Author photoAdrian Gubčo 17.07.2018 15:30

Prvý bratislavský manuál verejných priestorov publikovaný

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto už nejakú dobu pripravuje revitalizáciu verejných priestranstiev v okolí Panenskej ulice. Po debate s lokálnymi obyvateľmi a organizáciami sa dospelo k rozhodnutiu vypracovať pre celú oblasť manuál, ktorý je aktuálne už dokončený a publikovaný.

Zdroj: Ateliér Urban

Zdroj: Ateliér Urban

Autorom manuálu je Ateliér Urban pod vedením skúseného architekta Ľudovíta Urbana. Autori v úvode stanovili jasnú stratégiu tvorby verejných priestranstiev v území na základe prieskumu lokality, historického vývoja a reflektovania výsledkov participačného procesu, ako aj príkladov dobrej praxe zo zahraničia. Na základe toho je určených niekoľko zásadných cieľov: vytvorenie zdravého prostredia, zvýšenie pobytových kvalít, zlepšenie kvality pohybu, zlepšenie podmienok pre údržbu, zvýšenie bezpečnosti verejného priestoru a i. Tieto ciele sú konkrétnym spôsobom rozpracované v návrhovej časti.

Návrhová časť, tak ako podobné manuály zo zahraničia, stanovuje niekoľko základných praktických riešení pre dosiahnutie stanovených cieľov: definuje šírkové profily ulíc s jasným vymedzením priestoru pre chôdzu, pobytové aktivity či automobilovú dopravu, ako aj aspekty tvorby takýchto ulíc.

Navrhuje zjednotenie povrchov v území, a prisudzuje rozličným spôsobom využívania povrchov príslušnú materialitu. Okrem toho sa zaoberá aj riešením dopravy, ktorá v súčasnom móde územie výrazne zaťažuje. Preto sa Manuál snaží definovať opatrenia, ktoré by zabránili tranzitu cez štvrť, ako aj znižuje počet parkovacích miest v uliciach, keďže podstatná časť rezidentov automobilmi aj tak nedisponuje.

Manuál sa prirodzene venuje aj zeleni, pričom sa navrhuje zriadenie nových stromoradí napríklad na Zochovej alebo Štetinovej, či vhodnému mobiliáru a údržbe.

Dokopy ide o mimoriadne komplexný materiál, ktorý zatiaľ nemá v Bratislave obdoby. Hoci nedosahuje možno úroveň pražského, pre potreby danej lokality stačí a je čiastočne adaptovateľný aj na iné časti Bratislavy, kým sa nepripraví celomestský materiál. V tejto chvíli je najzásadnejšie začať reálne postupovať podľa záverov Manuálu a pilotne zrekonštruovať analyzované ulice - a skutočne, do rekonštrukcie by v dohľadnej dobe mala ísť prvá z nich, najpravdepodobnejšie Kozia ulica.

Príprava Manuálu tvorby verejných priestranstiev a jeho dodržiavanie je absolútne základná požiadavka a predpoklad, ak chce mesto zvýšiť kvalitu svojich verejných priestranstiev. Inak hrozí to, čoho sme svedkami v súčasnosti - nekvalitné plátanie a zbytočné investície, ktoré sa vrátia v podobe akútnej potreby opätovnej rekonštrukcie v blízkej budúcnosti.

Staré Mesto urobilo správny krok, keď sa nakoniec rozhodlo pre vypracovanie Manuálu, a inšpirovať by sa mali aj ostatné samosprávy - a predovšetkým vedenie Bratislava - hlavné mesto SR.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Ateliér Urban

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube