Author photoAdrian Gubčo 17.07.2023 19:17

Nový dych pre zabudnutú ulicu. V centre sa pripravuje nová rekonštrukcia, zachráni postmodernú budovu

V Bratislave sa nachádzajú ulice, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti známych a frekventovaných miest, no pritom vyzerajú ako úplne zabudnuté. Takou je aj Kolárska ulica v blízkosti Námestia SNP. Nachádza sa hustá zástavba domov z viacerých historických období, ako celok ale pôsobí spustnuto. Teraz sa to môže mierne zlepšiť vďaka nadchádzajúcej rekonštrukcii.

Zdroj: Slovenská advokátska komora

Zdroj: Slovenská advokátska komora

Kolárska ulica je tesne naviazaná na Špitálsku a Námestie SNP. Ešte pred vybudovaním Heydukovej ulice, teda do začiatku 20. storočia, bola ich spojnicou, pričom sa tu nachádzala kompaktná historická zástavba. Dodnes sa z nej zachovalo minimum. Okolie Námestia SNP bolo totiž od medzivojnového obdobia miestom intenzívnej stavebnej aktivity, ktorá sa čiastočne preliala aj do okolia. Dosiaľ posledným zásahom bola dostavba Nemocnice Milosrdných bratov z roku 2002.

Jednou z relatívne mladších stavieb je sídlo Slovenskej advokátskej komory (SAK). Dokončená bola v roku 1992 ako Dom právnych služieb, pričom nesie stopy postmodernej architektúry (hoci nie až v takej miere, ako susedný objekt spoločnosti UNIQA). Vyše tri desaťročia po dokončení už SAK cíti nedostatky budovy, keďže odvtedy nebola rekonštruovaná. Problémom je aj nedostatočná kapacita objektu pre činnosti SAK, najmä vzdelávanie advokátov a koncipientov.

Už od roku 2021 tak komora vyvíja snahy o prípravu projektu komplexnej rekonštrukcie a dostavby budovy. „Cieľom je rozšíriť priestorové kapacity sídla tak, aby bolo možné v zrekonštruovanej budove pokrývať všetky nevyhnutné aktivity komory a zároveň zlepšiť hospodárnosť prevádzky budovy,“ uvádza SAK.

Galéria

  • Zdroj: Slovenská advokátska komora
  • Zdroj: Slovenská advokátska komora
  • Zdroj: Slovenská advokátska komora
  • Zdroj: Slovenská advokátska komora
  • Zdroj: Slovenská advokátska komora
  • Zdroj: Slovenská advokátska komora

Komora sa pre vypracovanie projektu rekonštrukcie rozhodla osloviť architekta Ivana Jarinu z kancelárie Van Jarina. Ide o starší ateliér, ktorý bol založený už v roku 1997 a za tú dobu vypracoval viacero projektov. Na konte má aj viacero ocenení, hoci nepatrí medzi hlavnú vlnu najúspešnejších súčasných slovenských architektov. V portfóliu má viacero rekonštrukcií, ktoré sú v súčasnosti asi najvýznamnejšou položkou medzi realizáciami.

V prípade sídla SAK zvolili architekti konzervatívnejší prístup. Od ulice sa budova zmení len minimálne. Najvýraznejšie úpravy čakajú parter (prízemie), kde bude umiestnená reprezentatívnejšia vstupná hala. Nahradí tak kaviareň, ktorá sa tam nachádzala predtým. Okrem toho bude na prízemí aj aula, resp. spoločenská a prednášková miestnosť.

Veľké úpravy čakajú aj zvyšok interiéru. V suteréne bude umiestnený moderný archív, toalety a parkovanie. Na druhom podlaží bude matrika, na treťom disciplinárne oddelenie SAK, na štvrtom vzdelávacie oddelenie a na piatom predsedníctvom komory. Veľkou prestavbou prejde šieste podlažie, kde bude veľká zasadačka s výhľadom na centrum Bratislavy (staré aj nové). Súčasťou tohto podlažia bude strešná terasa.

Práve najvyššie podlažie, spoločne s dvorovou fasádou, získa nový architektonický výraz. Pre okoloidúceho však nebudú tieto pohľady vnímateľné. Rekonštrukciu tak možno označiť za citlivú a veľmi jemnú. Na druhej strane je diskutabilné, či by stavba nezniesla aj výraznejší zásah. SAK totiž oslovovalo aj iných autorov (napríklad renomovaného architekta Sebastiána Nagya), ktorí pripravili radikálnejší koncept.

V každom prípade, komora asi myslela aj na financie. Zámer chce očividne realizovať čo najskôr, projekt je totiž už podaný na stavebnom úrade v Starom Meste so žiadosťou o stavebné povolenie. Konanie trvá už od decembra minulého roka, po vydaní právoplatného povolenia chce SAK urobiť definitívne investičné rozhodnutie.

Všetko však nasvedčuje tomu, že obnova príde už naozaj skoro. „Veríme, že v prípade úspešného zavŕšenia projektu rekonštrukcie budovy bude možné vytvoriť multifunkčné centrum života slovenskej advokácie, miesto pre stretnutia advokátov a advokátskych koncipientov, priestor na prijímanie zahraničných a domácich návštev, organizovanie vzdelávacích podujatí pre členov komory a rôznych ďalších činností, ktoré komora každodenne advokátom poskytuje,“ uzatvára SAK.

 

Okolie SAK má prejsť veľkými zmenami. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Projekt dobre nadviaže na plány Hlavného mesta obnoviť verejný priestor Námestia SNP a Kamenného námestia. Hoci je Kolárska zanedbaná, to isté možno povedať aj o tomto kľúčovom verejnom priestore Bratislavy. Jeho súčasný stav je ešte hanebnejší, keďže je pre mesto omnoho dôležitejší.

V tomto momente ale nemožno povedať, kedy bude naozaj zrekonštruovaný. Prirodzene, Magistrát mal určité plány, očividne ich ale rozmetali legislatívne zmeny na úrovni vlády, ktoré pripravili mestský rozpočet o značné zdroje. Bratislava nemala dosť peňazí ani len na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie, v dôsledku čoho obetovala projekt planetária na dunajskom nábreží. Financie na rekonštrukčné práce chýbajú naďalej.

Ak sa to ale v dohľadnej dobe zmení a priestor sa skutočne obnoví, pre mesto to bude zásadný krok dopredu. Pôjde o dôležitú správu aj pre Kolársku. Rekonštrukcia jej bezprostredného okolia, ako aj budov na ulici, môže zvýšiť tlak a záujem verejnosti i samosprávy o obnovu chodníkov či cesty. Výhodou by to nebolo len pre inštitúcie, ktoré tu sídlia, ale aj pre mesto ako také – dobrý stav Námestia SNP by nepôsobil ako potemkinovská dedina, kedy má úprava jedného priestranstva prekryť všeobecný úpadok.

Kolárska tak má pred sebou azda optimistickejšiu budúcnosť. Kedy ale bude realitou, nie je v tomto momente možné hodnoverne odhadnúť.

 

Pozrite si rekonštrukcie staromestských budov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube