Author photoAdrian Gubčo 10.11.2020 10:50

Na Dlhých Dieloch vznikne nový projekt

Dlhé Diely v mestskej časti Karlova Ves sú všeobecne uvádzané ako príklad štvrte, kde zahusťovanie presiahlo mieru a prinieslo do územia veľkú záťaž. Nové zámery sú preto vnímané skepticky a nezriedka s odporom. Napriek tomu sa tu niekoľko projektov pripravuje. Jeden z nich, Bytové domy Nad Sihoťou od developera Reding, teraz získal kladné záväzné stanovisko.

Zdroj: Reding

Zdroj: Reding

Nový development je naplánovaný na Matejkovej ulici, zvažujúcej sa ceste, ktorá spája centrálnu časť Dlhých Dielov s Devínskou cestou. Pozemky sú tu veľmi svahovité, čo ovplyvnilo aj podobu pripravovaného zámeru. Ten nahradí starší rodinný dom – ktorý ešte predchádza výstavbe Karlovej Vsi – dvojicou bytových domov s južnou orientáciou na lužné lesy a údolie Dunaja.

Oba domy budú mať dve podzemné podlažia, čiastočne vnímateľné nad terénom, čo znamená, že v týchto podzemných podlažiach budú umiestnené byty. S ohľadom na terénne podmienky to však nebude problém. Jeden z domov bude mať štyri nadzemné podlažia, druhý päť podlaží. Oba objekty budú mať najvyššie podlažie ustúpené a zastrešené budú plochou strechou so zeleňou. Prvý z domov bude obsahovať 16 bytov, druhý z domov 18. Všetky byty budú mať balkón, terasu alebo predzáhradku.

Nido

Medzi oboma stavbami sa bude nachádzať garáž s tromi podzemnými podlažiami a kapacitou 61 parkovacích miest. S ohľadom na počet bytov 34 ide o pomerne uspokojivé číslo. Zastrešená bude plochou strechou, ktorá bude mať pobytový charakter – medzi bytovkami tak vznikne akési námestíčko so zeleňou a menším detským ihriskom.

V tejto chvíli je ešte predčasné špekulovať o štandarde, cenách či o spustení výstavby, kombinácia výhľadov, zelene či komornosti projektu však bude pravdepodobne predpokladom k vyššej úrovni bytov. Určite tu však vznikne dvojica veľkorysých penthousov, umiestnených na ustúpených najvyšších podlažiach. Developer hovorí aj nízkoenergetickom koncepte s dôrazom na ekológiu. Detaily možno očakávať až v čase, kedy bude vydané územné rozhodnutie, čo môže byť v Karlovej Vsi pomerne dlho.

Mestská časť totiž pristupuje k developmentu veľmi rezervovane, čo do veľkej miery súvisí so spomínaným vnímaním zahusťovania Dlhých Dielov. Projekt už získal kladné záväzné stanovisko zo strany Magistrátu, čo je dôležité rozhodnutie. Hlavné mesto pripomienkovalo hlavne spôsoby, ako urobiť projekt zelenším, napríklad zazelením oporných múrikov, zväčšením vodopriepustných plôch alebo zadržaním dažďovej vody (a trochu netradične komentovalo aj architektúru, kde žiada rozčlenenie priebežných balkónov). V optimistickom prípade by sa mohla výstavba spustiť na začiatku roka 2022.

Architektonický návrh pripravila kancelária Cityprojekt architekta Pavla Citovického. Tento architekt dlhodobo spolupracuje s developerom YIT Slovakia, čo mu dodalo skúsenosti najmä pri tvorbe rezidenčných objektov. V tejto chvíli ešte nemožno architektúru celkom zodpovedne hodnotiť, pozitívne však vnímam materiálové odlíšenie nadzemných a podzemných častí, využitie dreva či vysoké okná, ktoré dobre presvetlia byty, kým domom dodajú eleganciu. Asi nepôjde o kandidáta na architektonické ocenenie, štandard je ale dobrý.

 

Zdroj: Cityprojekt

 

Bytové domy Nad Sihoťou sú logickou formou využitia daného pozemku, pričom mierka aj charakter projektu do veľkej miery nadväzuje na zástavbu, ktorá v okolí vznikala v posledných rokoch. Viacero developmentov sa pokúšalo zužitkovať výhľady do atraktívnej dunajskej krajiny, v čoho dôsledku vznikali rozličné terasové domy. Niektoré z týchto projektov (napríklad Condominium Renaissance) patrili v čase výstavby k exkluzívnym bratislavským bytovým komplexom.

Masívny stavebný rozvoj lokality však nebol v prvých rokoch 21. storočia vôbec regulovaný, čo vyústilo nielen vo vysokú hustotu, ale aj v záplavu rozličných tvarov, hmôt, mierok a typov verejných alebo poloverejných priestorov. Výsledkom je veľmi nesúrodá zástavba slabej úrovne, so zle riešenými a v toho dôsledku slabo využívanými priestranstvami a s divokým parkovaním. Existujúce voľné plochy nie sú porastené stromami kvôli podzemným inžinierskych sieťam, niektoré obytné komplexy sú uzavretými areálmi. Prostredie nepôsobí vôbec exkluzívne. 

Mnoho ľudí tak ukazuje na Dlhé Diely a hovorí, že presne toto je dôsledok zahusťovania. To však vôbec nie je presné. Situácia v tejto oblasti je výsledkom porevolučnej výstavby takmer bez konceptu, bez nastavenia základných regulatívov a bez jednotiacej vízie, ktorá by presne stanovila, kde budú a ako budú vyzerať verejné priestory, kde budú vedené siete, ako bude riešené parkovanie a aké budú základné architektonické východiská. Bez týchto pravidiel to nemohlo dopadnúť inak ani pri redšej zástavbe.

Na druhej strane, keby tieto pravidlá vznikli, možno by to bol úplne iný príbeh: už len predstava, že by ulice v štvrti neboli divoko obparkované autami a niektoré parkovacie miesta by nahradili stromy, vedie k úplne inému vnímaniu Dlhých Dielov. V kombinácii s aktívnym parterom jednotlivých domov (táto časť mesta má k najbližšiemu nákupnému centru – našťastie – pomerne ďaleko), jasným členením verejne prístupných (a upravených) a poloprivátnych priestranstiev a logickou štruktúrou by mohli byť vlastne príjemnou a peknou štvrťou.

V takom prípade by nemusel byť žiaden nový projekt problémom a mohol štvrť vhodne dotvárať, podobne, ako keď je v centre mesta vyplnená prieluka. Nanešťastie, v Bratislave dochádza veľmi často k zamieňaniu vinníkov a príčin problémov. Výsledkom je, že aj procesy, ktoré sú mnohokrát pozitívne – ako zahusťovanie a nová výstavba – bývajú automaticky negatívne nálepkované. Ide však najmä o absenciu dobrého plánovania, ktoré je náročné na čas aj schopnosti. A to mnohým (politikom a kandidátom) chýba.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Cityprojekt
  • Zdroj: Cityprojekt
  • Zdroj: Reding

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube