YIMBA

Author photoAndrej Sárközi 07.10.2022 14:34

Úspech pre Ivana Kmotríka. Mesto konečne schválilo prestavbu sídla Grafobalu

Administratívne priestory v budove na Sasinkovej 5 a Moskovskej 4 v Starom Meste sa môžu stať z veľkej časti minulosťou. Mesto totiž dalo zelenú k projektu vzniku polyfunkčných objektov. Nejde však o nové stavby – plánom je budovy zrekonštruovať a dobudovať. Developerom je spoločnosť Grafobal Group Development, spojená s aktivitami podnikateľa Ivana Kmotríka st. a ktorá tu má v tejto chvíli ešte sídlo.

Zdroj: Google StreetView

Zdroj: Google StreetView

Hlavné mesto odsúhlasilo upravený investičný zámer developera, ktorý pozostáva z obnovy a zmeny objemových parametrov existujúcich stavieb. Domy sú dnes vzájomne prepojené na úrovni prvého podzemného podlažia a prízemia. Ich premenou bol poverený architekt Martin Ďurík, s ktorým bola v poslednej dobe spojená najmä vydarená rekonštrukcia Akademickej knižnice VŠMU. Autor musel modifikovať zámer, ktorý už predtým Magistrát pre svoj rozsah zamietol. 

Budova bližšie k Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a Medickej záhrade, Sasinkova 5, disponuje štyrmi nadzemnými podlažiami a navrhnutou nadstavbou objektu o jedno ustúpené podlažie. Budova je určená sčasti pre občiansku vybavenosť ako aj pre funkciu bývania. Prízemie bude tvorené vstupným priestorom a obchodnými prevádzkami, na 2. až 4. podlaží sa nachádzajú tri bytové jednotky a navrhované je tu aj miesto pre kancelárske priestory. Nadstavba piateho podlažia je určená na bývanie s jednou bytovou jednotkou. Pôvodne sa plánovala dvojpodlažná nadstavba. 

Budova na Moskovskej ostane objemovo zachovaná s piatimi nadzemnými podlažiami. V dvorovej časti je navrhnuté vybúranie kotolne a časti garáže – na ich mieste developer navrhuje zeleň. Funkcia objektu sa zmení z pôvodnej prevádzkovo skladištnej budovy s ôsmimi služobnými bytmi na objekt s využitím pre zdravotnícke účely. Vstupné priestory na prízemí bude tvoriť lekáreň, 2. až 4. podlažie zas ambulancie. Na piatom sú navrhnuté denné priestory pre personál a zasadacia miestnosť s priestormi pre riaditeľa a sekretariát. 

Zo záväzného stanoviska možno vyrozumieť, že developer v objektoch počíta s celkovo 10 bytmi a 33 parkovacími miestami. V rámci pozemku bude upravený a revitalizovaný priestor vnútrobloku Sasinkova – Moskovská na zelené nádvorie s parkovou úpravou. Riešený bude aj vznik „živého parteru“ so zakomponovaním priechodnej verejnej pasáže, ktorá prevádzkovo prepojí obe strany riešeného územia ulíc Sasinkovej a Moskovskej. Čo sa týka dopravného riešenia, na minimalizovanej plošnej výmere parteru v juhovýchodnej časti pozemku je navrhnutá 3-úrovňová parkovacia garáž. Nie je však tradičná – obsahuje vertikálny parkovací systém s automatickým systémom ovládania bez pohybu osôb v priestore. Disponovať bude kapacitou pre už zmienenú vyše tridsiatku automobilov. Ide o reakciu na stiesnené pomery aj extrémnu náročnosť prípadného podkopávania stavieb. 

 

Objekt na Moskovskej 4, ktorý je súčasťou projektu. Zroj: Google StreetView

 

Navrhovaná prestavba dokončených stavieb je v zmysle stanoviska v súlade s územným plánom, keďže dodržuje funkčnú aj objemovú reguláciu. Magistrát však vyjadril svoje pripomienky, ktoré možno označiť za vcelku oprávnené. Ku kolaudácii objektov musí byť podľa mesta preukázané, že bytová funkcia na Sasinkovej 5 bude v maximálnom rozsahu 10 bytov, nebytové priestory na prízemí neobmedzia funkciu a bezpečnosť budovy a upravený a revitalizovaný priestor vo vnútrobloku ostane prístupný verejnosti. Z dopravného hľadiska sa požaduje, aby zrušené parkovacie miesta na Moskovskej a Sasinkovej developer nahradili tromi stojiskami v garáži. Dve parkovacie miesta majú byť vyhradené pre elektro-dobíjanie automobilov a pri vjazdoch a výjazdoch Magistrát poukazuje aj na dôležitosť bezberiérového pohybu chodcov. Napokon, mesto developerovi podobne ako ako pri iných projektoch odporučilo, aby na fasáde použil svetlé farby a časti fasád zrealizoval ako vegetačné, čo má prispieť k prirodzenému ochladzovaniu a brániť prehrievaniu. 

Development sa nachádza v centre Bratislavy. a najmä objekt na Sasinkovej a Moskovskej sa nachádza v blízkosti Medickej záhrady, ktorá v decembri minulého roka prešla rozpačitou čiastočnou obnovou. Rekonštrukcia - alebo skôr údržba - bola vyhotovená pod vedením mestskej časti Staré Mesto a v spolupráci s developerom HB Reavis. Časti Medickej záhrady pomohla, no zmena žiaľ nebola vykonaná vo všetkých miestach parku. Pokračovanie revitalizácie bolo ohlásené až teraz po ročnej prestávke. Upraviť by sa mali chodníky popri Ul. 29. augusta. 

Okrem Medickej záhrady sa v pešej dostupnosti vyskytuje aj Avionský parčík alebo Námestie Slobody. To v súčasnosti prechádza intenzívnou premenou. Rekonštrukcia administratívnych častí na bytové jednotky tak nemusí byť - najmä investične - najhorší nápad. Podobne je na tom plánovaná lekáreň s ambulanciami, ktorá využije blízkosť Lekárskej fakulty Univerzity Komenského alebo Unoverzitnej nemocnice. Aj tento zámer tak môže v praxi nájsť svoje opodstatnenie.

V každom prípade sa ale jedná len o prvé dôležité povolenie. Zámer ešte musí prejsť územným a stavebným konaním, počas ktorého sa snáď odhalí aj uvažovaná podoba projektu. Začatie aj dokončenie rekonštrukcie objektov je nateraz hudbou budúcnosti. 


Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Medická záhrada prešla úpravou, od komplexnej rekonštrukcie má ďaleko

14.12.2021 15:24:10 Adrian Gubčo

Pred niekoľkými týždňami bola dokončená revitalizácia Medickej záhrady. O novinke informovala mestská časť Bratislava – Staré Mesto, ktorá bola iniciátorom a stavebníkom rekonštrukcie. Na projekte spolupracovala s developerom HB Reavis. Cieľom bolo masívne zlepšenie stavu a úrovne záhrady, menej pozorný návštevník si však zásadnejšie zmeny nevšimne.

Čítať viac

Staré Mesto sa zahustí, projekty v prielukách postupujú

10.08.2022 16:27:55 Adrian Gubčo

Bratislavské Staré Mesto je najhustejšie zastavanou časťou metropoly, napriek tomu tu ostáva ešte viacero voľných a nezastavaných pozemkov. Patrí k nim viacero prieluk, ktoré vznikli po odstránení pôvodnej zástavby, ale aj dlhodobo prázdnych plôch, uvoľnených s cieľom neskoršieho rozvoja. K tomu by mohlo prísť už v najbližších rokoch.

Čítať viac

Zástavba v Starom Meste podrastie, viaceré pozemky zmenia podobu

01.04.2022 18:01:51 Adrian Gubčo

Staré Mesto je s prehľadom najhustejšie zastavanou časťou mesta, kde sa nachádza len minimum voľných pozemkov pre výstavbu. Investori sú tak nútení realizovať iné riešenia – odstraňovať a nahrádzať nehodnotné objekty, prestavovať domy alebo ich nadstavovať. Takýmto spôsobom sa postupne zvyšuje mierka zástavby. V poslednom období sa pohlo hneď niekoľko takýchto projektov.

Čítať viac

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube