Author photoAdrian Gubčo 01.02.2019 07:15

Na Trnávke pribudne projekt Galvanihome

AKTUALIZOVANÉ Východná časť štvrte Trnávka, v dotyku s Galvaniho ulicou, prešla v uplynulých rokoch výraznou premenou. Postupne tu pribudlo viacero obytných súborov a výstavba naďalej pokračuje. Paletu rezidenčných developmentov v blízkej dobe doplní projekt Galvanihome.

Zdroj: Martin Development

Zdroj: Martin Development

Galvanihome vyplní jednu z posledných voľných parciel v lokalite, v dotyku s prvou fázou staršieho obytného projektu Sun Park Residence. V skutočnosti mal byť Galvanihome pokračovaním tohto súboru, development však prešiel viacerými zmenami majiteľov. Ten najnovší, Martin Development, však v týchto dňoch projekt konečne spúšta a na pozemku sa už objavili prvé stroje.

Galvanihome vznikne v dvoch etapách a hmotovo a do veľkej miery aj architektonicky nadviaže na Sun Park Residence. V prvej etape sa zrealizuje menší stavebný objekt so siedmimi nadzemnými podlažiami a výlučne obytnou funkciou. Naplánovaných je 75 bytov a 6 apartmánov, ich predpredaj je už spustený. Ceny by mali začínať na 2.350 eurách za meter štvorcový.

V druhej etape projekt doplní osempodlažný objekt, ktorý bude okrem bytov obsahovať aj občiansku vybavenosť v podobe obchodov a kancelárií, pričom developer predpokladá vznik okolo 120 nových bytov. Parkovanie bude riešené prevažne v podzemí, ale aj na povrchu, na parkovisku otvorenom ku Galvaniho ulici.

Po architektonickej stránke bude pre Galvanihome platiť to, čo aj pre iné projekty v okolí, vychádzajúc z vizualizácii a referencií architektov – teda že ide o absolútny priemer. Autorom z Architektonickej dielne Collegium sa nepodarilo dať domu zapamätateľnejší výraz, na druhej strane však v lokalite nebude nijako vyčnievať a doplní ju z hľadiska mierky, funkcie aj výzoru.

Ako bolo spomínané, práce na prvej etape sa už spustili, developer predpokladá dokončenie tejto časti projektu do konca roka 2020. Termíny pre druhú etapu ešte nie sú známe, táto fáza projektu bude v tejto chvíli pravdepodobne v povoľovacom procese.

 

Staršia vizualizácia projektu. Zdroj: Martin Development

 

Po dokončení Galvanihome a susedného projektu Galvaniho dvory sa zastavajú v podstate posledné rozsiahlejšie voľné pozemky v tejto časti Trnávky. Celkovo ostáva v tradičnej bratislavskej štvrti – ak ju vymedzujeme ulicami Galvaniho, Rožňavská, Ivanská cesta a železničnou traťou 131 – už len pomerne málo pozemkov vhodných pre výstavbu či transformáciu.

Na druhej strane sa aktuálnymi novými projektami významne zvýšil počet obyvateľov, sociálna vybavenosť sa však zmenila len minimálne, ak rovno neupadala. V centrálnej časti Trnávky napríklad chátra kultúrne stredisko, ktoré by vedelo v prípade kvalitnej rekonštrukcie a dobrej dramaturgii slúžiť ako skvelé komunitné centrum.

Nová výstavba by mohla zvýšiť tlak na oživenie podobných objektov, ktoré tvoria skryté poklady každej štvrte, v ktorej sa nachádzajú. U pokrokovejších miest je revitalizácia zanedbaných budov v prospech komunity jedným z kľúčových prístupov, ako zvýšiť atraktivitu oblasti a tým prilákať nových obyvateľov. Prílev nových susedov v rámci štvrte musí byť vnímaný ako príležitosť, nie ako hrozba, ako to je u nás bežné.

V podobnom zmysle by tak mali postupovať mestské časti a vo väčšom rozsahu aj mesto samotné – ľudský kapitál je najvýznamnejším bohatstvom mesta či jeho štvrtí, treba ľudí teda priákať, aby v danej oblasti chceli žiť. A najlepším spôsobom, ako ich motivovať, je vysoká kvalita života, čo je do veľkej miery v rukách samosprávy.

 

AKTUALIZÁCIA: Developer poskytol nové vizualizácie projektu, ktoré spracovala kancelária Sány Novák Architekti (všetky sú v galérii). Hoci tie nenasvedčujú o radikálne vyššej úrovni architektúry, poskytujú lepšie pohľady na Galvanihome.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Martin Development
  • Zdroj: Martin Development
  • Zdroj: Martin Development
  • Zdroj: Martin Development
  • Zdroj: Martin Development
  • Staršia vizualizácia. Zdroj: Martin Development
  • Staršia vizualizácia. Zdroj: Martin Development

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube