Author photoAdrian Gubčo 08.09.2023 19:00

Radikálne inovácie prichádzajú. Stavebníctvo sa úplne zmení, hovorí skúsený projektant z HESCONu

Moderné inovácie zmenili v posledných desaťročiach postupy v mnohých odvetviach. O čosi pozadu bolo stavebníctvo, ale aj to sa postupne vyvíja. Veľkou zmenou prešla najmä projekcia, ktorej význam je pri náročných stavbách enormný. To zvyšuje nároky na projektantov a ich schopnosť reagovať na aktuálne pokroky a technologické postupy.

Zdroj: HESCON / YIT Slovakia

Zdroj: HESCON / YIT Slovakia

Veľké zmeny v stavebníctve

Na stavebníctvom v Bratislave sa dodnes vznáša prízrak v podobe statických problémov viacerých projektov, ktoré viedli k ich pádu či zániku. Hoci išlo o ojedinelé a extrémne javy, ide o memento, poukazujúce na význam kvalitnej projekcie. Väčšiu pozornosť tejto téme venujú aj investori.

Rastie tak význam projektantov, zodpovedných za vypracovanie dokumentácií. V blízkej budúcnosti, s nástupom novej legislatívy, sa ich status ešte zvýši. Projektanti budú zodpovední za úspešný priebeh posudzovania a povoľovania projektu, pričom budú nútení pracovať s novými informačnými systémami. Priamo projekcie sa týka BIM – Building Information Modelling.

BIM prichádza s perspektívou zmeny náhľadu na budovu počas celej jej životnosti a tým aj k úplne novému prístupu k celému stavebnému priemyslu. Jeho súčasťou sú 2D výkresy, 3D geometrické dáta, kvalitatívne údaje o jednotlivých prvkoch (materiál, typ, výrobca, umiestnenie v budove, podlažie,...) či negrafické informácie (SNIM). S týmito údajmi sa dá narábať a uľahčuje to tvorbu výkazov výmer alebo výkazov prvkov.

Druhou stranou mince je rast nárokov na technologické vedomosti projektantov aj hardwarové a softvérové požiadavky. V slovenskom prostredí sa tak vyprofilovalo niekoľko spoločností, ktoré sa špecializujú na prácu a projekciu s BIMom. K najskúsenejším patrí v tomto smere spoločnosť HESCON, ktorá začala s BIMom pracovať už v roku 2013. Samotná firma však vznikla už v roku 2008.

Galéria

  • Zwirn 3. Zdroj: HESCON / YIT Slovakia
  • Rozeta 2. Zdroj: HESCON / YIT Slovakia
  • Rozeta 2. Zdroj: HESCON
  • Výstavba štadióna KFA v Košiciach. Zdroj: HESCON
  • Výstavba TIOPu v Trebišove. Zdroj: HESCON

Výber projektanta je kľúčový

HESCON má po rokoch v biznise na konte významné spolupráce na veľkých projektoch, vrátane známych bratislavských developmentov. Patria k nim obytný súbor Rozeta 2 alebo tretia etapa Zwirnu, na ktorom má pozíciu generálneho projektanta. V minulosti spolupracovali aj na jednom z najväčších projektov v danom čase v strednej Európe – na komplexe Nivy. Pri takýchto významných realizáciách sa už automaticky pracuje s BIMom.

Išlo a ide o mimoriadne náročné úlohy, pričom spoločnosť nerealizovala len „jednoduchú“ dokumentáciu pre územné rozhodnutie, ale aj omnoho zložitejšiu dokumentáciu pre stavebné povolenie či pre realizáciu stavby. Tá si vyžaduje vysokú úroveň kompetencie od príslušného projektanta. Tvrdí to aj Erik Hrnčiar, CEO spoločnosti HESCON. „Kvalita projektanta a jeho práce sa do veľkej miery odzrkadľuje práve na procese výstavby,“ vysvetľuje. „To, ako kvalitne je projekt vypracovaný a aké skúsenosti samotný projektant má, vie byť zrkadlom pre efektívnosť a kvalitu výstavby.“

To je v súčasnosti, kedy sa tlak na efektivitu v dôsledku pandémie, rastu cien stavebných materiálov či inflácie ešte zvýšil, enormne dôležité. Investori hľadajú spôsoby, ako stavebné práce urýchliť a zlacniť. Rola projektantov je v tomto nezastupiteľná.

Hrnčiar pripomína, že tím v HESCONe je schopný pripraviť všetky stupne dokumentácie, vrátane dokumentácie pre stavebné povolenie. V tíme vsádza na dlhoročné skúsenosti a poznatky hlavných inžinierov projektov, ktorí tvoria základ úspešného projektu a samotnej realizácie. Využíva pritom roky praxe a dôraz na veľmi podrobné preverovanie vypracovaných podkladov. „Ak aj spravíme počas projekcie chybu, priznáme si ju a vďaka skúsenostiam sa snažíme vždy nájsť najoptimálnejšie riešenie pre daný problém,“ konštatuje.

Tieto skúsenosti sa odzrkadľujú v referenciách, medzi ktorými možno nájsť širokú typológiu stavieb, vrátane rezidenčných či priemyselných objektov. Hrnčiar pritom dbá, aby bola kvalita vykonanej práce čo najvyššia. „Projektanti žijú s výstavbou, čo znamená, že chodíme na stavby a nechceme projektovať len od stola,“ vysvetľuje. Klient má takto istotu, že projektová dokumentácia je vypracovaná naozaj špičkovo a s veľkým dôrazom na detail.

Za skutočného experta sa považujú aj v prípade projekcie statiky. Práve statika bola problémom pri vyššie zmienených kauzách padajúcich či uzavretých stavieb. Investori venujú tejto otázke mimoriadnu pozornosť. Preto zverujú zásadné úlohy nielen architektom, ale aj ďalším špecialistom. Dôkazom sú napokon Nivy, na ktorých sa HESCON zúčastnil projektovaním statiky a výrobnej dokumentácie oceľovej konštrukcie.

Do budúcna možno očakávať ďalšie významné zmeny, ktoré zmenia podobu stavebníctva. Pokrok pri tvorbe dokumentácií, nové technologické postupy aj tlak na rýchlosť a efektivitu mimoriadne ovplyvnia projekciu stavieb. Z pohľadu projektanta narastie miera zodpovednosti, s čím sa najlepšie vyrovnajú skúsenejšie projekčné firmy. Pohľad na doterajšiu prácu HESCONu naznačuje, že ho možno k takýmto spoločnostiam zaradiť.

 

HESCON sa podieľal na projekcii bytového domu Rozeta 2 v Bratislave. Zdroj: HESCON / YIT Slovakia

 

Riešenia pre investorov

Z pohľadu investora či developera je v súčasnosti kľúčové získať kvalitnú a spoľahlivú projektovú dokumentáciu, ktorá prispeje k efektívnej výstavbe a prevádzke navrhovanej stavby. Zmieňované ekonomicko-spoločenské podmienky v kombinácii so sprísňujúcou sa legislatívou vytvára vysoký tlak nielen na nich, ale aj na zhotoviteľov projektovej dokumentácie. Tí musia pracovať dobre, ale aj rýchlo.

Uvedomuje si to aj Hrnčiar, ktorý pripúšťa, že si to vyžaduje mimoriadne nasadenie. Niektoré zásady však musia ostať zachované. „Pre nás je to nová výzva, ako si aj naďalej transparentne a s pokorou zachovať svoj nemenný postoj voči klientom, tak ako doteraz.“ Z jeho pohľadu je kľúčové mať neustále dokonalý prehľad o stavbe a neustále komunikovať s klientom o riešeniach pre jeho stavbu.

To umožňuje firme nastavovať procesy v prospech optimálnej výstavby. „Predvídame a vieme, čo je v čase dôležité. Ak je výstavba napätá, vieme, čo kedy expedovať aj po častiach, aby stavba nestála. Dôležité je mať systémový poriadok a zaužívané procesy v práci. Realizujeme interné audity statiky a krížovú kontrolu pre eliminovanie chybovosti,“ opisuje CEO HESCONu niektoré z krokov na elimináciu nedostatkov.

Osvedčili sa aj pri realizácii projektov, využívajúcich menej tradičné technológie alebo postupy. „Ako statici máme skúsenosti so spracovávaním výrobných dokumentácií pre prefabrikované konštrukcie. Vďaka ľudom a know-how dokážeme poznatky implementovať aj pre aktuálny trend prefabrikácie rezidenčných projektov na báze dreva, respektíve kombinácie materiálov,“ pripomína.

To je mimoriadne dôležité, keďže rastie požiadavka po ekologizácii výstavby aj zmene legislatívy v oblasti drevostavieb. Ak sa tento trh vo väčšej miere otvorí, pre mnohých projektantov môže ísť o veľkú neznámu. To isté platí o prefabrikácii. Kým v nedávnej minulosti bola kvôli konotáciám s minulým režimom zaznávaná, dnes ide o čoraz atraktívnejšiu formu výstavby. V zahraničí je jej význam omnoho vyšší, takže sa dá predpokladať, že sa prefabrikácia objaví vo zvýšenej miere aj na Slovensku.

Erik Hrnčiar deklaruje, že jeho spoločnosť je na to pripravená. Už dlhodobo je lídrom v práci s modernými technológiami a v tomto smere naďalej zvyšuje svoju expertízu. Pracovala na niektorých z najvýznamnejších projektov v Bratislave aj na Slovensku, čo jej dalo neoceniteľné poznatky. V konečnom dôsledku ale podľa Hrnčiara všetko závisí na jednom – na spokojnosti klienta. „Robíme projekciu a statiku pre veľké i malé projekty. Na veľkosti objednávky nezáleží. Dôležité je, s kým robíme a pre koho.“

Schopnosť komplexného prístupu k projektovaniu – teda nielen statiky, ale všetkých ostatých aspektov projektovej prípravy – sa tak stáva mimoriadne dôležitou. Vysoká úroveň dokumentácie je jedným zo zásadných predpokladov k dobrému prevedeniu stavby, jej bezproblémovému využívaniu a dlhodobej udržateľnosti. To je dnes jednou z hlavných požiadaviek na novostavby.

Aktuálne pokroky a požiadavky v stavebníctve aj projekcii sú výzvou. Za niekoľko rokov sa desaťročia zaužívané postupy môžu výrazným spôsobom prepísať. Investori sa budú pohybovať v úplne novom prostredí. Oporou by im mali byť projektanti, ktorí zachytili súčasné trendy a sú aj napriek inováciám – alebo vďaka nim – schopní poskytovať kvalitné a spoľahlivé služby.

 

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou HESCON. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube