YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 12.03.2018 13:00

Na nábreží vznikla zóna zmiešaného pohybu

Developer J&T Real Estate (JTRE) oznámil, že v reakcii na výskyt kolíznych situácii na nábreží Dunaja, v úseku medzi Mostom SNP a Mostom Lafranconi, no predovšetkým v úseku pred River Parkom, zriaďuje tzv. zónu zmiešaného pohybu. To si vyžiada zmenu dopravného značenia, ktorej cieľom je zmeniť doterajší stav, v rámci ktorého mali cyklisti jasne vymedzený koridor, v ktorom sa pohybovali.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Podľa vyjadrenia developera, pre užívateľov dunajskej promenády – chodcov aj cyklistov – bude po novom smerodajná zvislá značka C12 – Cestička pre vyznačených užívateľov, ktorá údajne žiadnym spôsobom neruší existujúcu cyklotrasu, ale stanovuje pohyb cyklistov tak, že nesmú svojou jazdou chodcov ohroziť. Rozhodnutie podporilo súhlasným stanoviskom hl. mesto Bratislava - hlavné mesto SR, mestská časť Bratislava Staré Mesto - srdce Bratislavy, Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. mesta SR Bratislavy (STaRZ) ako aj ďalšie dotknuté subjekty.

Správnosť rozhodnutia má potvrdiť nasledujúcich 12 mesiacov, počas ktorých bude úsek monitorovaný z pohľadu kolízií. Z dôvodu zjednotenia značenia na celom úseku je okrem zmeny zvislej značky C12 zrealizované aj odstránenie existujúceho vodorovného značenia priamo na promenáde.

Dané riešenie je maximálne nešťastné a ide o priamy dôsledok dlhodobých snáh developera vytlačiť cyklistov z promenády na ľavom brehu Dunaja. Už pri projektovaní River Parku sa nerátalo s pohybom cyklistov, čo bolo jasne vidno na technickom riešení promenády popred komplex, kde vznikol klasický chodník, na ktorom sa provizórne domaľovali čiary. S ohľadom na celkové priestorové pomery promenády v tomto území nie je žiadnym prekvapením, že dochádzalo ku kolíziám, ide však jedine o vinu developera, ktorý mal vybudovať adekvátne riešenie pre cyklistov, keďže daným územím vedie hlavná mestská cyklotrasa a medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 6, obe zanesené v Územnom pláne Hlavného mesta SR Bratislavy.

O to viac je na neuverenie, že s posledným krokom súhlasilo tak mesto, ako aj mestská časť, ktoré mali žiadať ďaleko veľkorysejšie opatrenia - napríklad vybudovanie cyklodiaľnice, a to aj na úkor niektorých komerčných záujmov súkromných investorov.

Výsledkom budú ešte výraznejšie konflikty a kolízie na promenáde a zhoršenie jej pobytovej kvality (teda aj nižšie tržby v maloobchodných prevádzkach v River Parku, možno aj v jeho pokračovaní). JTRE sa trvalo snaží zmeniť svoj nepopulárny imidž developera, ktorý arogantne vstupuje do verejného priestoru v záujme vlastného prospechu. Pri podobných krokoch sa však danej povesti nemožno čudovať a vzhľadom na absenciu sebareflexie sa negatívny obraz bude len ďalej zhoršovať.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube