Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 02.07.2020 11:50

Rekonštrukcia trate v Rači sa spustila, projekt prešiel zlepšeniami

Po viacerých odkladoch sa konečne naštartovali práce na rekonštrukcii električkovej trate v Záhumeniciach v Rači. Práce sú reakciou na predchádzajúci havarijný stav, po aktuálnych úpravách sa však zvýši nielen technická úroveň trate, ale aj komfort cestujúcej verejnosti. Dopomôžu k tomu aj najnovšie zmeny, ktoré boli do projektu zapracované.

Article Big

Rekonštrukcia trate sa mala spustiť už v roku 2019, meškanie modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorá na seba viazala časť obojsmerných električiek, však neumožnilo prevádzkovať električkovú dopravu aj na Račianskej radiále. Práce bolo možné spustiť až teraz, kedy je električková doprava v celej západnej časti Bratislavy vylúčená a Dopravný podnik Bratislava, ktorý je aj stavebníkom, má vďaka prázdninám dostatok vozov do výpravy.

Predmetom rekonštrukcie je úsek trate v dĺžke 430 metrov medzi Detvianskou ulicou a Záhumenicami, ktorej súčasťou je aj oblúk východne od Detvianskej ulice. V rámci obnovy príde k oprave zastávky Záhumenice a Drevona a cestných prejazdov cez električkovú trať.

Zhotoviteľ TSS Grade a.s. od spustenia prác začal odstraňovať pôvodné podložie trate, v istých častiach – na mieste električkovej zastávky – už začal budovať aj podložie nové. Popri trati sa zas spustila výmena pôvodných stĺpov s vedením za nové v antracitovej farbe, rovnaké, aké sú okolo zmodernizovanej trate v Karlovej Vsi. Odstránené boli aj zastávky, popri trati z východnej strany sú zas naskladané nové koľaje, ktoré by mali byť čoskoro namontované.

Dopravný podnik neupresnil termín, kedy by mala byť rekonštrukcia dokončená, hoci sa predpokladá, že podstatná časť prác by mala byť zrealizovaná počas letných prázdnin. V zmysle pôvodnej Zmluvy o dielo bol najneskorší možný termín ukončenia realizácie stanovený na 30. november 2020, sprievodná správa však uvádza dĺžku výstavby dva mesiace – čo by znamenalo dokončenie okolo 15. augusta 2020. Ak by sa naozaj podarilo tento dátum dodržať, pre mnoho obyvateľov Rače aj dochádzajúcich z malokarpatských predmestí by to bola vynikajúca správa.

Do tejto doby je dopravná obsluha v Rači zabezpečovaná električkovou linkou 3, skrátenou po zastávku Cintorín Rača. Tu je je možný prestup na autobusové linky 52, 56 a 65, ktoré obslúžia zvyšnú časť trasy električiek v oblasti zastávok Záhumenice, Drevona; Závadská; Púchovská; Tbiliská a Komisárky. Posilová linka 7, premávajúca v časoch dopravných špičiek, je z Hlavnej stanice skrátená po ŽST Vinohrady.

Výmenou za tieto komplikácie by sa mali po rekonštrukcii výrazne zlepšiť podmienky na trati – nielen čo sa týka prevádzky či rýchlosti, ale aj z hľadiska komfortu cestujúcich a dotvorenia lokálneho verejného priestoru. To sa do istej miery očakávalo už predtým, po aktuálnych zmenách, ktoré sa odhalili v rámci nového Dodatku z Zmluve o dielo, sa však úroveň projektu ešte zvýšila.

 

 

K novinkám patrí napríklad nahradenie asfaltového krytu trate na mieste zastávky povrchom zo štrkodrvy so zatrávňovacími tvárnicami, nahradenie opravy pôvodného prístrešku na zastávke inštaláciou úplne nového, aký sa nachádza v Karlovej Vsi (Geomere od mmcité), alebo zmenou pôvodnej dlažby na rovnakú, ako je na zmodernizovanej trati.

Úpravou prešiel aj dizajn oplotenia, ktorý sa hlási k vzoru z Karlovej Vsi, novinkou je aj spojenie označníka zastávky s elektronickou informačnou tabuľou, čo odstráni zbytočnú prekážku z priestoru zastávky. Bez zmien je riešenie trate v oblúku, ktorá ostáva aj naďalej zatrávnená rozchodníkom typu Sedum, pod celou traťou budú nainštalované antivibračné rohože. Na priecestí by mal byť povrch z cementobetónu.

Opravený úsek trate tak bude na dobrej dizajnovej úrovni, čo zlepší komfort aj pocit z cestovania. Pre Raču je dobrá kvalita električkovej dopravy mimoriadne dôležitá, keďže cez túto mestskú časť tranzitujú tisíce obyvateľov predmestí, ktorí zahlcujú existujúcu cestnú infraštruktúru. Segregovaná električková trať je ideálnou alternatívou, v prípade narušenia jej prevádzky by hrozil tejto časti mesta totálny kolaps. Úroveň trate by mala zodpovedať jej významu.

Aj preto bola pre Dopravný podnik táto obnova prioritná, hoci sa opraví len relatívne krátky úsek. Čo sa týka zvyšku radiály, tu zatiaľ modernizácia v takom skorom výhľade nie je.

Keď približne pred siedmimi rokmi Hlavné mesto oznámilo, že má v pláne výrazne zmodernizovať bratislavské električkové radiály, prišlo s víziami len pre Karlovesko-dúbravskú, VajnorskúRužinovskú. Mimoriadne dôležitá Račianska sa nespomínala a v tomto smere ani žiaden zámer vypracovaný nebol. V praxi to znamená, že kým prvá z modernizácii sa už realizuje a ďalšie sa projektujú, Račianska radiála si na svoju úpravu môže počkať ešte niekoľko rokov.

Všetko zlé je však na niečo dobré, čo potvrdzuje aj tento prípad. V poslednom období môžeme pozorovať rastúci záujem o kvalitu verejného priestoru aj dizajnu dopravných stavieb, čo sa už pozitívne odrazilo na podobe trate v Karlovej Vsi a ovplyvňuje aj ďalšie projekty – vrátane opravy, ktorá je témou tohto článku. Budúca modernizácia Račianskej radiály by tak mohla priniesť oveľa atraktívnejšie riešenie, ako by to bolo v minulosti.

Požiadavkou v takom prípade nebude len debarierizácia či rozšírenie nástupíšť, ale v podstatnej časti Račianskej ulice aj rekonštrukcia od fasády k fasáde, vybudovanie segregovanej cyklotrasy, nová výsadba či zatrávnenie dlhších úsekov trate – medzi Jarošovou a Račianskym mýtom aj kvalitnejším trávovým kobercom namiesto rozchodníku. Račianska, ktorá sa v čoraz väčšej miere mení na mestskú triedu, takéto riešenie potrebuje, aby novej architektúre sekundovala aj kvalita verejného priestoru.

Pôjde o náročný a drahý projekt, ktorý pravdepodobne nebude realitou skôr ako o päť a viac rokov. Pre Bratislavu je však mimoriadne potrebný a skôr či neskôr sa musí dostať na popredné priečky v rebríčku investičných priorít Hlavného mesta.

 

Fotografie z 28.6.2020. Pozrite si viac z opráv električkových tratí vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Galéria

Súvisiace články

Práce na električkovej trati v Rači postúpili

29.07.2020 09:38:00 Adrian Gubčo

Od posledného update stavu prác na obnove električkovej trate v Rači – Záhumeniciach uplynul len mesiac, realizácia však za tú dobu výrazne pokročila. Zhotoviteľ rekonštrukcie, spoločnosť TSS Grade, by za daného tempa prác mohol skutočne stihnúť odovzdanie stavby v druhej polovici augusta. Obyvatelia a tranzitujúci cez Raču by tak čoskoro mohli využívať už napohľad kvalitnejšiu trať.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate v Rači sa začne na budúci týždeň

09.06.2020 16:35:00 Adrian Gubčo

Po určitých odkladoch sa v priebehu budúceho pondelka konečne spustí rekonštrukcia trate v Záhumeniciach v mestskej časti Rača. Ide o reakciu na havarijný stav, ktorý už vážne narúšal prevádzkyschopnosť trate aj kvalitu bývania v jej blízkosti. Počas rekonštrukcie bude zmenená organizácia verejnej dopravy.

Čítať viac

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Nová centrála spoločnosti Innovatrics zmení okolie železničnej stanice Vinohrady a zvýši prestíž mesta.

New HQ of Innovatrics will transform the surroundings of Vinohrady railway station and raise the prestige of the city

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #office #work #hq #techcampus #innovatrics #architecture #modernarchitecture @a.m_architects
Eurovea II počas západu slnka.

Eurovea II during sunset.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #eurovea #euroveacity #riverfront #downtown #city #architecture #modernarchitecture #gfi @jtre_sk
Koniec Apollo Business Centra.

The end of Apollo Business Center.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #demolition #destruction #Apollo #apollobusinesscenter #office #work #architecture #modernarchitecture @hbreavis
Vajnorská 21 je príjemným doplnkom meniacej sa ulice. Vajnorská sa už onedlho premení na pekný bulvár.

Vajnorská 21 is a nice addition to the changing Vajnorská street. Soon it will be a pretty boulevard.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #novemesto #vajnorska #architecture #modernarchitecture #vsco @cakovandpartners
Ďalší veľký bratislavský development je odhalený: pokračovanie Klingerky prinesie nové výškové budovy, vrátane jednej z najvyšších v Bratislave.

Another big Bratislava development is revealed: Another stage of Klingerka contains several highrises including one of the tallest towers in the city.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #downtown #development #realestate #housing #living #home #city #highrise #tower #office #work #architecture #modernarchitecture #urbanism #klingerka #gfi @jtre_sk
Niekoľko vízii, ako by sa mohla zmeniť Panenská ulica a okolie.

Visions of the transformation of Panenská st. and surroundings. 

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #oldbratislava #staremesto #panenska #publicspace #street #city #urbanism #architecture
Pozrieť viac

YouTube