Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Ďalšie informácie  

YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 02.07.2020 11:50

Rekonštrukcia trate v Rači sa spustila, projekt prešiel zlepšeniami

Po viacerých odkladoch sa konečne naštartovali práce na rekonštrukcii električkovej trate v Záhumeniciach v Rači. Práce sú reakciou na predchádzajúci havarijný stav, po aktuálnych úpravách sa však zvýši nielen technická úroveň trate, ale aj komfort cestujúcej verejnosti. Dopomôžu k tomu aj najnovšie zmeny, ktoré boli do projektu zapracované.

Article Big

Rekonštrukcia trate sa mala spustiť už v roku 2019, meškanie modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály, ktorá na seba viazala časť obojsmerných električiek, však neumožnilo prevádzkovať električkovú dopravu aj na Račianskej radiále. Práce bolo možné spustiť až teraz, kedy je električková doprava v celej západnej časti Bratislavy vylúčená a Dopravný podnik Bratislava, ktorý je aj stavebníkom, má vďaka prázdninám dostatok vozov do výpravy.

Predmetom rekonštrukcie je úsek trate v dĺžke 430 metrov medzi Detvianskou ulicou a Záhumenicami, ktorej súčasťou je aj oblúk východne od Detvianskej ulice. V rámci obnovy príde k oprave zastávky Záhumenice a Drevona a cestných prejazdov cez električkovú trať.

Zhotoviteľ TSS Grade a.s. od spustenia prác začal odstraňovať pôvodné podložie trate, v istých častiach – na mieste električkovej zastávky – už začal budovať aj podložie nové. Popri trati sa zas spustila výmena pôvodných stĺpov s vedením za nové v antracitovej farbe, rovnaké, aké sú okolo zmodernizovanej trate v Karlovej Vsi. Odstránené boli aj zastávky, popri trati z východnej strany sú zas naskladané nové koľaje, ktoré by mali byť čoskoro namontované.

Dopravný podnik neupresnil termín, kedy by mala byť rekonštrukcia dokončená, hoci sa predpokladá, že podstatná časť prác by mala byť zrealizovaná počas letných prázdnin. V zmysle pôvodnej Zmluvy o dielo bol najneskorší možný termín ukončenia realizácie stanovený na 30. november 2020, sprievodná správa však uvádza dĺžku výstavby dva mesiace – čo by znamenalo dokončenie okolo 15. augusta 2020. Ak by sa naozaj podarilo tento dátum dodržať, pre mnoho obyvateľov Rače aj dochádzajúcich z malokarpatských predmestí by to bola vynikajúca správa.

Do tejto doby je dopravná obsluha v Rači zabezpečovaná električkovou linkou 3, skrátenou po zastávku Cintorín Rača. Tu je je možný prestup na autobusové linky 52, 56 a 65, ktoré obslúžia zvyšnú časť trasy električiek v oblasti zastávok Záhumenice, Drevona; Závadská; Púchovská; Tbiliská a Komisárky. Posilová linka 7, premávajúca v časoch dopravných špičiek, je z Hlavnej stanice skrátená po ŽST Vinohrady.

Výmenou za tieto komplikácie by sa mali po rekonštrukcii výrazne zlepšiť podmienky na trati – nielen čo sa týka prevádzky či rýchlosti, ale aj z hľadiska komfortu cestujúcich a dotvorenia lokálneho verejného priestoru. To sa do istej miery očakávalo už predtým, po aktuálnych zmenách, ktoré sa odhalili v rámci nového Dodatku z Zmluve o dielo, sa však úroveň projektu ešte zvýšila.

 

 

K novinkám patrí napríklad nahradenie asfaltového krytu trate na mieste zastávky povrchom zo štrkodrvy so zatrávňovacími tvárnicami, nahradenie opravy pôvodného prístrešku na zastávke inštaláciou úplne nového, aký sa nachádza v Karlovej Vsi (Geomere od mmcité), alebo zmenou pôvodnej dlažby na rovnakú, ako je na zmodernizovanej trati.

Úpravou prešiel aj dizajn oplotenia, ktorý sa hlási k vzoru z Karlovej Vsi, novinkou je aj spojenie označníka zastávky s elektronickou informačnou tabuľou, čo odstráni zbytočnú prekážku z priestoru zastávky. Bez zmien je riešenie trate v oblúku, ktorá ostáva aj naďalej zatrávnená rozchodníkom typu Sedum, pod celou traťou budú nainštalované antivibračné rohože. Na priecestí by mal byť povrch z cementobetónu.

Opravený úsek trate tak bude na dobrej dizajnovej úrovni, čo zlepší komfort aj pocit z cestovania. Pre Raču je dobrá kvalita električkovej dopravy mimoriadne dôležitá, keďže cez túto mestskú časť tranzitujú tisíce obyvateľov predmestí, ktorí zahlcujú existujúcu cestnú infraštruktúru. Segregovaná električková trať je ideálnou alternatívou, v prípade narušenia jej prevádzky by hrozil tejto časti mesta totálny kolaps. Úroveň trate by mala zodpovedať jej významu.

Aj preto bola pre Dopravný podnik táto obnova prioritná, hoci sa opraví len relatívne krátky úsek. Čo sa týka zvyšku radiály, tu zatiaľ modernizácia v takom skorom výhľade nie je.

Keď približne pred siedmimi rokmi Hlavné mesto oznámilo, že má v pláne výrazne zmodernizovať bratislavské električkové radiály, prišlo s víziami len pre Karlovesko-dúbravskú, VajnorskúRužinovskú. Mimoriadne dôležitá Račianska sa nespomínala a v tomto smere ani žiaden zámer vypracovaný nebol. V praxi to znamená, že kým prvá z modernizácii sa už realizuje a ďalšie sa projektujú, Račianska radiála si na svoju úpravu môže počkať ešte niekoľko rokov.

Všetko zlé je však na niečo dobré, čo potvrdzuje aj tento prípad. V poslednom období môžeme pozorovať rastúci záujem o kvalitu verejného priestoru aj dizajnu dopravných stavieb, čo sa už pozitívne odrazilo na podobe trate v Karlovej Vsi a ovplyvňuje aj ďalšie projekty – vrátane opravy, ktorá je témou tohto článku. Budúca modernizácia Račianskej radiály by tak mohla priniesť oveľa atraktívnejšie riešenie, ako by to bolo v minulosti.

Požiadavkou v takom prípade nebude len debarierizácia či rozšírenie nástupíšť, ale v podstatnej časti Račianskej ulice aj rekonštrukcia od fasády k fasáde, vybudovanie segregovanej cyklotrasy, nová výsadba či zatrávnenie dlhších úsekov trate – medzi Jarošovou a Račianskym mýtom aj kvalitnejším trávovým kobercom namiesto rozchodníku. Račianska, ktorá sa v čoraz väčšej miere mení na mestskú triedu, takéto riešenie potrebuje, aby novej architektúre sekundovala aj kvalita verejného priestoru.

Pôjde o náročný a drahý projekt, ktorý pravdepodobne nebude realitou skôr ako o päť a viac rokov. Pre Bratislavu je však mimoriadne potrebný a skôr či neskôr sa musí dostať na popredné priečky v rebríčku investičných priorít Hlavného mesta.

 

Fotografie z 28.6.2020. Pozrite si viac z opráv električkových tratí vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Galéria

Súvisiace články

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí sa naplno rozbehla

21.09.2020 14:47:00 Adrian Gubčo

Na Americkom námestí, Floriánskom námestí a v uzle Blumentál už naplno prebiehajú stavebné práce na rekonštrukcii električkovej trate, ktorá patrila k najstarším a najzanedbanejším v meste. Poslednou opravou prešla v roku 1977. Aktuálne práce prinesú nielen zlepšenie jej prevádzkových vlastností, ale aj zlepšenie priľahlého verejného priestoru.

Čítať viac

Rekonštrukcia električkovej trate na Americkom námestí sa spustí 7. septembra

31.08.2020 14:33:00 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL DOPLNENÝ Po dokončení obnovy trate v Rači – Záhumeniciach štartuje Dopravný podnik druhý dôležitý projekt modernizácie električkovej infraštruktúry pre tento rok. V centre mesta, na Americkom námestí, sa 7. septembra spustí rekonštrukcia zanedbanej trate v úseku od integrovanej zastávky Blumentál po zrekonštruovaný úsek trate na Špitálskej. V ten istý deň sa obnoví aj premávka električiek v Rači.

Čítať viac

Komentáre

Najčítanejšie

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

V Petržalke pri Sade Janka Kráľa sa rozbehla výstavba projektu Liget. Všetko nasvedčuje tomu, že tu vzniknú jedny z najluxusnejších bytov v Bratislave.

In Petržalka next to Sad Janka Kráľa park began the construction of Liget development. It seems that it will contain some of the most luxurious residences in Bratislava.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #petrzalka #petržalka #tower #highrise #park #liget #architecture #contemporaryarchitecture

@liget__novedejinybyvania @dzarchitekti
Lobby v zrekonštruovanej Pradiarni 1900.

Lobby in recently reconstructed Pradiareň 1900.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #bratislavadowntown #development #realestate #pradiaren1900 #zwirn #office #work #city #architecture #historicalarchitecture #design #art

@yitslovakia
Od dnes od obeda sa spúšťa premávka na zmodernizovanej Dúbravsko-karloveskej radiále.

Service on the modernised tram track in Karlova Ves and Dúbravka will renewed today.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #tram #traffic #transportation #publictransport #city #urbanism #karlovaves #reconstruction #modernisation #riverfront #dubravka #infrastructure #vsco

@dpbratislava
Vo Vydrici boli potvrdené opatrenia, ktoré prispejú k vysokej kvalite projektu: pribudnú tak odkazy na minulosť, hodnotná zeleň a z Vodnej veže sa stane kultúrny priestor.

High-quality solutions in Vydrica are confirmed. New neighborhood will reflect history, it will be ecological and the developer will contribute to the reconstruction of Vodná veža, a historical monument which will become a cultural space.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #urban #urbanism #vydrica #oldbratislava #vydricadevelopment #lucron #architecture #contemporaryarchitecture #culture #publicspace

@compassarchitekti @vydrica.ba @markoandplacemakers
Nové zastávky na električkovej trati v Petržalke budú obsahovať integrované prístrešky so zelenými strechami a cykloinfraštruktúru v kodanskej kvalite.

New stops on proposed tramway track in Petržalka will contain green roofs and bike infrastructure of Copenhagen quality. 

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #tram #traffic #transportation #publictransport #city #urbanism #petrzalka #petržalka #elektricka #architecture #design #publicspace
V Nuppu pribudne už ôsma etapa. Obytný súbor na mieste bývalého brownfieldu má byť celý dokončený v roku 2025.

Eighth stage of Nuppu residential complex is revealed. Whole development should be completed in 2025.

#bratislava #YIMBA #yesinmybratislava #YIMBY #newbratislava #development #realestate #housing #living #home #city #ruzinov #Ružinov #nuppu #architecture #contemporaryarchitecture

@yitslovakia
Pozrieť viac

YouTube