Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 02.07.2020 11:50

Rekonštrukcia trate v Rači sa spustila, projekt prešiel zlepšeniami

Po viacerých odkladoch sa konečne naštartovali práce na rekonštrukcii električkovej trate v Záhumeniciach v Rači. Práce sú reakciou na predchádzajúci havarijný stav, po aktuálnych úpravách sa však zvýši nielen technická úroveň trate, ale aj komfort cestujúcej verejnosti. Dopomôžu k tomu aj najnovšie zmeny, ktoré boli do projektu zapracované.

Article Big

Rekonštrukcia trate sa mala spustiť už v roku 2019, meškanie modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorá na seba viazala časť obojsmerných električiek, však neumožnilo prevádzkovať električkovú dopravu aj na Račianskej radiále. Práce bolo možné spustiť až teraz, kedy je električková doprava v celej západnej časti Bratislavy vylúčená a Dopravný podnik Bratislava, ktorý je aj stavebníkom, má vďaka prázdninám dostatok vozov do výpravy.

Predmetom rekonštrukcie je úsek trate v dĺžke 430 metrov medzi Detvianskou ulicou a Záhumenicami, ktorej súčasťou je aj oblúk východne od Detvianskej ulice. V rámci obnovy príde k oprave zastávky Záhumenice a Drevona a cestných prejazdov cez električkovú trať.

Zhotoviteľ TSS Grade a.s. od spustenia prác začal odstraňovať pôvodné podložie trate, v istých častiach – na mieste električkovej zastávky – už začal budovať aj podložie nové. Popri trati sa zas spustila výmena pôvodných stĺpov s vedením za nové v antracitovej farbe, rovnaké, aké sú okolo zmodernizovanej trate v Karlovej Vsi. Odstránené boli aj zastávky, popri trati z východnej strany sú zas naskladané nové koľaje, ktoré by mali byť čoskoro namontované.

Dopravný podnik neupresnil termín, kedy by mala byť rekonštrukcia dokončená, hoci sa predpokladá, že podstatná časť prác by mala byť zrealizovaná počas letných prázdnin. V zmysle pôvodnej Zmluvy o dielo bol najneskorší možný termín ukončenia realizácie stanovený na 30. november 2020, sprievodná správa však uvádza dĺžku výstavby dva mesiace – čo by znamenalo dokončenie okolo 15. augusta 2020. Ak by sa naozaj podarilo tento dátum dodržať, pre mnoho obyvateľov Rače aj dochádzajúcich z malokarpatských predmestí by to bola vynikajúca správa.

Do tejto doby je dopravná obsluha v Rači zabezpečovaná električkovou linkou 3, skrátenou po zastávku Cintorín Rača. Tu je je možný prestup na autobusové linky 52, 56 a 65, ktoré obslúžia zvyšnú časť trasy električiek v oblasti zastávok Záhumenice, Drevona; Závadská; Púchovská; Tbiliská a Komisárky. Posilová linka 7, premávajúca v časoch dopravných špičiek, je z Hlavnej stanice skrátená po ŽST Vinohrady.

Výmenou za tieto komplikácie by sa mali po rekonštrukcii výrazne zlepšiť podmienky na trati – nielen čo sa týka prevádzky či rýchlosti, ale aj z hľadiska komfortu cestujúcich a dotvorenia lokálneho verejného priestoru. To sa do istej miery očakávalo už predtým, po aktuálnych zmenách, ktoré sa odhalili v rámci nového Dodatku z Zmluve o dielo, sa však úroveň projektu ešte zvýšila.

 

 

K novinkám patrí napríklad nahradenie asfaltového krytu trate na mieste zastávky povrchom zo štrkodrvy so zatrávňovacími tvárnicami, nahradenie opravy pôvodného prístrešku na zastávke inštaláciou úplne nového, aký sa nachádza v Karlovej Vsi (Geomere od mmcité), alebo zmenou pôvodnej dlažby na rovnakú, ako je na zmodernizovanej trati.

Úpravou prešiel aj dizajn oplotenia, ktorý sa hlási k vzoru z Karlovej Vsi, novinkou je aj spojenie označníka zastávky s elektronickou informačnou tabuľou, čo odstráni zbytočnú prekážku z priestoru zastávky. Bez zmien je riešenie trate v oblúku, ktorá ostáva aj naďalej zatrávnená rozchodníkom typu Sedum, pod celou traťou budú nainštalované antivibračné rohože. Na priecestí by mal byť povrch z cementobetónu.

Opravený úsek trate tak bude na dobrej dizajnovej úrovni, čo zlepší komfort aj pocit z cestovania. Pre Raču je dobrá kvalita električkovej dopravy mimoriadne dôležitá, keďže cez túto mestskú časť tranzitujú tisíce obyvateľov predmestí, ktorí zahlcujú existujúcu cestnú infraštruktúru. Segregovaná električková trať je ideálnou alternatívou, v prípade narušenia jej prevádzky by hrozil tejto časti mesta totálny kolaps. Úroveň trate by mala zodpovedať jej významu.

Aj preto bola pre Dopravný podnik táto obnova prioritná, hoci sa opraví len relatívne krátky úsek. Čo sa týka zvyšku radiály, tu zatiaľ modernizácia v takom skorom výhľade nie je.

Keď približne pred siedmimi rokmi Hlavné mesto oznámilo, že má v pláne výrazne zmodernizovať bratislavské električkové radiály, prišlo s víziami len pre Karlovesko-dúbravskú, VajnorskúRužinovskú. Mimoriadne dôležitá Račianska sa nespomínala a v tomto smere ani žiaden zámer vypracovaný nebol. V praxi to znamená, že kým prvá z modernizácii sa už realizuje a ďalšie sa projektujú, Račianska radiála si na svoju úpravu môže počkať ešte niekoľko rokov.

Všetko zlé je však na niečo dobré, čo potvrdzuje aj tento prípad. V poslednom období môžeme pozorovať rastúci záujem o kvalitu verejného priestoru aj dizajnu dopravných stavieb, čo sa už pozitívne odrazilo na podobe trate v Karlovej Vsi a ovplyvňuje aj ďalšie projekty – vrátane opravy, ktorá je témou tohto článku. Budúca modernizácia Račianskej radiály by tak mohla priniesť oveľa atraktívnejšie riešenie, ako by to bolo v minulosti.

Požiadavkou v takom prípade nebude len debarierizácia či rozšírenie nástupíšť, ale v podstatnej časti Račianskej ulice aj rekonštrukcia od fasády k fasáde, vybudovanie segregovanej cyklotrasy, nová výsadba či zatrávnenie dlhších úsekov trate – medzi Jarošovou a Račianskym mýtom aj kvalitnejším trávovým kobercom namiesto rozchodníku. Račianska, ktorá sa v čoraz väčšej miere mení na mestskú triedu, takéto riešenie potrebuje, aby novej architektúre sekundovala aj kvalita verejného priestoru.

Pôjde o náročný a drahý projekt, ktorý pravdepodobne nebude realitou skôr ako o päť a viac rokov. Pre Bratislavu je však mimoriadne potrebný a skôr či neskôr sa musí dostať na popredné priečky v rebríčku investičných priorít Hlavného mesta.

 

Fotografie z 28.6.2020. Pozrite si viac z opráv električkových tratí vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

Súvisiace články

Trať na Americkom námestí je dokončená

14.12.2020 11:48:48 Adrian Gubčo

V priebehu uplynulého víkendu bola oficiálne odovzdaná do užívania zrekonštruovaná električková trať na Americkom námestí v centrálnej časti mesta. O tejto modernizácii som písal už viackrát – okrem zlepšenia stavu trate priniesli práce aj estetizáciu priestoru. Práve na zásahy do verejných priestranstiev v okolí trate sa oplatí v tomto prípade pozrieť bližšie.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí ide do finále

01.12.2020 11:10:00 Adrian Gubčo

Práce na električkovej trati na Americkom námestí sa blížia k dokončeniu. Trať už má prakticky finálnu podobu, na ktorú nadväzujú úpravy okolitého verejného priestoru. Premávka bude obnovená ešte pred koncom roka, čím bude sprevádzkovaná celá bratislavská električková sieť. Rekonštrukciu pripravil Dopravný podnik Bratislavy v spolupráci s Magistrátom Hlavného mesta SR Bratislava.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Známe sú výsledky ďalšej architektonickej súťaže: takto bude vyzerať nájomný bytový dom pre seniorov na Parkovej ulici v Prievoze.

Another architecture competition is completed: This is the future look of rental housing for elderly people on Parková st. in the borough of Prievoz.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #housing #living #home #rentalhousing #affordablehousing #city #architecture #contemporaryarchitecture

@ateliersuperatelier @vizerenderings
V Podunajských Biskupiciach môže vzniknúť Bratislavská športová akadémia. Projekt má podporu poslancov, a to aj napriek umiestneniu "bývania pre športovcov".

Bratislava Sports Academy could be built in Podunajské Biskupice. Project has the support of local government, even despite the fact that it contains "living for sportsmen" - massive residential units.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #sport #football #bratislavskasportovaakademia #bratislavasportsacademy #biskupice #podunajskebiskupice
Bratislava získa ďalší obnovený verejný priestor: úpravou prejde parčík pri zastávke Blumentál.

Bratislava will get another revitalised public space: pocket park next to Blumentál stop will be reconstructed.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #park #publicspace #urbanism #city #verejnypriestor #greenery #architecture #design

@mapa_architekti
Petržalka môže získať nový park na Šrobárovom námestí. Predstavená bola architektonická štúdia.

Petržalka might get a new park on Šrobárovo Sq. Architectural study was revealed.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #park #publicspace #urbanism #city #petrzalka #petržalka #greenery
Urban Residence je takmer dokončené.

Urban Residence is almost completed.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #novemesto #racianska #UrbanResidence #urbanism #architecture #contemporaryarchitecture

@compassarchitekti
YIM.BA je po Vianociach späť. Pozrime sa na najnovší odhalený bratislavský projekt: novú podobu bývalej pôrodnice na Zochovej ulici, ktorá sa premení na nadštandardný obytný súbor.

YIM.BA is back after Christmas. Lets take a look at the newest Bratislava development: former clinic at Zochova st. will change onto luxurious residential complex.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #luxuryliving #luxury #reconstruction #history #architecture #historicalarchitecture #culture
Pozrieť viac

YouTube