YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 11.02.2019 08:30

Domové role sa budú meniť, pribudnú Vlčie Maky

Územie medzi zástavbou Ružinova, ohraničenou diaľnicou D1, a areálom Slovnaftu, sa začína v poslednom období meniť. Po prvom väčšom projekte, Nový Ružinov, teraz prichádza ďalší: Vlčie Maky, ktorý je ďalším vstupom do lokality, ktorá sa v budúcnosti pravdepodobne zmení na mestskú zónu. Projekt sa objavil na posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA.

Article Big

Zdroj: P.S. Arch / EIA

Pozemok, na ktorom má projekt vzniknúť, je dnes využívaný ako poľnohospodárska pôda. Naviazaný je na ulicu Domové role, čo je zároveň aj historický názov územia. Okrem polí sa v bezprostrednom okolí nachádza niekoľko výrobných hál, zvyšky poľnohospodárskeho družstva, záhrady, ale aj niekoľko domov. Nová zástavba bude veľmi radikálnym vstupom do územia.

Navrhovateľ, ktorým je spoločnosť Elite Holding, tu plánuje vybudovať areál pozostávajúci z troch polyfunkčných objektov a deviatich objektov výroby, služieb a obchodu. Polyfunkčné objekty budú pozostávať z bytov a apartmánov, päť objektov bude určený pre obchod a služby, štyri pre výrobu. Táto by mala byť údajne nerušivá.

Čo sa týka polyfunkčných domov, všetky sa nachádzajú na severnej strane pozemku, resp. severnej strane uvažovanej hlavnej osi, a majú šesť nadzemných podlaží (najvyššie ustúpené). Apartmány sa nachádzajú aj na prízemí, občianska vybavenosť tak bude riešená v blízkych objektoch. Celkovo sa ráta s výstavbou 100 bytov a 47 apartmánov.

Obchodné objekty vzniknú (s jednou výnimkou) na južnej strane hlavnej osi, budú mať dve nadzemné podlažia a celkovo obsahovať viac ako 2,3-tisíc metrov štvorcových plochy. S ohľadom na lokalitu a jej charakter považujem za pravdepodobné, že najviac prevádzok bude spomedzi rozličných stavebných alebo nábytkových firiem.

Pre takéto spoločnosti by bolo výhodné umiestnenie výrobných objektov priamo v dotyku s obchodmi. Štyri navrhované výrobné objekty sa navrhujú na južnej hrane pozemku, všetky budú halového charakteru s jedným nadzemným podlažím. Celková výmera presahuje tisíc metrov štvorcových.

Developer chce územie obslúžiť 264 parkovacími miestami, z toho 105 v podzemnej garáži, zvyšok na povrchu. Automobily budú v danom území potrebné, keďže najbližšia zastávka autobusu sa nachádza až 600 metrov od projektu na Slovnaftskej ulici. V rámci dopravného riešenia chce developer zrekonštruovať ulicu Domové role (ktorá to už naozaj potrebovala) a dobudovať chodník aj cyklotrasu.

Architektonická úroveň zámeru, aspoň z prezentovaných materiálov, je nanajvýš priemerná, čo však ale odráža fakt, v akom území a na akú cieľovú skupinu je projekt orientovaný – nepochybne sa bude snažiť zaujať najmä dostupnosťou. V tomto momente sú ale komplexnejšie hodnotenia ešte predčasné. Autorom architektonického konceptu je kancelária P.S.Arch.

Ak bude developer úspešný v povoľovaní a splní sa prezentovaný harmonogram, výstavba by sa mala spustiť v roku 2020 a byť dokončená v roku 2022. Cena za projekt by mala byť 16 miliónov eur.

Domové role budú možno už v blízkej budúcnosti jedným z najzaujímavejších transformačných území v Bratislave. Po Slnečniciach či Boroch predstavuje ďalší veľký, dosiaľ výraznejšie nezastavaný „greenfield“. Táto časť mesta je v dobrej dostupnosti do centra, čo bude podporené súvisiacimi stavbami v rámci výstavby rýchlostnej cesty R7. Okrem toho, Územný generel dopravy zvažuje možnosť vedenia električkovej trate cez Domové role, priamo poza projekt Vlčie Maky.

To všetko sú predpoklady pre masívny stavebný rozvoj, ktorý bude len otázkou času. Nový Ružinov sa postupne rozširuje a bude už o niekoľko rokov pripomínať ucelenú štvrť, Vlčie Maky možno taktiež obklopia ďalšie budovy, ktoré sú naznačené na vizualizáciách. Obom projektom zatiaľ chýba akýsi jednotiaci koncept.

Ideálne by tak bolo dokončiť a prijať Územný plán zóny Pálenisko – Prístav Bratislava, a teda v predstihu zaregulovať podobu celého územia. Včasné prijatie ÚPZ zo strany mestskej časti Ružinov by mohlo výrazne prispieť k vytvoreniu kvalitných podkladov pre to, aby bola z Páleniska a Domových rolí atraktívna časť mesta, ktorá ho skompaktní a prepojí oddelené časti Bratislavy do jedného celku.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: P.S. Arch / EIA
  • Zdroj: P.S. Arch / EIA
  • Zdroj: P.S. Arch / EIA
  • Zdroj: P.S. Arch / EIA
  • Zdroj: P.S. Arch / EIA
  • Zdroj: P.S. Arch / EIA
  • Zdroj: P.S. Arch / EIA
  • Zdroj: P.S. Arch / EIA
  • Situácia. Zdroj: P.S. Arch / EIA

Mapa projektu

Komentáre