Author photoAdrian Gubčo 29.07.2020 09:38

Práce na električkovej trati v Rači postúpili

Od posledného update stavu prác na obnove električkovej trate v Rači – Záhumeniciach uplynul len mesiac, realizácia však za tú dobu výrazne pokročila. Zhotoviteľ rekonštrukcie, spoločnosť TSS Grade, by za daného tempa prác mohol skutočne stihnúť odovzdanie stavby v druhej polovici augusta. Obyvatelia a tranzitujúci cez Raču by tak čoskoro mohli využívať už napohľad kvalitnejšiu trať.

Práce na obnove trate sa spustili v druhej polovici júna, po takmer ročnom odklade, vyvolanom meškaním pri realizácii modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, kde je súčasťou konzorcia zhotoviteľov aj TSS Grade. Dopravný podnik Bratislava musel počkať až na nasledujúce prázdniny, aby mohol vypravovať dostatočný počet obojsmerných električiek bez narušenia premávky na iných radiálach.

Tentokrát však stavebná firma rozbehla práce v skutočne dobrom tempe. Na podstatnej časti rekonštruovaného úseku je dokončený traťový spodok a inštalované koľaje, ktoré už boli aj upevnené. Začalo sa s realizáciou zastávok a už dávnejšie boli osadené trakčné stožiare. Vybudovať tak ostáva ešte priecestie cez Detviansku ulicu s napojením novej trate na pôvodnú, a električkový zvršok.

Tieto prvky by však mali byť vybudované už v najbližšom čase. Nad traťou v oblúku vznikne vegetačný pokryv, podobný ako v Karlovej Vsi, bude tu teda nasadený rozchodník. Zelenší bude aj priestor zastávky, kde majú byť osadené zatrávňovacie tvárnice. Priecestie na Detvianskej aj pri zastávke Drevone bude (alebo už je) z cementobetónu. Čo sa týka povrchu zastávok, tieto by mali byť vydláždené betónovou dlažbou.

Celá trať by tak mala získať príťažlivejšiu podobu, ktorá je čiastočne výsledkom dizajnových úprav, ktoré sa do projektu priebežne zapracovávali. Vďaka nim bola napríklad pôvodne uvažovaná oprava zastávkového prístrešku nahradená osadením úplne nového od dizajnérskej firmy mmcité, stĺpy majú antracitovú farbu a zastávky získajú nové oplotenie na vyššej úrovni. Elektronická zastávková tabuľa by mala byť zrealizovaná tak, aby netvorila bariéru v priestore a pohybe.

Rača tak získa krátky – iba 430 metrov dlhý – no kvalitnejší úsek trate, ktorý bol už predtým takmer v havarijnom stave a zhoršoval kvalitu života obyvateľov. Električky tu museli ísť nielen pomalšie, ale zastaraná konštrukcia trate viedla k zvýšeniu hlučnosti. Teraz, po doplnení antivibračných rohoží a zazelenaní krytu trate, by mal hluk výrazne poklesnúť.

Ako bolo povedané, rekonštrukcia by teoreticky mohla byť dokončená ešte pred začiatkom školského roka. V Rači sa tak naplno obnoví premávka električiek, ktorá je dnes skrátená len po zastávku Cintorín Rača. Cestujúci nebudú nútení využívať náhradnú dopravu a situácia sa zlepší aj pre dochádzajúcich, ktorí teraz musia cestovať až k Železničnej stanici Vinohrady.

 

 

Električková sieť v Bratislave si tak pripíše ďalšie malé, ale predsa len dôležité zlepšenie. Opravou trate v Rači zanikne jedno z kritických miest v meste, ktoré malo dopad na kvalitu premávky. Aktuálne sa v metropole nachádza už len niekoľko miest s tak zlým stavom trate, a v prípade všetkých z nich je plánovaná oprava. Najviac sa to týka trate na Americkom námestí v historickom centre mesta.

Obnova úseku od zastávky Blumentál až po vyústenie trate na Špitálsku (kde bola rekonštrukcia dokončená v roku 2018) je ďalším z meškajúcich projektov a nejakú dobu sa naňho ešte čakať bude. Hovorca Dopravného podniku Bratislava, Matej Michlík, zatiaľ nevedel pre YIM.BA špecifikovať termín, kedy by sa mohli práce rozbehnúť. Zatiaľ sa však dá predpokladať, že by to mohlo byť na jeseň.

Aj v tomto prípade je úsek v katastrofálnom stave a kvalita premávky je výrazne narušená. Po zrealizovaní rekonštrukcie by sa mali zlepšiť nielen prevádzkové podmienky, ale výrazne zvýšiť aj estetika a kvalita súvisiaceho verejného priestoru – rozšírený napríklad bude chodník popri oplotení Univerzitnej nemocnice a priestor zastávok bude vydláždený. Pribudnú nové prístrešky a na Floriánskom námestí bude dnes už nefunkčná zastávka nahradená zeleňou. Priestor konečne dostane kvalitu, aká sa od centra mesta očakáva.

Zhotoviteľom bude opäť TSS Grade, ktorý vyrokoval o niečo nižšiu cenu za rekonštrukciu – náklady sa znížili o pokutu, ktorú mal uhradiť za meškanie modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály. Tá je aktuálne najväčším projektom rozvoja verejnej dopravy v meste a tiež sa potýka s viacerými problémami.

Okrem meškania, ktoré sa dotklo prvých troch fáz projektu – najnovšie spustený úsek trate cez tunel s využitím opraveného eletričkového triangla na Nábreží arm. gen. L. Svobodu mal byť otvorený už v máji – alebo medzičasom vyriešeného právneho problému ohľadne prístupu do meniarne v Dúbravke, sa ako najväčšia komplikácia črtá zlá konštrukcia trate v Karlovej Vsi. To vedie k zvýšeniu hluku a vibrácií, na čo zareagovali miestni obyvatelia.

Hlavné mesto spolu so zhotoviteľom trate tak boli nútení vykonať analýzu príčin hluku a zrealizovať opatrenia k tomu, aby sa vibrácie znížili. Nakoľko boli ich snahy úspešné, sa ukáže už čoskoro, keďže len pred niekoľkými dňami boli v Karlovej Vsi zrealizované testy na upravenom úseku trate. Úpravy konštrukcie trate si však vyžiadali vykopanie vegetačného pokryvu.

Rozvoj električkovej siete je jedným zo strategických záujmov Hlavného mesta, pre ktoré sú električky základom nosného systému verejnej dopravy. Po desaťročiach zanedbávania tratí sa v posledných rokoch konečne dosiahol pokrok a sieť prechádza modernizáciou aj rozšírením. Skutočné zvýšenie jej významu si však vyžiada jej expanziu aj do husto osídlených oblastí, ktorých obyvatelia sa môžu na dopravné projekty pozerať s obavami.

V takom prípade musí mať mesto poruke presvedčivé argumenty, že trať nebude žiadnou záťažou, ale práve naopak, prispeje k výraznému zvýšeniu kvality života a akékoľvek zvýšenie hluku bude len v zanedbateľnej miere. Vývoj v Karlovej Vsi však zasadzuje tomuto tvrdeniu výraznú ranu.

Pre mesto to znamená poučenie – príprave projektov musí byť venovaná mimoriadna pozornosť a zhotovené musia byť v maximálnej kvalite. V opačnom prípade sa môže rozvoj siete i mesta zastaviť aj na v podstate banálnych otázkach, ktoré však budú mať na budúcnosť hlboký vplyv.

 

Fotografie z 27.7.2020, autor Nino Belovič. Pozrite si aj iné fotografie z opráv električkových tratí vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič
  • Autor: Nino Belovič
  • Autor: Nino Belovič
  • Autor: Nino Belovič
  • Autor: Nino Belovič
  • Autor: Nino Belovič
  • Autor: Nino Belovič
  • Autor: Nino Belovič
  • Autor: Nino Belovič

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube