YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 18.03.2022 13:19

Na okraji Lamača vzniká Element Lamač

Severne od sídliska Lamač prebieha už niekoľko mesiacov výstavba. Pri Hodonínskej ulici, naproti autosalónom pri ceste do Záhorskej Bystrice, vzniká bytový dom Element Lamač od spoločnosti LAMAČ LAND s.r.o. Po dokončení pôjde o osamelý objekt takejto výšky v bezprostrednom okolí, čo bude platiť pravdepodobne ešte veľmi dlhú dobu.

Article Big

Zdroj: Lamač Land

Severný okraj Lamača v súčasnosti nie je veľmi príťažlivým prostredím. Zástavba sídliska je ukončená chátrajúcim objektom Obchodného domu Lamač, kým západne od Hodonínskej sa nachádza séria supermarketov a autosalónov. Pomerne rozsiahle plochy na východnej strane ulice smerom k zalesnenému masívu Malých Karpát ostávajú až na pár rodinných domov s firmami prakticky nezastavané. To teoreticky vytvára potenciál pre vznik peknej mikroštvrte, založenej na vynikajúcej dostupnosti zelene v kombinácii so športovaním.

S ohľadom na prítomnosť relatívne priaznivej územnoplánovacej regulácie a trhovú situáciu sa o územie zaujímajú developeri. K výstavbe pristúpil prvý z nich – spoločnosť LAMAČ LAND s.r.o. Už minimálne od začiatku minulého desaťročia pripravuje výstavbu bytového domu na východnej strane Hodonínskej, na pretiahnutom pozemku popri areáli predajne stavebnín. V roku 2014 získal zámer prvé kladné záväzné stanovisko od Hlavného mesta, pričom Magistrát nemal k projektu žiadne vážne pripomienky. Vtedy malo ísť o šesťpodlažnú budovu trojuholníkového pôdorysu, pričom na prvých dvoch podlažiach mala byť vybavenosť a na zvyšných byty.

Medzičasom sa ale projekt upravil, v roku 2017 získal nové stanovisko a prešiel celým povoľovacím procesom. Ešte v priebehu minulého roka sa spustili stavebné práce a objekt postupne rastie. „Aktuálne začíname tretie nadzemné podlažie, stavba pokračuje presne podľa harmonogramu a teda očakávame dokončenie hrubej stavby v novembri tohto roku,“ hovorí Juraj Turinič, manažér predaja v Lamač Land s.r.o. Na pozemku tak vznikne desaťpodlažný bytový dom Element Lamač, ktorý si z pôvodného konceptu zachoval svoj pôdorys. Inak však je čisto bytový, naplánovaných je tu 38 jedno- až trojizbových bytov a apartmánov.

Developer hovorí, že ide ideálne štartovné bývanie pre páry alebo rodiny, príp. bývanie pre seniorov. Výhodou má byť dobré spojenie do centra, do zelených častí Malých Karpát a predovšetkým do nákupného centra Bory Mall. Podľa J. Turiniča však projekt poskytuje aj ďalšie výhody. „Cenovo sme nastavení celkom dobre oproti konkurencii s tým, že výhoda oproti konkurencii je, že v našom projekte klient neplatí za pivničnú kobku, dostane byt kompletne zariadený v štandarde, čo je už započítane v cene a naša spoločnosť neuplatňuje inflačnú doložku ako väčšina developerov, čiže klient má aj zmluvne garantovanú cenu nehnuteľnosti, ktorú si dnes u nás kúpi a pri odovzdaní určite nebude prekvapený, že sa mu zmení cena.“

Lamač Land spustil predaj v lete 2021, pričom s jeho vývojom je spokojný. Oficiálny web uvádza ako voľných ešte 19 jednotiek, tri sú rezervované a zvyšok predaný. Viacero bytov a apartmánov má neštandardné dispozície, čo je dané trojuholníkovým pôdorysom objektu. Štandard je priemerný. Najlacnejší dvojizbový apartmán vychádza na takmer 174-tisíc eur (viac ako 3,8-tisíc eur za meter štvorcový), najdrahší trojizbový mezonetový byt na 303-tisíc eur (3,6-tisíc eur za meter štvorcový). Developer pripúšťa, že s ohľadom na vysoký dopyt aj rast cien materiálov ceny priebežne zvyšoval. Byty na najvyššom ustúpenom podlaží sa do predaja, podľa všetkého, nedostali.

Súčasťou projektu je aj 43 parkovacích miest na teréne (každé parkovacie miesto je v cene 10-tisíc eur), prístupné sú z vedľajšej vetvy Hodonínskej. Od hlavnej cesty je parkovisko ustúpené, keďže development musel ponechať rezervu pre jej rozšírenie a výstavbu budúcej cyklotrasy. Architektúra projektu je maximálne racionálna, ako-tak zaujímavým ho robí len jeho tvar. Zo všetkých ostatných hľadísk však ide len o veľmi priemerný dom. Architektom je Juraj Kerti.

Developer dodáva, že celkové dokončenie projektu s kolaudáciou prebehne zhruba v mesiacoch apríl alebo máj 2023.

 

Pohľad od Hodonínskej. Zdroj: Lamač Land

 

Element Lamač by bol v inom prostredí – možno aj priamo na lamačskom sídlisku, v Dúbravke či na Dolných Honoch – v podstate úplne prehliadnuteľným projektom. Architektúrou nevyniká, okrem bytov a apartmánov neprináša žiadnu pridanú hodnotu a ide len o prosté využitie pozemku. Zároveň treba dodať, že aj o pomerne neefektívne. Väčšinu plochy totiž zaberá povrchové parkovisko, čo je tou najhoršou formou využitia priestoru v akomkoľvek meste.

V existujúcom kontexte však ide o maximálne nevhodne nadizajnovaný projekt. Desaťpodlažná bytovka sa bude nad zástavbu v bezprostrednom okolí týčiť ako vztýčený prst. V susedstve sa totiž nachádzajú len rodinné domy a autosalóny, teda výlučne jedno- či dvojpodlažné budovy, ktoré sa k výške Elementu Lamač nebudú približovať ani zďaleka. Navyše, v budúcnosti sa to veľmi nezmení. „V okolí sa plánuje menšia zástavba IBV s podlažnosťou 2+1 NP,“ pripúšťa Juraj Turinič, mysliac individuálnu výstavbu rodinných domov s dvomi štandardnými podlažiami a jedným ustúpeným.

Nový projekt tak bude pre túto lokalitu niečím podobným, ako je Šancovú ulicu výšková budova Première. Aj v tomto prípade vznikla vo výškovo viac-menej zaregulovanej zástavbe nepochopiteľne vysoká budova. Koniec Lamača má výhodu v tom, že nie je natoľko exponovaný a mnoho ľudí nový projekt prehliadne, príp. o ňom ani nebude vedieť. To ale nemení nič na fakte, že takto rozvoj tejto časti mesta vyzerať nemal.

Je to mizériou nášho plánovania, ktoré sa síce zaoberá rozličnými technickými parametrami a funkčnými koeficientami, ale očividne nevedie ku vzniku kvalitnej zástavby a prostredia. Kvalitu totiž nemožno predpísať indexami v Územnom pláne (či už ide o funkciu, hustotu zástavby alebo rozsah zelených plôch). Element Lamač podľa všetkého presne spĺňa všetky nariadenia plánu a predsa nejde o urbanisticky dobre zasadený projekt. Naplnil predstavy hygieny o presvetlení, odstupoch či dosahu zelene na rastlom teréne, určite ale neprináša podnetné mestské prostredie a ani nevytvára predpoklady pre jeho postupný rozvoj.

Preto je možno čas vrátiť sa k spôsobu plánovania, typickému pre obdobie pred Druhou svetovou vojnou. Namiesto dnešných abstraktných územných plánov, kedy investor musí splniť všetky indexy a koeficienty, inak ale nie je v podstate regulovaný, by sa po novom vytýčili ulice, uličné čiary, predné a zadné stavebné čiary a výšky. Funkčne by však stavebník nebol obmedzovaný – nanajvýš by na hlavných uliciach musel vytvárať aktívny parter. Takéto zastavovacie plány sú overené skúsenosťami z celej Strednej Európy.

Potom by aj severná časť Lamača mohla vyzerať inak. V závislosti od definície verejného záujmu by sa tu mohlo rozvinúť menšie sídlisko s bytovkami, alebo – čo by bolo asi najvhodnejšie – kompaktná zástavba radových rodinných domov a „townhouses“, čoraz populárnejšieho konceptu, ktorý spája prácu a bývanie v rámci jedného domu (na prízemí je prevádzka, na druhom podlaží byt majiteľa). Tak či onak, určite by to bolo lepšie, ako voľne rozložené rodinné domy, medzi ktorými sa osamelo týči desaťpodlažná budova.

Dobré mesto nie je len o splnení kvantifikovateľných technických kritérií. Je to aj o pocite, ktorý pohyb a život v ňom vyvoláva, o zážitkoch a dojmoch. Facky v podobe projektov bez akéhokoľvek rozumného kontextu nech sú mementom, k čomu doterajší prístup môže viesť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Lamač Land
  • Zdroj: Lamač Land
  • Zdroj: Lamač Land
  • Zdroj: Lamač Land

Súvisiace články

Bory: Nová mestská štvrť alebo sídlisková kaša?

27.01.2021 12:57:10 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate postupne rozvíja svoju víziu vzniku novej časti mesta – projekt Bory, ktorý vytvára rozsiahle osídlenie na severozápade Bratislavy. Zámer vzniká doslova na zelenej lúke, preto má potenciál pre aplikovanie všetkých progresívnych myšlienok o mestskom plánovaní. Vzniká však z Borov skutočne komplexná a kvalitná mestská štvrť?

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre