Author photoAndrej Sárközi 10.01.2023 13:09

Namiesto oploteného trávnika bývanie. Malý projekt odštartuje veľkú transformáciu celého okolia

Dúbravka ožíva novými projektami. Mestská časť získava nové developmenty, modernizáciou prechádza aj dopravná infraštruktúra a v pláne sú aj úplne nové štvrte. Jedným z ďalších projektov bude novostavba ubytovacieho zariadenia, ktoré vznikne na mieste už roky oploteného pozemku.

Zdroj: Architektonická kancelária Kaliský

Zdroj: Architektonická kancelária Kaliský

Nový projekt od investora Thorin a.s. sa bude nachádzať na Dúbravčickej ulici, na mierne svahovitom pozemku obdĺžnikového pôdorysu za súčasným ubytovacím zariadením Thorin. Táto oblasť Dúbravky sa vyznačuje prítomnosťou rozsiahlych nezastavaných priestorov, čiastočne porastených trávou, prípadne náletovou zeleňou. 

Na jednej z takýchto plôch vznikne nový development, ktorý získal súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti od Hlavného mesta ešte v októbri roku 2022. Zverejnené však bolo len nedávno. Oficiálny názov projektu je Ubytovacie zariadenie – Apartmánový dom. 

Developer tu chce vybudovať novostavbu s jedným podzemným podlažím a šiestimi nadzemnými podlažiami. Na prízemí sa bude nachádzať vstup s recepciou, spoločenská miestnosť a prevádzkovo-technické zázemie. Druhé nadzemné podlažie bude tvoriť šestica ubytovacích jednotiek a jeden služobný byt. Na treťom až šiestom podlaží je navrhovaných sedem ubytovacích jednotiek na každom podlaží s prevádzkovým zázemím (upratovacie miestnosti, sklady bielizne). Všetky nadzemné podlažia budú prepojené jedným vertikálnym komunikačným jadrom s dvomi výťahmi. Celkovo je tu navrhovaných 34 ubytovacích jednotiek a jeden služobný byt s počtom ubytovaných hostí 68. Podľa mesta apartmány dispozíciou pripomínajú byty. 

Galéria

  • Zdroj: Architektonická kancelária Kaliský
  • Zdroj: Architektonická kancelária Kaliský
  • Zdroj: Architektonická kancelária Kaliský
  • Zdroj: Architektonická kancelária Kaliský

V podzemí sa bude nachádzať garáž, kde bude situovaných 46 parkovacích stojísk. Jedenásť sa bude nachádzať na teréne. Celkovo tak bude nový development obsahovať 57 parkovacích stojísk, v ktorých už je započítaná aj náhrada za desať existujúcich zabratých výstavbou. Strecha garáže bude využitá na sadové úpravy.

Zastrešenie objektu je navrhované plochou strechou s výškou atiky takmer 20 metrov. Pôjde tak o nižší objekt, ako už postavené ubytovacie zariadenie Thorin naproti navrhovanému developmentu. Stavba bude disponovať jednoduchým výrazom, ktorý architektúrou nevyniká. Na prvý pohľad pôjde o komornejšiu bytovku, kde budú jediným akcentom na fasáde balkóny, situované z každej strany objektu. O architektúru sa postaral projektant Severín Kliský z Architektonickej kancelárie Kliský. 

Magistrát Hlavného mesta vydal na stavbu kladné záväzné stanovisko za predpokladu akceptovania a zapracovania niekoľkých podmienok. Požaduje otvoriť fasádu do ulice v časti spoločenského priestoru na prvom nadzemnom podlaží, fasádu v časti prvého podzemného podlažia chce taktiež upraviť moduláciou terénu spolu so zelenou fasádou. Do situácie žiada doplniť koncepciu mobility v území, založenú na preferencii pešieho a cyklistického pohybu či prepojenie na existujúci systém mestskej hromadnej dopravy. Hlavné mesto žiada riešiť aj pešie komunikácie bezbariérovými prepojeniami. 

Pripomienky má mesto aj ku plánovanej garáži. Tú požaduje vybaviť technickou infraštruktúrou na podporu e-mobility a z hľadiska udržateľného energetického riešenia aj prirodzene odvetrať na viacerých miestach. Mesto chce rovnako doplniť nadväznosť na cyklotrasy v okolí, infraštruktúru pre cyklistickú dopravu, parkovanie a úschovu bicyklov požaduje situovať k hlavným vstupom do objektov. Magistrát chce tiež parkovacie miesta pre krátkodobé parkovanie návštev riešiť ako verejne prístupné. 

Projekt teraz bude čakať územné a stavebné konanie. Realizácia sa nezačne skôr ako v roku 2024, dokončenie možno v takom prípade očakávať v roku 2026. 

 

Zdroj: Architektonická kancelária Kaliský

 

Nové "ubytovacie zariadenie" nebude v okolí jediným novým developmentom. V priamom dotyku so zámerom má v dohľadnej budúcnosti vzniknúť Polyfunkčný súbor Agátová od developera Strabag Real Estate, ktorý tu plánuje vybudovať viaceré objekty. Tie budú mať predovšetkým rezidenčný charakter, ale pribudne tu aj hotel. Rozsiahly rozvoj obytnej zástavby sa ďalej očakáva popri Agátovej ulici, spojený s výstavbou nájomných bytov. Ide o Hrubé Lúky – Agátová od developera Corwin a prestavbu stavebného dvora pod patronátom firmy Hornex. Všetky tri zmieňované developmenty sú závislé od zmeny Územného plánu.

Dúbravka bude okrem toho obrastať masívnymi schémami aj v iných lokalitách. Ďalšiu etapu spúšťajú Čerešne City od developera ITB Development, novú štvrť s názvom Polyfunkčný súbor Medze postaví Penta Real Estate a severný cíp Dúbravky doplní aj uvažovaná koncepcia Záhradné mesto od developera Archikód. 

Pri ubytovacom zariadení od spoločnosti Thorin nepôjde o veľký projekt. Komorný bytový dom (de facto) mestskej časti výrazne nepomôže, ale ani neublíži - hoci mu hlavné mesto vytklo viacero pripomienok a jeho architektúra je prinajlepšom len priemernou. Na doteraz voľnej ploche môže vzniknúť zástavba, ktorá sa tam pýta už roky. Namiesto oplotenia sa obyvatelia Dúbravky dočkajú nového projektu, ktorý bude úvodom k rozsiahlejšej transformácii celého okolia. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube