YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 25.03.2020 11:10

Vydrica pokračuje v prípravných prácach aj napriek pandémii

Pandémia koronavírusu sa pravdepodobne najviac dotkne najmä projektov, ktorých realizácia sa ešte nespustila alebo sa len spúšťa. Jedným z takých – a zároveň najočakávanejších – je Vydrica, kde už prebiehajú terénne práce, na ktoré nadviaže výstavba, ktorá má obnoviť život v tradičnej bratislavskej lokalite. Nateraz sa však zdá, že realizácia developmentu by sa narušiť nemala.

Na Vydrici prebieha aktivita aj naďalej, bez signifikantného prerušenia, len so sprísnenými bezpečnostnými opatreniami. „Prijali sme všetky nevyhnutné opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia COVID-19,“ hovorí Lucia Pukalovičová zo spoločnosti Lucron,  jedného zo spoluinvestorov projektu. „Terénne práce na stavenisku prebiehajú podľa stanoveného harmonogramu... V súčasnosti sa sústreďujeme najmä na ochranu a bezpečnosť všetkých našich zamestnancov a subdodávateľov, pracujúcich na projekte v teréne.“

Či sa posunie aj samotná výstavba, zatiaľ nie je jasné, keďže aktivita na pozemku predstavuje prípravné práce, ktoré prechádzajú ďalším stavebným prácam – zakladaniu a budovaniu podzemných podlaží. Developer Vydrica Development medzičasom monitoruje a analyzuje priebežnú situáciu s ohľadom na komerčný aspekt výstavby, a tomu prispôsobuje aj detaily projektu.

„Aktuálne pracujeme na koncepte gastro a retail prevádzok, ktoré by mohli dodávať svoje služby aj počas podobných výziev ako čelíme dnes, v budúcnosti,“ vysvetľuje Lucia Pukalovičová. Budúca Vydrica je totiž navrhnutá ako atraktívne rozšírenie pešej zóny stredovekého centra mesta, k čomu patrí aj aktívny parter takmer vo všetkých nových uliciach, kde majú vzniknúť desiatky nových prevádzok – od galérií, ateliérov či remeselných dielní po kaviarne a reštaurácie. Výzvou bude ich už obsadiť (a to aj v „normálnych“ časoch), nehovoriac o prispôsobení aktuálnej situácii.

V sektore developmentu sa hovorí aj o vplyve koronavírusu na predaj nehnuteľností, vrátane zníženého predaja bytov, v tomto smere však Vydrica Development zatiaľ zásadnejšie otrasy nezaznamenala. „Zatiaľ sme v súvislosti s predajom bytov nezaznamenali pokles záujmu,“ konštatuje L. Pukalovičová. Vysvetlené by to mohlo byť tým, že klientela Vydrice nepatrí k ľuďom, ktorí by sa výraznejšie obávali možnej ekonomickej krízy, spôsobenej pandémiou.

Projekt tak napreduje, a to nielen čo sa týka prípravných prác, ale aj povoľovacích procesov. Všetko speje k skorému odštartovaniu riadnej výstavby ešte v priebehu tohto roka. Tú snáď neodsunie ani kríza a v bratislavskom Podhradí tak začne konečne rásť „posledný dielik skladačky“, ako Vydricu nazývajú architekti, hovoriaci o prepojení historického centra mesta s nábrežím a novými štvrťami západne od stredovekého jadra metropoly.

 

 

Vydrica patrí k najambicióznejším projektom v súčasnej Bratislave. Osídlenie sa v lokalite dokladateľne vyvíjalo už od stredoveku, v 19. storočí sa po pripojení pôvodne samostatnej obce k Bratislave začal jej úpadok. Súčasníci ju označovali za najchudobnejšiu časť mesta, hoci mimoriadne romantickú. To však nestačilo k tomu, aby prežila obdobie socializmu, kedy bola vtedy už veľmi schátraná štvrť takmer kompletne zrovnaná so zemou, aby uvoľnila miesto Mostu SNP, súvisiacim dopravným stavbám a výhľadovo aj novému sídlisku.

Sídlisko sa však nerealizovalo a v centre mesta ostáva až doteraz voľná plocha, na ktorej preriešenie sa organizovalo hneď niekoľko architektonických súťaží. Ani jedna z nich však nepriniesla definitívnu odpoveď, ako priestor riešiť, hoci základná štruktúra už bola známa vďaka Územnému plánu zóny Podhradie, ktorý bol schválený v roku 2006. Až v roku 2019 predstavil developer Vydrica Development definitívnu podobu prvej časti novej štvrte, na ktorej predtým pracoval takmer dva roky.

Nová Vydrica bude čiastočne imitovať pôvodný urbanizmus, založený na kombinácii hustej mestskej zástavby s aktívnym parterom, rozčlenením fasád na menšie celky, aby asociovali historickú parceláciu, použitím tradičných materiálov (tehla, kameň, brizolit), kopírovaním terénnych hrán, tvorbou priehľadov či orientáciou na pešiu dopravu.

Celá Vydrica bude riešená ako pešia zóna, čím má vzniknúť jedna z najväčších kompaktných peších zón v Európe, kým automobily budú pod zemou. Zachovať a obnoviť sa má aj časť historických artefaktov, napríklad ľadové jamy, Kempelenov vodovod alebo predovšetkým Vodná veža.

Projekt bude polyfunkčný, hoci dominujúcou funkciou je bývanie. V prvej fáze vznikne 208 bytov a apartmánov vo štvorici blokov a kancelárska budova butikového charakteru s 2,8-tisíc metrami štvorcovými kancelárií. Developer zastavia najprv priestor medzi Vodnou vežou a zachovanými zvyškami osady Zuckermandel (tzv. Kúrie). K novým verejným priestranstvám budú patriť parčíky medzi Kúriami a novou zástavbou a pri vstupe na Žižkovu ulicu, ako aj nové ulice Floriánska a Oeserov rad. Vzniknúť by mali nové prepojenia medzi Vydricou a hradným kopcom, hovorí sa o vybudovaní výťahu alebo pozemnej lanovky.

Druhá a tretia fáza projektu, ktorá ho spojí s historickým jadrom, je zatiaľ v príprave. Po ich dokončení by sa však vo Vydrici malo nachádzať celkovo asi 400 bytov a takmer 5-tisíc metrov štvorcových retailu, čo je pomerne slušné číslo. Ku komerčným funkciám by sa mala pridať aj kultúrna, a to najmä v obnovenom areáli Vodnej veže, ktorá je inak jednou z najstarších stavebných pamiatok Bratislavy. Kultúra má byť prítomná aj v uliciach vo forme špecifických prevádzok a odkazov na umenie vo verejnom priestore.

V súvislosti so vznikom novej štvrte sa hovorí o potrebe nových dopravných riešení, jednak o zriadení (alebo presune) zastávok verejnej dopravy, ako aj zmene režimu na Moste SNP, ktorý dnes napriek osadeniu priamo v srdci mesta pôsobí ako diaľnica. Preto sa uvažuje o odstránení časti nájazdových rámp a rozšírení Rybného námestia alebo Panskej ulice. Preriešiť sa má podmostie, kde je dnes nevzhľadný autobusový terminál. Hlavné mesto hovorí o architektonickej súťaži.

Pre prvú etapu Vydrice zatiaľ platí spustenie výstavby v priebehu tohto roka s termínom dokončenia 4Q 2022. Celá Vydrica by mohla byť realitou v roku 2024 alebo 2025, čo však bude súvisieť aj s vyššie naznačeným riešením dopravy v oblasti, nehovoriac o dôsledkoch koronavírusu.

 

Nová Vydrica prepojí historické jadro s nábrežím. Zdroj: Vydrica Development

 

Projekt v súčasnej podobe, kedy za ním stojí celá plejáda niektorých z najlepších architektov na Slovensku, je asi najlepším konceptom, ktorý bol pre územie navrhnutý. Rozhodne ide o najcitlivejší návrh, zvlášť s prihliadnutím na fakt, že ide o komerčný projekt, čo znamená, že nie je možné realizovať nerealistické požiadavky po ortodoxnej obnove pôvodnej štruktúry. Tá je nanešťastie už navždy minulosťou.

Čo sa týka riešiteľského kolektívu, počet zapojených kancelárií je rozsiahly: lead architects sú z kancelárie Compass, obsahovu náplň územia rieši Marko&Placemakers, administratívnu budovu navrhuje Šujan_Stassel, verejné priestory a landscape pripravuje 2ka landscape architects, projekciu zabezpečuje Siebert+Talaš. Za Lucron projekt pripomienkuje Peter Gero, jeden z našich najvýznamnejších urbanistov, ktorý sa v minulosti podieľal na vzniku štvrte Hafen City v Hamburgu.

Je zrejmé, že výstavba v tak citlivom území – na azda najlukratívnejšom nezastavanom pozemku na Slovensku – je braná s vážnosťou a aktuálny koncept patrí k tomu najlepšiemu, čo je u nás v tomto smere možné. Odsunutie výstavby kvôli kríze by bolo vážnym úderom pre celú Bratislavu, ktorá už konečne potrebuje vyriešiť dekády trvajúci problém, ktorý doterajšia podoba územia predstavuje.

Bez aktívne využívanej Vydrice totiž nemožno hovoriť o kontinuálnom, príjemnom a dobre pôsobiacom meste, keďže mu chýba jeho podstatná časť. Obnova štvrte je skutočne doplnením kľúčového prvku, ktorý dotvorí stále malé centrum Bratislavy a dodá jej veľkomestský ráz. Hlavné mesto Slovenska tak môže zavŕšiť časť cesty, ktorá sa začala už pred vyše storočím a na ktorej konci bude plnohodnotná európska metropola.  

 

Fotografie z 7.3.2020. Priebeh príprav na výstavbu Vydrice si môžete pozrieť vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Priestor druhej fázy Vydrice s predajným centrom
  • Zdroj: Vydrica Development

Súvisiace články

Nové Podhradie sa stáva realitou. Vydrica získava kontúry

22.11.2022 13:35:18 Adrian Gubčo

Po dlhých prípravách a desaťročiach predchádzajúcich diskusií prebieha teraz výstavba Vydrice v bratislavskom Podhradí rýchlym tempom. Kým na začiatku roka sa len začali realizovať podzemné časti stavby, dnes už prvé domy dosiahli štádium hrubej stavby. Projekt od spoločnosti Vydrica Development navyše napreduje v príprave ďalších etáp.

Čítať viac

Najznámejšia panoráma Bratislavy má byť ohrozená, developer to odmieta

13.09.2022 14:41:55 Adrian Gubčo

Rozsiahle stavebné práce, ktoré prebiehajú na južnej strane Hradného kopca, sú už dlho predmetom dohadov o celkovej stabilite masívu. Podľa niektorých zdrojov sa po spustení prác začal kopec zosúvať, podľa nedávno publikovaných informácií sa dokonca v poslaneckej ubytovni vyskytli praskliny v stenách. Existujú tak obavy z masívnejších škôd.

Čítať viac

Vydricou to nekončí. Čo ešte vznikne v Podhradí?

05.09.2022 13:25:00 Adrian Gubčo

Aktuálne rozostavaná Vydrica od Vydrica Development si za cieľ kladie prepojiť rozdelené časti Podhradia a do istej miery ukončiť jeho vývoj. Podľa urbanistov, zodpovedných za jej návrh, je obnova pôvodnej podhradskej osady posledným dielikom skladačky. Aj napriek tomu tu však aj po jej celkovom dokončení ostane niekoľko voľných plôch, ktoré by mohli byť časom vyplnené.

Čítať viac

Najdrahší projekt v Bratislave rýchlo rastie, obnoví život v mŕtvej štvrti

16.08.2022 13:27:44 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica na mieste rovnomennej historickej štvrte je jedným z najdôležitejších developmentov v meste. Jeho výstavbou sa prepojí historické jadro s novými štvrťami v Podhradí a rozšíri sa atraktívna časť centra Bratislavy. Po dlhom čakaní sa výstavba rozbehla vo vysokom tempe, na nábreží sa tak začínajú črtať prvé budovy.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ceny všetkých bytov, patria k najdrahším v Bratislave

08.06.2022 15:11:44 Adrian Gubčo

Vydrica v bratislavskom Podhradí postupne rastie a prvé domy už získavajú nadzemné časti. Dlhšiu dobu prebieha aj predaj – podľa developera Vydrica Development je aktuálne predaných 60% bytov z prvej fázy. Spoločnosť teraz pristúpila k nečakanému kroku: zverejnené boli ceny všetkých zostávajúcich bytov. Cieľom má byť uľahčenie výberu vhodného bývania potenciálnym klientom.

Čítať viac

Výsledky súťaže na Vodnú vežu sú odhalené

23.05.2022 15:45:58 Adrian Gubčo

Deštrukcia bratislavského Podhradia priniesla mimoriadne kultúrne a architektonické straty. Búranie prežilo len málo objektov, medzi nimi aj Vodná veža, jedna z najstarších a najvzácnejších stavebných štruktúr v meste. Unikátna stavba by sa mala už čoskoro stať srdcom novej Vydrice, ktorá okolo nej dnes rastie. Jej budúcu podobu odhalila medzinárodná architektonická súťaž.

Čítať viac

Vydrica napreduje a odhaľuje ďalšie vizualizácie

13.04.2022 16:31:58 Adrian Gubčo

Po dlhom čakaní a prípravách sa konečne naplno rozbieha výstavba prvej etapy Vydrice, dôležitého developmentu, ktorý má rozšíriť historického jadro mesta a prepojiť ho lepšie s Hradom a nábrežím. V Podhradí pribúdajú žeriavy a podobu získava aj masívny oporný múr, ktorý dnes vyvoláva veľké kontroverzie. Developer Vydrica Development okrem toho pripravuje spustenie predaja bytov aj v druhej fáze projektu.

Čítať viac

Prvá etapa Vydrice má definitívneho zhotoviteľa, konečne začne rásť

21.02.2022 12:48:58 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development oznámila, že vybrala generálneho dodávateľa pre výstavbu prvej etapy Vydrice. Masívny development v Podhradí bude budovať stavebná firma STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. Znamená to, že sa v priebehu niekoľkých dní konečne rozbehnú práce na realizácii podzemných podlaží a Vydrica začne rásť.

Čítať viac

Architektonická súťaž na riešenie Vodnej veže je vyhlásená

15.12.2021 13:10:51 Adrian Gubčo

Spoločnosť Vydrica Development dnes spustila architektonickú súťaž na budúcu podobu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža, jedného z najstarších a najvzácnejších objektov v historickom centre Bratislavy. V budúcnosti by sa mala stať jadrom developmentu Vydrica, pričom sa tu predpokladá umiestnenie kultúrneho pavilónu. Vyzvanej súťaže sa zúčastnia slovenské a české ateliéry.

Čítať viac

Do predaja ide ďalší dom vo Vydrici, ceny presahujú aj 10-tisíc eur za meter štvorcový

19.11.2021 12:53:43 Adrian Gubčo

Stavebné práce na projekte Vydrica sa po prípravnej fáze postupne rozbiehajú a už čoskoro začnú pod Bratislavským hradom rásť prvé domy. Pri tejto príležitosti nasadil developer, spoločnosť Vydrica Development, do predaja byty v ďalšej bytovke. Cenou za meter štvorcový by mali patriť k najdrahším v Bratislave, pričom niektoré z nich prekonali aj „čarovnú“ hranicu 10-tisíc eur za meter štvorcový.

Čítať viac

Ďalšie novinky zo Žižkovej: Vydrica a Stengl Campus sa pripravujú na výstavbu, dokončuje sa nová bytovka

29.10.2021 17:56:16 Adrian Gubčo

Žižkova ulica v bratislavskom Podhradí patrí k najviac sa meniacim uliciam v meste. Prvou radikálnou úpravou jej charakteru bol vznik projektu Zuckermandel od J&T Real Estate. Už nejakú dobu sa na jej východnom okraji pracuje na príprave vzniku Vydrice. Medzičasom, v jej strednej časti by malo čoskoro vzniknúť nové sídlo firmy Stengl a dokončuje sa tu aj bytový dom pre zahraničné zastupiteľstvo.

Čítať viac

Stavebné povolenie pre prvú etapu Vydrice je právoplatné

22.07.2021 13:23:03 Adrian Gubčo

Už v najbližších týždňoch až mesiacoch by mohli začať rásť prvé budovy v dlhoočakávanom projekte Vydrica. Zámer obnovy mestskej štruktúry v kľúčovej polohe v bratislavskom Podhradí čakal na zisk stavebného povolenia a jeho správoplatnenie 16 mesiacov. V prvej etape by sa mal vyplniť priestor medzi Žižkovou ulicou a Vodnou vežou.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa môže konečne spustiť

17.06.2021 14:30:16 Adrian Gubčo

Jeden z najdôležitejších aktuálnych projektov v Bratislave môže konečne odštartovať riadnu výstavbu. Vydrica, polyfunkčný súbor na asi najviac exponovanom pozemku v krajine, je v príprave už dlhšiu dobu, počas ktorej bol odhalený svah hradného kopca. Realizácia nových budov sa však nezačala, keďže projektu stále chýbalo stavebné povolenie. To obdržalo až v posledných dňoch.

Čítať viac

Ako ďalej s Vydricou?

24.02.2021 16:20:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ O VYJADRENIA DEVELOPERA Keď bola v apríli 2019 odhalená podoba novej Vydrice, spoločnosť Vydrica Development, ktorého súčasťou je aj developer Lucron, predpokladala, že výstavbu spustí v dohľadnej dobe a v druhom kvartáli roku 2022 už bude dokončená prvá etapa. Teraz je začiatok roka 2021 a zatiaľ stále prebiehajú len prípravné práce. Čo sa v bratislavskom podhradí deje?

Čítať viac

Hlavné mesto podpísalo Memorandum o spolupráci pri projekte Vydrice

23.10.2020 11:02:04 Adrian Gubčo

Bratislavskí poslanci na ostatnom Mestskom zastupiteľstve rozhodli o odpredaji dvojice mestských pozemkov v prospech spoločnosti Vydrica Development, ktorá v danom území pripravuje výstavbu novej Vydrice. Okrem predaja bolo s investorom podpísané memorandum, kde sa developer zaväzuje k určitým úpravám v prospech vysokej kvality projektu.

Čítať viac

Vydrica spustila predaj bytov

09.06.2020 10:20:00 Adrian Gubčo

Na nábreží Dunaja v centre Bratislavy postupuje príprava výstavby projektu Vydrica, ktorú nezastavila ani pandémia koronavírusu COVID-19. Podľa developera Vydrica Development táto výrazne neovplyvnila ani predaj bytov pre prvých záujemcov. Investor teraz spúšťa predaj všetkých zvyšných rezidencií a odhaľuje ponuku obchodných priestorov, ktoré majú byť súčasťou rozšíreného bratislavského Korza.

Čítať viac

Vydrica vyvoláva opäť kontroverzie

21.05.2020 17:30:00 Adrian Gubčo

Prípravné práce pred výstavbou novej Vydrice prebiehajú už niekoľko mesiacov, s čím súvisia masívne úpravy svahov hradného kopca. Pre mnohých ľudí ide o šokujúci pohľad, pričom sa ozývajú hlasy, že developer Vydrica Development devastuje historické prostredie. Ten však vysvetľuje, že to nie je pravda, práve naopak, všetky nálezy budú zaznamenané a čiastočne do novej Vydrice aj zapracované.

Čítať viac

Vydrica spúšťa predaj prvých bytov, ide o najdrahší projekt v Bratislave

28.11.2019 08:30:00 Adrian Gubčo

Vydrica, jeden z najvýznamnejších aktuálnych projektov v Bratislave, v rámci ktorého sa obnovuje zástavba na mieste rovnomennej historickej štvrte, je už nejakú dobu v štádiu prípravných prác. Už dlhšie sa otvorene hovorilo o tom, že pôjde o jeden z najdrahších projektov v metropole. So spustením predaja pre prvých záujemcov o bývanie sa tieto slová potvrdzujú.

Čítať viac

Vydrica napreduje v príprave, čoskoro pribudne aj prezentačné centrum

11.11.2019 09:53:00 Adrian Gubčo

Príprava projektu Vydrica, spojená s masívnymi zemnými prácami na exponovanom pozemku priamo v Podhradí, postupuje a prináša mnoho prekvapených reakcií. Rozsah prác je totiž mimoriadny a pre časť verejnosti šokujúci. Developer Vydrica Development však upozorňuje, že ide o normálnu vec a pre zlepšenie informovanosti o projekte pripravuje prezentačné centrum.

Čítať viac

Výstavba Vydrice sa rozbieha

17.09.2019 11:20:00 Adrian Gubčo

Realizácia projektu Vydrica sa postupne začína rozbiehať. Na pozemku v exponovanej polohe priamo na nábreží Dunaja pod Bratislavským hradom už prebiehajú zemné práce, ktoré jednoznačne signalizujú, že Hlavné mesto čoskoro obnoví svoje Podhradie. Developerom projektu je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Príprava Vydrice sa spustila

20.08.2019 10:43:00 Adrian Gubčo

Jeden z najvýznamnejších projektov v Bratislave sa rozbieha. V super-exponovanej lokalite pod Bratislavským hradom sa spustili prípravné práce pre prvú časť novej štvrte Vydrica, ktorá má prepojiť nábrežie s historickým jadrom a obnoviť tak zaniknutú urbanistickú štruktúru, ktorá tu existovala niekoľko storočí. Developerom je spoločnosť Vydrica Development.

Čítať viac

Prípravné práce na Vydrici sa čoskoro spustia

23.05.2019 08:35:00 Adrian Gubčo

Projekt Vydrica, ktorý prinesie obnovenie mestskej štvrte pod Bratislavským hradom, sa blíži k realite. Už čoskoro by sa v tejto extrémne exponovanej lokalite mali spustiť prvé práce na príprave územia pre ďalšie etapy výstavby, developer Vydrica Development totiž obdržal stavebné povolenie na hrubé terénne úpravy pozemku.

Čítať viac

Vydrica odhaľuje ďalšie detaily

04.04.2019 12:00:00 Adrian Gubčo

Uplynulé dni patria odhaleniu prvých informácií o projekte Vydrica, ktorý vznikne v jednej z najdôležitejších lokalít v Bratislave, priamo v dotyku s historickým jadrom mesta, areálom Bratislavského hradu a na dunajskom nábreží. Developmentu je preto oprávnene venovaná náležitá pozornosť.

Čítať viac

Projekt Vydrica sa odhaľuje, Bratislava opäť získa svoje Podhradie

03.04.2019 17:00:00 Adrian Gubčo

Po desaťročiach čakania sa definitívne odhaľuje podoba prvej fázy budúcej Vydrice, ktorá vznikne na mieste v minulosti zaniknutej štvrte a vytvorí tak dôležité pokračovanie historického centra mesta západným smerom. Prvé oficiálne informácie a vizuály dnes predstavili zástupcovia spoločností Lucron a Vydrica Development pred poslancami Hlavného mesta.

Čítať viac

Čo čakať od novej Vydrice?

27.11.2018 14:30:00 Adrian Gubčo

Pomaly sa blíži odhalenie jedného z najvýznamnejšíc projektov v Bratislave – novej Vydrice, ktorá vráti život na miesto, kde niekoľko storočí vznikala mestská štvrť, aby bola kompletne zrovnaná so zemou v druhej polovici 20. storočia. Čo v tejto chvíli vieme a ako sa to odrazí na podobe Vydrice?

Čítať viac

Bolo podané odvolanie voči vyhláseniu estakád Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku

08.06.2018 16:20:00 Adrian Gubčo

Na víkend ešte jedna dobrá správa: Portál Bratislava24.sk informuje, že voči vyhláseniu Mosta SNP za Národnú kultúrnu pamiatku, konkrétne jeho estakád, boli podané odvolania zo strany Magistrátu Bratislavy - hlavného mesta SR, mestskej časti Staré Mesto a spoločnosti Vydrica, a.s.

Čítať viac

Vydrica bližšie k realizácii

16.02.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Zdá sa, že dlhé roky spiaci projekt Vydrice sa hýbe dopredu. Ako informovali Hospodárske noviny, potvrdila sa staršia informácia o vstupe developera Lucron do projektu, ktorého cieľom je vrátiť život na miesto, kde sa kedysi nachádzala historická bratislavská štvrť, ktorá zanikla v 60-tych rokoch 20. storočia, aby uvoľnila miesto výstavbe Mostu SNP a nového sídliska.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube