Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 08.08.2018 13:00

J&T Real Estate reaguje na snahy o zníženie Eurovea Tower

V priebehu minulého týždňa vzbudila rozruch snaha starostu mestskej časti Ružinov ovplyvniť finálnu podobu pokračovania projektu Eurovea, ktorého súčasťou mal byť prvý slovenský mrakodrap s výškou 160 metrov Eurovea Tower. Podľa starostu, daná výška a podlažnosť nie je v súlade s Územným plánom Bratislava - hlavné mesto SR.

Article Big

Zdroj: J&T Real Estate

Podľa developera, spoločnosti J&T Real Estate (JTRE), však bola výška projektu odborne posúdená a schválená. "Výšku výškových stavieb územný plán hl. mesta priamo nereguluje. Ich umiestnenie sa však musí overiť z hľadiska naplnenia viacerých požiadaviek územného plánu – konkrétne z hľadiska tvorby obrazu mesta a lokality, dopravnej obsluhy a pod. Overenie začlenenia takejto budovy do štruktúry mesta musí byť odborne posúdené viacerými architektmi, čo bolo splnené aj v prípade výškovej stavby v komplexe Eurovea 2," vyjadrila sa pre Bratislava YIMBY Michaela Platznerová, PR manager JTRE.

Samotný Územný plán skutočne pristupuje k výške objektov v Bratislave vágne, v jeho záväznej časti však nájdeme zmienku, podľa ktorej treba "uplatňovať kumuláciu výškových budov v rozvojových priestoroch CMC na oboch brehoch Dunaja (východný okraj zóny Pribinova, nové City na pravom brehu Dunaja)." Z tohto hľadiska by veža s výškou 160 metrov spĺňala podmienku postupnej kumulácie objemov. Starosta sa ďalej odvoláva na určité nesplnené indexy, Územný plán však jediný index, ktorý môže určiť možnú výšku budovy - index podlažnej plochy - pre dané územie presne nestanovuje.

Namiesto toho Územný plán pripomína, že pre dané územie je spracovaný územný plán zóny, resp. by sa mal spracovať. Pre územie podrobnejšia dokumentácia už spracovaná bola vo forme ÚPD-Z Martanovičova, teda územného plánu zóny z roku 1988. Hoci táto dokumentácia vznikla v úplne iných podmienkach, treba povedať, že už vtedy sa rátalo s výškovými objektami smerom k mostu v predĺžení Košickej ulice, i keď nižšími. Odvtedy však aktuálnejšia dokumentácia, odrážajúca súčasnú ekonomickú a spoločenskú situáciu, spracovaná nebola, pričom vytvorenie Územného plán zóny je v kompetencii práve mestskej časti.

Že sa zmenila situácia, pripomína aj JTRE: "Dynamický rozvoj mesta za posledných dvadsať rokov priniesol rozšírenie nového moderného centra mesta aj do ďalších nadväzujúcich zón a v tesnom susedstve zóny Pribinova tak vyrastá viacero ďalších výškových objektov, ktoré menia panorámu Bratislavy. Z tohto dôvodu a v tomto kontexte sa logicky vyvíja aj kompozícia zóny Pribinova a spôsob zdôraznenia jej významu."

Keďže developer vníma Euroveu ako kľúčový projekt v tomto novovznikajúcom centre mesta, považuje výškový akcent v podobe veže, ktorá presiahne aj ostatné projekty v lokalite, za prirodzený. "Výšková dominanta projektu Eurovea 2 kompozične akcentuje prepojenie nábrežnej línie s priečnou mestskou osou, vytvára uzol medzi jadrom historického centra a novými rozvojovými zónami nadväzujúcimi na Čulenovu. Parter objektu s priľahlým novým námestím rozširuje verejné priestory zóny a prepája bulvár Pribinova s nábrežnou promenádou, ktorá je oproti tej súčasnej v tejto časti rozšírená. Logicky sa preto stáva signálnym bodom jadra nového rozšíreného centra mesta na Dunaji," konštatuje JTRE.

Odvolávka mestskej časti Ružinov ústami jej štatutára na Územný plán, príp. ÚPZ z roku 1988, je teda veľmi sporná. Hlavné mesto vydalo k projektu kladné záväzné stanovisko, ktoré býva štandardne opreté predovšetkým o posúdenie súladu s Územným plánom, a v kontexte vyššie zmienených faktov sa ukazuje, že na tomto rozhodnutí nemusí byť nič nekalé.

Práve naopak, odsúhlasenie výšky 160 metrov (resp. až 168 metrov, ak rátame výšku veže po jej architektonický vrchol) je možné brať ako dobré rozhodnutie, v súlade s požiadavkou ÚP preverovať diaľkové pohľady. Pri týchto bude daná výška pôsobiť mimoriadne blahodarne, lebo rozbije črtajúcu sa hradbu budov podobnej výšky 100-115 metrov.

Starosta tak vyvolaním kauzy mimoriadne zariskoval, keďže úspech jeho argumentácie nemusí byť vôbec pravdepodobný. Hlavne však treba povedať, že ide aj o jav nežiaduci, lebo v konečnom dôsledku výška veže či veža samotná nie sú skutočným problémom - tými sú napríklad odstránenie ekologických záťaží alebo riešenie dopravy. Tieto otázky sa však nevyriešia vytváraním zástupných problémov, ale vedomou a otvorenou snahou o riešenie podstatných záležitostí.

Je však pravda, že táto problematika nemusí znieť pred voličmi tak bombasticky, ako strašenie mrakodrapom, ktorý vraj podľa subjektívnych názorov niektorých ľudí do Bratislavy nepatrí.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: Architekti BKPŠ

Súvisiace články

Eurovea Tower začne čoskoro získavať nadzemné podlažia

05.02.2021 11:38:00 Adrian Gubčo

Napriek zime, rýchla výstavba momentálne jedného z najmohutnejších projektov v Bratislave nepoľavuje. Rozšírenie Eurovey od J&T Real Estate začína získavať formu a prvé objekty už získavajú nadzemné podlažia. Jedným z nich je aj mrakodrap Eurovea Tower, ktorý zásadne zmení panorámu slovenskej metropoly. V európskom kontexte však nepôjde ani zďaleka o mimoriadne vysokú vežu.

Čítať viac

Výstavba Eurovey postupuje, mrakodrap Eurovea Tower je už na úrovni terénu

23.12.2020 12:15:17 Adrian Gubčo

Stavebné práce na jednom z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, rozšírení polyfunkčného komplexu Eurovea, napredujú v mimoriadne rýchlom tempe. V niektorých častiach súboru sa už zhotovujú prvé nadzemné podlažia. Týka sa to aj budúcej dominanty projektu: mrakodrapu Eurovea Tower, ktorý začína rásť a čoskoro si vydobyje špeciálne postavenie v panoráme metropoly.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Guthaus je už v štádiu hrubej stavby, developer Corwin očakáva dokončenie do konca roka 2021.

Guthaus is topped out, developer Corwin expects it to be completed by end of 2021.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #novemesto #racianska #guthaus #architecture #contemporaryarchitecture

@alleswirdgutarchitecture @corwin.sk
Dom športu sa zmenil na elegantnú súčasnú stavbu.

Hotel Dom športu became an elegant contemporary building.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #office #work #city #architecture #contemporaryarchitecture #domsportu #reconstruction #novemesto

@fva_architekti
Nová podoba Námestia SNP a Kamenného námestia je známa, autorom architektúry je @atelier_loidl

New look of SNP sq and Kamenné sq is revealed. It will be designed by @atelier_loidl
Mesto teasuje budúcu podobu Námestia SNP a Kamenného námestia. Výsledky súťažného dialógu budú odhalené zajtra.

City of Bratislava is teasing the future look of SNP sq and Kamenné sq. Results of the competition dialogue will be revealed tomorrow.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #publicspace #urbanism #city #verejnypriestor #greenery #architecture #contemporaryarchitecture
Byty v ďalšej časti Bory Nový Dvor miznú rýchlo, čo je dôkazom vysokého dopytu po relatívne dostupnejších bytoch v Bratislave.

Homes in the new stage of Bory Nový Dvor development are disappearing quickly what proves that the demand in Bratislava regarding relatively affordable residences is relatively high.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #bory #city

@penta_real_estate @sadovskyarchitects
The Mill je už v príprave, starý sklad na nároží Plynárenskej a Mlynských nív sa búra.

The Mill is in preparation. Old storage facility in its place is being demolished.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #office #work #city #architecture #contemporaryarchitecture
Pozrieť viac

YouTube