Author photoRED 12.06.2024 12:47

Kľúčové rozhodnutie pre kaštieľ v Rusovciach. Vláda schválila dlhoočakávanú rekonštrukciu

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Kaštieľ v Rusovciach patrí k hodnotným bratislavským pamiatkam, ktoré však dlhodobo chátrajú. Už dlhé roky sa hovorí o rekonštrukcii, ktorú v minulosti brzdili právne spory aj dlho trvajúce obstarávanie zhotoviteľa. Teraz sa ale schyľuje k definitívnemu rozhodnutiu Vlády SR o obnove historického objektu aj jeho bezprostredného okolia.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa v Rusovciach by sa mala reálne začať. Avizuje to Úrad vlády (ÚV) SR, ktorý do programu stredajšej (12. 6.) schôdze kabinetu zaradil bod pod názvom Spustenie realizácie rekonštrukcie NKP kaštieľ Rusovce. Vo štvrtok (6. 6.) nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o zamietnutí námietok voči vyhodnoteniu súťaže na zhotoviteľa rekonštrukcie.

ÚVO posudzoval námietky voči vyhodnoteniu súťaže opakovane. V roku 2023 pri prvom preverovaní vyhodnotenia vyhovela podnetu smerujúcemu k nízkej cene víťaznej ponuky a nedostatočného vysvetlenia tejto nízkej ceny. Úradu vlády nariadil ÚVO opätovne súťaž vyhodnotiť.

K opätovnému vyhodnoteniu, ktoré v apríli potvrdilo pôvodnú víťaznú ponuku, prijal ÚVO opäť námietku, začal preto konanie. V rozhodnutí, ktoré úrad vydal a zverejnil na svojom webe, konštatuje, že v prípade nezistil porušenia zákona o verejnom obstarávaní, na ktoré poukazoval navrhovateľ v podaných námietkach a ktoré by mohli ovplyvniť výsledok verejného obstarávania.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR
  • Zdroj: Úrad vlády SR

„Z predloženej dokumentácie má úrad za to, že k rozhodnutiu o prijatí ponuky úspešného uchádzača kontrolovaný dospel na základe odporúčania odbornej komisie, vyjadrenia posudzovateľov z profesijných odborov a na základe znaleckého posudku USI. Úrad v kontexte uvedeného konštatuje, že kontrolovaný v posudzovanom prípade pri opätovnom vyhodnotení ponuky úspešného uchádzača postupoval v súlade so zákonom," uvádza ÚVO vo vysvetlení svojho rozhodnutia o zamietnutí námietok.

Verejné obstarávanie na rekonštrukciu kaštieľa vyhlásili už v polovici decembra 2019, proces brzdilo viacero konaní o námietkach v priebehu jednotlivých etáp súťaže.

Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky bola vo výške 71.351.790,93 eura bez DPH. V súťaži identifikovaný úspešný uchádzač ponúkol cenu realizácie vo výške takmer 87 miliónov eur bez DPH (104 miliónov eur s DPH).

Cieľom rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach je obnoviť objekt tak, aby mohol byť využívaný na reprezentatívne, stravovacie a ubytovacie účely pre štátne podujatia na najvyššej úrovni, no zároveň umožniť jeho ojedinelé sprístupnenie aj pre verejnosť.

Okrem kaštieľa sa opraví aj čeľadník, ktorý sa bude používať ako reštaurácia a kaviareň s potrebným technickým vybavením. Okrem toho tu budú komunitné priestory, ako aj správa objektu a parku s technickým a prevádzkovým vybavením – kancelárie, byt správcu, ubytovanie pre zamestnancov a priestory pre údržbu parku.

Obsahom projektu je i riešenie krajinno-architektonických úprav parku. Určené chodníky budú odstránené, na ostávajúcich a odstraňovaných chodníkoch budú vybúrané spevnené vrstvy a všetky chodníky dostanú nové konštrukčné vrstvy s mlatovým povrchom.

Kaštieľ aj jeho areál je v správe ÚV SR. Zámer obnovy schválila vláda v lete 2012. Kaštieľ má príťažlivú neogotickú podobu po vzore anglických vidieckych palácov. Na začiatku 20. storočia tu žila rodina Lónyaiovcov, za ktorých správy dosiahol kaštieľ i jeho areál najlepšie obdobie. Pôvodní vlastníci ho pred príchodom sovietskych vojsk počas druhej svetovej vojny odkázali rádu benediktínov z Pannonhalmy, ktorí o kaštieľ viedli dlhý súdny spor. Slovensko z neho vyšlo víťazne.

 

AKTUALIZÁCIA Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa v Rusovciach by mala byť dokončená do konca roka 2029, náklady sa odhadujú na takmer 110 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu o spustení realizácie rekonštrukcie NKP kaštieľa v Rusovciach, ktorý v stredu schválila vláda.

Celkové predpokladané výdavky (109.942.727,96 eura) sa oproti roku 2019, kedy bolo financovanie rekonštrukcie schválené uznesením vlády, zvýšili o 14,5 percenta (vo finančnom vyjadrení nárast o 13,958 milióna eur). „Zvýšenie zohľadňuje vysokú mieru inflácie za posledných päť rokov a s tým súvisiaci nárast cien energií, prác a materiálov," vysvetlil Úrad vlády (ÚV) SR, ktorý materiál predložil a ktorý má agendu rekonštrukcie v gescii.

Finančný rozdiel v predpokladanej výške investície má ÚV hľadať v iných alternatívnych zdrojoch financovania, napríklad vo voľných zdrojoch v Pláne obnovy a odolnosti SR či iných zdrojoch Európskej únie.

Na celú realizáciu rekonštrukcie, vzhľadom na finančnú náročnosť a rozsah celého diela, má dohliadať expertný tím, ktorý bude mať na starosti koordináciu prác zhotoviteľa, technického dozoru i administratívnej agendy diela vrátane spolupráce s pamiatkovým úradom. Rekonštrukcia kaštieľa vrátane priľahlého areálu by sa mala dokončiť v priebehu 54 mesiacov.

Vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra po rokovaní vlády upozornil, že stavebný proces nebude jednoduchý. „Vzhľadom na charakter stavby i množstvo pamiatkových výziev, ktoré s rekonštrukciou súvisia," vysvetlil. Upozornil, že externý tím sa bude starať aj o potrebnú aktualizáciu zmluvy a stavebných procesov. „Je potrebné si uvedomiť, že od vypracovania projektu ubehlo šesť rokov, mnohé technologické postupy sú už dnes úplne inde, jednotlivé veci budeme musieť aktualizovať v rámci technicko-stavebného plánu," vysvetlil. Podpis zmluvy s víťazom tendra by sa mal zrealizovať v priebehu najbližších dní, samotný začiatok rekonštrukcie do niekoľkých týždňov.

Cieľom rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach je obnoviť objekt tak, aby mohol byť využívaný na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť jeho sprístupnenie aj pre verejnosť. Tá by mala využívať záhrady, park a objekt čeľadníka, v ktorého prízemí majú byť komunitné miestnosti pre záujmové činnosti, obradná sieň, múzeum a viacúčelové miestnosti pre spoločenské podujatia rôznych občianskych združení pôsobiacich na území Rusoviec. Časť plochy prízemia bude tvoriť reštaurácia s kaviarňou. Komplexnou revitalizáciou historického parku vznikne oddychová zóna pre širokú verejnosť vybavená prvkami drobnej architektúry.

 

Článok bol pôvodne publikovaný 9.6.2024.

(TASR, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube