Author photoAdrian Gubčo 05.11.2023 14:00

Boj o pamiatku vrcholí. Hotel Kyjev má byť chránený, developer to odmieta

Bývalý Hotel Kyjev v centre Bratislavy, ktorý je zatvorený od roku 2011, chcú pamiatkari za národnú kultúrnu pamiatku (NKP). Ochrániť tým chcú pamiatkové hodnoty polyfunkčného objektu, ktorý tvorí hotel spolu s obchodným domom (OD) Prior. Rozhodnutie Pamiatkového úradu (PÚ) SR však podľa developera, spoločnosti Lordship, vedie k zastaveniu niekoľko rokov plánovanej rekonštrukcie budovy.

Zdroj: Lordship

Zdroj: Lordship

Komplex hotela Kyjev a Obchodného domu Prior patrí k významným dielam povojnovej modernej architektúry na Slovensku. Myslí si to aj PÚ SR. „Polyfunkčný objekt sa stal architektonickou ikonou Bratislavy. Dôvodom vyhlásenia je ochrana jeho historickej, spoločenskej, urbanistickej, architektonickej, výtvarnej, umelecko-remeselnej a technickej hodnoty,“ skonštatovali pamiatkari na margo vydania svojho rozhodnutia 26. mája, ktoré však zatiaľ nie je právoplatné.

Pamiatkový úrad podotýka, že posudzovanie pamiatkových hodnôt OD Prior a hotela Kyjev a zvažovanie relevancie vyhlásenia objektu za národnú kultúrnu pamiatku bolo v minulosti predmetom opakovaných polemík. A hoci pamiatkari v roku 2013 rozhodli, že objekt nebude vyhlásený za pamiatku, tému opätovne otvorili.

Zmenu v rozhodnutí vysvetľujú aj tým, že odborné postuláty pamiatkovej starostlivosti nie sú nemenným monolitom. „Oproti stavu odborného diskurzu z roku 2013 došlo v súčasnom náhľade na interpretáciu pamiatkových hodnôt predmetného objektu k posunu. Je podmienený väčším časovým odstupom a negatívnymi príkladmi zániku obdobných architektonických diel z obdobia socializmu,“ odôvodňuje.

Galéria

  • Zdroj: Lordship
  • Zdroj: Lordship
  • Staršia vízia rozvoja územia. Zdroj: Lordship
  • Staršia vízia rozvoja územia. Zdroj: Lordship
  • Staršia vízia rozvoja územia. Zdroj: Lordship

Na otázku, či nepovažuje za dostatočnú pamiatkovú ochranu objektu samotnú pamiatkovú zónu, v ktorej sa nachádza, podotýka, že vzhľadom na význam architektonického diela pokladá za adekvátnejšiu ochranu jeho významu práve jeho vyhlásenie za pamiatku. Pamiatková ochrana v rámci Pamiatkovej zóny Bratislava je podľa neho cielená predovšetkým na ochranu exteriérového vzhľadu objektov.

V prípade hotela Kyjev to nestačí. „Napriek prestavbám a čiastočne narušenému stavebno-technickému stavu OD Prior a hotela Kyjev sú v interiéri zachované pamiatkovo hodnotné prvky, ktoré je vhodné chrániť vyhlásením objektu za NKP,“ zdôrazňuje PÚ SR, ktorý odmieta, že by vyhlásenie objektu za takúto pamiatku znemožnilo jeho obnovu.

Iného názoru je developer, ktorý zmenu postoja pamiatkarov vníma ako „zmenu pravidiel počas hry“. Ich rozhodnutie podľa neho proces prípravy obnovy budovy zastavilo a pravdepodobne povedie k jej ďalšiemu chátraniu. Poukazuje pritom na projektovú dokumentáciu citlivej obnovy, ktorá vznikla po rokoch rokovaní a zvažovaní rôznych stratégií, ktorá obnovuje pôvodnú funkciu hotela a zároveň rešpektuje pravidlá ochrany pamiatkových hodnôt. Kladné stanoviská vydali všetky dotknuté orgány okrem Krajského pamiatkového úradu.

Developerovi sa konanie úradu nepozdáva aj s ohľadom na minulé rozhodnutia. „Keď si stav budovy ešte viac žiada obnovu, sledujeme 180-stupňový obrat v konaní PÚ. Popiera zásady predvídateľnosti správnych rozhodnutí a kontinuity v rozhodovaní správnych orgánov,“ konštatuje spoločnosť Lordship, ktorá proti rozhodnutiu pamiatkarov podala odvolanie. Vec preto posúdi Ministerstvo kultúry (MK) SR.

Developer deklaruje, že cieľom je obnova budovy so zachovaním pôvodného vzhľadu, hmoty i kompozície, zároveň aj viacerých hodnotných pôvodných prvkov v interiéri. „Bohužiaľ, nie je možné obnovu uskutočniť bez modernizácie štandardu zo 70. rokov, ktorý zďaleka nevyhovuje požiadavkám na prevádzku ubytovacích kapacít,“ podotýka spoločnosť.

Budova je od jej uzatvorenia zakonzervovaná a udržiavaná v miere, ktorá bola nutná pre rekonštrukciu v strednodobom horizonte. Ten sa však podľa developera predĺžil z rôznych príčin na dlhodobý zámer. Na začiatok rekonštrukcie sa viaže aj revitalizácia verejného priestoru, teda premena vnútrobloku medzi ulicami Rajská a Cintorínska a vytvorenie nového verejného priestoru s pracovným názvom Námestie umelcov.

Stanovisko Ministerstva kultúry SR nie je známe. V tomto momente tak nie je možné jasne určiť, či bude hotel Kyjev (a OD Prior, ktorého majiteľ sa voči rozhodnutiu PÚ SR odvolal taktiež) naozaj NKP.

Hotel Kyjev vysoký 65 metrov a s 19 podlažiami postavili v roku 1973. Išlo o architektonický skvost a patril k najvyšším stavbám v mestskej časti Staré Mesto. Vlastníkom budovy je od roku 2004 spoločnosť Lordship. V roku 2008 úvahy o transformácii územia zasiahla realitná kríza a pre nerentabilitu hotela ho musel vlastník zatvoriť v roku 2011. V júni 2018 sa fasáda chátrajúceho hotela zmenila vďaka streetart festivalu na jedno z najväčších umeleckých diel v histórii Slovenska.

 

(TASR, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube