Author photoMartina Gregová 24.08.2022 11:19

Odišiel významný architekt Virgil Droppa st.

Dňa 20.8.2022 nás vo veku 82 rokov opustil Ing. arch. Virgil Droppa starší. Okrem desiatok projektov a realizácií, ktoré sa nachádzajú nielen v Bratislave, bol aj laureátom Ceny Emila Belluša za celoživotné dielo a viacnásobným laureátom Ceny Dušana Jurkoviča. Posledná rozlúčka s Virgilom Droppom bude 25. augusta 2022 o 13:15 v bratislavskom krematóriu.

Titulná strana k výstave laureáta Ceny Emila Belluša 2012. Zdroj: Archinfo.sk

Titulná strana k výstave laureáta Ceny Emila Belluša 2012. Zdroj: Archinfo.sk

„Dnes v skorých ranných hodinách nás navždy opustil môj strýko, architekt Virgil "Puco" Droppa st. 3. septembra by mal 83 rokov. Viacerí ste ho poznali nielen ako uznávaného architekta s presahom do dizajnu i voľného umenia, ale aj ako všestranného športovca a muzikanta. Odišiel pol roka po skone svojej dlhoročnej partnerky Viktórie Cvengrošovej, s ktorou mali spoločný ateliér CD TEAM,” uverejnila na svojej facebookovej stránke architektka Zoja Droppová dňa 20.8.2022. 

Virgil Droppa bol autorom niekoľkých významných stavieb v Bratislave, ale aj v iných slovenských mestách. Jednou z jeho najznámejších realizácií je Národné tenisové centrum v Bratislave, ktorého vízia vznikla tesne po rozdelení ČSFR. Mestu dovtedy chýbal reprezentatívny stánok pre súťaže svetového rangu. V roku 1999 bola vypísaná architektonická súťaž na stvárnenie NTC a víťazom sa stal CD Team Bratislava. Národné tenisové centrum bolo následne slávnostne otvorené v roku 2003. 

Z ďalších významných realizácií možno spomenúť Štúdio L+S. Priestory Štúdia L+S vznikli tesne potom, čo v roku 1977 dalo Ministerstvo kultúry SSR podnet na vybudovanie scény pre malé dramatické a hudobné formy. Na tieto účely sa využili prázdne priestory bývalej Tatra revue. Úloha od ministerstva znela nasledovne: vytvoriť štúdiové zariadenie pre 200 divákov s uplatnením variability scénického priestoru a hľadiska, aby sa prehĺbil kontakt medzi účinkujúcim a divákom. V pôvodne pravouhlom priestore bývalého kabaretu dvojica architektov vytvorila osemuholníkovú hlavnú sálu štúdia s variabilnosťou javiskovej a hľadiskovej časti. Vďaka mobilnej sústave sedačiek a sortimentu praktikáblov umožňovali priestory Štúdia L+S podľa potreby divadelného predstavenia vytvoriť až desať základných variantov priestoru.  

Virgil Droppa spolu s Viktórou Cvengrošovou tiež navrhli aj budovu Televízie Markíza, podpísali sa pod rekonštrukciu Starej tržnice, riešenie Námestia slobody či obnovu a rozšírenie objektu Slovenskej sporiteľne na Nedbalovej, kde dnes sídli Galéria Nedbalka (premena na galériu sa ukončila v roku 2012, architektou bola Jarmila Kusá).

Galéria

  • Štúdio L+S. Zdroj: sorger.sk
  • Výstavba NTC. Zdroj: stavokov.sk
  • Televízia Markíza. Zdroj: tyzden.sk
  • Galéria Nedbalka po rekonštrukcii z roku 2012. Zdroj: slovenskycestovatel.sk

Na prelome 80-tych a 90-tych rokov sa Virgil Droppa, spolu s mnohými inými architektmi, podieľal na transformovaní bývalého Zväzu architektov na OZ Spolok architektov Slovenska (SAS). V rozhovoroch architekti hľadali cestu k formovaniu novej demokratickej organizácie. Zároveň sa vyše 700 účastníkov prvých stretnutí dohodlo na zrušení Zväzu slovenských architektov.

Spolok architektov Slovenska je až do dnešného dňa dobrovoľné, spoločenské, kultúrno-umelecké združenie architektov a priaznivcov architektúry. Hlavným cieľom spolku je popularizovanie architektúry a rozširovanie architektonickej osvety vo verejnosti. Okrem toho SAS udeľuje dve významné ocenenia - Cenu Dušana Jurkoviča a Cenu Emila Belluša, na ktorej obnovení sa po roku 1989 Droppa podieľal. V neskorších rokoch sa stal laureátom Ceny Dušana Jurkoviča.

Virgil Droppa nebol len aktívnym členom Spolku architektov Slovenska, bol tiež aj iniciátorom a patrónom Ceny prof. Jozefa Lacka - ocenenia za najlepšiu záverečnú prácu spomedzi absolventov zo všetkých architektonických škôl na území Slovenska. Získanie tohto ocenenia je pre mnohých mladých absolventov aj v súčasnosti dobrým štartom do pracovného života. 

Ing. arch. Virgil Droppa st. bol významnou osobnosťou slovenskej architektúry. O kvalite jeho práce svedčí množstvo významných architektonických ocenení a tiež množstvo víťazstiev v architektonických súťažiach u nás aj v zahraničí. Okrem toho sa aktívne podieľal na viacerých významných míľnikoch na poli slovenskej architektúry. Prispel k založeniu Spolku architektov Slovenska, k rehabilitácii za socializmu vylúčených architektov, k novej podobe časopisu Projekt či k založeniu spolkového spravodaja Fórum architektúry. 


Česť jeho pamiatke. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube