Author photoAdrian Gubčo 11.12.2020 12:13

Rusovce sa môžu čoskoro rozšíriť, pripravuje sa rozvoj severnej časti obce

Mestská časť Rusovce je najväčšou z trojice mestských častí vidieckeho charakteru južne od Petržalky a vďaka prítomnosti vzácnych historických pamiatok či možností pre športovanie aj najprestížnejšou. Teraz sa môže ešte rozšíriť – už čoskoro by sa totiž mohol spustiť development v rámci zóny Rusovce – Sever, kde sa pripravujú prvé konkrétne investičné zámery.

Ilustračná vizualizácia. Zdroj: Cechvala Architects

Ilustračná vizualizácia. Zdroj: Cechvala Architects

Rusovce – Sever predstavujú územie po oboch stranách cesty I/2 pri vstupe do Rusoviec od Petržalky. Zo severu sú vymedzené úzkym pásom lesa, zo západu a juhu existujúcou zástavbou a z východu lužnými lesmi v okolí Rusovského jazera. Pozemky boli doteraz využívané ako poľnohospodárska pôda, no zvyšujúci sa tlak na rozvoj bývania v mestskej časti bol podnetom pre zmenu funkčného využitia.

Našťastie, mestská časť dopyt po bývaní vyhodnotila správne a včas sa rozhodla pre vypracovanie Územného plánu zóny Rusovce – Sever, teda veľmi podrobnej dokumentácie, ktorá konkrétne stanovuje podmienky a limity rozvoja lokality. Budúca výstavba tak je regulovaná a bez rizika, že by dochádzalo k situáciám, bežným v rámci novourbanizovaných území na bratislavských predmestiach – kde chýbajú chodníky, logická štruktúra ulíc alebo priestor pre občiansku vybavenosť.

Nido

To vytvára predpoklady pre to, aby investori dokázali predkladať projekty, ktoré budú rýchlejšie povolené a zároveň na vyššej kvalitatívnej úrovni, ak dodržia schválenú územnoplánovaciu dokumentáciu. Tá dokonca obsahuje aj detaily typu pevne stanovené stavebné čiary či výšky oplotení, čo by mohlo zamedziť vzniku akýchsi betónových koridorov, typických pre slovenské predmestia – samozrejme, za predpokladu, že súkromní investori nepripravujú komplexnejšie plány, ktoré predpokladajú vyššiu kvalitu riešenia územia.

Že sa tu práve takýto development pripravuje, nasvedčuje aj aktuálne vydané kladné záväzné stanovisko pre spoločnosť Lucky Angel s.r.o., blízku spolumajiteľom spoločnosti ESET. Predložená dokumentácia sa týka dopravnej a technickej infraštruktúry v severovýchodnej časti zóny, ktorá je prípravou pre ďalší rozvoj územia. Jeho súčasťou by mal byť vznik 59 rodinných domov a 10 objektov občianskej vybavenosti, teda presne v zmysle ÚPZ. Popri cestách by mali vzniknúť dva metre široké chodníky (resp. tri popri parkovacích miestach).

Garanciou vyššej kvality je však predovšetkým pohľad na spracovateľa dokumentácie, ktorým je architekt Tomáš Čechvala. Jeho kancelária sa vyznačuje veľmi solídnymi návrhmi aj realizáciami na vysokej úrovni, čo sa odráža na rastúcom počte zákazok. Web ateliéru navyše obsahuje vizualizácie bližšie nešpecifikovaného developmentu rodinných domov v Rusovciach, kde je len málo dôvodov predpokladať, že by išlo o iný zámer.

Ak by sa aspoň časť zóny budovala v zmysle prezentácie architektov, išlo by o jednu z najlepšie pôsobiacich komunít rodinných domov v zázemí metropoly. Vízia Cechvala Architects je založená na rešpektovaní uličných čiar, vytvorení pokojných ulíc so zeleňou a s komunitnými priestormi predzáhradok, dobrej architektúre so spoločnými princípmi či silnej prítomnosti zelene. Ide o akýsi medzičlánok medzi tradičnými slovenskými predmestskými ulicami a holandskou praxou upokojených ulíc, tzv. woonerfs, čo je koncept, ktorý je potrebné v našej krajine rozšíriť.

O konkrétnom developmente zatiaľ nie sú bližšie známe žiadne informácie, v prípade spolumajiteľov ESETu je ale takmer pravidlom, že si dávajú záležať na dobrej kvalite architektúry. Ak je cieľom vytvoriť aj v Rusovciach štvrť, ktorá bude na vysokej úrovni, je spojenie dobrých architektov a výstavby rodinných domov na kľúč ideálnou voľbou. Benefitovať z toho môžu nakoniec aj celé Rusovce, keďže súčasťou projektu má byť nemalý rozsah občianskej vybavenosti.

 

Komplexný urbanistický návrh zóny Rusovce - Sever. Centrum obce je vľavo. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rusovce

 

Otázny bude každopádne rozvoj ďalších častí Rusovce – Sever. Hoci bol Územný plán zóny prijatý len v roku 2018, development v lokalite sa postupne začína rozbiehať. Niekdajšie polia sú už rozparcelované a spúšťa sa aj výstavba dopravnej infraštruktúry. Za rozvojom územia stoja viaceré známe mená z realitného prostredia, ako aj realitný fond z Veľkej Británie. Našťastie, prísna regulácia zabráni úplným excesom.

Rusovce patria k mestským častiam, ktoré si dlhodobo udržujú dobrý imidž a status, čo môžu v budúcnosti podporiť ďalšie projekty. Najväčším „game-changerom“ pre celú mestskú časť by bola rekonštrukcia kaštieľa spoločne s obnovou priľahlého parkového areálu a čeľadníka. V minulosti sa tu uvažovalo nad vznikom reprezentačných priestorov pre potreby Vlády SR bez verejnej prístupnosti, aktuálny vládny kabinet však chce otvoriť aj kaštieľ. V každom prípade pôjde o finančne náročný, ale potrebný projekt. Z Rusoviec by sa nestal len populárnejší turistický bod, ale aj prestížnejšia štvrť, keďže by sa tu nachádzala jedna z najreprezentatívnejších budov v Bratislave.

Ďalším dôležitým zámerom je „Castellum“, zamýšľané polyfunkčné centrum v blízkosti zdravotného strediska a naproti kaštieľu. Mal by tu vzniknúť polyfunkčný projekt, spájajúci nové zdravotné stredisko, služby, rezidencie a verejný priestor (námestie). V roku 2010 prebehla na riešenie tohto areálu architektonická súťaž, jej výsledky sú však už neaktuálne. Vývoj zámeru nespí, mestská časť zorganizovala v roku 2019 participačný proces a výhľadovo plánuje vyhlásenie novej súťaže.

V neposlednom rade, Rusovciam by pomohla aj kvalitná modernizácia archeologickej lokality a múzea Antická Gerulata, nie len prostá rekonštrukcia. Aj na riešenie novej podoby tohto areálu prebehla v minulosti architektonická súťaž, no bez udelenia prvého miesta. V rámci Slovenska ide o unikát s potenciálom zápisu medzi pamiatky svetového dedičstva UNESCO (ako cezhraničný súbor rozličných pamiatok na rímsky Limes), čomu by mala zodpovedať aj úroveň prezentácie archeologických nálezov. Inšpiráciou môže byť nedávno dokončené múzeum v rakúskom Petronelli-Carnunte.

Ak by sa však všetky tieto zámery zrealizovali, kvalita života v Rusovciach spoločne s ich príťažlivosťou by narástli, čo by sa odrazilo na atraktivite pre nové služby či obyvateľov. V takom prípade treba súbežne pripravovať aj nové územné plány zón, resp. také zmeny veľkého Územného plánu, aby bola nutnou podmienkou príprava podrobnejšej dokumentácie. V opačnom prípade by mohli Rusovce dopadnúť ako klasické predmestia v Rovinke, Dunajskej Lužnej alebo v Marianke, čo by bolo tragédiou.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Ilustračná vizualizácia. Zdroj: Cechvala Architects
  • Ilustračná vizualizácia. Zdroj: Cechvala Architects
  • Ilustračná vizualizácia. Zdroj: Cechvala Architects
  • Ilustračná vizualizácia. Zdroj: Cechvala Architects
  • Ilustračná vizualizácia. Zdroj: Cechvala Architects
  • Komplexný urbanistický návrh zóny Rusovce - Sever. Centrum obce je vľavo. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rusovce

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube