Author photoMartina Gregová 05.05.2023 19:00

Môžeme sa učiť: Oulu bude Európskym hlavným mestom kultúry, pripravuje vzorový projekt

Transformácia nevyužívaných priemyselných budov nemusí byť nutne len o ich dopĺňaní modernými architektonickými prvkami. Autori víťazného návrhu na novú podobu kultúrneho komplexu vo fínskom meste Oulu zvolili odlišný prístup.

Zdroj: Opus Architecture & Simon Mahringer

Zdroj: Opus Architecture & Simon Mahringer

Oulu v lete minulého roku vyhlásilo architektonickú súťaž návrhov na novú podobu miestneho múzea a vedeckého centra. Jej vyhlásenie nadväzuje na miestnu tradíciu využívania súťaží návrhov ako demokratického riešenia pre revitalizáciu a vytváranie verejných priestorov a inštitúcií. 

Nový kultúrny komplex by mal podľa slov vyhlasovateľa spĺňať požiadavky modernej prevádzky, ako sú vysoký komfort či architektonická kvalita. Cieľom budúceho rozšíreného výstaviska a centra podujatí je vo svojich priestoroch privítať každoročne až 200-tisíc návštevníkov. Vedecko-kultúrne centrum sa bude nachádzať v lokalite Myllytull, v priestoroch existujúceho zariadenia a v plánovanej novej časti, ktorá naňho priamo nadviaže.  

Vybraná okalita je charakteristická najmä priemyselnými budovami a k nim prislúchajúcimi areálmi. V uplynulých rokoch však bola veľká časť týchto budov, postavených na prelome minulých storočí, transformovaná na nové obytné, administratívne či obchodné objekty. Nová kultúrna inštitúcia tak bude len ďalším krokom v rámci rozvoja celej lokality.

Galéria

  • Zdroj: Opus Architecture & Simon Mahringer
  • Zdroj: Opus Architecture & Simon Mahringer
  • Zdroj: Opus Architecture & Simon Mahringer
  • Zdroj: Opus Architecture & Simon Mahringer
  • Zdroj: Opus Architecture & Simon Mahringer
  • Zdroj: Opus Architecture & Simon Mahringer

Aj napriek zmene funkcie existujúcich priemyselných objektov mesto pri transformácii štvrte kládlo veľký dôraz na to, aby ich pôvodný architektonický výraz ostal čo najviac zachovaný. Rovnaké podmienky sú kladené aj na objekt múzea, ktorý vo výsledku nadviaže na už existujúcu architektúru.

Celý projekt by mal byť zrealizovaný do roku 2026, kedy sa Oulu stane laureátom titulu Európske hlavné mesto kultúry (s Trenčínom). Víťazný projekt bol vyhlásený v januári tohto roka. Návrh od architektonického štúdia Opus Architecture & Simon Mahringer uspel v konkurencii 95 autorských kolektívov.  

Víťazný projekt pracuje s myšlienkou rozšírenia existujúcej historickej továrne a jej začlenenia do nového vedecko-kultúrneho komplexu. Ten bude po novom slúžiť na organizovanie výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí, pričom svoje priestory poskytne aj prevádzke reštaurácie, dielňam či kanceláriám pre všetkých zamestnancov. Z urbanistického hľadiska nová budova zohľadňuje existujúcu mestskú štruktúru aj súčasné vstupné body alebo existujúce pešie ťahy. 

Hlavnou ambíciou návrhu je prostredníctvom nového objektu a jeho funkcií rozvíjať a formovať zmysluplné mestské vnútorné aj vonkajšie priestory. Ako autori víťazného návrhu sami tvrdia: „Nové centrum bude fungovať ako súčasť mestskej štruktúry. Neprezentuje sa ako samostatne stojaci objekt, ale ako účastník spoločného života mesta.”  

Dispozičné riešenie dvojpodlažného objektu vychádza zo zámeru prepojiť existujúcu budovu elektrárne a novú štruktúru tak, aby vznikol jeden plynulý a flexibilný priestor, ktorý bude vo výsledku pôsobiť harmonicky a otvorene. Architekti preto pre nový objekt zvolili tvaroslovie a konštrukciu vychádzajúcu z priemyselného charakteru existujúcej budovy. S ňou ho následne spája vonkajšia galéria, vymedzená výrazným tehlovým stĺporadím. Na mieste, kde sa prístavba a pôvodná budova stretávajú, vzniká nové, pokojné námestie. 

Snaha o zachovanie architektonického dedičstva lokality sa pretavila aj do výberu materiálov. Nové objemy majú prevažne tehlové fasády, ktoré sú priznané nielen v exteriéri budovy, ale aj v jej vnútorných priestoroch. „Ako komunitné centrum v srdci mesta má dizajn za cieľ vtiahnuť minulosť do súčasnosti. Minulosť lokality nie je v návrhu vnímaná ako bremeno alebo niečo, čo treba uzavrieť do presklenej skrinky, ale ako niečo, z čoho možno vyrastať,” opisujú autori projektu.   

Víťazný návrh naozaj kultivovane zapadá do priemyselnej oblasti, v ktorej bude v budúcnosti postavený, a to nielen zvolenými materiálmi, ale aj celkovým architektonických riešením. Požiadavky vyhlasovateľa súťaže aj podoba objektu vychádzajú z aktuálnych trendov vo fínskej architektúre. V krajine je vysoká snaha o prepájanie nových štruktúr so staršími, zachovanými.

Práve vďaka tomuto prístupu tam čoraz častejšie vznikajú realizácie, ktoré majú nielen architektonickú, ale aj urbanistickú kvalitu. Vďaka tomu sa jednoduchšie zapoja do existujúcich mestských štruktúr. Výsledkom je celkové pozdvihnutie mesta v súlade s jeho identitou.

 

(safi.fi, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube