YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 22.07.2022 18:03

Príprava na výstavbu pokračovania Klingerky začína

Len nedávno bol definitívne dokončený polyfunkčný komplex Klingerka, tvorený nižšou administratívnou a vyššou rezidenčnou vežou. Developer J&T Real Estate však už v tejto chvíli aktívne pripravuje ďalšie pokračovanie výstavby v susedstve „jednotky“. Druhá a tretia etapa prinesie ďalšie stovky bytov a jednu z najvyšších budov v Bratislave, ešte predtým je ale potrebné vyčistiť priestor so zvyškami chemického závodu Gumon.

Priemyselný areál medzi Košickou, Mlynskými nivami, Pláteníckou a Prístavnou začal vznikať už na začiatku 20. storočia. V roku 1911 ho založil Egon Bondy, riaditeľ Kabla, ktorý potreboval zriadiť haly na výrobu umelej hmoty (gumonu, gumoidu a futuritu). Ako zaznamenáva historička Viera Obuchová, okrem uvedených výrobkov sa tu produkoval aj tvrdený papier a plátno, olejové lakované plátno, umelé živice na lisovacie hmoty, káblový papier, umelý asfalt alebo bakelitové výlisky.

Ako prvá vznikla budova lisovne, ktorá ostala najvýraznejšou súčasťou areálu. Zvnútra išlo o trojloďovú halu, predelenú železobetónovými a liatinovými piliermi. Pripomínala tak iné priemyselné haly z toho obdobia, vrátane neďalekej a dnes nádherne zrekonštruovanej Pradiarne 1900. Takmer v pravom uhle sa na ňu napájala nástrojáreň, ktorá vznikla v roku 1928. Postupne pribúdali ďalšie objekty, a to aj po Druhej svetovej vojne, keď bol podnik znárodnený. V 70-tych rokoch vznikla bývalá administratívna budova.

Výroba tu prebiehala do roku 2005 a v menšej časti areálu až do roku 2008, kedy bol takmer celý zrovnaný so zemou – vrátane lisovne, na ktorej zbúranie nemal vtedajší majiteľ (Koruna Invest) povolenie. Objekt bol totiž v konaní za národnú kultúrnu pamiatku. Napriek tomu budovy zanikli v priebehu jediného víkendu. Zachovaná ostala administratívna budova a základy viacerých objektov. Na druhej strane, všetko zlé bolo aj na niečo dobré.

Chemická výroba, ktorá v areáli prebiehala, bola totiž spojená aj s výrazným znečistením, doplneným o znečistenie v dôsledku bombardovania rafinérie Apollo. Odstránenie pôvodnej zástavby otvorilo priestor komplexnejšiemu prečisteniu podlažia, ku ktorému však dochádza až teraz. V uplynulých týždňoch sa totiž na pozemku objavili mechanizmy, keďže developer JTRE, ktorý pozemky vlastní od roku 2017, spustil prvé sanačné práce.

Tieto súvisia s pokračujúcou prípravou na výstavbu druhej a tretej etapy Klingerky. Táto bola predstavená prvýkrát v roku 2020, odkedy získala kladné záverečné stanovisko v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) aj záväzné stanoviská od Hlavného mesta, čím bol potvrdený súlad projektu s Územným plánom. Teraz sa pokračuje v ďalších stupňoch povoľovania. „Pokračovanie projektu Klingerka má právoplatné rozhodnutie o využití územia (povolenie pre sanáciu) a je v procese konania o umiestnení stavby,“ približuje aktuálny stav Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Sanácia bude v tomto prípade rozsiahlym procesom. „Samotný proces sanácie zaberie viac ako dva roky a v úvodnej fáze ide predovšetkým o montáž zariadenia staveniska, osadenie dopravného značenia, čistenie pozemku od náletových drevín a komunálneho odpadu, drobné búracie práce a realizáciu oplotenia od Pláteníckej ulice,“ konkretizuje Pelikán. Asanáciu administratívnej budovy Gumonu plánujeme v najbližších týždňoch. „Následne sa bude realizovať podzemná tesniaca stena a začneme s odstraňovaním environmentálnej záťaže a odvozom nebezpečného odpadu mimo priestoru staveniska na špecializované skládky a biodegradačné plochy.“

Developer chce po vyčistení podložia pravdepodobne súvislo pokračovať vo výstavbe. „Po získaní všetkých potrebných povolení budeme pokračovať výstavbou jednotlivých etáp projektu podľa konceptu, ktorý sme už predstavili verejnosti,“ uzatvára P. Pelikán. Je reálne, aby JTRE získalo všetky potrebné povolenia za dva roky, samotná výstavba Klingerky II a III tak začne pravdepodobne v polovici roka 2024.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate

Ďalšie etapy masívneho developmentu by mali priniesť približne 600 bytov a možno až 31-tisíc metrov štvorcových kancelárií v sérii niekoľkých objektov, vrátane viacerých výškových budov. Mohutnejšie hmoty budú orientované do Košickej ulice, kde sa budú zároveň dotýkať električkovej trate, do Pláteníckej ulice budú vložené menšie solitérne objekty s občianskou vybavenosťou. Developer a architekti z kancelárie GFI chcú takto zmierniť prechod medzi výškovou zástavbou bratislavského downtownu a pôvodnou zástavbou Klingerovej obytnej kolónie s malopodlažnými domami. Medzi vežami a objektami občianskej vybavenosti vznikne parkovo upravený vnútroblok.

V tejto chvíli je ešte predčasné hodnotiť architektúru, náznaky však nasvedčujú, že by mal vzniknúť omnoho lepší projekt, ako prvá Klingerka. Súčasťou developmentu bude okrem samostatných objektov aj vybavenosť v parteri jednotlivých domov, cyklistické spojenie po Pláteníckej, ktoré prepojí Mlynské nivy s Prístavnou, detské centrum a logicky naplánované veže s postupnou gradáciou smerom ku križovatke Košickej a Prístavnej. Najvyššia budova by mohla mať až 141 metrov, čím by sa stala nielen druhou najvyššou budovou v Bratislave, ale aj potrebnou dominantou, ktorá obohatí panorámu mesta.

Obrovským benefitom je aj odstránenie záťaže, z čoho bude profitovať celé mesto. Gumon totiž patril k významným znečisťovateľom a pamätníci si dodnes spomínajú na štipľavý zápach, ktorý sa z neho miestami šíril. Značne narušené je aj podložie. Hĺbková sanácia by mala zabrániť ďalšiemu šíreniu znečistenia do zdrojov podzemnej vody, ktorej hladina je v tejto lokalite relatívne vysoká.

Po dokončení celej Klingerky – teda azda v roku 2027 – bude mať táto časť mesta do veľkej miery stabilizovanú podobu, keďže by v tej dobe mali byť dobudované viaceré blízke developmenty. Zrealizovaný bude Zwirn, azda aj celá východná časť Eurovea City, to isté sa predpokladá v prípade Portum-u alebo minimálne jedného z pripravovaných rezidenčných projektov HB Reavis. Ďalšie by mali byť vo výstavbe. Hlavné mesto zase vyvíja snahu, aby už bola v realizácii aj električková trať na Košickej ulici. Jej výstavba by mala priniesť celkovú prestavbu a skvalitnenie celej ulice

Ak sa všetky tieto projekt podarí naozaj dokončiť, z dnes zanedbanej transformačnej lokality vznikne aktívna a atraktívna časť metropoly so súčasnou architektúrou, množstvom nových bytov a pracovísk, s obchodmi a službami alebo lepšou infraštruktúrou verejnej dopravy, cyklodopravy či pešej dopravy. V neposlednom rade však jednotlivé projekty prinesú aj odstránenie väčšiny environmentálnej záťaže, ktorá tvorí nechcené dedičstvo minulého storočia. To je na prvý pohľad neviditeľný, ale inak veľmi výrazný benefit vzniku bratislavského downtownu.

 

Fotografie z 22.7.2022. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Masívne zlepšenie panorámy Bratislavy. K výstavbe sa priblížila najvyššia veža Klingerky

21.12.2022 16:56:39 Adrian Gubčo

Veľká výstavba výškových budov zmenila v uplynulých rokoch panorámu Bratislavy. Nie však len k lepšiemu. Kombinácia podobne vysokých veží v lokalite bratislavského downtownu viedla ku vzniku masívnej steny, ktorá nepôsobí pri diaľkových pohľadoch tak príťažlivo. Zmeniť by to však mali nadchádzajúce projekty.

Čítať viac

Downtown sa zahustí. Kľúčová súčasť nového centra je krôčik od výstavby

14.12.2022 17:25:24 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate sa postupne blíži k ukončeniu výstavby veľkého projektu Eurovea II. Významná spoločnosť preto hľadí ďalej k ďalším veľkým schémam. Najbližšie k realite je dnes pokračovanie polyfunkčného projektu Klingerka, ktoré napreduje v povoľovacom konaní. V dohľadnej dobe mu už nebude nič brániť k výstavbe.

Čítať viac

Tragické dedičstvo minulosti: Downtown vzniká na troskách vojny

14.11.2022 12:42:29 Adrian Gubčo

V priebehu minulého týždňa sa opäť pripomenulo, že následky Druhej svetovej vojny sú v Bratislave ešte stále citeľné. Najviac sa to týka priestoru nového centra mesta – downtownu, kde je rozvoj spojený s odstraňovaním dedičstva minulosti. Tým nie sú myslené len staršie objekty, ale aj znečistenie či dokonca nevybuchnutá munícia.

Čítať viac

Ďalšie veže pre downtown postupujú: Klingerka 2 a 3 vstupuje do územného konania

30.09.2022 17:56:09 Adrian Gubčo

Panoráma nového centra Bratislavy je z veľkej časti tvorená sériou veží, ktoré dokopy vytvárajú „Hradbu 115“ – budovy totiž majú podobné výšky, ktoré sa približujú k hranici 115 metrov. Výnimkou je so 168 metrami omnoho vyššia Eurovea Tower od J&T Real Estate. Ten istý developer sa približuje k ďalšej diverzifikácii veduty downtownu – pokročil totiž v príprave pokračovania Klingerky 2 a 3.

Čítať viac

Klingerka II a III sa posúva v povoľovaní

30.08.2021 17:15:28 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate v týchto týždňoch a mesiacoch dokončuje výstavbu polyfunkčného komplexu Klingerka, popritom však napreduje aj v príprave na výstavbu jej pokračovania. Klingerka II a III, ktorá vyplní plochu po bývalej fabrike Gumon, získala od Magistrátu kladné záväzné stanoviská. V optimistickom prípade by mohol ísť development do realizácie už na začiatku roka 2023.

Čítať viac

Detaily Klingerky II a III sú známe, vznikne druhá najvyššia budova v Bratislave

08.10.2020 16:35:12 Adrian Gubčo

Kým prvá etapa Klingerky rastie a čoskoro dosiahne plnú výšku a bude aj dokončená, druhá a tretia etapa vyvolávala mnoho otáznikov. Teraz sa však predstavujú definitívne detaily tohto projektu: zverejnená bola dokumentácia zámeru v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), podľa ktorej Bratislava získa svoju druhú najvyššiu budovu.

Čítať viac

Pokračovanie Klingerky sa odhaľuje

24.07.2020 10:38:00 Adrian Gubčo

Developer J&T Real Estate konečne ukázal, ako si predstavuje podobu jedného z najväčších nezastavaných pozemkom v bratislavskom downtowne. Pokračovanie projektu Klingerka v priestore medzi Košickou, Mlynskými nivami, Pláteníckou a Prístavnou prinesie do lokality nové bývanie, kancelárie i obchody, spojené s novými verejnými priestranstvami.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube