Author photoRED 05.07.2022 17:42

Na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov pôjde 120 miliónov

Na základe výzvy, ktorú na konci júna vyhlásilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR, dostanú verejné, historické a pamiatkovo chránené budovy z Plánu obnovy a odolnosti 120 miliónov eur. Celkovo je na tento komponent alokovaná suma až do 240 miliónov eur. Cieľom je znížiť ich energetickú náročnosť o 30 percent.

Ilustračný záber

Ilustračný záber

„Je to výzva pre celé Slovensko, ktorou sa snažíme zachrániť naše kultúrne dedičstvo a súčasne znížiť emisie, ktoré budovy produkujú, pretože budovy sú najväčším zdrojom emisií,“ uviedla rezortná štátna tajomníčka Katarína Bruncková. Ako zdôraznila, výzva má zlepšiť stavebno-technický stav uvedených kategórií budov a súčasne zlepšiť ich energetickú hospodárnosť. Ambíciou ministerstva je podľa nej obnoviť minimálne 117-tisíc m2 podlahovej plochy takýchto kultúrnych pamiatok.

„Predpokladom pre úspešnú žiadosť je, aby na projekt už bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Súčasne musí byť doložená projektová dokumentácia, ktorej súčasťou je tzv. projektové energetické hodnotenie. Odporúčame obrátiť sa na projektantov, ktorí súčasne vydávajú energetické certifikáty,“ upozornila Bruncková.

Ako ďalej naznačila, po prvej výzve, ktorá bude ukončená po vyčerpaní sumy 120 miliónov eur alebo najneskôr 31. decembra 2024, bude nasledovať vyhlásenie druhej výzvy na zvyšných 120 miliónov eur, keďže celková alokácia na tento komponent Plánu obnovy a odolnosti je 240 miliónov. Možnosť podávania žiadosti na príspevok z prvej výzvy sa má spustiť od 1. augusta 2022, pričom finančné prostriedky budú môcť žiadatelia dostávať vo forme zálohových platieb až do výšky 60% schválenej hodnoty. „Súčasne budeme, samozrejme, refundovať, preplácať, prípadne bude možné voliť kombináciu obidvoch,“ vysvetlila Bruncková.

Kto všetko sa môže o podporu z plánu obnovy uchádzať? Podľa Brunckovej štátne inštitúcie, inštitúcie naprieč celou samosprávou (mestá, obce, VÚC), verejnoprávne inštitúcie či nimi zriaďované podriadené organizácie. „Typickým príkladom môžu byť vysoké školy, budovy v správe ŽSR alebo iných rozpočtových organizácií,“ spresnila štátna tajomníčka MDV SR. Vzhľadom na to, že žiadateľmi sú verejné subjekty, ku dňu podania žiadosti nemusia mať ukončené verejné obstarávanie. To stačí preukázať až pri podaní žiadosti o prvú platbu.

Musia však dodržať podmienku, aby sa v danej budove neprevádzkovala hospodárska činnosť, ktorá je dôvodom na vylúčenie z podpory. Ďalšou podmienkou je, aby bola budova národnou kultúrnou pamiatkou alebo objektom v pamiatkovej rezervácii či pamiatkovej zóne. Môže to byť aj budova zapísaná v zozname pamätihodností miest a obcí či akákoľvek verejná budova vo vlastníctve žiadateľa, pokiaľ bola skolaudovaná alebo zapísaná v katastri nehnuteľností pred 1. januárom 1980.

„Hlavným cieľom výzvy okrem zachovania kultúrneho dedičstva budov, ktoré na Slovensku máme, je to, aby sa obnovou znížila ich energetická náročnosť. Tá musí klesnúť o minimálne 30%. Na jeden projekt je minimálna alokácia 200.000 eur, maximálna päť miliónov eur,“ uzavrela Bruncková.

Šéf rezortu dopravy a výstavby Andrej Doležal predpokladá, že kľúčovými žiadateľmi o podporu budú predovšetkým samosprávy. Podľa neho je dôležité pomôcť im prostriedky z plánu obnovy čerpať. Preto v auguste zorganizuje ministerstvo tri konferencie, na ktoré prizvú predstaviteľov samospráv.

 

Karacsónyiho palác na Štefánikovej sa pripravuje na rekonštrukciu, financie bude čerpať aj z Plánu obnovy a odolnosti

 

Aktuálna výzva je veľkou príležitosťou aj pre Bratislavu. Aj v hlavnom meste sa nachádza množstvo starších objektov, nezriedka pamiatkovo chránených, ktoré sú v zlom stave (príkladom môže byť Dom u dobrého pastiera, Karácsonyiho palác na Štefánikovej, viacero školských a univerzitných objektov a i.) a vyžadujú si rekonštrukciu. Okrem historických pamiatok by mohli obnovou prejsť azda aj realizácie modernej architektúry, ktorá trpí na nedostatočnú údržbu a investície.

Metropola by tak mohla v dohľadnej dobe prejsť ďalším okrášlením. Aj táto výzva ale ukazuje, ako dôležitá je zodpovedná projektová príprava. Tá je základným predpokladom pre úspešnú realizáciu projektov – v mnohých prípadoch v ešte väčšej miere, ako dostupnosť masívnych finančných prostriedkov.

 

Zdroje: TASR, SITA

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube