Author photoMartina Gregová 07.06.2023 18:30

Pokrok pre celý región. Nové transformačné centrum bude vzorom v architektúre aj plánovaní budúcnosti

Región s viacerými ekonomickými problémami hľadá svoju novú náplň. Pomôcť má k tomu projekt, ktorý sa stane pilierom udržateľného rozvoja. Budúce Transformačné centrum má byť vzorom samé osebe: budova centra bude výsledkom recyklácie starej zástavby a architektonickej súťaže. 

Zdroj: mh architects atelier a Andrea Ravagnani Architects

Zdroj: mh architects atelier a Andrea Ravagnani Architects

Koncom minulého roka Ústecký kraj vyhlásil architektonickú súťaž, ktorej cieľom bolo získanie návrhu na novú podobu tzv. Transformačného centra. Myšlienka vybudovať túto úplne novú inštitúciu vznikla, keď si predstavitelia kraja uvedomili, že je potrebné pomôcť lokálnym firmám pri plánovaní a príprave zámerov, ktoré môžu výrazným spôsobom prispieť k rozvoju celej lokality.  

Spomínané centrum bude sídliť v budove bývalej strednej školy v Ústí nad Labem. Celý areál aj so samotnou budovou školy prejde vďaka výsledkom architektonickej súťaže komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou. Okrem toho, že je víťazný projekt vzorovým príkladom prestavby objektu z druhej polovice 20. storočia, je aj pozitívnym príkladom premeny zanedbaného pozemku, ktorý je súčasťou brownfieldu. 

Do súťaže sa zapojilo celkovo 19 autorských kolektívov. Za víťazný označila odborná porota návrh, ktorý pochádza od štúdií mh architects atelier a Andrea Ravagnani Architects. 

 

1. miesto. Zdroj: mh architects atelier a Andrea Ravagnani Architects

 

Víťazný návrh podľa slov autorov čerpal inšpiráciu najmä z danej lokality. Prostredníctvom uvažovanej demolácie niektorých častí budovy architekti celý pozemok viac otvorili, vďaka čomu v jeho centre vznikne rozľahlý vnútorný dvor, ktorý bude po novom lemovaný trojicou budov. Cez toto nádvorie navyše v návrhu prechádza lávka, ktorá sa stane dominantou celého priestoru.  

Hlavným princípom bola otvorenosť. „Zbúrané časti budov sú nahradené krajinnými úpravami a novou pochôdznou lávkou. To umožňuje, aby bolo Transformačné centrum prepojené v úrovni vstupného predpriestoru, ale aj v úrovni novo vzniknutého nádvoria. Okrem toho je vnútorné átrium priechodné vo všetkých smeroch, čím sa viac otvára aj voči mestu,” približujú svoj hlavný zámer autori víťazného projektu.  

Architektúra nových objektov nadviaže na zachované časti budovy a harmonicky ich doplní nielen po stránke materiálovej, ale aj hmotovej. Raster okenných otvorov vo veľkej miere kopíruje tvaroslovie zachovaných fasád.

Veľkou výhodou víťazného projektu je možnosť jeho etapizácie. Všetky tri objekty boli totiž navrhnuté ako v podstate samostatne fungujúce celky. „Od začiatku sme sa snažili pokorne pristupovať k lokalite a architektúre. Lákalo nás pracovať s pôvodnou panelovou architektúrou, ktorá je v Českej republike nedocenená,“ povedala Michaela Horáková z víťazného štúdia.

Už od začiatku bolo jasné, že nové centrum nemá slúžiť len svojej primárnej funkcii, ale má sa stať aj zázemím pre komunitný život a byť tak užitočné všetkým obyvateľom mesta. Okrem samotných kancelárií a meetingových miestností je tak súčasťou návrhu aj niekoľko spoločenských priestorov, ktoré sú vizuálne a fyzicky prepojené s nádvorím.  

Odborná porota v tomto prípade vyzdvihla najmä nové stavebné úpravy, minimalizáciu zastavanosti pozemku a adekvátnosť investičných nákladov.

 

2. miesto. Zdroj: Ing. Arch Tomáš Hanus, Jan Holub a Jana Watersová

 

Na druhom mieste sa umiestnil návrh od Ing. Arch Tomáša Hanusa, Jana Holuba a Jany Watersovej. Existujúce časti budovy bývalej strednej školy sú v tomto návrhu dostavané smerom dovnútra areálu, a to v podobe nového spoločenského priestoru, ktorý je maximálne priechodný a vizuálne prepojený s vonkajšími priestormi. V okolí objektu by tak vznikli štyri menšie verejné priestory.

Aj napriek tomu, že tento koncept vnímala porota ako jedno z hlavných pozitív celého návrhu, je do značnej miery aj jeho negatívom. Zabraňuje totiž možnosti etapizácie projektu, čo by z praktického aj ekonomického hľadiska mohol byť problém.  

 

3. miesto. Zdroj: NEMEC&TALLER ARCHITEKTI

 

Tretiu cenu si odnieslo štúdio NEMEC&TALLER ARCHITEKTI. Súčasťou ich návrhu je päť samostatne fungujúcich objektov, ktoré sú obklopené veľkorysými verejnými priestormi. „Projektu však chýba čitateľná hierarchia, ťažisko a možno tiež zreteľnejšia nadväznosť na pôvodné objekty a typologická jasnosť,” tvrdí porota vo svojom hodnotení.

Súťaž vyhlásená Ústeckým krajom je zaujímavá hneď v niekoľkých bodoch. Návrhy sa navzájom odlišujú v miere zásahov do pôvodnej budovy, v dimenzovaní verejných priestorov v okolí objektu aj vo zvolenej architektúre novonavrhovaných častí. Zatiaľ čo niektoré autorské kolektívy predstavili radikálnejšie zásahy, iné stavili na konzervatívnejší prístup.

Všetky návrhy však môžu byť inšpiráciou pre podobné chátrajúce areály či budovy, nachádzajúce sa na území brownfieldov. Tie sa totiž často vyznačujú nielen jedinečnou architektúrou, ale aj rozľahlými areálmi, ktoré môžu v budúcnosti práve vďaka vhodnému architektonickému zásahu nájsť svoje nové uplatnenie a prispieť tak k rozvoju celej lokality.

O to viac to platí, pokiaľ je cieľom vybudovať inštitúciu, pomáhajúciu podnikateľom v danej oblasti. Ústecký kraj nepatrí k najbohatším častiam Česka a nutne potrebuje inovácie a možnosti pre udržanie talentovaných či iniciatívnych ľudí. V dohľadnej dobe by mohli získať priestory, ktoré im pomôžu pri rozbehu biznisu a tvorbe nielen ekonomických hodnôt. Čerpať z toho bude celý kraj.  

 

(CCEA MOBA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: mh architects atelier a Andrea Ravagnani Architects
  • 1. miesto. Zdroj: mh architects atelier a Andrea Ravagnani Architects
  • 1. miesto. Zdroj: mh architects atelier a Andrea Ravagnani Architects
  • 2. miesto. Zdroj: Ing. Arch Tomáš Hanus, Jan Holub a Jana Watersová
  • 2. miesto. Zdroj: Ing. Arch Tomáš Hanus, Jan Holub a Jana Watersová
  • 2. miesto. Zdroj: Ing. Arch Tomáš Hanus, Jan Holub a Jana Watersová
  • 3. miesto. Zdroj: NEMEC&TALLER ARCHITEKTI
  • 3. miesto. Zdroj: NEMEC&TALLER ARCHITEKTI

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube