YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 24.06.2020 13:44

Projekt potravín v Devíne má stavebné povolenie, prípravné práce sa už spúšťajú

Mestská časť Devín sa konečne dočkala – po veľmi dlhej dobe získa svoje vlastné potraviny. Začiatkom roka predstavený zámer výstavby obchodu spojeného s pekárňou, kaviarňou a podzemnou vinotékou totiž obdržal stavebné povolenie. Projekt by mal výrazne zmeniť centrálnu časť Devína, stíhaného problémami.

Zdroj: A.M. Architects

Zdroj: A.M. Architects

Na Hradnej ulici, na mieste, kde sa nachádzali potraviny aj kedysi, tak vznikne menší objekt so štítovou strechou a prístavbou, do ktorej budú umiestnené pridružené funkcie. Rozsah budovy by nemal byť veľký, pre štvrť s 1,6-tisíc obyvateľmi je však dostatočný. Nemalo by ísť o tradičnú sieť, ale samostatný koncept, za ktorého prípravou však bude stáť reťazec Terno.

Že sa na realizácii podieľa práve Terno, nie je prekvapením. Celý projekt súvisí s aktivitami miestneho obyvateľa, známeho finančníka Patrika Tkáča, ktorý si nad Devínom vybudoval veľkorysé rodinné sídlo. Patrik Tkáč je podpredsedom predstavenstva finančnej skupiny J&T, do ktorej portfólia Terno a jeho koncept Kraj patria. Potraviny v Devíne by mali byť, podľa slov P. Tkáča, najlepšími obecnými potravinami na Slovensku, preto pôjde do istej miery o samostatnú jednotku.

V tejto chvíli sa už spúšťajú prípravné práce, samotná výstavba sa spustí po správoplatnení stavebného povolenia. Trvať by mala pravdepodobne do druhej polovice roka 2021. Okrem doplnenia nových funkcií by sa mal zrevitalizovať aj okolitý verejný priestor. Lokálna samospráva projekt otvorene podporila.

Rozhodnutie zastupiteľov je pochopiteľné, keďže Devín je už 15 rokov v nútenej správe a sám nemôže realizovať žiadne významnejšie investície. Úroveň verejných priestorov je nízka a absentuje tu dostatočná občianska vybavenosť. Nedostatky chce vyriešiť práve prominentný obyvateľ.

Potraviny totiž nie sú jeho jediným projektom. Popri nich sa má totiž ešte zrealizovať detské ihrisko, opraviť zanedbaný tzv. Zelený dom v susedstve, vzniknúť tu majú polozapustené kontajnery na odpad a predovšetkým sa má zriadiť zdravotné stredisko s trojicou ambulancií – hovorilo sa o všeobecnom lekárovi, pediatrovi a pravdepodobne chirurgovi alebo internistovi. Stavebníkom by mohlo byť občianske združenie, ktoré získa súčasný objekt do účelového prenájmu s cieľom vzniku nového strediska. Patrik Tkáč chce tento plán podporiť, realizácia týchto častí by sa mala spustiť taktiež v blízkej dobe.

Nové objekty a priestranstvá budú mať moderný dizajn, ktorý však historické a rurálne prostredie Devína nenaruší, ale skôr dotvorí novou vrstvou. Existujúce vizualizácie navyše naznačujú, že by mali byť vo výraznej miere použité prírodné materiály a zachovaná zeleň. Autorom projektu je kancelária A.M. Architects.

Pre malú a problémami stíhanú mestskú časť ide o dôležitý projekt, ktorý výrazne zlepší kvalitu života miestnych obyvateľov. Ovplyvní aj návštevníkov, ktorých vďaka prítomnosti Devínskeho hradu nie je málo a ktorí dnes nemajú možnosť nakúpiť si ani dôvod „zablúdiť“ do samotnej obce. Po dokončení všetkých zámerov sa zároveň Devín stane ešte prestížnejšou lokalitou, ako je už teraz.

 

Zdroj: A.M. Architects

 

Hoci zámer výstavby nových potravín je pozitívny a snahu investora treba oceniť, problémy daného typu, kedy mestská časť nie je po dlhé roky schopná nič zrealizovať, by nemali riešiť nahnevaní obyvatelia. Situácia v Devíne poukazuje na nefunkčnosť súčasného systému fungovania bratislavskej verejnej správy, kedy sú dnes obmedzené zdroje (finančné aj ľudské) a kompetencie trieštené vo forme existencie mestských častí.

Stav iných priestranstiev v Devíne by bol vo vyspelejších štátoch výkričníkom – ide síce o návštevníkmi mimoriadne frekventované miesto, nábrežia Dunaja a Moravy sú však zanedbané a vstup do Devínskeho hradu, mimoriadne spojeného s našimi národnými dejinami, je tvorený rozsiahlym asfaltovým parkoviskom. Ulice v obci sú zanedbané a mnoho ľudí ani netuší, že v Devíne sa nachádza množstvo historických pamiatok, keďže nie je žiadna motivácia k tomu, aby sa po štvrti prechádzali.

Devín sa však sám z problémov dostať nedokáže a musí hľadať pomoc inde. Hlavné mesto preveruje rozličné stratégie, z dlhodobého hľadiska však pôjde len o riešenie príznakov, nie príčin komplikácií – ak nedôjde k zrušeniu miestnej samosprávy. Pre štvrť o veľkosti Devína (ale kľudne aj väčšiu) by bol viac než dostatočný jeden profesionálny zastupiteľ, ktorý by mal k dispozícii detašované pracovisko Magistrátu.

Nejde o snahu o centralizáciu alebo nebodaj narušenie lokálnej demokracie. Práve naopak – ide o zlepšenie kontaktu občanov nielen so svojim bezprostredným okolím, ale aj s mestom, a to vďaka zjednodušeniu procesov, ktoré by boli priamočiare. Obyvatelia by už nemali oslovovať poslancov, ktorí funkcie vykonávajú vo voľnom čase a v prevažnej miere v nízkej kvalite, ale profesionálov, ktorých jedinou náplňou práce bude riešenie miestnych problémov. K dispozícii by mali oveľa širšie možnosti, ako je tomu dnes.

Súčasná kríza by nás mala viesť k zamysleniu, kde je najvhodnejšie hľadať zdroje pre udržanie štandardu života aj napriek ekonomickým problémom. Veľká reforma a efektivizácia miestnej samosprávy by mohla byť prvým krokom.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: A.M. Architects
  • Zdroj: A.M. Architects
  • Celý zámer transformácie centra Devína. Potraviny sú dole v strede, zdravotné stredisko hore v strede. Zdroj: Patrik Tkáč via Bratislavské noviny

Súvisiace články

Centrálna časť Devína sa môže zmeniť, pribudnúť by mohla chýbajúca občianska vybavenosť

05.02.2020 09:51:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Devín patrí k najprestížnejším častiam Bratislavy pre bývanie, čoho dokladom je nedávna výstavba viacerých veľkolepých víl v svahovitom teréne nad centrálnou časťou pôvodnej obce. Napriek tomu, v úrovni vybavenosti či verejného priestoru to nie je nijako vidno. Zmeny prichádzajú až teraz a vychádzajú zo súkromnej iniciatívy miestnych obyvateľov.

Čítať viac

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube