Author photoMartina Gregová 09.06.2023 19:37

Namiesto rušnej križovatky kvalitná mestská štvrť. Štokholm spúšťa projekt, aký potrebuje aj Bratislava

Premeny veľkých dopravných uzlov sú vždy kontroverznou témou. Diskusie o projekte Slussen v švédskej metropole Štokholm sa spustili už pred niekoľkými desaťročiami. Útlm automobilovej dopravy a dopyt po verejnom priestore však konečne mesto podnietil k spusteniu rozsiahlej transformácie.

Zdroj: Foster + Partners

Zdroj: Foster + Partners

New Slussen je jedným z najväčších projektov mestskej prestavby vo Švédsku. Na jeho realizáciu bolo len z mestského rozpočtu vyčlenených až 12 miliárd švédskych korún (vyše 1 miliarda eur). Vďaka návrhu od štúdií Foster + Partners, Berg Arkitektkontor a CF Møller Architects by tak mala už v horizonte niekoľkých rokoch v Štokholme vzniknúť nová, dynamická mestská štvrť.  

Politické plány na pretvorenie oblasti Slussenområdet sa začali objavovať už v 70. rokoch 20. storočia a v kruhoch odbornej aj laickej verejnosti vyvolali búrlivé diskusie. Niektorí tvrdili, že Slussen je jedinečným príkladom dopravného inžinierstva, a preto by sa mal zachovať vo svojej pôvodnej podobe, iní zas presadzovali názor, že dopravný uzol takýchto rozmerov v oblasti už viac nie je potrebný.  

Mesto Štokholm nakoniec v roku 2009 rozhodlo, že oblasť bude prestavaná. Na základe výberového konania bolo touto úlohou poverené štúdio Foster + Partners. Križovatka bola uzavretá už v roku 2016, kedy sa začala postupná demolácia existujúcej dopravnej stavby. Predpokladané ukončenie projektu sa odhaduje na rok 2026. 

Galéria

  • Zdroj: White Arkitekter
  • Zdroj: Foster + Partners
  • Zdroj: Foster + Partners
  • Zdroj: Foster + Partners
  • Zdroj: ÅFLighting
  • Zdroj: Foster + Partners
  • Zdroj: White Arkitekter

Na základe novej koncepcie dôjde v oblasti k výraznej redukcii automobilovej aj lodnej dopravy. Vzniknutý mestský priestor bude následne prinavrátený obyvateľom mesta, a to v podobe verejných pobytových priestranstiev a cyklistických chodníkov. Súčasťou návrhu je aj vybudovanie viacerých námestí s rôznymi funkciami. „Nový územný plán ponúka príležitosť znovu nastoliť rovnováhu medzi automobilmi, chodcami a cyklistami, a zároveň posilňuje verejný priestor,” tvrdia jeho autori.

V návrhu sa kládol dôraz na zachovanie vhodnej mierky nových objektov a na posilnenie existujúcej mestskej štruktúry tou novovybudovanou. Oblasť sa po novom stane sídlom verejných inštitúcií, kultúrnych objektov, reštaurácií aj kaviarní. Aj napriek tomu, že sú nové budovy dizajnované s prihliadnutím na súčasné trendy v architektúre, vhodne dopĺňajú existujúcu zástavbu a zachovávajú aj dôležité výhľady z ulíc smerom k vode. 

Okrem toho, že významnou časťou návrhu je zachovanie vzácnych výhľadov, projekt tiež rešpektuje aj určité historicky vzácne objekty. Na základe toho bude napríklad zrekonštruovaná budova Katarinahissen, v ktorej sa nachádza osobný výťah, postavený už v roku 1881. Ide o jednu z hlavných dominánt oblasti Slussen. 

Ústredným bodom návrhu je však prepojenie štvrtí Södermalm a Gamla Stan. Obe nábrežia budú po novom spojené širokou lávkou, ktorá zabezpečí pešie spojenie medzi stanicou metra, autobusovou stanicou aj prístavnou oblasťou.

Ako tomu v severských krajinách býva zvykom, aj v tomto prípade sa do procesu tvorby projektu zapojila verejnosť. Nápady a podnety získané od obyvateľov mesta boli premietnuté do konkrétnych návrhov. Vďaka zapojeniu verejnosti došlo napríklad k zníženiu podlažnosti niektorých objektov aj k sprístupneniu niektorých lokalít, ktoré boli predtým obyvateľom neprístupné. 

To, čo bolo kedysi jedným z najvýznamnejších dopravných uzlov v danej lokalite, bude čoskoro novou živou mestskou štvrťou. Návrh reaguje na redukciu lodnej aj automobilovej dopravy v meste Štokholm a kladie dôraz na vytvorenie príjemných verejných priestranstiev pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Na novú lávku, ktorá prepojí dva brehy, nadviaže séria nábrežných priestorov s pobytovou funkciou. Celú koncepciu napokon doplní nová výstavba s multifunkčným využitím.  

Na prvý pohľad ide o jednoduchý urbanistický koncept. Projektu však predchádzali dlhé environmentálne úvahy aj nutnosť vyriešiť zložité dopravné situácie. „Aj napriek tomu som však rád, že sme boli poverení úlohou navrhnúť hlavný plán pre Slussen s cieľom oživiť túto dôležitú oblasť tak, aby si ju mohli vychutnať budúce generácie," hodnotí Spencer de Grey, vedúci dizajnu v spoločnosti Foster + Partners. „Je to skvelá príležitosť na posilnenie spojení medzi centrálnymi štokholmskými ostrovmi Södermalm a Gamla Stan, na úpravu štruktúry mesta a na vytvorenie naozaj živej oblasti.”

Štokholm nie je jediným mestom, kde sa nachádzajú veľké križovatky a dopravné uzly, tvoriace bariéru medzi celými štvrťami. Bratislava nie je výnimkou. Napriek proklamovanej podpore verejnej dopravy či rozvoja verejného priestoru však zatiaľ chýba odvaha pre radikálnejšie zásahy. Slovenská metropola tak môže dopadnúť podobne ako Štokholm - a čakať na riešenie celé desaťročia. 

 

(Foster+Partners, White Arkitekter, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube