Author photoAdrian Gubčo 11.05.2018 08:00

Štúdia Námestia Slobody je hotová

Architektonické kancelárie 2021 a LABAK, ktoré sa v architektonickej súťaži na revitalizáciu Námestia Slobody umiestnili najlepšie, dokončili štúdiu budúceho vzhľadu námestia, ktorá rozpracovala súťažný návrh a prešla pripomienkami poroty a zástupcov Bratislavy - hlavného mesta SR. Črtá sa tak už finálna podoba tohto významného verejného priestoru.

Zdroj: 2021 + LABAK

Zdroj: 2021 + LABAK

Súťaž reagovala na zlý stav námestia, ktoré sa nachádza v centrálnej mestskej polohe v susedstve budov viacerých významných inštitúcii. Najvyššie ocenený návrh zachoval základné členenie námestia, ktoré vychádzalo z kvalitných základov, no nebolo ideálne z hľadiska používateľnosti. To sa snaží projekt architektov z 2021 a LABAKu prekonať, mierne transformuje využitie niektorých plôch, dopĺňa rekreačnú vybavenosť, mení dopravný režim a zlepšuje fyzický stav prostredia. Projekt zachováva existujúce výtvarné kvality námestia a dopĺňa ich citlivými vstupmi.

Zo zmien tak bude najviditeľnejšie doplnenie výsadby stromov vo vnútornom kruhovom priestore okolo fontány, čo má vizuálne odmonumentalizovať mierku celého námestia a zlepšiť pobytové možnosti v tejto časti námestia, vytvorenie osi medzi fontánou Družba a Úradom vlády formou rozšírenej spevnenej plochy, kde vznikne priestor pre umiestnenie pamätníka 17. novembra 1989, ako aj "kazateľnica", teda priestor pre prejavy počas zhromaždení, vytvorenie detského ihriska a workout ihriska v mieste niekdajšej sochy Klementa Gottwalda, zriadenie pavilónov či objektov občianskej vybavenosti - "folies" - najmä pavilónu pred FA STU, umožňujúceho rozšírenie aktivít Fakulty architektúry do exteriéru, novinového stánku, študentského baru, čajovne, predajne kebabu/pizze, príp. ďalších prevádzok či verejných toaliet a domčeku pre správu námestia, odstránenie kvetináčov pred existujúcou reštauráciou, čo zlepší jej komunikáciu s verejným priestorom, a zrušenie akýchkoľvek možností parkovania.

Fontána Družba, ktorá dnes tvorí výtvarne a vizuálne najvýraznejšiu dominantu námestia, sa zachováva a bude bližšie sprístupnená bezbariérovou úpravou a možnosťou priameho prístupu k vode, ale aj sedením vo fontáne. Podstatnou rovinou je však ešte technický stav fontány, cieľom je však minimalizovať technické nároky na prevádzku. Bezbariérový prístup získajú aj pobytové trávniky, pôvodné dizajnové kusy mobiliáru (lavičky, koše, osvetlenie) sa zachovávajú a ďalej rozvíjajú, pričom sa zlepší úroveň narábania s odpadmi.

Vo výsledku tak dôjde ku komplexnej obnove námestia, ktorá však neprinesie zásadnú vizuálnu zmenu ani nový radikálny názor na jeho fungovanie. Namiesto toho sa posilnia existujúce kvality, na ktoré sa citlivo nadväzuje, a vznikne priestor, zaujímavý nielen pre lokálnych obyvateľov a návštevníkov okolitých inštitúcii, ale aj Bratislavčanov a návštevníkov z iných častí krajiny alebo zahraničia. Námestie Slobody sa vďaka tejto obnove môže premeniť na jeden z najreprezentatívnejších a najlepších verejných priestorov na Slovensku.

Začiatok realizácie prvých opatrení sa očakáva už v priebehu leta. Projekt financujú Bratislava - hlavné mesto SR v spolupráci s občianskym združením Dobré m(i)esto, ktoré zriadil developer HB Reavis.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Celkový pohľad na námestie od FA STU. V strede pavilón pre FA STU. Zdroj: 2021+LABAK
  • Fontána Družba, po novom bude prístupná s možnosťou dotyku s vodou. Zdroj: 2021+LABAK
  • Vstup od FA STU. Zdroj: 2021+LABAK
  • Nové úpravy umožnia prístup na pobytové trávniky, na miestne niekdajšieho Gottwaldovho súsošia vznikne detské a workoutové ihrisko. Zdroj: 2021+LABAK
  • Kazateľnica v blízkosti miesta pre zhromaždenia. Zdroj: 2021+LABAK
  • Pôvodný mobiliár bude obnovený alebo citlivo doplnený, rozvinie sa možnosť rekreačných aktivít. Zdroj: 2021+LABAK
  • Mobiliár na námestí. Osvetlenie bude vychádzať z pôvodného, takisto ako lavičky alebo koše. Časť pôvodného mobiliáru sa zrepasuje. Zdroj: 2021+LABAK
  • Nové koše umožnia separáciu odpadu. Zdroj: 2021+LABAK
  • Komplexný návrh. Zdroj: 2021+LABAK

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube