších aktuálne rozostavaných projektov v Bratislave a postupne to začína byť viditeľné. Kým nižšia z budov, administratívny objekt Klingerka Offices, už dosiahla plnú výšku, vyššia rezidenčná veža ju prerástla a rýchlo pridáva nové podlažia. Po dokončení pôjde na určitú dobu o najvyššiu obytnú budovu na Slovensku.

Čítať viac

Klingerka rýchlo rastie, administratívna budova dosiahla plnú výšku

06.02.2020 10:31:00 Adrian Gubčo

Veľký a v blízkej budúcnosti veľmi výrazný projekt Klingerka, tvoriaci východný okraj bratislavského downtownu, rýchlo napreduje. Nižšia administratívna budova je už v štádiu hrubej stavby, kým budúca rezidenčná veža postupne pridáva podlažia. Developer J&T Real Estate buduje development, kde vznikne na istú dobu najvyšší rezidenčný objekt na Slovensku.

Čítať viac

Klingerka rastie, odhalenie druhej etapy sa predpokladá čoskoro

06.11.2019 15:10:00 Adrian Gubčo

Na okraji bratislavského downtownu rýchlym tempom rastie projekt Klingerka, v rámci ktorého vzniká (zatiaľ) najvyššia rezidenčná veža na Slovensku, ako aj nové kancelárske kapacity. Ide však len o prvú časť developmentu, v druhej, ktorej odhalenie je predpokladané už čoskoro, sa očakáva vznik ďalších bytov, kancelárií a obchodov, ako aj nových výškových budov.

Čítať viac

J&T Real Estate odhaľuje kancelárie v Klingerke

21.08.2019 09:00:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate rozbehol výstavbu polyfunkčného kompelxu Klingerka na okraji bratislavského downtownu už pred nejakým časom, no až teraz zverejnil informácie o jeho kancelárskej časti – Klingerka Offices, ktorá bude menším bratom susednej rezidenčnej veže, ktorá bude patriť k najvyšším v metropole.

Čítať viac

Najvyššia rezidenčná budova Slovenska už rastie

16.07.2019 12:37:00 Adrian Gubčo

Výstavba projektu Klingerka od developera J&T Real Estate sa naplno rozbehla a nad zemou už vznikajú prvé nadzemné podlažia. Dá sa predpokladať, že rast dvoch veží bude veľmi rýchly a Bratislava a Slovensko tak už čoskoro získajú novú najvyššiu rezidenčnú budovu – minimálne na určitú dobu.

Čítať viac

Výstavba Klingerky sa rozbieha, Bratislava získa ďalšiu výškovú budovu

21.03.2019 08:20:00 Adrian Gubčo

V downtowne sa začína stupňovať ruch na ďalšom pozemku – polyfunkčný projekt Klingerka je už nejakú dobu oficiálne vo výstavbe a stavebník sa pripravuje na zakladanie stavby. Po dokončení vznikne v Klingerke (snáď dočasne) najvyššia obytná budova na Slovensku. Developerom je J&T Real Estate.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre Klingerku je právoplatné

13.02.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate dnes oznámil, že stavebné povolenie pre polyfunkčný komplex Klingerka nadobudlo právoplatnosť. Už čoskoro tak začne rásť v bratislavskom downtowne ďalšia výšková budova s výškou nad sto metrov, ktorá bude v čase dokončenia najvyššou rezidenčnou vežou v krajine.

Čítať viac

Klingerka má stavebné povolenie a ide do výstavby

28.12.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

Vznikajúci bratislavský downtown získa ďalšiu vežu. Po udelení stavebného povolenia pre Discovery Residence pristúpila mestská časť Ružinov k rovnakému kroku aj v prípade polyfunkčného komplexu Klingerka od developera J&T Real Estate. Bratislava tak čoskoro získa svoju druhú najvyššiu rezidenčnú budovu.

Čítať viac

Na Klingerke už prebiehajú prípravné práce

01.08.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Na pozemku, kde má vyrásť polyfunkčný projekt Klingerka od developera J&T Real Estate, je už nejakú dobu viditeľná aktivita. Hoci nejde o samotnú výstavbu, tá by sa mohla spustiť čoskoro, možno ešte do konca roka.

Čítať viac

Klingerka má územné rozhodnutie a začína s prípravnými prácami

06.06.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

Projekt Klingerka od developera J&T Real Estate (JTRE) má konečne územné rozhodnutie a priblížil sa tak k začiatku výstavby. V najbližších mesiacoch sa bude na pozemku realizovať čistenie podložia, neskôr sa spustí aj výstavba samotného projektu, ktorého súčasťou bude najvyššia rezidenčná veža na Slovensku.

Čítať viac

Spojená Bratislava sa naďalej odhaľuje: Novinky z Nového Lida a detaily električkovej trate

15.09.2017 12:00:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate naďalej stupňuje snahy o získanie verejnej podpory pre svoje projekty, ktoré pokryjú prakticky celé nábrežné územie medzi Starým mostom a Mostom Apollo. Všetky zámery v tejto oblasti zhrnul do projektu pod názvom "Spojená Bratislava" s cieľom priblížiť mesto k Dunaju a dať mu nové centrum. Postupne sa tak odhaľuje stále viac informácii o tejto veľkolepej vízii.

Čítať viac

J&T Real Estate odhalilo svoju víziu nového centra Bratislavy

04.08.2017 12:00:00 Adrian Gubčo

Na včerajšej tlačovej konferencii predstavil developer J&T Real Estate svoje plány na pretvorenie nábrežia Dunaja, pričom naznačil budúcu podobu developmentov v oblasti. Okrem toho, developer bude žiadať, podobne ako HB Reavis, ktorý dávnejšie predstavil svoje rozsiahle zámery, o udelenie štatútu významnej investície.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube