Author photoAdrian Gubčo 05.08.2020 10:32

Janotka v Karlovej Vsi ožíva

Po vyše desaťročí ožíva zámer polyfunkčného komplexu na Janotovej ulici v Karlovej Vsi, nazvaného Janotka. Projekt má vzniknúť vo svahovitom teréne na úpätí Dlhých Dielov, a bude dotvárať zástavbu okolia Ulice Hany Meličkovej. Oproti pôvodným plánom prešiel úpravami, v dôsledku ktorých sa potenciálna záťaž developmentu na územie znížila.

Zdroj: RB Architects / EIA

Zdroj: RB Architects / EIA

Pôvodný zámer počítal so vznikom dvojice stavebných objektov, z ktorých jeden bol rozdelený na ďalšie dve sekcie. Projekt mal v zmysle dokumentácie päť podzemných podlaží, z ktorých väčšina slúžila na parkovanie a umiestnenie nebytových priestorov (ale aj pár bytových), a päť nadzemných, kde sa nachádzali byty. Nachádzať sa tu malo 228 parkovacích miest, z toho 184 v garáži. Zámer bol predložený v lete 2008, teda tesne pred vypuknutím svetovej finančnej a hospodárskej krízy.

Dnes sa tento projekt vracia späť, hoci v pozmenenej podobe. Hoci aj naďalej ide o kompozíciu trojice bodových domov (sekcií) osadených do svahu, oproti pôvodným plánom bude development menší. Počet podlaží sa mení z desiatich podlaží na osem, nadzemných bude päť, z čoho dve najvyššie budú terasovito ustupovať. Nižšie bude stavba pôsobiť z Ulice Hany Meličkovej, od Janotovej však budú jednotlivé objekty pomerne mohutné.

Nido

Bývanie bude umiestnené v dvojici objektov (severný objekt A a južný objekt C), v C majú byť aj ateliéry, inak sa tu bude nachádzať 53 jednotiek (49 bytov a 4 ateliéry). V objekte B sa má nachádzať hotel s prechodným ubytovaním. Vznikne tu 15 apartmánov. Recepcia spolu s reštauráciou bude na druhom nadzemnom podlaží, na prvom nadzemnom budú okrem apartmánov relaxačné priestory hotela.

V projekte ďalej bude na druhom a treťom podzemnom podlaží parkovacia podnož s 96 parkovacími miestami a ako doplnkové funkcie tri apartmány, zázemie hotela a dva obchodné priestory o celkovej výmere 313 metrov štvorcových. Na teréne sa zrealizuje ďalších 27 miest, ktoré by mali byť nad rámec normy, pričom dve sú náhradou sa zrušené parkovanie. Prístup automobilom bude od Janotovej, vstupy pre peších budú z oboch ulíc.

Janotka sa oproti pôvodnému zámeru výrazne zmenšila a došlo aj k úpravám riešenia odtoku vody – v súlade so súčasným prístupom bude voda vedená do vsaku namiesto do dažďovej kanalizácie. Medzi jednotlivými budovami sa budú nachádzať parkovo upravené priestranstvá, zelené budú aj strechy objektov. Projekt tak bude oveľa menšou záťažou a do lokality zapadne aj triezvou architektúrou, ktorá by na základe prvotných vizualizácii mohla prostredie príjemne dotvoriť. Autorom je architekt René Baranyai so svojou kanceláriou RB Architects.

Projekt je aktuálne na novom posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré by mohlo byť formalitou – aktuálne totiž nespĺňa požiadavku ani na tzv. „malú EIA“ (teda zámery s viac ako 199 parkovacími miestami). Hlavné mesto už na zámer vydalo kladné záväzné stanovisko. Investor, ktorým je súkromná osoba, tak projekt pravdepodobne onedlho predloží na územné konanie, čo bude komplikovanejšie, keďže mestská časť Karlova Ves je k novému developmentu mimoriadne kritická.

V optimistickom prípade by sa výstavba mohla spustiť v polovici roka 2021 a byť dokončená do konca roka 2023. Realita však môže byť iná a Janotka zrealizovaná oveľa neskôr.

 

Pohľad od Ulice Hany Meličkovej. Zdroj: RB Architects / EIA

 

Projekt je naplánovaný na mieste, ktoré v minulosti prešlo búrlivým vývojom. Po Nežnej revolúcii ostávalo územie Dlhých Dielov nedobudované a niekoľko rokov ešte dobiehala komplexná bytová výstavba. Viacero pôvodných vízií však bolo opustených a na voľné pozemky sa vrhli súkromní investori, ktorí lokalitu dotvorili stavbami rozličnej kvality. Nanešťastie, Dlhé Diely neboli vôbec pripravené na masívny rast dopravnej záťaže, čo premenilo ulice na skladiská automobilov – a to platí doteraz.

Nové zámery sú tak posudzované veľmi prísne, a to nielen mestskou časťou, ale aj miestnou verejnosťou. Hoci problémy s parkovaním nie sú ani tak spôsobené výstavbou, ako absenciou regulácie parkovania, každý zámer bude čeliť odporu a obavám z ďalšieho zhoršenia situácie. Aj tento zámer, hoci počet parkovacích miest je veľkorysý, sa bude pravdepodobne musieť vyrovnať s kritikou.

Mestská časť by mala každopádne – aj v spolupráci s Magistrátom – aktívne pokračovať v zavádzaní princípov parkovacej politiky a tvrdo regulovať počty áut a spôsob, ako v oblasti parkujú, prípadne si dopomôcť výstavbou parkovacích domov. Vyčistenie ulíc od radov áut by nepochybne výrazne zmenilo vnímanie ulíc – Dlhé Diely, ktoré sú kritizované ako extrémne prehustené, totiž nemajú výrazne vyššiu hustotu zástavby ako niektoré lokality vo vnútornom meste. Líšia sa však spôsobom, akým je zaobchádzané s verejným priestorom.

Predstava, že by sa dnes kolmé parkovanie zmenilo na pozdĺžne a na získanom mieste by sa rozšírili chodníky a prípadne vysadili stromy, dnes môže vyzerať ako absurdná, z dlhodobého hľadiska je to však jediný spôsob, ako zlepšiť kvalitu miestneho prostredia. Cieľom nie je trestať majiteľov áut – práve naopak, výsledkom by malo byť skvalitnenie podmienok pre život a nakoniec aj parkovanie, keďže sa takto zvýši predpoklad pre navýšenie kapacít v parkovacích domoch a dopyt bude predovšetkým zo strany ľudí, ktorí auto nevyhnutne potrebujú.

Projekty ako Janotka, ktoré viacmenej bezkonfliktne pretvárajú dnes nevyužité pozemky, by sa nemali stať obeťou chybnej optiky, kedy parkovanie a automobilová doprava určuje spôsob rozvoja mesta. Opäť treba pripomenúť slávny výrok dopravného plánovača a košického rodáka Bertholda Hornunga: Prispôsobujte dopravu mestu, nie mesto doprave.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: RB Architects / EIA
  • Zdroj: RB Architects / EIA
  • Zdroj: RB Architects / EIA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube