YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 08.08.2022 13:40

Bratislavský lesopark sa mení k lepšiemu, ďalšie projekty sa blížia k dokončeniu

Bratislavský lesopark je bez veľkého preháňania pokladom metropoly. Za lesopark sa označujú časti Malých Karpát, spravované organizáciou Mestské lesy v Bratislave (MLB). Ide o kľúčové rekreačné územie, ktoré zažíva v posledných rokoch rastúcu popularitu. V súvislosti s tým sa rozvíjajú verejné priestory, doplnené o vybavenosť edukačného aj rekreačného charakteru.

Hoci je Bratislavský lesopark pomerne rozsiahly, veľká väčšina aktivity sa odohráva v niekoľkých málo lokalitách. Najznámejšou je Železná studnička s areálom Partizánskej lúky, ale aj niekoľkými zastávkami vyššie po prúde potoka Vydrica (vrátane samotnej Železnej studničky), spoločne s rekreačným areálom v blízkosti vysielača Kamzík. Zatiaľ menej významným, no i tak obľúbeným je vstup do lesoparku nad Peknou cestou v Rači, odkiaľ sa vyráža k ďalším chatám alebo výletným bodom hlbšie v lese.

Projekty Hlavného mesta, MLB a Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB), ako aj niekoľkých súkromných podnikateľov, sa preto sústredia najmä na tieto najviac navštevované miesta – čo je logické. Zlepšením tak má prejsť okolie Partizánskej lúky, ktorá je najintenzívnejšie využívanou časťou lesoparku. V realizácii je rekonštrukcia bufetu pri miestnom amfiteátri, ktorý dostane novú podobu a prestrešenie. Projekt je v určitom omeškaní, podľa MLB z dôvodu situácie na trhu so stavebnými materiálmi aj neočakávanými skutočnosťami, ktoré sa vyskytli počas výstavby (nezakreslené siete). Dokončená má byť v priebehu augusta.

Okrem toho tu MIB s MLB navrhujú ešte zriadenie klziska v priestore amfiteátru, ktoré architektonicky nadviaže na nový bufet. Autormi sú v oboch prípadoch architekti z kancelárie Plural Plusminus Architekti. Ďalšou novinkou na Partizánskej lúke má byť zlepšenie prístupu pre ľudí so zhoršenými možnosťami pohybu. Z parkoviska pri Ceste mládeže k športovo-rekreačnému areálu bude vybudovaná rampa, ktorá bude atraktívna svojou polohou prakticky medzi korunami stromov. Klzisko by sa malo realizovať pravdepodobne ešte tento rok, podobný plán je aj v prípade rampy. Jej vznik závisí od dostupnosti financií.

Vyššie v doline Vydrice, pri Štvrtom rybníku (najbližšom k Partizánskej lúke), už bol dokončený ďalší z drobných, no atraktívnych zásahov. Pobytové schody na jeho brehu umožňujú tesnejší kontakt s vodnou hladinou, vďaka čomu môžu návštevníci pozorovať flóru a faunu pri rybníku. Architektky z kancelárie WoVen dali schodom jednoduchý dizajn, ktorý ale vhodne dotvára prostredie. Verejnosť začala schody okamžite využívať.

Aktuálne najväčším realizovaným projektom v oblasti Železnej studničky je však súkromná iniciatíva firmy ORAVA – STAV, spojenej s bývalým politikom a podnikateľom Alojzom Hlinom. Jej cieľom je obnoviť tradíciu niekdajších minerálnych kúpeľov, hoci len v podobe obnovy výletnej reštaurácie a susedného záhradného (Labutieho) pavilónu. Po mnohých obštrukciách zo strany nespokojného občana a dlhom povoľovaní bola výstavba konečne spustená v priebehu minulého roka.

Pôvodné Ferdinandove kúpele boli o čosi mohutnejšie, po zásahoch pamiatkarov bol však zmenšený pôdorys aj výška objektu. Novostavba v historizujúcom štýle tak bude mať len jedno podlažie s podkrovím, kde bude okrem reštaurácie aj prednášková miestnosť. V areáli má byť aj detské ihrisko či tanečný parket. V tejto chvíli sa na Záhradnej reštaurácii realizuje strecha, kým Labutí pavilón má dokončené murované konštrukcie. Nadviazať by sa malo jemnejšími prácami na dotvorení autentického charakteru objektov.

Príkladom je osádzanie strechy z bridlice na budove reštaurácie, ktorá je na Slovensku podľa Alojza Hlinu jedinečná – podobná sa realizuje len pri rekonštrukcii kaštieľa v Kunerade. Celkovo sa plánujú využívať len kvalitnejšie prírodné materiály, čo stavbu predražuje, ale aj predlžuje dobu výstavby. Mimoriadne náročné bude dokončiť aj Labutí pavilón, ktorý by mal významne využívať drevo, podobne ako v minulosti. Odkazovať má na tvorbu Dušana Jurkoviča, legendárneho slovenského architekta. Dobudovanie reštaurácie a susedného areálu sa preto očakáva až na budúci rok.

V tom čase azda dôjde aj na realizáciu predĺženia Promenády popri II. rybníku. MIB zorganizoval ešte v rokoch 2019-2020 súťaž, v rámci ktorej chcel preriešiť podobu verejného priestoru, zlepšiť prístup k vode a skvalitniť ochranu životného prostredia. Víťazom sa stali kancelárie What architects s 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS. Odvtedy je však okolo projektu pomerne ticho. Podľa posledných informácií bol zámer odovzdaný magistrátnej Sekcii výstavby, ktorá má zabezpečiť realizáciu.

Galéria

 • Záhradná reštaurácia, 6.8.2022
 • Záhradná reštaurácia, 6.8.2022
 • Labutí pavilón, 6.8.2022
 • Pobytové schody, 12.6.2022
 • Bufet na Partizánskej lúke, 12.6.2022
 • Centrum ekovýchovy, 28.5.2022
 • Centrum ekovýchovy, 28.5.2022
 • Bufet na Partizánskej lúke. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Areál Záhradnej reštaurácie a Labutieho pavilónu. Zdroj: ORAVA-STAV
 • Centrum ekovýchovy. Zdroj: Mestské lesy Bratislava
 • Vyhliadka na Kamzíku. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Muničný sklad na Peknej ceste. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Veľké zmeny sa pripravujú aj Kamzíku, ktorý sa postupne skultúrňuje. Veľkým posunom bol nový dopravný režim v blízkosti Cvičnej lúky a úprava miestneho parkoviska, doplnená o zabezpečenie verejnej dopravy z Koliby. Revitalizácia prostredia má pokračovať vybudovaním promenády, vyhliadky a nového gastronomického zariadenia. Návrh a dokumentáciu zabezpečuje architektonická kancelária, MIB naznačuje, že k výstavbe by malo dôjsť už v dohľadnej dobe – v závislosti od vydania povolení a výsledkov obstarávania na zhotoviteľa.

V neveľkej vzdialenosti od budúcej promenády je už ale každopádne vo finálnom štádiu stavebných prác aktuálne najväčší projekt MLB: výstavba Centra ekovýchovy Kamzík. Hrubá stavba aj fasády sú už prakticky dokončené, investor však upozorňuje, že veľa práce ešte bude na kolaudácii, zariaďovaní interiéru aj dokončení lesníckeho arboréta. Eurofondový projekt je zameraný predovšetkým na deti a mládež.

Novostavba na mieste starej chaty pozostáva z trojice prepojených objektov, súčasťou ktorých bude zázemie s prednáškovými miestnosťami, ako aj infocentrum pre návštevníkov lesoparku. Objekty majú maximálne dve podlažia, dizajn je v súlade s prírodným prostredím. Za návrhom stojí architektonická kancelária Spacio. V eko-centre budú prebiehať rozličné kurzy, školenia či odborné stretnutia v oblasti ochrany prírody a udržateľného rozvoja. Rozpočet na celý projekt, ktorého súčasťou sú však aj odborné aktivity či konkrétne zásahy v chránených územiach, je 1,7 milióna eur.

Posledným aktuálne rozostavaným projektom je premena areálu bývalých muničných skladov na Peknej ceste. Na základoch bývalej horárne vzniká altánok s priestorom na grilovanie, ochutnávku vína alebo krátku zastávku. V okolí zas vzniknú herné prvky pre deti, ohniská, stojany pre bicykle alebo ihrisko na pètanque. Dobudovanie areálu MIB očakáva ešte počas aktuálnej letnej sezóny.

 

Centrum ekovýchovy, 28.5.2022

 

Bratislavský lesopark tak postupne získava atraktívnejšiu podobu, k čomu napomáha fakt, že MLB spolupracujú s viacerými kvalitnými architektonickými kanceláriami. Vynikajúcou reklamou pre organizáciu je nominácia dvoch nedávno dokončených úprav – obnovy rekreačného areálu Malý Slavín a zriadenia Pozorovateľne zvierat Vydrica – na CE ZA AR, teda Cenu za architektúru. Prípadné víťazstvo by ďalej zvýšilo rastúcu prestíž Bratislavského lesoparku, z ktorého sa stáva špičkové rekreačné územie.

Ide o pozitívny trend, v ktorom by sa malo ďalej pokračovať. Zároveň by bolo ale vhodné, keby sa rozvoj rekreácie viac rozložil, aby sa zabezpečila vysoká ochrana prírody, ako aj doplnila potrebná infraštruktúra v nástupných bodoch do lesoparku. Naostatok, možno by bolo správne, keby pod patronát Mestských lesov Bratislava prešli aj iné lesné plochy v rámci Bratislavy, ktoré nemajú hospodársky potenciál (prípadne ich hospodárske využívanie nie je žiadúce), zato sa v nich však môže do istej miery rozvíjať rekreácia.

Ideálnym cieľovým bodom by mohla byť jednotná alebo koordinovaná správa všetkých lesov na území mesta, teda malokarpatských aj pridunajských lužných, ktoré by spájali vysoké nároky na ochranu prostredia a úroveň aktivít a ľudského prístupu. Na miestach, kde to je vhodné, by mohli vzniknúť rekreačné body, spojené s vysokou kvalitou krajinnej architektúry a dizajnu, resp. architektúry prípadných stavebných zásahov a objektov. Bratislava by mohla kombinovať špičkovú úroveň lesoparku so špičkovou úrovňou Bratislavského dunajského parku.

Nejde azda o natoľko odvážnu víziu, aby bola nereálna. Napokon, posledné roky vývoja Bratislavského lesoparku ukazujú, že sa v lesoch dá nájsť kompromis medzi požiadavkami na ekológiu a rekreáciu. Pri záujme všetkých kľúčových strán neexistuje dôvod, prečo by sa niečo také nemohlo podariť aj v iných častiach metropoly.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Konečne pred otvorením. Mestské lesy získali moderné infocentrum

03.01.2023 17:58:03 Adrian Gubčo

V Infocentre v rekreačnom areáli Kamzík v bratislavských mestských lesoch, ktoré má slúžiť ako zázemie pre kurzy ekovýchovy, prebiehajú posledné dokončovacie práce, otvoriť pre verejnosť by sa malo tento rok. Informovala o tom projektová a PR manažérka Daphne – Inštitútu aplikovanej ekológie Martina Brinzíková Badidová.

Čítať viac

Bratislavský unikát má pol storočia. Lanovka na Kamzík sa obnovuje, oproti svetu máme medzery

02.11.2022 09:28:01 Andrej Sárközi

Takmer kilometer dlhá a 50 rokov stará lanovka s prepravnou kapacitou 342 osôb za hodinu získava späť svoj zašlý vzhľad. Sedačková lanovka Železná studnička – Koliba po skončení tohtoročnej letnej sezóny opäť pokračuje vo svojej obnove. Rekonštrukcia prebehla ešte koncom minulého roka, v máji bola lanovka opäť spustená a od septembra sa v obnove pokračuje.

Čítať viac

Hlavné mesto napreduje v príprave vyhliadky na Kamzíku

24.01.2022 18:00:00 Adrian Gubčo

Bratislavský lesopark a rekreačné územia v jeho okolí predstavujú jedno z ťažísk rozvojových aktivít Hlavného mesta v poslednom období. V príprave aj realizácii je tu niekoľko projektov. Bližšie k výstavbe sa teraz posunul jeden z najatraktívnejších z nich – vybudovanie „promenády Kamzík“, spojené so vznikom vyhliadkovej plošiny. Zmení sa tak okolie populárnej Cvičnej lúky.

Čítať viac

V lesoparku vznikla pozorovňa zvierat, pribudnú aj ďalšie zásahy

19.11.2021 17:14:52 Adrian Gubčo

V bratislavskom lesoparku bol dokončený prvý zo zásahov v rámci Živých miest, série menších úprav, ktorých cieľom je oživiť prehliadané priestranstvá. Na turistickej trase medzi Račou a Mariankou vyrástol drevený objekt, určený na pozorovanie zvierat. Pozorovňa zvierat Vydrica je prvým dokončeným z väčšieho počtu zásahov, ktoré zvýšia úroveň a rekreačný potenciál bratislavských lesov.

Čítať viac

Obnova Záhradnej reštaurácie a Labutieho pavilónu na Železnej studničke začína

23.07.2021 12:50:00 Adrian Gubčo

Na Železnej studničke v Bratislavskom lesoparku sa rozbieha stavebný ruch. Do realizácie ide niekoľko rokov pripravovaný projekt výstavby budovy Záhradnej reštaurácie a Labutieho pavilónu, na mieste kedysi populárneho výletného miesta obyvateľov Bratislavy. Pôvodné objekty boli zasanované v 70-tych rokoch, dnes ich po mnohých problémoch čiastočne obnovuje rodina politika Alojza Hlinu.

Čítať viac

Bratislavský lesopark prejde ďalšími zmenami

25.11.2020 11:46:56 Adrian Gubčo

Bratislavský lesopark je čoraz obľúbenejšou rekreačnou oblasťou, na čo Hlavné mesto v poslednom období reaguje zvýšeným záujmom o jeho postupnú revitalizáciu. Popularitu lokality chcú využiť aj súkromní podnikatelia. Výsledkom sú ďalšie projekty, ktoré sa pohli dopredu a už čoskoro obohatia ponuku atrakcií v malokarpatských lesoch.

Čítať viac

Hlavné mesto obnoví horáreň na Peknej ceste a pripravuje v lesoparku ďalšie projekty

21.07.2020 15:18:16 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy plánuje zrekonštruovať jeden z objektov v areáli bývalých muničných skladov na Peknej ceste v Rači – horáreň, ktorá sa má stať zázemím pre turistiku v oblasti. Ide o ďalší z rastúceho počtu projektov, ktorý má prispieť k revitalizácii Mestských lesov a posilniť ich turistický potenciál.

Čítať viac

Záhradná reštaurácia a Labutí pavilón na Železnej studničke konečne bližšie k výstavbe

30.06.2020 17:02:00 Adrian Gubčo

Už niekoľko rokov sa na mieste niekdajších minerálnych kúpeľov a Labutieho paviónu na Železnej studničke nachádza okrem prenosného bufetu (v kontajneri) aj ohradená plocha, kde sa na oplotení dočítame o vízii obnovenia tejto pamiatky. Investor projektu tvrdí, že stavba je zámerne zdržiavaná. Teraz však konečne nastal posun a projekt obnovy zaniknutých objektov ide do stavebného konania.

Čítať viac

Mestské lesy vybudujú na Kamzíku Centrum ekovýchovy

04.06.2020 17:50:00 Adrian Gubčo

V bratislavských Mestských lesoch by mohla pribudnúť ďalšia novinka: v areáli Kamzíku plánuje mestská organizácia vybudovať Centrum ekovýchovy, zamerané na prehlbovanie vzťahu k prírode u detí aj dospelých. Bratislava na zámere spolupracuje s mestom Viedeň.

Čítať viac

Výsledky súťaže na promenádu na Železnej studničke sú známe

30.04.2020 15:47:00 Adrian Gubčo

Metropolitný inštitút Bratislavy po včerajšom vyhlásení súťaže na Komenského námestie dnes odhalil výsledky súťaže na promenádu v rekreačnej lokalite Železná studnička. MIB na súťaži spolupracoval s Mestskými lesmi, pričom hľadal citlivé zlepšenie verejného priestoru v okolí dvojice rybníkov a v okolí Drieňovskej lúky. Víťazom je kolektív WHAT?! Architects v spolupráci s 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS.

Čítať viac

Súťaž na novú podobu Snežienky má víťaza

03.02.2020 10:02:00 Adrian Gubčo

Lokalita Snežienka v Bratislavskom lesoparku sa už čoskoro zmení. Ruina bývalej výletnej reštaurácie, ktorá už ohrozovala okoloidúcich, bude čoskoro odstránená. Na jej mieste by mohla vyrásť nová Snežienka, ktorej možnú budúcu podobu naznačila architektonická súťaž, ktorej výsledky boli v uplynulých dňoch predstavené.

Čítať viac

Hlavné mesto vyhlasuje ďalšiu architektonickú súťaž, našlo už architekta na menšie zadania

28.11.2019 13:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) a Generálnym investorom Bratislavy (GIB) vyhlasuje ďalšiu architektonickú súťaž, ktorá zlepší kvalitu promenády v lokalite Železná studienka. Medzičasom bola vyhodnotená iná súťaž, v ktorej sa hľadali architekti pre menšie zadania. Ide o ďalšie kroky smerujúce ku skvalitneniu verejných priestranstiev v metropole.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube