Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 24.10.2018 14:30

Stavebné uzávery v Starom Meste a Karlovej Vsi

Mestské časti Staré Mesto a Karlova Ves pripravujú obstaranie Územných plánov zón pre územia Brnianska-Patrónka a Líščie údolie. V súvislosti s tým bola presadená stavebná uzávera, ktorá bude platiť do schválenia nových Územných plánov zón (ÚPZ), maximálne však päť rokov.

Article Big

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto / Aprox

Územie zóny Brnianska-Patrónka tvorí severozápadný okraj mestskej časti, vymedzený ulicami Hroboňova, Lovinského, Pri Habánskom mlyne, Mlynská dolina, Brnianska, Cesta na Červený most a železničnou traťou na Hlavnú stanicu. Ide o pomerne heterogénne územie, ktorého časť je tvorená malopodlažnou zástavbou rodinných domov a mestských víl, ale aj novšími kancelárskymi a rezidenčnými komplexmi nadväzujúcimi na rušnú Brniansku ulicu. Dobrá poloha voči centru mesta a významným dopravným ťahom, ako aj atraktívne prostredie s charakterom „záhradného mesta“ robí územie atraktívnym pre investorov. Miestna samospráva sa toho obáva a preto chce územie dopredu zaregulovať. Spracovateľom dokumentácie ÚPZ bude podľa všetkého kancelária Aprox.

Karlova Ves sa k podobnému kroku odhodlala v území vymedzenom ulicami Staré Grunty na východe, Svrčou ulicou z južnej strany, ulicou Líščie údolie na juhozápade a západe a hranicou lesa patriaceho k masívu kopca Sitina zo severu. Lokalita je zaujímavá predovšetkým pre investorov rezidenčných projektov, ktorí lákajú na pokojné prostredie s atraktívnymi výhľadmi smerom na Karlovu Ves a Rakúsko. V nedávnej dobe tu vyrástlo niekoľko rezidenčných súborov a postupne tu rastú aj individuálne rodinné domy. Spracovávateľom bude pravdepodobne kancelária AŽ Projekt.

Základným dôvodom tvorby Územných plánov zón je snaha spodrobniť územno-plánovaciu reguláciu v danom území a stanoviť jasné pravidlá, podľa ktorých sa bude rozvíjať výstavba v lokalite. ÚPZ môžu stanovovať výšky budov, uličné a stavebné čiary, konfiguráciu a hierarchizáciu verejných priestranstiev, funkčné zloženie územia a ďalšie aspekty. Príprava ÚPZ je v princípe zodpovedným krokom ku správe územia a vyhotovený a schválený plán uľahčuje situáciu samospráve aj investorom, ktorí dopredu poznajú pravidlá a limity.

Problematickejšie však je už vyhlásenie stavebnej uzávery. Tento inštitút bol pôvodne vyvinutý predovšetkým preto, aby bolo možné obmedziť výstavbu v územiach, kde sa pripravovala výstavba dôležitých líniových stavieb (viď uzávera okolo električkovej trate v Petržalke) alebo stavieb vo verejnom záujme. Použitie v rámci zastavaných mestských území (a zvlášť stabilizovaných) je však už problematickejšie, lebo zmrazuje vydávanie nových povolení pre projekty či stavebné zámery, ktoré ešte nemajú územné rozhodnutia. A to sa nemusí týkať len veľkých developerov, ale aj drobných stavebníkov.

Aj keď väčšinou samosprávy argumentujú veľkým tlakom investorov, skutočnosť je smutnejšia – stavebné uzávery sú zneužívané populistickými zastupiteľmi, ktorí ich predkladajú verejnosti ako prejav ich tvrdého postoja voči developerom. Výsledkom však je, že utrpieť môžu všetci, nielen veľkí realitní investori, ale aj drobní majitelia, ktorí si chcú len zlepšiť svoje bývanie. Tí všetci sú obeťou politického kalkulu a zdĺhavosti jednotlivých procesov, vyplývajúcich z fungovania územného plánovania na Slovensku.

Možné riešenia sa ukazujú v Prahe, kde je síce konanie v mnohých prípadoch ešte zdĺhavejšie, ale boli vykonané dva základné kroky ku zmene: tvorba nového Územného plánu mesta, resp. Metropolitného plánu, ktorý citlivo narába s charakterom jednotlivých lokalít a ďalej ho rozvíja, a schválenie tzv. Pražských stavebných predpisov. Tie rovnako ako ÚPZ obsahujú základné kritériá pre výstavbu v území, ktoré treba rešpektovať (výška, uličné čiary, charakter zástavby, organizácia technickej infraštruktúry, atď.) a majú váhu zákona. Spojenie týchto dvoch dokumentov, resp. predpisov, umožní značné zjednodušenie výstavby a ochranu verejného záujmu, ktorý nebude krivený úsudkom zastupiteľov, ale bude vychádzať z odborných predpokladov a zodpovedných expertných posúdení.

V Bratislave však príprava nového Územného plánu postupuje len veľmi pomaly, o stavebných predpisoch nemožno byť ani reči, čo vedie ku zlým rozhodnutiam, spomaľujúcim rozvoj mesta a veľkému vplyvu lokálnej politiky.

Galéria

  • Vymedzenie riešeného územia v rámci prípravy ÚPZ Brnianska - Patrónka. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto / Aprox
  • Vymedzenie riešeného územia v rámci prípravy ÚPZ Líščie údolie. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Karlova Ves / AŽ Projekt

Súvisiace články

Kľúčom k dostupnejšiemu a udržateľnejšiemu mestu je hustota

02.07.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Nedávno som načal tému dostupnosti bývania. Možno povedať, že väčšina ľudí sa zhodne, že dostupné bývanie v meste je mimoriadne dôležité, rozpory sa však objavia pri konkrétnej voľbe opatrení, ako a kde toto bývanie zabezpečiť. Je nutné si uvedomiť, že hlavnou cestou k lepšiemu mestu musí byť zahusťovanie, teda mesto rozširovať dovnútra.

Čítať viac

Najväčší problém Bratislavy?

20.06.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

Keď sa spýtate ľudí na to, čo je najväčší problém Bratislavy, pravdepodobná odpoveď bude doprava. Niektorí ďalší povedia parkovanie, iní poukážu na znečistenie a znehodnocovanie vodných zdrojov. Osobne mám však iný názor.

Čítať viac

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Rising Guthaus #bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #guthaus #architecture #modernarchitecture @corwin.sk @alleswirdgutarchitecture
Green light for Sky Park Tower: construction permit was issued #bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #skypark #highrise #tower #city #downtown #zahahadid #skyparkbyzahahadid #skyparktower #architecture #modernarchitecture @penta_real_estate @zahahadidarchitects @pictown.co
Sky Park Offices nearing completion #bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #bratislavadowntown #office #work #architecture #modernarchitecture @penta_real_estate @vbarchitekten
New tramway track in Karlova Ves and riverfront is getting shape #bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #tram #traffic #transportation #publictransport #city #urbanism #karlovaves #reconstruction #modernisation @dpbratislava
Foundations of the first skyscraper in Bratislava! #bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #eurovea #euroveaTower #euroveacity #tower #skyscraper #development #realestate #living #architecture #modernarchitecture #gfi @jtre_sk
Urban Residence getting final look #bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #urban #urbanism #UrbanResidence #lucron #architecture #modernarchitecture @compassarchitekti
Pozrieť viac

YouTube