Author photoAndrej Sárközi 07.10.2022 14:34

Úspech pre Ivana Kmotríka. Mesto konečne schválilo prestavbu sídla Grafobalu

Administratívne priestory v budove na Sasinkovej 5 a Moskovskej 4 v Starom Meste sa môžu stať z veľkej časti minulosťou. Mesto totiž dalo zelenú k projektu vzniku polyfunkčných objektov. Nejde však o nové stavby – plánom je budovy zrekonštruovať a dobudovať. Developerom je spoločnosť Grafobal Group Development, spojená s aktivitami podnikateľa Ivana Kmotríka st. a ktorá tu má v tejto chvíli ešte sídlo.

Zdroj: Google StreetView

Zdroj: Google StreetView

Hlavné mesto odsúhlasilo upravený investičný zámer developera, ktorý pozostáva z obnovy a zmeny objemových parametrov existujúcich stavieb. Domy sú dnes vzájomne prepojené na úrovni prvého podzemného podlažia a prízemia. Ich premenou bol poverený architekt Martin Ďurík, s ktorým bola v poslednej dobe spojená najmä vydarená rekonštrukcia Akademickej knižnice VŠMU. Autor musel modifikovať zámer, ktorý už predtým Magistrát pre svoj rozsah zamietol. 

Budova bližšie k Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a Medickej záhrade, Sasinkova 5, disponuje štyrmi nadzemnými podlažiami a navrhnutou nadstavbou objektu o jedno ustúpené podlažie. Budova je určená sčasti pre občiansku vybavenosť, ako aj pre funkciu bývania. Prízemie bude tvorené vstupným priestorom a obchodnými prevádzkami, na 2. až 4. podlaží sa nachádzajú tri bytové jednotky a navrhované je tu aj miesto pre kancelárske priestory. Nadstavba piateho podlažia je určená na bývanie s jednou bytovou jednotkou. Pôvodne sa plánovala dvojpodlažná nadstavba. 

Budova na Moskovskej ostane objemovo zachovaná s piatimi nadzemnými podlažiami. V dvorovej časti je navrhnuté vybúranie kotolne a časti garáže – na ich mieste developer navrhuje zeleň. Funkcia objektu sa zmení z pôvodnej prevádzkovo skladištnej budovy s ôsmimi služobnými bytmi na objekt s využitím pre zdravotnícke účely. Vstupné priestory na prízemí bude tvoriť lekáreň, 2. až 4. podlažie zas ambulancie. Na piatom sú navrhnuté denné priestory pre personál a zasadacia miestnosť s priestormi pre riaditeľa a sekretariát. 

Zo záväzného stanoviska možno vyrozumieť, že developer v objektoch počíta s celkovo 10 bytmi a 33 parkovacími miestami. V rámci pozemku bude upravený a revitalizovaný priestor vnútrobloku Sasinkova – Moskovská na zelené nádvorie s parkovou úpravou. Riešený bude aj vznik „živého parteru“ so zakomponovaním priechodnej verejnej pasáže, ktorá prevádzkovo prepojí obe strany riešeného územia ulíc Sasinkovej a Moskovskej.

Čo sa týka dopravného riešenia, na minimalizovanej plošnej výmere parteru v juhovýchodnej časti pozemku je navrhnutá 3-úrovňová parkovacia garáž. Nie je však tradičná – obsahuje vertikálny parkovací systém s automatickým systémom ovládania bez pohybu osôb v priestore. Disponovať bude kapacitou pre už zmienenú vyše tridsiatku automobilov. Ide o reakciu na stiesnené pomery aj extrémnu náročnosť prípadného podkopávania stavieb. 

 

Objekt na Moskovskej 4, ktorý je súčasťou projektu. Zroj: Google StreetView

 

Navrhovaná prestavba dokončených stavieb je v zmysle stanoviska v súlade s územným plánom, keďže dodržuje funkčnú aj objemovú reguláciu. Magistrát však vyjadril svoje pripomienky, ktoré možno označiť za vcelku oprávnené. Ku kolaudácii objektov musí byť podľa mesta preukázané, že bytová funkcia na Sasinkovej 5 bude v maximálnom rozsahu 10 bytov, nebytové priestory na prízemí neobmedzia funkciu a bezpečnosť budovy a upravený a revitalizovaný priestor vo vnútrobloku ostane prístupný verejnosti. Z dopravného hľadiska sa požaduje, aby zrušené parkovacie miesta na Moskovskej a Sasinkovej developer nahradili tromi stojiskami v garáži. Dve parkovacie miesta majú byť vyhradené pre elektro-dobíjanie automobilov a pri vjazdoch a výjazdoch Magistrát poukazuje aj na dôležitosť bezberiérového pohybu chodcov. Napokon, mesto developerovi podobne ako ako pri iných projektoch odporučilo, aby na fasáde použil svetlé farby a časti fasád zrealizoval ako vegetačné, čo má prispieť k prirodzenému ochladzovaniu a brániť prehrievaniu. 

Development sa nachádza v centre Bratislavy. a najmä objekt na Sasinkovej a Moskovskej sa nachádza v blízkosti Medickej záhrady, ktorá v decembri minulého roka prešla rozpačitou čiastočnou obnovou. Rekonštrukcia - alebo skôr údržba - bola vyhotovená pod vedením mestskej časti Staré Mesto a v spolupráci s developerom HB Reavis. Časti Medickej záhrady pomohla, no zmena žiaľ nebola vykonaná vo všetkých miestach parku. Pokračovanie revitalizácie bolo ohlásené až teraz po ročnej prestávke. Upraviť by sa mali chodníky popri Ul. 29. augusta. 

Okrem Medickej záhrady sa v pešej dostupnosti vyskytuje aj Avionský parčík alebo Námestie Slobody. To v súčasnosti prechádza intenzívnou premenou. Rekonštrukcia administratívnych častí na bytové jednotky tak nemusí byť - najmä investične - najhorší nápad. Podobne je na tom plánovaná lekáreň s ambulanciami, ktorá využije blízkosť Lekárskej fakulty Univerzity Komenského alebo Unoverzitnej nemocnice. Aj tento zámer tak môže v praxi nájsť svoje opodstatnenie.

V každom prípade sa ale jedná len o prvé dôležité povolenie. Zámer ešte musí prejsť územným a stavebným konaním, počas ktorého sa snáď odhalí aj uvažovaná podoba projektu. Začatie aj dokončenie rekonštrukcie objektov je nateraz hudbou budúcnosti. 


Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube