Author photoAdrian Gubčo 01.12.2021 13:34

V Krasňanoch sa plánuje menšia bytovka, zámer vyvoláva odpor

V Krasňanoch v mestskej časti Rača sa plánuje výstavba menšieho bytového domu. Vyrásť by mal na nároží Hubeného a Vrbenského ulice, na mieste reštaurácie Krasňanská kúria. Zámer síce získal kladné záväzné stanovisko od Hlavného mesta, developer MONAQ Invest s.r.o. však môže mať k výstavbe ešte ďaleko. Projekt sa stal prakticky okamžite zdrojom vášní.

Miesto, kde projekt vznikne. Zdroj: Google Maps

Miesto, kde projekt vznikne. Zdroj: Google Maps

Miesto, kde má projekt vzniknúť, je súčasťou jedného z prvých bratislavských povojnových sídlisk – Krasnian, konkrétne časti Staré Krasňany. Išlo zároveň o jeden z prvých obytných celkov, kde boli naplno uplatnené modernistické myšlienky o bývaní v zeleni. Rozvoľnená štruktúra štandardne trojpodlažných bytových domov, doplnená o vybavenosť v podobe škôl a športovísk, je dnes utopená medzi stromami, ktoré dosahujú výšku bytoviek. V posledných rokoch bola doplnená ďalšia vybavenosť a domy prechádzajú nadstavbami.

Popularita sídliska sa zvyšuje, preto nie je prekvapením, že investori hľadajú možnosti využitia niektorých pozemkov či objektov – a to aj za cenu miernej intenzifikácie štruktúry. To je aj prípad firmy MONAQ Invest, s.r.o., súčasti skupiny MONAQ Group. V jej vedení figuruje známy právnik a syn rovnako známeho politika Ján Čarnogurský ml. Objekt Krasňanskej kúrie ponúkala na predaj (resp. teoreticky ešte stále ponúka), zároveň však využila existujúcu územnoplánovaciu reguláciu a predložila Magistrátu na posúdenie projekt nového bytového domu.

Namiesto reštaurácie by tak mal vzniknúť päťpodlažný dom, pričom najvyššie podlažie bude ustúpené. Na prvom nadzemnom podlaží sa majú nachádzať štyri samostatné garáže a priestor občianskej vybavenosti. Na druhom až štvrtom podlaží by mali vzniknúť tri bytové jednotky na podlažie, najvyššie ustúpené podlažie bude určené pre jeden byt s terasami s vegetáciou. Celkovo tak bude v dome 10 bytov, z toho tri dvojizbové a sedem trojizbových. Každý z bytov bude mať loggiu alebo terasu, do dispozície domu bude zasunutý aj vchod. Okrem štyroch zmieňovaných garáží bude objekt disponovať ďalšími dvanástimi parkovacími miestami.

Architektúra budovy známa nie je. Autorom je však, podľa všetkého, projektová firma PORTIK. To veľké očakávania nevyvoláva, aj s ohľadom na lokalitu – volať si prestížneho architekta na komorný objekt v podstate okrajovej časti Bratislavy asi nemá pre investora zmysel. Z hľadiska mierky a urbanizmu je však zámer v princípe v poriadku. V podobnej výške sú totiž po nadstavbách aj okolité domy so sedlovými strechami. Projektu sa však dotýka menší, jednopodlažný objekt v správe mestskej časti, ktorá tu chce v roku 2023 údajne zriadiť menšiu knižnicu a miesto pre stretávanie sa seniorov.

Hlavné mesto napriek tomu potvrdilo súlad zámeru s Územným plánom. Projekt sa nachádza v stabilizovanej lokalite, keďže však nevnáša do prostredia výrazný kontrast, je akceptovateľný. Magistrát zároveň ocenil, že aj napriek navýšeniu podlažnej plochy sa zníži miera zastavanosti a zvýši podiel zelene. S odstránením reštaurácie totiž zaniknú aj mohutné prestrešené terasy podniku. Developer sa môže so svojimi plánmi posunúť na konanie na miestnom stavebnom úrade.

 

Výrez z Územného plánu zóny Krasňany. Výstavbu na danom mieste nepredpokladal. Príprava však bola pozastavená. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača / AŽ Projekt

 

Tu však môže nastať problém. O zámere informoval starosta mestskej časti Rača Michal Drotován, ktorý sa pozastavil nad absenciou komunikácie zo strany Magistrátu – a to aj napriek tomu, že Rača je dotknutý subjekt. Výstavbu nových bytových domov v stabilizovanej časti Krasnian považuje za problematickú. Odkázal pritom na pripravovaný Územný plán zóny Krasňany, ktorý výstavbu na predmetnom pozemku nepredpokladal. ÚPZ Krasňany však bol zrušený, resp. jeho príprava pozastavená. Investor a mesto sa tak mohli oprieť jedine o „veľký Územný plán“, teda Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy.

Prirodzene, okamžite sa objavili odmietavé reakcie. Miestni politici sa začali obviňovať z podielu na vine, že (možno) dôjde v Krasňanoch k výstavbe. Kým jedna strana odkazuje na fakt, že miestne zastupiteľstvo pred časom pozastavilo prípravu ÚPZ, druhá pripomína, že tým bolo vyhovené protestu prokurátora. Ten napadol pripravovanú reguláciu s vysvetlením, že veľký Územný plán Krasňany nedefinoval ako oblasť, pre ktorú je potrebné podrobnejšie zadefinovanie. Rýchly pohľad do plánu dokazuje, že to je pravda.

Magistrát tak postupoval v tomto prípade správne. V zmysle súčasného znenia Územného plánu je s ním zámer v súlade, preto musel kladné stanovisko vydať. Developer teraz bude čakať na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia zo strany stavebného úradu v mestskej časti, kde je starosta štatutárom. Teoreticky je možné robiť rozličné obštrukcie a udelenie povolení odďaľovať, len sotva sa to ale podarí do prijatia nového ÚPZ. Rača bude mať od budúceho roka takúto možnosť, príprava územných plánov zón ale trvá štandardne dlhé roky. Niektoré mestské časti pracujú na svojich plánoch aj vyše desaťročie.

Namiesto hľadania vinníkov a predháňania sa, kto je väčší bojovník proti výstavbe, by možno bolo vhodné situáciu skôr využiť na skorigovanie investícií zo strany samosprávy aj developera a skvalitnenie zámerov. Ponúka sa šanca komplexne skultivovať jedno nárožie a okrem nových hmôt priniesť aj funkčné obohatenie sídliska. Krasňanská kúria bola v živote miestnej komunity samozrejme dôležitá, pozitívne vplyvy však môžu priniesť aj nové služby – či v réžii mestskej časti, alebo prevádzka v parteri novostavby.

Čo sa týka budúcnosti Krasnian, sídlisko je z väčšej časti dobudované. Prípadná výstavba by sa mala zamerať na transformáciu existujúcich objektov a areálov. Vhodná by bola napríklad celková prestavba supermarketu na Peknej ceste, kde by mohol vzniknúť polyfunkčný objekt, pričom supermarket by sa nachádzal na prízemí. Funkčnú úpravu, možno na kultúrne účely, by si zaslúžil susedný obchodný dom, doplnený o revitalizáciu verejného priestranstva. Odstrániť a nahradiť zástavbou v triezvej mierke by sa mohli aj garážové objekty na Ulici Augustína Murína s náhradou v podobe parkovacieho domu niekde v blízkom okolí. Pokračovať budú aj nadstavby jednotlivých bytoviek.

V každom prípade, „stabilizované územie“ v Územnom pláne neznamená, že pôjde o statický priestor, ktorý už naveky ostane taký, ako v súčasnosti. Zastupitelia by to mali mať na pamäti, keď komentujú výstavbu a rozvojové plány. Inak sa môže stať, že bojovať sa bude proti akýmkoľvek zmenám, vrátane verejnoprospešných. Rača, ktorá sa takto usiluje o výstavbu materskej školy práve v Krasňanoch, s tým má bohaté skúsenosti.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube